Výpočet exekuce na nemocenskou – co vám exekutor může a nemůže zabavit?

Exekuční srážky se netýkají jenom mzdy nebo platu. Exekuce je možná i na další příjmy (nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, mateřskou, sociální dávky, na důchod apod.). Exekutor tak může zabavit i nemocenské dávky během pracovní neschopnosti.

O exekuci se mluví nejčastěji v souvislosti s exekucí na plat (nebo na mzdu). Nebo pokud je to exekuce na účet v bance či exekuce na majetek. Exekutor vám ale může zabavit i jiné příjmy než je výplata za zaměstnání.

Exekuční srážky je totiž možné provádět i u celé řady dalších příjmů. Příjmy, u kterých je riziko, že vám je exekutor může zabavit, jsou vyjmenovány v zákoně 99/1963, Občanský soudní řád – paragraf 299. Jedná se především o:

 • Výplata ze zaměstnání nebo náhrada mzdy
 • Náhrada mzdy za nemoc (za prvních 14 dní na neschopence)
 • Nemocenské dávky (od 15 dne na neschopence)
 • Důchod (invalidní nebo starobní)
 • Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství)
 • Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
 • Odstupné při výpovědi ze zaměstnání
 • Výsluhový příspěvek

A některé další příjmy (některé sociální dávky apod.)

Exekuce na nemocenskou – nemocenské dávky

Pokud budete v pracovní neschopnosti (na neschopence), tak má exekutor možnost zabavit vám i nemocenské dávky.

Během pracovní neschopnosti dostáváte za prvních 14 dní náhradu mzdy od zaměstnavatele. Pokud budete mít v práci nařízenou exekuci na plat, tak se srážky uplatní i vůči náhradě mzdy za nemoc.

Od 15 dne na neschopence, pak máte nárok na nemocenské dávky (maximálně 380 dní). I na tyto nemocenské dávky, se vztahuje nařízená exekuce. Pokud onemocníte a zahájíte neschopenku, tak má váš zaměstnavatel povinnost informovat ČSSZ (která vyplácí nemocenskou od 15 dne) o tom, že máte exekuci na plat.

Kalkulačka: Výpočet exekuce na nemocenské dávky 2021

Exekuce na nemocenské dávky se počítá úplně stejně, jako exekuce na plat (nebo i na jiný příjem). Můžete tedy použít následující kalkulačku na plat. Jen místo mzdy, zadáte svoji nemocenskou (kalkulačku pro výpočet nemocenské můžete najít například zde).

Výpočet v této kalkulačce je platný od 1. 1. 2021, kdy došlo k poslední změně (zvýšení) nezabavitelné částky při výpočtu exekuce:

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2021
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Exekuce a další nemocenské dávky

Mezi nemocenské dávky, ale nepatří jenom klasická nemocenská při pracovní neschopnosti. Mezi nemocenské dávky spadají i další:

 • Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)
 • Ošetřovné
 • Otcovská
 • Dlouhodobé ošetřovné
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Exekuce na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)

Z ostatních dávek, vyplácených na základě nemocenského pojištění zaměstnanců (nebo OSVČ) se exekuční srážky vztahují již jen na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou).

Na mateřskou má nárok žena, která porodí dítě (28 týdnů na jedno dítě, nebo 37 týdnů na dvojčata). Na mateřskou (PPM) může mít případně nárok i muž (22 týdnů) nebo ten, kdo převzal dítě do péče (22 týdnů).

Vzhledem k tomu, že mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), slouží podobně jako nemocenská, jako určitá náhrada mzdy v době, kdy nemůžete pracovat, tak se i na ni vztahují exekuční srážky (viz zákon 99/1963, paragraf 299).

Exekuce na ošetřovné

Na jiné nemocenské dávky, se ale exekuce nevztahuje. Sem patří například ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, otcovská nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Pokud vám onemocní dítě, vy s ním jste doma „na paragrafu“ a čerpáte ošetřovné, tak tento příjem, vám exekutor nemůže zabavit. To se mimo jiné projevilo během epidemie koronaviru na jaře 2020.

Tehdy bylo poskytováno ošetřovné na dítě, po celou dobu uzavření škol (od března až do června 2020). Běžně je u ošetřovného nárok jen na 9 nebo 16 dní. Ošetřovné navíc bylo dočasně zvýšeno na 80% (běžně je to jen 60%).

Obdobné je to pak i během podzimu 2020 a zimy 2021, kdy je nárok na ošetřovné ve výši 70% a opět po celou dobu, co jsou uzavřené čkoly.

Zaměstnancům s exekucí se tak vyplatilo být doma s dětmi, a měli podstatně více peněz, než kdyby chodili do zaměstnání, kde by se jim z čisté mzdy strhávali exekuční srážky.

Podobně, jako je na tom ošetřovné, jsou na tom i další nemocenské dávky. Exekutor vám tedy může zabavit jen (část) nemocenských dávek při neschopence, nebo mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). Ostatní nemocenské dávky vám musí exekutor ponechat v plné výši (exekuční srážky se na ně nevztahují).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *