Mohu odmítnout dědictví, když jsem v exekuci?

Odmítnutí dědictví je možné, i když je dědic v exekuci (při insolvenci to ale neplatí, tam je možné odmítnout dědictví jenom se souhlasem insolvenčního správce). Právní názory, na možnost odmítnutí dědictví během exekuce, se ale různí. Záleží na konkrétní situaci (je lepší konzultace s právníkem).

Dobrý den, před nějakou dobou mi zemřel otec. A já bych měl nyní zdědit podíl na domě, ve kterém žili společně s maminkou (ta je zatím stále na živu a v domě dále bydlí).

Bohužel se již delší dobu potýkám s exekucemi a pořád se z toho nemohu vyhrabat. Bojím se, aby exekutor nechtěl zabavit i ten zděděný podíl na nemovitosti a pak to prodat v dražbě.

Zajímalo by mě, jestli exekutor může zabavit dědictví. A pokud ano, tak jestli mohu dědictví odmítnout? Počítám, že v takovém případě by celý dům zdědila maminka?

Předem děkuji za radu

Odmítnutí dědictví

Celá problematika odmítnutí dědictví je trochu složitější. Zákon rozlišuje různé situace, které zahrnují:

  • Zřeknutí se dědického práva (je možné pouze během života zůstavitele)
  • Odmítnutí dědictví (každý dědic má právo odmítnout dědictví, je ale možné odmítnut pouze celé dědictví, není možné částečné odmítnutí
  • Odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu (neopominutelný dědic, může odmítnout dědictví včetně povinného dílu, nebo má možnost odmítnout dědictví s výhradou povinného dílu)
  • Vzdání se dědictví (situace kdy se vzdáte dědictví ve prospěch jiného dědice)

Od toho, jakým způsobem bude „odmítnuto“ dědictví, se pak odvíjí, jaký vliv na to bude mít vaše exekuce.

Může exekutor zabavit dědictví, když jsem v exekuci

Ano, exekutor má možnost zabavit zděděný movitý i nemovitý majetek. Pokud byste zdědil nějaké finanční prostředky, pak vám exekutor může nechat zablokovat účet v bance, a získat tak celé dědictví.

Pokud dědíte nějaký nemovitý majetek (podíl na nemovitosti), pak opět hrozí reálné riziko, že exekutor přistoupí k exekuci na majetek, a zděděný podíl na domě, by mohl být prodán v soudní dražbě.

Jak ochránit dědictví, když jsem v exekuci

Jednou z možností, jak „ochránit“ dědictví, když má dědic nějak dluhy a je v exekuci (nebo mu hrozí exekuce), je uzavření dohody o vypořádání dědictví.

V takovém případě přenecháte svůj podíl na zděděném domě nějakému jinému dědici (například setře nebo bratrovi, pokud máte nějaké sourozence). Ti vás ale musí vyplatit.

A takto získané peníze, pak bude požadovat exekutor na úhradu vašich dluhů. Nebude tím ale ohrožena nemovitost (nebude hrozit prodej v exekuční dražbě). Dohodu o vypořádání dědictví musí schválit soud.

Odmítnutí dědictví když jsem v exekuci

Odmítnutí dědictví je právo každého dědice, které mu zaručují příslušné zákony. I když máte dluhy v exekuci, tak máte možnost odmítnout dědictví.

V případě, že by ale odmítnutí dědictví bylo vedeno snahou o neplacení dluhů, tak má exekutor možnost využít ustanovení paragrafu 44a, v Exekučním řádu, a odmítnutí dědictví napadnout jako nepatrné.

Záleželo by na konkrétní situace. Prosté odmítnutí celého dědictví, by exekutor s největší pravděpodobností napadnout nemohl.

Názory na tuto problematiku se různí (bohužel je to typická situace, kdy vám dva právníci, dají tři různé a vzájemně protichůdné názory).

Prosté odmítnutí dědictví (tj., odmítnete celé dědictví) by ale podle všeho mělo být možné (viz například zde), a exekutor s tím nic nenadělá.

Pokud byste se ale chtěl vzdát dědictví ve prospěch jiného dědice, nebo by se jednalo o nějaký jiný případ „odmítnutí“, pak už by do toho mohl vstoupit i exekutor.

Na koho přechází odmítnuté dědictví?

Pokud dědic odmítne dědictví, tak se na něj pohlíží, jako by dědictví nikdy nenabyl (proto je sporné použití paragrafu 44a Exekučního řádu).

Odmítnutý podíl na domě, by zdědili další dědici, podle toho jak to stanoví zákon.

Pokud jste mezi dědici po otci pouze vy a vaše maminka, pak by celé dědictví zdědila ona. Pokud máte i nějaké sourozence, pak by se měnily příslušné podíly připadající na jednotlivé dědice.

Odmítnutí dědictví když jsem v insolvenci

Jiná situace nastává, pokud je někdo v insolvenci. Během oddlužení, je omezena možnost odmítnutí dědictví. Pro případné odmítnutí dědictví během insolvence, je nutný souhlas insolvenčního správce.

Během oddlužení tedy platí povinnost přijmout dědictví, které pak insolvenční správce může „zabavit“ a použít na úhradu dluhů.

Co mám dělat – dědictví a exekuce?

Výše uvedené informace, jsou spíše obecného charakteru. Jak již bylo zmíněno, na možnost odmítnutí dědictví (když je dědic v exekuci), navíc existují různé právní názory.

Osobně vám tedy doporučím celou věc konzultovat s nějakým právníkem. Nebo alespoň například s notářem, který vede pozůstalostní řízení.

Právník nebo notář, by vám měl dát kvalifikovanější právní pohled na vaši konkrétní situaci, než vám mohu nabídnout já, na základě vašeho stručného dotazu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *