Co může exekutor zabavit: Podléhá ošetřovné exekuci?

Může exekutor zabavit i ošetřovné na dítě? I když se exekuční srážky vztahují i na jiné druhy příjmů – např. je možná exekuce na podporu v nezaměstnanosti, mateřskou, důchod, nemocenskou, na ošetřovné se exekuce nevztahuje. Ošetřovné exekutor zabavit nemůže.

Během epidemie koronaviru čerpá mnoho zaměstnanců ošetřovné. V případě, že by se jednalo zaměstnance v exekuci, pak je určitě na místě otázka, jestli může ošetřovné zabavit exekutor?

Je pravda, že kromě platu je možná exekuce i na jiné druhy příjmu (podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, důchod a jiné příjmy). Podléhá exekuci i ošetřovné?

Může exekutor zabavit i ošetřovné na dítě?

Ošetřovné (OČR) pro zaměstnance spadá mezi nemocenské dávky. Podobně, jako může exekutor strhávat část z výplaty, má možnost zabavit i část z některých nemocenských dávek. Konkrétně se jedná o tyto dvě dávky:

 • Nemocenská (nemocenské dávky během pracovní neschopnosti)
 • Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství)

Tyto dvě dávky, vyplácené na základě nemocenského pojištění zaměstnanců, podléhají exekuci. Při exekuci na mateřskou nebo nemocenskou, se postupuje stejně, jako při exekuci na mzdu. I u mateřské nebo nemocenské máte nárok na základní nezabavitelné minimum.

A dále vám zůstane ještě jedna třetina nebo dvě třetiny ze zbytku nemocenské nebo mateřské. Podle toho, zda se jedná o exekuci z důvodu přednostní pohledávky, nebo nepřednostní pohledávky.

Ošetřovné ale mezi exekučně postižitelné příjmy nepatří. Z ošetřovného tedy nemohou být prováděny exekuční srážky.

Z jakých příjmů může exekutor provádět srážky?

Příjmy, ze kterých jsou možné exekuční srážky, jsou vyjmenovány v příslušném zákonu. Jedná se o zákon číslo 99/1963 Sb., Občanský soudní řád – paragraf 299:

Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou

 1. a) náhrada mzdy nebo platu,
 2. b) nemocenské,
 3. c) peněžitá pomoc v mateřství,
 4. d) důchody,
 5. e) stipendia,
 6. f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
 7. g) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce (dále jen „odstupné“),
 8. h) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
 9. i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,
 10. j) dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,
 11. k) výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,
 12. l) příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

Kdo má nárok na ošetřovné v roce 2020

Za běžných podmínek je na ošetřovné nárok, pokud vám onemocní dítě do 10 roků, nebo pokud pečujete o nějakého jiného člena rodiny, který vyžaduje nezbytnou péči od dospělé osoby. Na ošetřovné je za běžných podmínek nárok po dobu 9 nebo 16 dní.

Během epidemie koronaviru (v roce 2020) se ale podmínky pro ošetřovné poměrně významně změnily:

 • Nárok na ošetřovné je i na zdravé dítě do 13 roků, pokud je doma kvůli uzavřené škole/školce
 • Nárok na ošetřovné je u starších dětí, které jsou doma kvůli zavřené škole, pokud mají zdravotní hendikep (alespoň I. stupeň)
 • Doba, po kterou je nárok na ošetřovné, se prodloužila na několik měsíců – od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020
 • Na ošetřovné je nárok i poté, co se v květnu otevírají školy (od 25. 5. 2020) nebo školky (v průběhu května 2020)
 • Nárok na ošetřovné je i v červnu (do 30. 6. 2020)

Kolik je ošetřovné v roce 2020

Standardně mají na ošetřovné nárok jenom zaměstnanci. OSVČ na tuto dávku nárok nemají (ani když si platí nemocenské pojištění). Ošetřovné je běžně ve výši 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Ošetřovné se vypočítá na základě hrubé mzdy. Vyplácí se za každý kalendářní den. U zaměstnanců s hrubou mzdou do cca 35 tisíc korun, tak za běžných podmínek odpovídá asi 55% hrubé mzdy.

Během epidemie se ale ošetřovné zvýšilo na 80%

 • Ošetřovné se během epidemie zvýšilo na 80% z hrubé mzdy (redukovaného vyměřovacího základu)
 • Během epidemie bylo zavedeno nové ošetřovné pro OSVČ (dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 500 Kč za den)

Pro dlužníka v exekuci může být ošetřovné výhodnější než chodit do práce

Pro řadu zaměstnanců se tak ošetřovné vyplatí skoro více, než chodit do zaměstnání. Zvláště by se to týkalo zaměstnanců s exekucí. Zatímco na mzdu ze zaměstnání, se vztahují exekuční srážky, na ošetřovné vám exekutor „sáhnout“ nemůže.

Vzhledem k tomu, jak se provádí výpočet ošetřovného, tak u hrubé měsíční mzdy 25 tisíc korun je ošetřovné 17 760 Kč.

Při hrubé mzdě 25 tisíc korun by čistá mzda byla 19 925 Kč (bez zohlednění případné slevy na dítě).

V takovém případě by po exekuci z důvodu nepřednostní pohledávky zůstalo 15 586 Kč. Pokud by se jednalo o přednostní pohledávku, pak by po exekuci zůstalo 11 247 Kč (v tomto výpočtu ale není zohledněno případné zvýšení nezabavitelné částky za manželku a/nebo dítě, takže reálný výsledek se může lišit).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *