Kalkulačka společné oddlužení manželů 2024

Oddlužení určitě není jednoduchý způsob, jak se zbavit dluhů. Je to ale řešení. Bohužel na oddlužení nedosáhne každý. Nesmíte mít dluhy z podnikání. Musíte být schopni splácet alespoň minimální měsíční splátku atd.

Osobní bankrot, neboli oddlužení u soudu (insolvence) je jedna z možností, jak se mohou lidí s vysokými dluhy, pustit do jejich řešení. Během oddlužení u soudu dojde k tomu, že jsou zastaveny všechny exekuce. A nemohou být ani nařízeny nové. Vy tak máte čas na to, abyste alespoň částečně uhradili své dluhy. Za nějakou dobu (3 nebo 5 roků), vám pak může být zbytek dluhů odpuštěn.

O osobní bankrot si může požádat buď jednotlivec (fyzická osoba, nepodnikatel), nebo mohou o oddlužení požádat oba manželé společně. Společné oddlužení manželů má některé výhody. Jaké, na to se podíváme v následujícím článku.

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky a splátek při oddlužení v roce 2024

Výpočet v této kalkulačce, zohledňuje změny od začátku roku –  od 1. 1. 2024 se mění normativní náklady na bydlení.

Kalkulačka splátek při společném oddlužení 2024

Manžel

Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných dětí
Nezabavitelná částka za manželku

Manželka

Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných dětí
Nezabavitelná částka za manžela

Výpočet

Výpočet

Změna výpočtu nezabavitelné částky při exekuci od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024 se mění výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum se vypočítá ze součtu aktuálních normativních nákladů na bydlení a ze životního minima jednotlivce.

Normativní náklady na bydlení, budu v roce 2024 o 1400 Kč nižší, a kvůli tomu se sníží i nezabavitelná částka o 933 Kč.

Nezabavitelná částka při exekuci 2024:

  • do konce roku 2023 to byly 2/3 z 20 457 Kč = 13 638 Kč
  • od 1. 1. 2024 to jsou 2/3 z 19 057 Kč = 12 704,67 Kč
  • snížení o 933,33 Kč

Obdobně se mění i výpočet nezabavitelné částky za manžela, manželku nebo vyživované dítě (základní nezabavitelná částka se zvyšuje za každou takovou osobu). I zde dochází ke snížení nezabavitelné částky o 233,33 Kč.

Zvýšení nezabavitelné částky za vyživované osoby 2024:

  • do konce roku 2023 to byla 1/4 z 13 638 Kč = 3 409,50 Kč
  • od 1. 1. 2024 to je 1/4 z 12 704,67 Kč = 3 176,17 Kč
  • snížení o 233,33 Kč

Co je to osobní bankrot (oddlužení)

Dlužník, který má vice dluhů, které není schopen splácet, má možnost obrátit se na soud. Soud pak může rozhodnout o oddlužení formou rozprodání majetku dlužníka v dražbě, nebo asi častěji, o oddlužení formou splátkového kalendáře (při kterém ale také dochází k prodeji majetku).

Oddlužení splátkovým kalendářem

Při oddlužení splátkovým kalendářem, jsou po dobu 3 nebo 5 roků, u dlužníka prováděny srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu). Dlužník musí být schopen splácet alespoň minimální splátku (úplné minimum je 2189 Kč, v případě společného oddlužení by to bylo 3267 Kč měsíčně).

V současné době (v roce 2024) již neplatí, že by během oddlužení musel dlužník zaplatit minimálně 30% dluhů. Měl by se o to ale snažit (dlužník by měl vyvinout maximální možnou snahu, aby uhradil alespoň těch 30% – o splnění této podmínky, ale rozhoduje soud, který může uznat, že snaha byla vyvinuta, i když bylo ve finále zaplaceno méně).

Stále ale platí, že dlužník musí vyvinout maximální snahu, aby uhradil co nejvíce dluhů. Proto je mu po dobu oddlužení z platu strháváno maximum, co jde (zůstává jenom nezabavitelná část platu a jedna třetina ze zbytku mzdy). Proto musí dlužník během oddlužení nahlásit insolvenčnímu správci každý mimořádný příjem.

Jak dlouho trvá oddlužení v roce 2024?

Oddlužení může soud schválit na 3 roky nebo na 5 roků. 5 roků je základní doba. Oddlužení na 3 roky si mohou požádat invalidní nebo starobní důchodci. Nebo ti, kdo mají většinu dluhů z dob před 18 rokem. Soud také může oddlužení prohlásit za splněné, pokud za 3 roky zaplatíte 60% dluhů.

V roce 2024, by se měl projednávat návrh, aby se doba oddlužení zkrátila. Návrh novely insolvenčního zákona předpokládá (v souladu s požadavky EU), že by nově byla doba insolvence jenom 3 roky pro všechny bez rozdílu. Týkalo by se to ale jen nových případů oddlužení.

Aktualizovaný návrh na změnu Insolvenčního zákona, připravilo Ministerstvo spravedlnosti na konci roku 2022 a v polovině roku 2023 jej schválila vláda. Novelu insolvenčního zákona, aktuálně řeší Parlament. Návrh mimo jiné, opět obsahuje možnost zkrácení oddlužení jen na 3 roky.

V čem spočívá výhoda společné oddlužení manželů?

Jednou z hlavních výhod společného oddlužení manželů je to, že mnoho dluhů (vzniklých po dobu manželství), je pro oba manžele společných. Aby nebyly dluhy v manželství společné, je nutné uzavřít smlouvu o zúžení společného majetku. Tu je ale nutné mít uzavřenou dříve, než vzniknou dluhy, jinak se k ní nepřihlíží.

Pokud manželé nemají rozdělený majetek (a tedy ani dluhy), pak se to bere tak, že za všechny dluhy vzniklé během manželství odpovídají oba manželé společně.

V takovém případě (pokud to jsou vysoké dluhy, které se už nedají splácet) asi nemá smysl, aby o oddlužení žádal jen jeden z manželů. Protože ten druhý (který o oddlužení nepožádá) by i nadále musel řešit exekutory.

Mezi další výhody společného oddlužení patří i to, že oba manželé za oddlužení zaplatí pouze 1,5 násobek toho, co jeden člověk (neplatí tedy dvojnásobek).

Kolik stojí společné oddlužení manželů v roce 2024?

Náklady na společné oddlužení manželů zahrnují několik položek:

  • Náklady za návrh na společné oddlužení manželů = 6000 Kč bez DPH (7260 Kč s DPH)

Návrh na oddlužení může připravit pouze nějaká oprávněná osoba – například advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, akreditovaná osoba (např. nezisková poradna s dluhy apod.)

Během oddlužení pak dlužník musí platit náklady na insolvenčního správce. Ty mohou být buď jednorázové, nebo jsou to měsíční poplatky:

  • Za každý dluh se, který je přihlášen do insolvence se platí jednorázově 250 Kč
  • Měsíční poplatek pro insolvenčního správce je při společném oddlužení 1350 Kč bez DPH (1633,50 s DPH)

Pro jednotlivce stojí osobní bankrot jen 4000  Kč bez DPH (4840 Kč s DPH)a měsíční platba je 900 Kč bez DPH (1089 Kč s DPH).

Oddlužení u soudu, jako způsob, jak se zbavit všech dluhů?

Rozhodnutí pro osobní bankrot určitě není lehké. Přece jen to znamená, že dlužník bude muset 3 nebo 5 roků, žít jen s minimálním příjmem. Také mu hrozí, že bude muset prodat všechen svůj cenný majetek (zůstane mu jen základní vybavení domácnosti, nebo má nárok na přiměřené bydlení).

Na druhou stranu má dlužník v insolvenci jistotu, že po dobu oddlužení na něj „nemůže“ exekutor. Pokud bude dlužník v insolvenci (do které musí nahlásit všechny dluhy), pak mu nehrozí, že by ho „naháněl“ exekutor.

Během insolvence je nutné splácet podle toho, co nařídí soud. Takže je nutné vydržet několik roků jen s minimálním příjmem. Po uplynutí 3 nebo 5 roků je ale velká šance, že zbytek dluhů bude prominut, a dlužník tak bude začínat zase od začátku, s „čistým štítem“.

Oddlužení (osobní bankrot) tak nabízí možnost, zbavit se dluhů, které ze svého příjmu není reálně možné splatit (vzhledem k tomu jak rychle narůstají úroky a poplatky spojené s exekucemi).

Užitečné odkazy 2024:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *