Výpočet exekuce na nemocenskou – co vám exekutor může a nemůže zabavit?

Exekuční srážky se netýkají jenom mzdy nebo platu. Exekuce je možná i na další příjmy (nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, mateřskou, sociální dávky, na důchod apod.). Exekutor tak může zabavit i nemocenské dávky během pracovní neschopnosti.

O exekuci se mluví nejčastěji v souvislosti s exekucí na plat (nebo na mzdu). Nebo pokud je to exekuce na účet v bance či exekuce na majetek. Exekutor vám ale může zabavit i jiné příjmy než je výplata za zaměstnání.

Exekuční srážky je totiž možné provádět i u celé řady dalších příjmů. Příjmy, u kterých je riziko, že vám je exekutor může zabavit, jsou vyjmenovány v zákoně 99/1963, Občanský soudní řád – paragraf 299. Jedná se především o:

 • Výplata ze zaměstnání nebo náhrada mzdy
 • Náhrada mzdy za nemoc (za prvních 14 dní na neschopence)
 • Nemocenské dávky (od 15 dne na neschopence)
 • Důchod (invalidní nebo starobní)
 • Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství)
 • Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
 • Odstupné při výpovědi ze zaměstnání
 • Výsluhový příspěvek

A některé další příjmy (některé sociální dávky apod.)

Exekuce na nemocenskou – nemocenské dávky

Pokud budete v pracovní neschopnosti (na neschopence), tak má exekutor možnost zabavit vám i nemocenské dávky.

Během pracovní neschopnosti dostáváte za prvních 14 dní náhradu mzdy od zaměstnavatele. Pokud budete mít v práci nařízenou exekuci na plat, tak se srážky uplatní i vůči náhradě mzdy za nemoc.

Od 15 dne na neschopence, pak máte nárok na nemocenské dávky (maximálně 380 dní). I na tyto nemocenské dávky, se vztahuje nařízená exekuce. Pokud onemocníte a zahájíte neschopenku, tak má váš zaměstnavatel povinnost informovat ČSSZ (která vyplácí nemocenskou od 15 dne) o tom, že máte exekuci na plat.

Třetí zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci – od 1. 7. 2022

V roce 2022, dochází již ke třetí změně, ke třetímu zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Od začátku července 2022, se nezabavitelné minimum opět zvyšuje, díky zvýšení životního a existenčního minima (zvyšuje se o 8,8% od 1. 7. 2022).

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci v roce 2022:

 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 = 8 846,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 = 9 138,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 = 9 416,25 Kč

Pokud má dlužník manželku, manžela, či nějaké dítě, připočítává se k této základní nezabavitelné částce, ještě jedna třetina (za každou osobu).

Nové kalkulačky pro výpočet exekuce a insolvence od července 2022:

Na začátku června (8. 6. 2022), také Nejvyšší soud rozhodl, že lidé s exekucí nebo insolvencí, mají v roce 2022, nárok na vyšší nezabavitelnou částku. A to již od začátku roku 2022.

Kalkulačka: Výpočet exekuce na nemocenské dávky 2022

Exekuce na nemocenské dávky se počítá úplně stejně, jako exekuce na plat (nebo i na jiný příjem). Můžete tedy použít následující kalkulačku na plat. Jen místo mzdy, zadáte svoji nemocenskou (kalkulačku pro výpočet nemocenské můžete najít například zde).

Výpočet v této kalkulačce je platný od 1. 4. 2021, kdy došlo k poslední změně nezabavitelné částky (zvýšení životního a existenčního minima):

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Exekuce a další nemocenské dávky

Mezi nemocenské dávky, ale nepatří jenom klasická nemocenská při pracovní neschopnosti. Mezi nemocenské dávky spadají i další:

 • Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)
 • Ošetřovné
 • Otcovská
 • Dlouhodobé ošetřovné
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Exekuce na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)

Z ostatních dávek, vyplácených na základě nemocenského pojištění zaměstnanců (nebo OSVČ) se exekuční srážky vztahují již jen na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou).

Na mateřskou má nárok žena, která porodí dítě (28 týdnů na jedno dítě, nebo 37 týdnů na dvojčata). Na mateřskou (PPM) může mít případně nárok i muž (22 týdnů) nebo ten, kdo převzal dítě do péče (22 týdnů).

Vzhledem k tomu, že mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), slouží podobně jako nemocenská, jako určitá náhrada mzdy v době, kdy nemůžete pracovat, tak se i na ni vztahují exekuční srážky (viz zákon 99/1963, paragraf 299).

Exekuce na ošetřovné

Na jiné nemocenské dávky, se ale exekuce nevztahuje. Sem patří například ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, otcovská nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Pokud vám onemocní dítě, vy s ním jste doma „na paragrafu“ a čerpáte ošetřovné, tak tento příjem, vám exekutor nemůže zabavit. To se mimo jiné projevilo během epidemie koronaviru na jaře 2020 a dále.

Tehdy bylo poskytováno ošetřovné na dítě, po celou dobu uzavření škol (od března až do června 2020, a následně i na na podzim 2020, či v roce 2021). Běžně je u ošetřovného nárok jen na 9 nebo 16 dní. Ošetřovné navíc bylo dočasně zvýšeno na 80% (běžně je to jen 60%).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *