Životní minimum a exekuce: Kolik je životní minimum od 1. 4. 2022?

Životní minimum jednotlivce, je od 1. 4. 2022 ve výši 4 250 Kč. Existenční minimum je 2 740 Kč. Z životního minima se vypočítá i nezabavitelné minimum, při exekuci nebo insolvenci. Od 1. 4. 2022, je základní nezabavitelné minimum při exekuci, ve výši 9 138,75 Kč (a dalších 3 046,25 Kč za manželku, manžela nebo dítě).

Zajímalo by vás, jak souvisí životní minimum a exekuce? Kolik je životní a existenční minimum v roce 2022? Nebo kolik je nezabavitelné minimum při exekuci, od 1. 1. 2022? Na tyto otázky se vám nyní pokusíme odpovědět.

Životní a existenční minimum od 1. 1. 2022

Životní a existenční minimum jednotlivce, je na začátku roku 2022 stejné, jako od posledního zvýšení roce 2020. K poslednímu zvýšení došlo od 1. 4. 2020.

  • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2022 = 3 860 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce od 1. 1. 2022 = 2 490 Kč

Zvýšení životního a existenčního minima od 1. 4. 2022

Na konci března 2022, rozhodla vláda o zvýšení životního a existenčního minima o 10%. K poslednímu zvyšování došlo před 2 roky (od dubna 2020). Nyní se od 1. 4. 2022, zvýší všechny částky životního a existenčního minima:

  • Životní minimum jednotlivce od 1. 4. 2022 = 4 250 Kč (zvýšení o 390 Kč, o 10%)
  • Existenční minimum jednotlivce od 1. 4. 2022 = 2 740 Kč (zvýšení o 250 Kč, o 10%)

V roce 2022 se životní minimum zvyšuje dvakrát

V roce 2022, je opravdu velmi vysoká inflace. Ta vede ke zdražení téměř všeho. I z toho důvodu, dochází během roku, ke zvýšení životního a existenčního minima, hned dvakrát:

  • Poprvé se životní minimum zvyšuje od začátku dubna 2022, o 10% – viz kalkulačka níže
  • Podruhé se životní minimum zvyšuje od začátku července 2022, o 8,8% – viz kalkulačka od 1. 7. 2022

Kromě zvýšení životního minima, se oblasti sociálních dávek, mění i řada dalších věcí (mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, změny u některých sociálních dávek, atd.). Díky zvýšení životního minima, se bude automaticky zvyšovat i nezabavitelné minimum (viz například informace zde).

Kalkulačka: Kolik je životní a existenční minimum od 1. 4. 2022

Životní minimum pro rodinu, se dá poměrně jednoduše spočítat, tak že sečtete částky, které připadají na jednotlivé členy rodiny (společné domácnosti).

Stejně tak jednoduše se spočítá i životní minimum pro samoživitelku s dítětem nebo životní minimum pro důchodce – viz následující kalkulačka pro výpočet v roce 2022:

Kalkulačka životní minimum od 1.4.2022
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků
Výpočet

Životní minimum a exekuce v roce 2022

Životní a existenční minimum, jsou určité částky, stanovené příslušným zákonem (a dalšími prvními předpisy), které se týkají především oblasti sociálních dávek. Životní nebo existenční minimum, není přímo nějaká sociální dávka.

Částky životního a existenčního minima, pouze určují zákonem danou minimální hranici (peněžního) příjmu, která se považuje za minimální pro přežití (měla by pokrývat pouze základní životní potřeby, jako je jídlo, základní hygienické potřeby, základní oblečení).

do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 2 490 Kč 2 740 Kč +250 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč +390 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 3 550 Kč 3 910 Kč +360 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 200 Kč 3 530 Kč +330 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 1 970 Kč 2 170 Kč +200 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 420 Kč 2 670 Kč +250 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 2 770 Kč 3 050 Kč +280 Kč

Od toho, kolik je životní a existenční minimum (jednotlivce, rodiny, více osob ve společné domácnosti), se pak odvíjí nárok, na různé sociální dávky. A pokud má někdo nízký příjem (například nižší než životní minimum), tak je i nárok na dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí – doplatek do životního minima a další).

V oblasti exekuce, životní minimum ovlivňuje výpočet nezabavitelné částky při exekuci

Nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci v roce 2022

Ani při exekuci, by vám neměla hrozit situace, že by vám exekutor zabavit vše. Pro jednotlivé druhy exekuce (exekuční srážky ze mzdy, exekuce na účet v bance, exekuce na majetek), je určeno nějaké nezabavitelné minimum, nebo okruh věcí, které nepodléhají exekuci (co vám exekutor nesmí zabavit).

Životní minimum a exekuční srážky ze mzdy

V případě exekučních srážek ze mzdy, se jedná o nezabavitelnou částku, která vychází z toho, jaké je životní minimum.

Dlužník v exekuci, má nárok na základní nezabavitelné minimum, což jsou 3/4 ze součtu životního minima (v roce 2022 je to 4250 Kč) a normativních nákladů na bydlení (v roce 2022 to je 7935 Kč):

  • Základní nezabavitelné minimum při exekuci od 1. 4. 2022 = 9 138,75 Kč
  • Za manželku nebo manžela, se od 1. 4. 2022, připočítá dalších = 3 046,25 Kč
  • Za každé dítě (*), se při exekuci od 1. 4. 2022, připočítá dalších = 3 046,25 Kč

(*) Nezabavitelná částka za dítě, se týká jen dětí, vůči kterým máte vyživovací povinnost (tj. zpravidla děti, které jsou nezletilé, nebo které ještě studují, nebo i tam, kde soud nařídil placení alimentů). Výjimkou je situace, kdy je exekuce vedena, kvůli nezaplacenému výživnému na dítě. Pak se nezabavitelná částka, za dítě, vůči kterému je dluh na výživném, nezohlední.

Životní minimum a insolvence v roce 2022

Nezabavitelné minimum při insolvenci (oddlužení), je úplně stejné, jako nezabavitelná částka při exekuci.

Opět se vychází z toho, jaké je životní minimum jednotlivce a jaké jsou normativní náklady na bydlení. Nezabavitelné minimum při insolvenci a výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako při přednostní exekuci.

Životní minimum a exekuce na účet v bance v roce 2022

Při exekuci na bankovní účet, máte také nárok na určitou nezabavitelnou částku. Ta je za běžných podmínek, ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce (3 x 4250 = 12 750 Kč).

Pokud vám ale exekutor zablokuje účet v bance, tak na rozdíl od exekuce na plat, je nárok jen na jednorázový výběr, této nezabavitelné částky.

Dlouhodobým řešením zablokovaného účtu v bance, by měl být od roku 2021, chráněný účet pro lidi v exekuci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *