Jak exekutor zjistí, v jaké bance mám účet?

Při exekuci na bankovní účet, máte nárok na trojnásobek životního minima. Životní minimum je v roce 2024 částka 4 860 Kč. Při exekuci na účet v roce 2024, je nárok na jednorázovou částku 14 580 Kč.

Hrozí vám snad exekuce, a bojíte se, že vám exekutor zablokuje účet v bance, a vy se tak ocitnete úplně bez finančních prostředků? Zajímalo by vás, jak vlastně může exekutor zjistit, v jaké bance máte účet, nebo kolik tam máte peněz? Nebo snad přemýšlíte, že byste si nechali posílat peníze na účet kamaráda, nebo dokonce do zahraničí? Poradíme vám, jak ti funguje v případě exekuce na účet.

Jak může exekutor zjistit, v jaké bance mám účet?

V rámci exekučního řízení má soud nebo exekutor hned několik možností, jak zjistit kde máte „schované“ peníze. Tak například soud vám může nařídit, abyste uvedli veškerý svůj majetek včetně informací o tom, kde máte bankovní účty

Zákon číslo 99/1963, Občanský soudní řád

§ 260e

(1) Před zahájením výslechu soud předvolaného vyzve, aby uvedl úplné a pravdivé údaje o majetku povinného, a znovu ho poučí o následcích nesplnění této povinnosti a o následcích odepření prohlášení.

(2) V prohlášení o majetku je předvolaný povinen uvést

b) peněžní ústavy, u nichž má účty, výši pohledávek a čísla účtů nebo jiné jedinečné identifikátory,

Pokud byste tyto údaje na výzvu soudu neuvedli, pak hrozí případně i trestní postih – pokuta nebo i odnětí svobody až na jeden rok.

Informace o tom, kde máte účet, může být exekutorovi sdělena i vaším věřitelem.

Kde zjistí exekutor číslo mého bankovního účtu?

Nejčastěji si ale tuto informaci zjistí exekutor sám. Exekutor má totiž pravomoc (během vykonávání exekuce), vyžadovat součinnost třetích osob.  A tyto třetí osoby pak mají povinnost mu vyhovět.

V případě banky nebo jiného peněžního ústavu, to pak funguje tak, že exekutor pošle elektronicky (přes datovou schránku) do banky požadavek o součinnost. Na kterou banku se obrátit, si exekutor zjistí snadno. Česká národní banka, spravuje registr všech tuzemských bankovních účtů. Za pár minut tak exekutor ví, u které banky máte účet (účty).

Paragraf 33 zákon číslo 120/2001 Sb.

(4) Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (dále jen „peněžní ústav“), pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní společnosti, penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu, Garanční systém finančního trhu (dále jen „finanční instituce“), notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o číslech účtů povinného nebo jeho jiných jedinečných identifikátorech), jakož i o jejich stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinným uschovaných.

Takto se tedy exekutor dozví číslo vašeho účtu a banku, u které je veden. Pak již může poslat nařízení o výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z bankovního účtu.

Jak probíhá exekuce na bankovní účet

Běžný postup je takový, že soud nebo exekutor zašle bance příkaz k blokaci finančních prostředků na účtu až do výše pohledávky. Následně je vyrozumění odesláno i povinnému.

Banka pak musí ihned provést blokaci finančních prostředků. Pokud jsou na účtu peníze, ale méně než výše pohledávky, musí banka znemožnit jakoukoliv manipulaci s těmito prostředky. Pokud je na účtu více peněz, pak banka, může umožnit manipulaci s prostředky nad rámec zablokované částky.

Platí také, že při exekuci na bankovní účet máte nárok na jednorázový výběr trojnásobku částky životního minima jednotlivce – tedy 3x 4860 Kč viz kolik je životní minimum v roce 2024).

Původně byl při exekuci nárok na dvojnásobek životního minima. Během epidemie COVID (2020 a 2021) se to měnilo na čtyřnásobek. Od 1. 1. 2022 je to trojnásobek životního minima.

Životní minimum je v roce 2024 částka 4860 Kč, při exekuci je nárok na 3 x 4860 Kč:

  • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet (v roce 2024) = 14 580 Kč

Co se děje po zablokování účtu v bance

Ihned po zablokování účtu se zpravidla nic neděje. Banka zatím peníze nikam neposílá (i kdyby na účtu bylo dost peněz na úhradu pohledávky). Čeká se totiž, dokud nařízení o exekuci nenabude právní moci. Vy, jako povinný máte v některých případech lhůtu 30 dní na podání námitek. Proto se nějakou dobu čeká, než jsou peníze definitivně „zabaveny“ (odeslány na účet exekutora).

Pokud na účtu nejsou peníze v dostatečné výši, tak se čeká 6 měsíců, jestli na účet nedojdou další finanční prostředky. To ale neznamená, že by po 6 měsících exekuce na účet skončila. Exekutor totiž může (a velmi často to i dělá), před uplynutím doby 6 měsíců poslat nový příkaz k blokaci. Takto může účet v bance zůstat zablokovaný klidně i několik roků.

Co když si při exekuci založím nový účet?

Založením nového účtu nic nevyřešíte. Jak jsme uvedli výše, exekutor si může velmi snadno zjistit, u které banky máte účet. Stačí mu jeden dotaz do registru u ČNB. Tím, že jej posílá elektronicky, přes datovou schránku, tak ho to nestojí žádnou zvláštní námahu (často na to má nějaký automatický nástroj).

Založením nového účtu tedy vůbec nic nevyřešíte. I tento účet by byl velmi rychle zablokován. Navíc by to mohlo být posouzeno, jako úmyslné se vyhýbání exekuci, za což případně může hrozit i trestně právní postih.

Mohu si při exekuci nechat posílat peníze na účet kamaráda

V případě, že byste měli zablokovaný účet v bance, a nechali si třeba výplatu posílat na účet nějakého kamaráda nebo známého, pak by záleželo na tom, jaké peníze byste si takto mohli posílat. Pokud by to byla třeba celá výplata ze zaměstnání, opět by to mohlo být chápáno jako vyhýbání se exekuci.

Pokud byste ale měli současně s exekucí na účet v bance i exekuci na mzdu, a na účet kamaráda byste si nechali posílat jen nezabavitelnou část platu (která by vám zůstávala po provedení srážek z platu), pak by to bylo v pořádku. To, že vám při exekuci na mzdu, musí zůstat nezabavitelné minimum, je stanoveno zákonem. Máte na něj tedy nárok a exekutor vám jej nesmí zabavit.

Jak je to exekucí na účet v zahraničí?

Exekutorské pravomoci jsou omezeny jen na území ČR. Exekutor tedy nemůže nařídit zahraniční bance blokaci nebo cokoliv jiného. Na druhou stranu je možné se obrátit na příslušný úřad v zahraniční a postupovat podle místních zákonů. Zvláště, pokud by se jednalo o některou zemi EU, to není nic moc složitého. Obecně ale platí, že exekuce na účet v zahraničí není příliš častá. Zvláště pokud exekutor nemá důvod se domnívat, že byste měli účet v zahraniční bance.

Jak se bránit proti exekuci na účet v bance?

Pokud vám exekutor nařídí srážky ze mzdy (takže vám zůstane jen nezabavitelné minimum), a současně vám nechá zablokovat účet v bance (takže vám znemožní dostat se i k tomuto nezabavitelnému minimu), můžete se bránit. A to tak, že podáte návrh na částečné zastavení exekuce. Nárok na nezabavitelnou část mzdy je stanoven zákonem. Exekutor by vám tedy tuto část platu neměl zabavovat. Vzor návrhu na zastavení exekuce na účet najdete zde: Vzor: Návrh na zastavení exekuce na účet v bance.

  1. Dobry den, byla mi ukoncena insolvence a mam i usneseni od soudu a osvobozeni od vsech pohledavek a zjistila jsem ze v bance pani exekutorka ktera byla v prihlaskach zjistovala me bankovni informace prosim jak mam postupovat dal dekuji moc

  2. Dobrý den jak se chránit před manželovo exekuci která vznikla před manželstvím. Exekutor zablokoval moje účty …. Děkuji za odpověď

  3. Dobrý den,

    ráda bych se zeptala jak se mohu bránit, když jsem exekutorovi poslala částku o kterou si řekl, následně jsem exekutora osm měsíců doslova bombardovala emaily a doporučenými dopisy ptala jsem se jestli je exekuce tedy doplacena když jsem urychleně poslala celou částku nebo jestli zbývá něco doplatit…exekutor mi nikdy neodpověděl a na mou komunikaci nereagoval… jela jsem tedy do exekuční kanceláře osobně, ale bylo mi řečeno že nikdo není přítomen a že recepční mi info poskytnout nemůže…nechala jsem tedy alespon vzkaz opět bez reakce. po osmi měsících mi do datové schránky přišel příkaz na dalších sto tisíc… můžu se nějak bránit? děkuji Housková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *