Výpočet exekuce na nemocenskou 2024 – co vám exekutor může a nemůže zabavit?

Exekuční srážky se netýkají jenom mzdy nebo platu. Exekuce je možná i na další příjmy (nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, mateřskou, sociální dávky, na důchod apod.). Exekutor tak může zabavit i nemocenské dávky během pracovní neschopnosti.

O exekuci se mluví nejčastěji v souvislosti s exekucí na plat (nebo na mzdu). Nebo pokud je to exekuce na účet v bance či exekuce na majetek. Exekutor vám ale může zabavit i jiné příjmy než je výplata za zaměstnání.

Exekuční srážky je totiž možné provádět i u celé řady dalších příjmů. Příjmy, u kterých je riziko, že vám je exekutor může zabavit, jsou vyjmenovány v zákoně 99/1963, Občanský soudní řád – paragraf 299. Jedná se především o:

 • Výplata ze zaměstnání nebo náhrada mzdy
 • Náhrada mzdy za nemoc (za prvních 14 dní na neschopence)
 • Nemocenské dávky (od 15 dne na neschopence)
 • Důchod (invalidní nebo starobní)
 • Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství)
 • Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
 • Odstupné při výpovědi ze zaměstnání
 • Výsluhový příspěvek

A některé další příjmy (některé sociální dávky apod.)

Exekuce na nemocenskou – nemocenské dávky

Pokud budete v pracovní neschopnosti (na neschopence), tak má exekutor možnost zabavit vám i nemocenské dávky.

Během pracovní neschopnosti dostáváte za prvních 14 dní náhradu mzdy od zaměstnavatele. Pokud budete mít v práci nařízenou exekuci na plat, tak se srážky uplatní i vůči náhradě mzdy za nemoc.

Od 15 dne na neschopence, pak máte nárok na nemocenské dávky (maximálně 380 dní). I na tyto nemocenské dávky, se vztahuje nařízená exekuce. Pokud onemocníte a zahájíte neschopenku, tak má váš zaměstnavatel povinnost informovat ČSSZ (která vyplácí nemocenskou od 15 dne) o tom, že máte exekuci na plat.

Snížení nezabavitelné částky od ledna 2024

V roce 2024, se nezabavitelná částka nebude zvyšovat, ale naopak se sníží po 933 Kč. V roce 2023, bylo nezabavitelné minimum 13 638 Kč, v roce 2024 to bude 12 705 Kč.

Důvodem pro snížení nezabavitelné částky, je změna u normativních nákladů na bydlení – v roce 2024 už není nárok na mimořádné zvýšení, normativ je o 1400 Kč nižší (od 1. 1. 2024 to bude 14 197 Kč).

Nezabavitelné minimum 2024:

 • Základní nezabavitelné minimum = 12 704,67 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176,17 Kč

Snížení nezabavitelné částky, se projeví při výpočtu srážek ze mzdy (z důchodu, nebo i z jiných příjmů). Změna se týká jak insolvence, tak i exekuce: Výpočet nezabavitelné částky od 1. 1. 2024

Kalkulačka: Výpočet exekuce na nemocenské dávky 2024

Exekuce na nemocenské dávky se počítá úplně stejně, jako exekuce na plat (nebo i na jiný příjem). Můžete tedy použít následující kalkulačku na plat. Jen místo mzdy, zadáte svoji nemocenskou (kalkulačku pro výpočet nemocenské můžete najít například zde).

Výpočet v této kalkulačce je platný od 1. 1. 2024, kdy došlo k poslední změně nezabavitelné částky:

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Exekuce a další nemocenské dávky

Mezi nemocenské dávky, ale nepatří jenom klasická nemocenská při pracovní neschopnosti. Mezi nemocenské dávky spadají i další:

 • Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)
 • Ošetřovné
 • Otcovská
 • Dlouhodobé ošetřovné
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Exekuce na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)

Z ostatních dávek, vyplácených na základě nemocenského pojištění zaměstnanců (nebo OSVČ) se exekuční srážky vztahují již jen na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou).

Na mateřskou má nárok žena, která porodí dítě (28 týdnů na jedno dítě, nebo 37 týdnů na dvojčata). Na mateřskou (PPM) může mít případně nárok i muž (22 týdnů) nebo ten, kdo převzal dítě do péče (22 týdnů).

Vzhledem k tomu, že mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), slouží podobně jako nemocenská, jako určitá náhrada mzdy v době, kdy nemůžete pracovat, tak se i na ni vztahují exekuční srážky (viz zákon 99/1963, paragraf 299).

Exekuce na ošetřovné

Na jiné nemocenské dávky, se ale exekuce nevztahuje. Sem patří například ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, otcovská nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Pokud vám onemocní dítě, vy s ním jste doma „na paragrafu“ a čerpáte ošetřovné, tak tento příjem, vám exekutor nemůže zabavit. To se mimo jiné projevilo během epidemie koronaviru.

Tehdy bylo poskytováno ošetřovné na dítě, po celou dobu uzavření škol (od března až do června 2020, a následně i na na podzim 2020, či v roce 2021). Běžně je u ošetřovného nárok jen na 9 nebo 16 dní. Ošetřovné navíc bylo dočasně zvýšeno na 80% (běžně je to jen 60%).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *