Životní minimum a exekuce: Kolik je životní minimum 2021?

Životní minimum jednotlivce, je v roce 2020 ve výši 3 860 Kč. Existenční minimum je 2 490 Kč. Z životního minima se vypočítá i nezabavitelné minimum, při exekuci nebo insolvenci. Od 1. 1. 2021, je základní nezabavitelné minimum při exekuci, ve výši 7 873 Kč (a dalších 2 624,3 Kč za manželku, manžela nebo dítě).

Zajímalo by vás, jak souvisí životní minimum a exekuce? Kolik je životní a existenční minimum v roce 2021? Nebo kolik je nezabavitelné minimum při exekuci, od 1. 1. 2021? Na tyto otázky se vám nyní pokusíme odpovědět.

Kalkulačka: Kolik je životní a existenční minimum od 1. 1. 2021

Životní a existenční minimum jednotlivce, je v roce 2021 stejné, jako v roce 2020. K poslednímu zvýšení došlo od 1. 4. 2020. Aktuálně, se pro rok 2021, zatím neplánuje další zvýšení:

  • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2021 = 3 860 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce od 1. 1. 2021 = 2 490 Kč

Životní minimum pro rodinu, se dá poměrně jednoduše spočítat, tak že sečtete částky, které připadají na jednotlivé členy rodiny (společné domácnosti).

Stejně tak jednoduše se spočítá i životní minimum pro samoživitelku s dítětem nebo životní minimum pro důchodce – viz následující kalkulačka pro výpočet v roce 2021:

Kalkulačka životní minimum 2021
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků
Výpočet

Životní minimum a exekuce v roce 2021

Životní a existenční minimum, jsou určité částky, stanovené příslušným zákonem (a dalšími prvními předpisy), které se týkají především oblasti sociálních dávek. Životní nebo existenční minimum, není přímo nějaká sociální dávka.

Částky životního a existenčního minima, pouze určují zákonem danou minimální hranici (peněžního) příjmu, která se považuje za minimální pro přežití (měla by pokrývat pouze základní životní potřeby, jako je jídlo, základní hygienické potřeby, základní oblečení).

Od toho, kolik je životní a existenční minimum (jednotlivce, rodiny, více osob ve společné domácnosti), se pak odvíjí nárok, na různé sociální dávky. A pokud má někdo nízký příjem (například nižší než životní minimum), tak je i nárok na dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí – doplatek do životního minima a další).

V oblasti exekuce, životní minimum ovlivňuje výpočet nezabavitelné částky při exekuci

Nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci v roce 2021

Ani při exekuci, by vám neměla hrozit situace, že by vám exekutor zabavit vše. Pro jednotlivé druhy exekuce (exekuční srážky ze mzdy, exekuce na účet v bance, exekuce na majetek), je určeno nějaké nezabavitelné minimum, nebo okruh věcí, které nepodléhají exekuci (co vám exekutor nesmí zabavit).

Životní minimum a exekuční srážky ze mzdy

V případě exekučních srážek ze mzdy, se jedná o nezabavitelnou částku, která vychází z toho, jaké je životní minimum.

Dlužník v exekuci, má nárok na základní nezabavitelné minimum, což jsou 3/4 ze součtu životního minima (v roce 2021 je to 3860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (v roce 2021 to je 6637 Kč):

  • Základní nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2021 = 7 872,8 Kč
  • Za manželku nebo manžela, se v roce 2021, připočítá dalších = 2 624,3 Kč
  • Za každé dítě (*), se při exekuci v roce 2021, připočítá dalších = 2 624,3 Kč

(*) Nezabavitelná částka za dítě, se týká jen dětí, vůči kterým máte vyživovací povinnost (tj. zpravidla děti, které jsou nezletilé, nebo které ještě studují, nebo i tam, kde soud nařídil placení alimentů). Výjimkou je situace, kdy je exekuce vedena, kvůli nezaplacenému výživnému na dítě. Pak se nezabavitelná částka, za dítě, vůči kterému je dluh na výživném, nezohlední.

Životní minimum a insolvence v roce 2021

Nezabavitelné minimum při insolvenci (oddlužení), je úplně stejné, jako nezabavitelná částka při exekuci.

Opět se vychází z toho, jaké je životní minimum jednotlivce a jaké jsou normativní náklady na bydlení. Nezabavitelné minimum při insolvenci a výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako při přednostní exekuci.

Životní minimum a exekuce na účet v bance v roce 2021

Při exekuci na bankovní účet, máte také nárok na určitou nezabavitelnou částku. Ta je za běžných podmínek, ve výši dvojnásobku životního minima jednotlivce (2 x 3860 = 7720 Kč).

Pokud vám ale exekutor zablokuje účet v bance, tak na rozdíl od exekuce na plat, je nárok jen na jednorázový výběr, této nezabavitelné částky.

Dlouhodobým řešením zablokovaného účtu v bance, by měl být od roku 2021, chráněný účet pro lidi v exekuci.

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci na účet v roce 2021

V roce 2020 a na začátku roku 2021, je ale nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance, dočasně zvýšeno ze 7720 Kč na 15 440 Kč.

Kvůli epidemii koronaviru, se kterou je spojená zhoršená finanční situace u řady obyvatel, bylo rozhodnuto, že až do 28. 2. 2021, je nárok na čtyřnásobek životního minima (4 x 3860 = 15 440 Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *