Životní minimum a exekuce: Kolik je životní minimum od ledna 2024?

Životní minimum jednotlivce, je od 1. 1. 2024 ve výši 4 860 Kč. Existenční minimum je 3 130 Kč. Z životního minima se vypočítá i nezabavitelné minimum, při exekuci nebo insolvenci. Od 1. 1. 2024, je základní nezabavitelné minimum při exekuci, ve výši 12 705 Kč (a dalších 3 176 Kč za manželku, manžela nebo dítě).

Zajímalo by vás, jak souvisí životní minimum a exekuce? Kolik je životní a existenční minimum v roce 2024? Nebo kolik je nezabavitelné minimum při exekuci, od 1. 1. 2024? Na tyto otázky se vám nyní pokusíme odpovědět.

Životní a existenční minimum od 1. 1. 2024

Životní a existenční minimum pro jednotlivce, nebo i pro rodinu, se v roce 2024 zatím nemění. Od začátku roku budou platit stejné hodnoty, jako v předchozím roce.

K zatím poslednímu zvýšení, došlo na začátku roku 2023, kdy se ŽM zvýšilo o cca 5,2%, o další valorizaci zatím vláda nerozhodla – může k tomu ale případně dojít i někdy během roku 2024.

V roce 2024 platí:

  • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2024 = 4 860 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce od 1. 1. 2024 = 3 130 Kč

Kalkulačka: Kolik je životní a existenční minimum v roce 2024?

Životní minimum pro rodinu, se dá poměrně jednoduše spočítat, tak že sečtete částky, které připadají na jednotlivé členy rodiny (společné domácnosti).

Stejně tak jednoduše se spočítá i životní minimum pro samoživitelku s dítětem nebo životní minimum pro důchodce – viz následující kalkulačka pro výpočet v roce 2024:

Kalkulačka životní minimum 2024
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků
Výpočet

Životní minimum a exekuce v roce 2024

Životní a existenční minimum, jsou určité částky, stanovené příslušným zákonem (a dalšími prvními předpisy), které se týkají především oblasti sociálních dávek. Životní nebo existenční minimum, není přímo nějaká sociální dávka.

Částky životního a existenčního minima, pouze určují zákonem danou minimální hranici (peněžního) příjmu, která se považuje za minimální pro přežití (měla by pokrývat pouze základní životní potřeby, jako je jídlo, základní hygienické potřeby, základní oblečení).

od 1. 1. 2024 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 3 130 Kč 0 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč 0 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 4 470 Kč 0 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 4 040 Kč 0 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 2 480 Kč 0 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 3 050 Kč 0 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 3 490 Kč 0 Kč

Od toho, kolik je životní a existenční minimum (jednotlivce, rodiny, více osob ve společné domácnosti), se pak odvíjí nárok, na různé sociální dávky. A pokud má někdo nízký příjem (například nižší než životní minimum), tak je i nárok na dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí – doplatek do životního minima a další).

V oblasti exekuce, životní minimum ovlivňuje výpočet nezabavitelné částky při exekuci

Nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci v roce 2024

Ani při exekuci, by vám neměla hrozit situace, že by vám exekutor zabavit vše. Pro jednotlivé druhy exekuce (exekuční srážky ze mzdy, exekuce na účet v bance, exekuce na majetek), je určeno nějaké nezabavitelné minimum, nebo okruh věcí, které nepodléhají exekuci (co vám exekutor nesmí zabavit).

Životní minimum a exekuční srážky ze mzdy

V případě exekučních srážek ze mzdy, se jedná o nezabavitelnou částku, která vychází z toho, jaké je životní minimum pro jednotlivce.

Dlužník v exekuci, má nárok na základní nezabavitelné minimum, což jsou 2/3 ze součtu životního minima (v roce 2024 je to 4 860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (v roce 2024 to je 14 197 Kč (*)):

  • Základní nezabavitelné minimum při exekuci od 1. 1. 2024 = 12 705 Kč
  • Za manželku nebo manžela, se od 1. 1. 2024, připočítá dalších = 3 176 Kč
  • Za každé dítě (**), se při exekuci od 1. 1. 2023, připočítá dalších = 3 176 Kč

(**) Od začátku roku 2024, platí významná změna u normativních nákladů na bydlení. Poslední dva roky (2022 a 2023), byly normativní náklady mimořádné zvýšení (o 1400 – 2800 Kč – kvůli vysoké inflaci a vysokým cenám u elektřiny a plynu. Od 1. 1. 2024, se ale ruší paragraf 26a (v zákoně o státní sociální podpoře), a tím se ruší i mimořádné zvýšení. Normativ pro výpočet exekuce, bude v roce 2024 o 1400 Kč nižší

(**) Nezabavitelná částka za dítě, se týká jen dětí, vůči kterým máte vyživovací povinnost (tj. zpravidla děti, které jsou nezletilé, nebo které ještě studují, nebo i tam, kde soud nařídil placení alimentů). Výjimkou je situace, kdy je exekuce vedena, kvůli nezaplacenému výživnému na dítě. Pak se nezabavitelná částka, za dítě, vůči kterému je dluh na výživném, nezohlední.

Životní minimum a insolvence v roce 2024

Nezabavitelné minimum při insolvenci (oddlužení), je úplně stejné, jako nezabavitelná částka při exekuci.

Opět se vychází z toho, jaké je životní minimum jednotlivce a jaké jsou normativní náklady na bydlení. Nezabavitelné minimum při insolvenci a výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako při přednostní exekuci.

Životní minimum a exekuce na účet v bance v roce 2024

Při exekuci na bankovní účet, máte také nárok na určitou nezabavitelnou částku. Ta je za běžných podmínek, ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce (3 x 4860 = 14 580 Kč).

Pokud vám ale exekutor zablokuje účet v bance, tak na rozdíl od exekuce na plat, je nárok jen na jednorázový výběr, této nezabavitelné částky.

Dlouhodobým řešením zablokovaného účtu v bance, může být chráněný účet pro lidi v exekuci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *