Výpočet exekuce 2023 – kalkulačka srážek a nezabavitelné částky (z výplaty, z důchodu, apod.)

Při exekuci je nárok na nezabavitelné minimum (od 1. 1. 2023 se zvýšilo na 13 638 Kč). A dále je nárok i na jednu nebo dvě třetiny ze zbylé části výplaty, z důchodu či z jiného příjmu. Exekuce je možná i na mateřskou a rodičovskou, na nemocenskou, z podpory v nezaměstnanosti nebo i z příjmu z brigády na dohodu DPP nebo DPČ.

Exekuce na mzdu (na plat, na důchod, nebo srážky z dalších příjmů), trápí poměrně hodně lidí. Podle dostupných údajů, je aktuálně v exekuci 660 tisíc lidí (dohromady mají přes 4 milióny exekucí). U velké většiny z nich, se provádí srážky z nějakého příjmu (pokud nějaký mají).

Je ale současně pravda, že exekuční srážky, už nejsou tak „hrozné“ jako tomu bývalo dříve. Vzhledem k tomu, že za poslední roky se značně zvýšila nezabavitelná částka (na téměř dvojnásobek za poslední 3 roky), tak nyní i dlužníkům v exekuci zůstává více peněz.

Výpočet exekuce v roce 2024 (od 1. 1. 2024)

Od 1. ledna 2024, se snižuje nezabavitelná částka pro výpočet exekuce na plat (srážek ze mzdy, z důchodu, nebo i z dalších příjmů).

Nezabavitelné minimum 2024:

 • Základní nezabavitelné minimum = 12 705 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176 Kč

Lidem s exekucí na mzdu, bude v roce 2024, zůstávat o něco méně peněz. Zbytek čisté mzdy po srážkách na exekuci, může být i o několik stokorun nižší, než v předchozím roce.

Aktuální kalkulačka – výpočet exekuce v roce 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je aktuální nezabavitelná částka (zvýšila se od 1. 1. 2023; zatím to vypadá, že během roku už další změna nebude), a kolik peněz vám zůstane z výplaty nebo z důchodu (či z jiných příjmů).

Exekuční kalkulačka 2023 – výpočet srážek a nezabavitelné částky

Pro výpočet exekuce zadejte svoji čistou mzdu (důchod nebo jiný příjem). Výsledek výpočtu se odvíjí do druhu exekuce (u přednostní exekuce zůstává z výplaty méně peněz, u nepřednostní je to o něco více).

Roli hraje i počet vyživovaných osoby (manžel, manželka nebo dítě, ke kterému máte vyživovací povinnost; s výjimkou exekuce na alimenty, kdy se dítě nezohlední).

Kalkulačka exekuce na mzdu 2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelná částka při exekuci? Zvýšení od 1. 1. 2023

Nezabavitelné minimum, se poměrně pravidelně zvyšuje vždy na začátku roku (od ledna). Platí to i v roce 2023.

Kromě toho může dojít i k dalšímu zvýšení nezabavitelné částky během roku, pokud se nějak změní podmínky pro výpočet (v minulém roce se takto zvyšovalo nezabavitelné minimum celkem 4x; v roce 2023 se zatím žádná další změna neplánuje).

 • Nezabavitelná částka při exekuci, jsou dvě třetiny ze součtu životní minimum + normativní náklady na bydlení.

Aktuálně (v roce 2023), to jsou dvě třetiny z 20 457 Kč (4860 Kč je životní minimum a 15 597 Kč jsou normativní náklady na bydlení).

 • Nezabavitelné minimum při exekuci je od 1. 1. 2023 zvýšeno na 13 638 Kč.

Kromě této základní nezabavitelné částky, se ale mohou započítat i další osoby – manžel nebo manželka, a děti.

Dítě se při výpočtu exekuce zohlední, pokud k němu máte stále ještě vyživovací povinnost. Neplatí to pro případ, kdy se jedná o dluh na výživném.

 • Za další osoby se nezabavitelné minimum zvýší o 3 409,50 Kč (jedna čtvrtina základní částky)

Kromě nezabavitelné částky, je stanovena i plně zabavitelná částka. Vše, co je nad 30 686 Kč může dostat exekutor bez omezení.

Kolik mi zůstane při exekuci v roce 2023?

Výpočet exekuce a to, kolik peněz vám zůstane z výplaty, z důchodu nebo z jiného příjmu, závisí na tom, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku.

Při exekuci, je vždy nárok na nezabavitelné minimum (které se zvyšuje za další vyživované osoby).

Kromě toho je při exekucí nárok na i na jednu třetinu (přednostní exekuce) nebo dvě třetiny (nepřednostní exekuce) ze zbylé části výplaty.

Něco jiného je exekuce na bankovní účet, nebo exekuce na majetek. Při nich je jiné nezabavitelné minimum:

 • Při exekuci na účet v bance je nárok na trojnásobek životního minima – v roce 2023 je to 14 580 Kč
 • Při exekuci na majetek je nárok na dvojnásobek životního minima – v roce 2023 je to 9 720 Kč (kromě toho je i řada dalších věcí, které exekutor nesmí zabavit při exekuci na majetek)

Co jsou to přednostní pohledávky?

Pořadí, ve kterém se splácí dluhy v exekuci, určuje příslušný zákon. Přednost má vždy výživné (alimenty). To se splácí jako první.

Zákon dále stanovuje několik typů pohledávek, které se splácí přednostně (přednostní pohledávky). Na jejich úhradu, je možné při exekuci zabavit více peněz (dvě třetiny).

Přednostní pohledávky, jsou uvedeny v paragrafu 279, odstavec 2 (Občanský soudní řád).

Jedná se především o výživné (alimenty), náhrada škody způsobené trestným činem, dluhy vůči státu (daně, sociální a zdravotní pojištění), přeplatky za sociální dávky, apod.

Co jsou nepřednostní pohledávky?

Nepřednostní pohledávky (u kterých dostává exekutor pouze jednu třetinu), jsou pak všechny ostatní, které nejsou uvedeny v zákonu (viz výše).

Mezi nepřednostní pohledávky (kdy vám zůstane více peněz), patří všechny běžné dluhy:

 • nezaplacené půjčky a úvěry, dluhy za vyúčtování za plyn, vodu, elektřinu
 • nezaplacené složenky a faktury za mobilní telefon, internet, …
 • patří sem i pokuty z MHD, nezaplacené poplatky za popelnice
 • nebo dluhy na nájemném
 • … a různé další dluhy

Prostě vše ostatní, co podle zákona nespadá mezi přednostní pohledávky

Jak se sráží ze mzdy, když má někdo více exekucí?

Při exekuce platí pravidlo, že kdo „dřív přijde, ten dříve mele“. Pokud má někdo více dluhů (více exekucí), pak se jako první splácí pohledávka, která byla zaměstnavateli doručena jako první.

Výjimkou je situace, kdy má někdo současně přednostní i nepřednostní exekuci (souběh více pohledávek):

 • Pokud je první doručená pohledávka nepřednostní a druhá přednostní, pak se strhne jedna třetina na předností pohledávku a další třetina na nepřednostní pohledávku
 • Pokud je první doručená pohledávka předností a další jsou nepřednostní, pak se strhnou obě třetiny pro přednostní pohledávku

Později doručené exekuce (rozhoduje doručení prvnímu zaměstnavateli, resp., prvnímu plátci příjmu – což je u například u důchodů ČSSZ, u podpory v nezaměstnanosti by to byl Úřad práce, atd.), musí počkat, dokud není plně zaplacena první exekuce.

Opět je zde výjimka – pokud má více exekucí stejné datum doručení, pak se srážky poměrově rozdělí mezi více exekucí.

Pokud by měl někdo dvě exekuce se stejným datem doručení, pak to ale není tak, že by se srážka rozdělila na dvě poloviny a pro každou exekuci by se použila polovina. O rozdělení srážky rozhoduje výše dluhu (ve stejném poměru, jako je výše dluhu u různých pohledávek, se rozdělí i srážka).

Exekuce 2023 – z jakých příjmů se může srážet na exekuci?

Exekutor je skoro jako smrt. Také bere vše (co mu dovoluje zákon). Týká se to i exekučních srážek. Ty se mohou vztahovat na různé druhy příjmů:

 • Exekuce z výplaty (exekuce na plat, na mzdu) – asi nejčastější typ exekuce; je nárok na nezabavitelné minimum (13 638 Kč v roce 2023, a případně 3409,50 Kč za další vyživované osoby; dále zůstává jedna nebo třetiny ze zbylé části; vše nad 30 686 Kč exekutor zabaví bez omezení)
 • Exekuce na důchod (invalidní, starobní, vdovský,..) – ani důchod není nijak ochráněn před exekutorem. Srážky z důchodu provádí ČSSZ (na základě pokynu od exekutora) a důchodce pak dostane na účet (nebo složenkou na poštu) jen zbylou část z důchodu. I pro důchod platí, že je nárok na nezabavitelné minimum a dále na jednu nebo dvě třetiny ze zbylé části důchodu
 • Exekuce na mateřskou nebo rodičovskouexekuce je možná i z mateřské nebo rodičovské; bude ale záležet na tom, kolik je měsíční příjem; pokud by to bylo méně, než nezabavitelné minimum, pak se srážky neprovedou
 • Exekuce na nemocenskou – exekuční srážky se mohou týkat jak náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní), tak i nemocenských dávek od státu (od 15 dne na neschopence) – vzhledem k tomu, že nemocenská je obvykle nízká, tak zde opět bude hrát roli nezabavitelné minimum (při nízké nemocenské se srážky nemohou provádět)
 • Exekuce na podporu v nezaměstnanosti – exekuční srážky se mohou týkat i podpory v nezaměstnanosti, zde je ale obvykle „problém“ s výší příjmu (nezabavitelné minimum pro jednotlivce je 13 638 Kč, pro dlužníka s manželkou je to 17 048 Kč, pro dlužníka s manželkou a jedním dítětem je to 20 457 Kč, pro dlužníka s manželkou a dvěma dětmi je to 23 867 Kč, …atd.)
 • Exekuce na sociální dávky – většina sociálních dávek, nemůže být zabavena exekutorem, exekuce se netýká například příspěvku na bydlení, dávek hmotné nouze, apod.

Kromě běžných příjmů (jako je výplata, důchod, mateřská nebo rodičovská), se exekuce může vztahovat i na mimořádné příjmy – například na odstupné, na které je nárok při výpovědi ze zaměstnání.

Exekuce z výplaty 2023 – diety, stravné, nebo daňová bonus

Při výpočtu exekuce z výplaty, se srážky provádí z čisté mzdy. Některé části výplaty, se do výpočtu exekuce ale nezahrnou. Týká se to například cestovních náhrad za služební cestu. Stejně tak zaměstnancům zůstanou i diety (stravné) nebo i stravenkový paušál.

Exekutor nemá nárok ani na daňový bonus (za dítě). Něco jiného je ale daňový přeplatek (vratka na dani po ročním zúčtování). Daňový přeplatek, který by zaměstnanec dostal jako součást výplaty, by se již zahrnul do výpočtu exekuce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *