Vzor: Stížnost na postup nebo jednání exekutora

Na konkrétního soudního exekutora, je možné podat stížnost na příslušný odbor Ministerstva spravedlnosti, nebo ji adresovat Exekutorské komoře.

Možná máte pocit (z vlastní zkušenosti, nebo ze zpráv na internetu či v televizi), že exekutor má neomezené pravomoci, a může si tak dovolit téměř cokoliv. Tak tomu ale určitě není. O tom, co exekutor může, a co naopak určitě nemůže, jsme psali v tomto článku: Exekutor a jeho práva: Co může a nemůže?.

Kam podat stížnost na postup exekutora

Nyní jsme pro vás připravili vzor stížnosti na postup nebo chování exekutora. Na konkrétního soudního exekutora, nebo exekutorský úřad, je možné podat stížnost. A to buď na příslušný odbor Ministerstva spravedlnosti (která má dohled nad činností exekutorů) nebo Exekutorské komoře.

Stížnost by měla být podávána vždy v písemné podobě (tedy poštou, elektronicky přes datovou schránku nebo s elektronickým podpisem) nebo případně osobně na podatelně. Stížnost pak musí obsahovat určité náležitosti.

Ministerstvo spravedlnosti

 • Poštou na adresu: Ministerstvo spravedlnosti – odbor insolvenčního a exekučního dohledu, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
 • Emailem na adresu: osd@msp.justice.cz (nutnost zaručeného elektronického podpisu)
 • Elektronicky přes datovou schránku: Ministerstva spravedlnosti: ID kq4aawz
 • Osobně: na podatelně Ministerstva spravedlnosti v úředních hodinách

Exekutorská komora

Jak napsat stížnost na postup exekutora

Aby se vaší stížností začal příslušný úřad zabývat, měla by obsahovat určité informace. A to především tyto:

 • Vaše jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a případně adresu pro doručování
 • Jméno exekutora a exekutorského úřadu, spisovou značku exekuce, které se stížnost týká
 • Uvést v jakém vztahu jste k dané exekuci (povinný, oprávněný nebo třetí osoba)
 • Uvést zda již byly v dané věci podniknuty nějaké kroky, může se jednat například o:
  • odvolání proti usnesení o nařízení exekuce
  • návrh na zastavení exekuce
  • návrh na odklad provedení exekuce
  • námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce
  • návrh na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu
  • vylučovací žaloba
 • Podrobný popis toho, co je předmětem stížnosti

Všechny uváděné skutečnosti by pak měly být doloženy příslušnými kopiemi dokumentů nebo jinými důkazy.

Na co je možné si stěžovat

Věcí, na které je možné si stěžovat, může být mnoho. Může to být třeba chybný postup exekutora. Nebo stížnost na jeho nečinnost, nebo třeba na neoprávněné vniknutí a zabavení majetku.

Je ale nutné upozornit, že samotná stížnost zpravidla nemá odkladný účinek. Jak Ministerstvo spravedlnosti, tak i Exekutorská komora mohou udělit například písemnou výtku, nebo podat kárnou žalobu. Tím se ale zpravidla konkrétní pochybění exekutora nijak nenapraví.

Je případně tedy nutné obracet se současně i na soud. Například s návrhem na zastavení exekuce, podáním vylučovací žaloby, nebo využitím i dalších procesně právních prostředků.

Vzor stížnosti na exekutora

Níže najdete vzor stížnosti na chování a postup exekutora. Je to jen modelový vzor, který vám může posloužit jako příklad toho, jak by mohla být taktová stížnost sepsána.

Při podání stížnosti na Ministerstvo spravedlnosti je také možné použít tento vzorový formulář – viz zde.

Ministerstvo spravedlnosti České Republiky

Odbor dohledu

Vyšehradská 16,

128 10 Praha 2

Věc: Podnět k výkonu dohledu dle ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb.

 

Stěžovatel: Jan Novák, narozen 3. 7. 1980, trvalý pobyt Pod hradbami 123/456, Brno, 199 00, stěžovatel je povinným v exekučním řízení vedeným Exekutorským úřadem pro Prahu 3, exekutorem Mgr. Davidem Dvořákem, pod sp. zn. 12 EX 74586/13 pro vymožení částky 22 547,- Kč ve prospěch oprávněného Kamila Novotného

I.

V současné době je proti mně vedena exekuce Exekutorským úřadem pro Prahu 3, exekutorem Mgr. Davidem Dvořákem, pod spisovou značkou 12 EX 74586/13 pro vymožení částky 22 547,- Kč ve prospěch oprávněného Kamila Novotného.

Do dnešního dnes jsem od výše uvedeného exekutora neobdržel žádné dokumenty, které by se exekuce týkaly. Exekutor mi pouze zasílá SMS zprávy, abych neprodleně uhradil dlužnou částku. Na moji písemnou žádost, aby mi byly zaslány podklady k exekuci, abych věděl, kolik a komu dlužím, mi exekutor ani po 30 dnech nijak neodpověděl.

Zkoušel jsem dotyčného exekutora kontaktovat po telefonu. Zde mi ale bylo sděleno, že mi exekutor nebude nic posílat. Že si pro dané dokumenty mohu přijet do Prahy. Exekutora jsem výslovně upozornil, že jsem momentálně v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Mám sice povoleny vycházky na 6 hodin denně, ale tato doba nestačí k uskutečnění cesty z Brna do Prahy a zpět a ještě vykonání návštěvy v kanceláři exekutora. Na to mi bylo sděleno, že ho to nezajímá. Dokumenty mi odmítl poslat i v elektronické podobě na moji emailovou adresu.

Uvedený postup exekutora mi přijde nesprávný. Mám za to, že bych měl mít nárok na příslušné dokumenty. Komunikace ze strany exekutora je vrcholně arogantní – většina jím zaslaných zpráv je vyloženě výhružných.

Chování exekutora a jeho zaměstnanců pak podle mého názoru odporuje „Pravidlům profesionální etiky a pravidlům soutěže soudních exekutorů“, zejména pak článků 3 a 5, neboť jednání nelze označit ani za „čestné a slušné“ (čl. 3), ale ani za „svědomité a pečlivé“ (čl. 5).

Důkaz:

Žádost o zaslání podkladů k exekuci ze dne 25. 5. 2017

Výpis SMS zaslaných ze strany Exekutorského úřadu

II.

Žádám tímto, aby byl postup exekutora Exekutorského úřadu pro Prahu 3, Mgr. Davida Dvořáka v dané věci prošetřen.

 

V Brně dne 30. 6. 2017

 

 

………………………………

Jan Novák

Vzor: Stížnost na postup a chování exekutora

 1. Já Antonin Steffel si již podruhé stěžuji na chování a jednaní exekutora Judr. Juraje Podkonického a jeho vedoucího kanceláře J.Vébra pro neodůvodněnou exekuci pro mě , za bývalou manželku se kterou nežiji již od roku 1999 !!
  Do r. 2014 jsem splácel všechny exekuce své bývalé manželky protože jsem nemohl docílit rozvodu manželství .V dubnu r.2015 jsem byl řádně rozveden ,rozvodový list jsem posílal 19.2.2018 p,exekutorovi a p.ved.jeho kanceláře a přesto v čtvrtek 26.42018 jsem ve schránce objevil ten den vhozenou zásilku kde je má nemovitost vyfocena v nabídce exekuce ! okamžitě jsem se vydal do Prahy vyhledat právní pomoc a důrazně protestuji proti takovému protiprávnímu jednání pana exekutora Judr.J.Podkonického , a jeho ved.kanceláře J.Vébra. Dnes 28.4.2018 čas 14.55 č.j 067 ex267325/11-62

 2. stižnost na exekutora MARCELA SMEKALA neopravněně mě chtěl vniknou do bytu za učelem hledani pana ROZBROJE ktery ma trvale bydliště masarykovo naměsti 128 městsky uřad kdysi před 15 lety tady bydlel ale ted už ne vyhrožoval moji mamce že dovede zamečnika a bude oblepovat věci co je nepřipustne ja nemam nic s panem ROZBROJEM NEBYDLI TADY A ON NEMA PRAVO LEPIT NA DVEŘE A NIČIT MUJ MAJETEK UDĚLEJ TE S NIM POŘADEK DEKUJI CHUDĚJOVA PAVLA vlastnik bytu piste na email me matky

  1. Na Smékala podejte trestní oznámení jako asi dalších cca.stovky okradených lidí !! Jsou to zločinci a vyděrači . kteří patří do vězení !

 3. exekutor mgr.kyselova karvina tato exekutorka semnou nekomunikuje podala jsem vloni odvolani ke krajskemu soudu ostrava nikdo semi neoziva skoro rok. v zamestnani das v hranicich kde jiz nepracuji mi zadrzuji castku pres 6000kc na prikaz vyse jmenovane exekutorky neopravnene name vydali exekuci u zdravotni pojistovny revirni bratrske nedluzila jsem zadne penize takze dluh ve vysi 40000kc mi smazali ale pozaduji na naklady rizeni 6800kc odvolala sem se ke krajskemu soudu v loni a od te doby mi nic neprichazi nevim co stim .byvali zamestnavatel mi tu castku porad zadrzuje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *