Životní minimum a exekuce: Kolik je životní minimum od ledna 2023?

Životní minimum jednotlivce, je od 1. 1. 2023 ve výši 4 860 Kč. Existenční minimum je 3 130 Kč. Z životního minima se vypočítá i nezabavitelné minimum, při exekuci nebo insolvenci. Od 1. 1. 2023, je základní nezabavitelné minimum při exekuci, ve výši 13 638 Kč (a dalších 3 409,5 Kč za manželku, manžela nebo dítě).

Zajímalo by vás, jak souvisí životní minimum a exekuce? Kolik je životní a existenční minimum v roce 2023? Nebo kolik je nezabavitelné minimum při exekuci, od 1. 1. 2023? Na tyto otázky se vám nyní pokusíme odpovědět.

Životní a existenční minimum od 1. 1. 2023

Životní a existenční minimum jednotlivce, se od začátku roku 2023 zvyšuje o 5,2% (v minulém roce, se ŽM zvyšovalo dokonce 2x – důvodem je vysoká inflace, válka na Ukrajině, prudký růst všech nákladů na živobytí):

  • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2023 = 4 860 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce od 1. 1. 2023 = 3 130 Kč

Kalkulačka: Kolik je životní a existenční minimum od 1. 1. 2023

Životní minimum pro rodinu, se dá poměrně jednoduše spočítat, tak že sečtete částky, které připadají na jednotlivé členy rodiny (společné domácnosti).

Stejně tak jednoduše se spočítá i životní minimum pro samoživitelku s dítětem nebo životní minimum pro důchodce – viz následující kalkulačka pro výpočet v roce 2023:

Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2023
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků
Výpočet

Životní minimum a exekuce v roce 2023

Životní a existenční minimum, jsou určité částky, stanovené příslušným zákonem (a dalšími prvními předpisy), které se týkají především oblasti sociálních dávek. Životní nebo existenční minimum, není přímo nějaká sociální dávka.

Částky životního a existenčního minima, pouze určují zákonem danou minimální hranici (peněžního) příjmu, která se považuje za minimální pro přežití (měla by pokrývat pouze základní životní potřeby, jako je jídlo, základní hygienické potřeby, základní oblečení).

do 31. 12. 2022 od 1. 1. 2023 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 2 980 Kč 3 130 Kč +150 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 4 860 Kč +240 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 4 250 Kč 4 470 Kč +220 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 840 Kč 4 040 Kč +200 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 2 360 Kč 2 480 Kč +120 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 900 Kč 3 050 Kč +150 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 3 320 Kč 3 490 Kč +170 Kč

Od toho, kolik je životní a existenční minimum (jednotlivce, rodiny, více osob ve společné domácnosti), se pak odvíjí nárok, na různé sociální dávky. A pokud má někdo nízký příjem (například nižší než životní minimum), tak je i nárok na dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí – doplatek do životního minima a další).

V oblasti exekuce, životní minimum ovlivňuje výpočet nezabavitelné částky při exekuci

Nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci v roce 2023

Ani při exekuci, by vám neměla hrozit situace, že by vám exekutor zabavit vše. Pro jednotlivé druhy exekuce (exekuční srážky ze mzdy, exekuce na účet v bance, exekuce na majetek), je určeno nějaké nezabavitelné minimum, nebo okruh věcí, které nepodléhají exekuci (co vám exekutor nesmí zabavit).

Životní minimum a exekuční srážky ze mzdy

V případě exekučních srážek ze mzdy, se jedná o nezabavitelnou částku, která vychází z toho, jaké je životní minimum pro jednotlivce.

Dlužník v exekuci, má nárok na základní nezabavitelné minimum, což jsou 2/3 (*) ze součtu životního minima (v roce 2023 je to 4 860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (v roce 2023 to je 15 537 Kč (**)):

  • Základní nezabavitelné minimum při exekuci od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč
  • Za manželku nebo manžela, se od 1. 1. 2023, připočítá dalších = 3 409,5 Kč
  • Za každé dítě (***), se při exekuci od 1. 1. 2023, připočítá dalších = 3 409,5 Kč

(*) Od 1. 1. 2023, se mění vzorec pro výpočet nezabavitelné částky. Do konce minulého roku, byl výpočet nezabavitelné částky roven 3/4 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Od ledna 2023 se to mění na 2/3. Obdobně se mění výpočet nezabavitelné částky za manžela/manželku/dítě. Dříve to byla 1/3 z nezabavitelné částky dlužníky, nově to je pouze 1/4.

(**) Od začátku roku 2023, se významně změnila definice normativních nákladů na bydlení. Pro výpočet exekuce od 1. 1. 2023, používá částka 15 537 Kč (zahrnuje i mimořádné zvýšení pro rok 2023), která odpovídá normativu pro 1 až 2 osoby v nájmu, v obci s alespoň 70000 obyvateli. Tento normativ pro výpočet exekuce, je přibližně dvojnásobný, než na začátku minulého roku.

(***) Nezabavitelná částka za dítě, se týká jen dětí, vůči kterým máte vyživovací povinnost (tj. zpravidla děti, které jsou nezletilé, nebo které ještě studují, nebo i tam, kde soud nařídil placení alimentů). Výjimkou je situace, kdy je exekuce vedena, kvůli nezaplacenému výživnému na dítě. Pak se nezabavitelná částka, za dítě, vůči kterému je dluh na výživném, nezohlední.

Životní minimum a insolvence v roce 2023

Nezabavitelné minimum při insolvenci (oddlužení), je úplně stejné, jako nezabavitelná částka při exekuci.

Opět se vychází z toho, jaké je životní minimum jednotlivce a jaké jsou normativní náklady na bydlení. Nezabavitelné minimum při insolvenci a výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako při přednostní exekuci.

Životní minimum a exekuce na účet v bance v roce 2023

Při exekuci na bankovní účet, máte také nárok na určitou nezabavitelnou částku. Ta je za běžných podmínek, ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce (3 x 4860 = 14 580 Kč).

Pokud vám ale exekutor zablokuje účet v bance, tak na rozdíl od exekuce na plat, je nárok jen na jednorázový výběr, této nezabavitelné částky.

Dlouhodobým řešením zablokovaného účtu v bance, by měl být od roku 2021, chráněný účet pro lidi v exekuci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *