Kalkulačka: Výpočet srážek a nezabavitelné částky při exekuci 2024

Od začátku roku 2024, se mění výpočet exekuce (nebo i insolvence). Nezabavitelné minimum se sníží – při srážkách ze mzdy, bude z výplaty zůstávat méně peněz. Základní nezabavitelná částka, bude nižší o 933 Kč – od 1. 1. 2024 by to mohlo být 12 704,67 Kč.

Od začátku roku 2024, se budou měnit podmínky pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci (a při insolvenci). A není to dobrá zpráva. Od ledna 2024 by mělo dojít ke snížení normativních nákladů na bydlení.

Nezabavitelné minimum se od 1. ledna 2024 sníží. Podle předběžných údajů, by se nezabavitelná částka mohla snížit o skoro 1000 Kč. Znamená to, že lidem s exekucí (nebo i těm s insolvencí), bude v roce 2024 zůstávat méně peněz.

Snížení nezabavitelné částky při exekuci v roce 2024

Už hodně dlouhou dobu, se nezabavitelné minimum neustále jenom zvyšovalo. A během posledních dvou roků i poměrně výrazně. V roce 2024, to ale bude jiné. Podle aktuálních informací je velmi pravděpodobné, že se nezabavitelné minimum sníží.

Změna ve výpočtu nezabavitelné částky od 1. ledna 2024:

 • Od 1. 1. 2024 se budou měnit normativní náklady na bydlení – dochází ke snížení
 • V roce 2023 se pro výpočet exekuce používala částka 15 597 Kč (normativní náklady na bydlení v nájmu v obci nad 70 tisíc obyvatel pro 1 až 2 osoby, včetně mimořádného zvýšení)
 • V roce 2024, už nebude nárok na mimořádné zvýšení – pro výpočet exekuce se použije částka 14 197 Kč (normativní náklady se v roce 2024 nezvyšují)
 • Zatím není zcela jisté, jaké bude životní minimum v roce 2024 (i kdyby ale došlo ke zvýšení životního minima, například o 10%, tak stejně dojde ke snížení nezabavitelné částky)

Kolik bude nezabavitelné minimum při exekuci od 1. ledna 2024

Podle aktuálně dostupných údajů, by mohla v roce 2024, vycházet nezabavitelná částka takto:

 • Základní nezabavitelné minimum se sníží na 12 704,67 Kč (snížení o 933 Kč)
 • Nezabavitelná částka za manželku/manžela se sníží na 3176,17 Kč (snížení o 233 Kč)
 • Nezabavitelná částka za vyživované dítě se sníží na 3176,17 Kč (snížení o 233 Kč)

Pro dlužníka s exekucí, která na manželku a dvě děti, by se od 1. 1. 2024, snížila celková nezabavitelná částka o 1533 Kč na 22 334 Kč.

Při exekuci na mzdu, by v roce 2024 došlo i ke snížení hranice plně zabavitelné částky na 28 586 Kč (o 2101 Kč méně než v roce 2023).

Kalkulačka exekuce na plat – výpočet srážek a nezabavitelné částky 2024

Pro výpočet exekuce na mzdu a toho, kolik bude nezabavitelná částka (kolik peněz zůstane z výplaty v roce 2024), zadejte svoji čistou mzdu, a zvolte typ exekuce (přednostní x nepřednostní).

Výpočet nezabavitelné částky se odvíjí od počtu vyživovaných osob (manžel, manželka nebo dítě/děti, na které má dlužník s exekucí vyživovací povinnost). Pokud je to exekuce na alimenty, tak se nepočítá dítě, u kterého je dluh na výživném.

Pro výpočet exekuce a nezabavitelné částky do 31. 12. 2023, můžete použít tuto kalkulačku.

Pozor: Výpočet v této kalkulačce je zatím pouze předběžný – nové normativní náklady na bydlení, ještě nebyly definitivně schváleny. Před koncem roku 2023, může vláda ještě rozhodnout o zvýšení životního minima, což také do výpočtu není zahrnuto.

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Výpočet exekuce na plat 2024 – jak se počítají srážky ze mzdy?

Výpočet exekučních srážek ze mzdy, není ve výsledku až tak složitý, jak by to mohlo na první pohled vypadat. Pro výpočet exekuce platí tyto podmínky (v roce 2024 se nic zásadního nemění):

 • Výpočet exekuce se provádí z čisté mzdy (nebo z jiného podobného příjmu)
 • Srážky se nevztahují například na diety, na daňový bonus, mírně odlišné podmínky platí pro odstupné
 • Srážky je možné provádět i z dalších příjmů (podmínky pro výpočet jsou stejné, jako u srážek ze mzdy)
 • Kromě výplaty (včetně odměny za práci na dohodu DPP a DPČ), je srážky možné provádět i z podpory v nezaměstnanosti, z nemocenské, z mateřské, z rodičovské, z důchodu (invalidního i starobního), nebo i některých dalších příjmů
 • Dlužník s exekucí má nárok na nezabavitelnou částku (zvyšuje se za manžela, manželku nebo dítě/děti)
 • Při přednostní pohledávce je nárok na méně peněz – zůstává jenom nezabavitelné minimum a 1/3 ze zbylé části mzdy
 • Při nepřednostní pohledávce zůstane více peněz – je nárok na nezabavitelné minimum a 2/3 ze zbylé části mzdy
 • Pokud je zbytek výplaty vyšší než hranice plně zabavitelné částky (28 586 Kč v roce 2024), pak vše co je navíc, dostane exekutor

Výpočet nezabavitelné částky, při exekuci nebo insolvenci v roce 2024

Nezabavitelné minimum je stejné pro exekuci i pro insolvenci (nezabavitelné minimum se používá například i pro výpočet alimentů na dítě). Pro výpočet nezabavitelné částky jsou důležité tyto dva údaje:

1) Kolik jsou normativní náklady na bydlení v roce 2024 = v senátu se právě nyní řeší zákon (viz zde), který bude měnit normativní náklady na bydlení (a má vliv i na výpočet příspěvku a bydlení v roce 2024); aktuálně to vypadá, že se normativ sníží na 14 197 Kč (nebude nárok na mimořádné zvýšení)

2) Kolik je životní minimum pro jednotlivce v roce 2024 = o zvýšení životního minima, může ještě před koncem roku rozhodnout vláda; životní minimum je aktuálně 4860 Kč, i kdyby došlo ke zvýšení například o 10%, tak stejně ale dojde k poklesu nezabavitelné částky (pokud by se zvyšovalo životní minimum, tak bude snížení menší)

Výpočet nezabavitelné částky (bez zvýšení životního minima) v roce 2024

V následující tabulce je uveden výpočet nezabavitelné částky, a jak se projeví snížení normativních nákladů na bydlení od 1. ledna 2024, za předpokladu, že se nebude měnit životní minimum.

V tabulce je vidět, že základní nezabavitelná částka, se sníží o 933 Kč. Za dítě, manželku nebo manžela, se nezabavitelné minimum sníží o 233 Kč.

Nezabavitelné minimum 2024 2023 2024 Změna
Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč 4 860 Kč
Náklady na bydlení 15 597 Kč 14 197 Kč -1400 Kč
Součet 20 457 Kč 19 057 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka (2/3) 13 638 Kč 12 704,67 Kč -933 Kč
Nezabavitelná částka za dítě (1/4) 3 409,50 Kč 3 176,17 Kč -233 Kč
Nezabavitelná částka za manželku (1/4) 3 409,50 Kč 3 176,17 Kč -233 Kč
Rodina dva dospělí + dvě děti 23 867 Kč 22 234 Kč -1633 Kč
Hranice plně zabavitelné částky (1,5x) 30 686 Kč 28 586 Kč -2100 Kč

Výpočet exekuce 2024: Kolik peněz mi zůstane při exekuci na plat?

V následující tabulce je proveden modelový výpočet, jak by vycházel výpočet exekuce pro dlužníka s čistou mzdou ve výši 35 000 Kč v roce 2024. V příkladu se jedná o zaměstnance, který má manželku a dvě děti.

Výpočet je proveden pro přednostní i nepřednostní pohledávku + je zde i srovnání s rokem 2023:

 • U přednostní pohledávky se srážka na exekuci zvýší o cca 1100 Kč (tj. z výplaty zůstane o 1100 Kč méně)
 • U nepřednostní pohledávky se srážka na exekuci zvýší o cca 540 Kč (tj. z výplaty zůstane o 540 Kč méně)

Jedná se pouze o modelový příklad – pro konkrétní výpočet můžete použít kalkulačku uvedenou výše. Ještě jednou připomínáme, že zatím je to jenom teoretický odhad – všechny změny ještě nejsou definitivně schváleny.

Tabulka: Výpočet exekuce na mzdu – předností a nepřednostní pohledávka

Výpočet exekuce na mzdu 2023 2024 Změna
Čistá mzda 35 000 Kč 35 000 Kč 0 Kč
Nezabavitelná částka 23 867 Kč 22 234 Kč -1633 Kč
Přednostní pohledávka
Srážky ze mzdy na exekuci 7 422 Kč 8 510 Kč +1088 Kč
Zbytek výplaty po exekuci 27 578 Kč 26 490 Kč -1088 Kč
Nepřednostní pohledávka
Srážky ze mzdy na exekuci 3 711 Kč 4 255 Kč +544 Kč
Zbytek výplaty po exekuci 31 289 Kč 30 745 Kč -544 Kč

 1. Pokuď to u zákoní tak ihned dám výpověď a půjdu pracovat na černo a věřim že nebudu sám. Kdo má exekuce tak vám radím udělejte to samé, pokud nechcete dopadnout na Ulici.

 2. A on fakt bude v příštím roce existovat někdo komu se sníží náklady na bydlení při avizovaném výrazném nárůstu cen energií?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *