Kalkulačka čistá mzda: Výpočet výplaty po zrušení superhrubé mzdy

V roce 2021 by mohlo dojít k velmi výraznému zvýšení čisté mzdy u většiny zaměstnanců. Zruší se superhrubá mzda a daň z výplaty se vypočítá jen z hrubé mzdy (15%). Měla by se zvýšit i minimální mzda (15 200 Kč v roce 2021). Zvýší se daňová sleva nebo bude nový stravenkový paušál.

Na konci listopadu (19. 11. 2020), bylo v parlamentu schváleno to, o čem už se nějakou dobu diskutovalo. A to zrušení superhrubé mzdy. Tím by se v roce 2021 velmi zásadně změnil výpočet čisté mzdy. Čistá výplata, by se tak skoro všem zaměstnancům, v roce 2021 zvýšila. Často i o několik tisíc korun.

Kalkulačka čistá mzda 2024 – výpočet výplaty od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, začne platit několik změn, které budou mít dopad i na výplatu v zaměstnání:

 • Z výplaty se bude nově strhávat nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy)
 • Daň z výplaty 23% se bude platit od trojnásobku průměrné mzdy
 • Ruší se některé daňové slevy, nebo se mění podmínky
 • Omezí se zaměstnanecké benefity
 • Od 1. 1. 2024 se bude zvyšovat minimální mzda

Viz kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2024

Mzdová kalkulačka: Výpočet výplaty v roce 2021

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1.ledna 2021:

 • od 1. 1. 2021 dochází ke zrušení superhubé mzdy, nově se daň u výplaty bude počítat jen z hrubé mzdy
 • daň v roce 2021 bude 15% z hrubé mzdy (z částky nad 141 764 Kč to bude 23%)
 • od 1. 1. 2021 se zvyšuje základní daňová sleva na poplatníka o 3000 Kč (zvýšení se na 27 840 Kč za rok, tj. 2320 Kč měsíčně)
 • od 1. 1. 2022 se sleva na poplatníka zvýší opět o 3000 Kč (zvýšení na 30 840 Kč za rok)
 • změny výpočtu čisté mzdy se projeví od února 2021 (poprvé u výplaty za leden, výplata v lednu, která je za prosinec se počítá podle starých pravidel)

Výpočet v kalkulačce je upraven podle podmínek platných od 1.1.2021

Připravili jsme pro vás novou mzdovou kalkulačku pro výpočet čisté výplaty v roce 2021. Od 1. 1. 2021 začnou platit všechny změny, které schválil parlament, ato bude znamenat velmi podstatné zvýšení čistého platu pro většinu zaměstnanců.

Pro srovnání se můžete podívat i na kalkulačku čisté mzdy pro rok 2020.

Kalkulačka čistá mzda 2021
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Zvýšení čisté mzdy v roce 2021

Na zvýšení čisté mzdy by se v roce 2021 mohly podílet hned 4 významné změny:

 • Zrušení superhrubé mzdy – daň z výplaty, by se v roce 2021 počítala z hrubé mzdy (tedy z částky o 1/3 nižší než je aktuální superhrubá mzda)
 • Zvýšení daňové slevy na poplatníka – v roce 2021, by se měla základní daňová sleva zvýšit z aktuálních 2070 Kč měsíčně, na 2 320 Kč měsíčně, což především u zaměstnanců s nižší mzdou znamená, že nezaplatí žádné daně z výplaty, nebo se jim podstatně sníží
 • Nový stravenkový paušál – zaměstnanci mohou v roce 2021 dostat namísto papírových stravenek (nebo stravenkové karty), rovnou peníze navíc k výplatě – až 1500 Kč navíc k čisté mzdě
 • Zvýšení minimální a minimální zaručené mzdy – v roce 2021 by měla být minimální mzda 15 200 Kč (o 600 Kč více než v roce 2020), minimální zaručená mzda pak může být až dvojnásobek – 30 400 Kč.

Výpočet výplaty v roce 2021 – zrušení superhrubé mzdy

Výpočet výplaty (čisté mzdy), by v roce 2021 nejvíce ovlivnilo zrušení superhrubé mzdy. V roce 2020, se daň z výplaty ve výši 15%, nepočítá na základě hrubé mzdy (platu), ale daň je vypočítána ze superhrubé mzdy.

Superhrubá mzda byla zavedena v roce 2008. Jednalo se o součet:

 • Hrubá mzda (plat) zaměstnance
 • Sociální pojištění zaplacené zaměstnavatelem (24,8% hrubé mzdy)
 • Zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem (9% hrubé mzdy)

Kromě sociálního (9%) a zdravotního pojištění (4,5%), které se strhnou přímo z výplaty (hrubé mzdy) u zaměstnance, platí státu další peníze i zaměstnavatel (celkem 33,8% z hrubé mzdy). A daň z výplaty se až doposud počítala i z těchto odvodů zaměstnavatele.

Superhrubá mzda tak byla ve výši 133,8% hrubé mzdy:

 • U zaměstnance s hrubou mzdou 20 000 Kč byla superhrubá mzda 26 800 Kč
 • U zaměstnance s hrubou mzdou 30 000 Kč byla superhrubá mzda 40 200 Kč
 • U zaměstnance s hrubou mzdou 40 000 Kč byla superhrubá mzda 53 600 Kč

Částky jsou zaokrouhleny, protože finální daň se počítá ze supehrubé mzdy, zaokrouhlené na celé stokoruny směrem nahoru.

Výpočet daně z výplaty v roce 2021

Od roku 2021 (možná již od 1. 1. 2021), by se daň z výplaty ale měla počítat jen z hrubé mzdy. Už jen touto změnou se podstatně zvýší čistá mzda u většiny zaměstnanců. I u zaměstnanců s nízkou mzdou (např. 20 000 Kč měsíčně), by se čistá výplata zvýšila minimálně o 1000 Kč.

Nová daň z výplaty v roce 2021:

 • 15% z hrubé mzdy (u platu do 141 764 Kč měsíčně)
 • 23% z hrubé mzdy (u platu nad 141 764 Kč měsíčně, 23% se aplikuje pouze na částku nad 141 764 korun)

Tabulka: Zvýšení čisté mzdy v roce 2021( díky zrušení superhrubé mzdy)

Hrubá mzda Daň 2020 Daň 2021 Rozdíl
20 000 Kč 4 014 Kč 3 000 Kč 1 014 Kč
25 000 Kč 5 018 Kč 3 750 Kč 1 268 Kč
30 000 Kč 6 021 Kč 4 500 Kč 1 521 Kč
35 000 Kč 7 025 Kč 5 250 Kč 1 775 Kč
40 000 Kč 8 028 Kč 6 000 Kč 2 028 Kč

Daňové změny 2021: Zvýšení základní daňové slevy na poplatníka

Dalším návrhem na změnu v oblasti výpočtu čisté mzdy, který byl 19. 11. 2020 schválen v parlamentu, je i zvýšení základní daňové slevy.

Téměř nikdo totiž neplatí vypočítanou daň z výplaty v plné výši. Ale může si uplatnit různé daňové slevy.

Jednak tu základní (která se pravděpodobně v roce 2021 zvýší), nebo i další daňové slevy – na dítě (děti), na ZTP, pro studenty, pro důchodce, pro invalidní důchodce atd.

Základní daňová sleva by se měla v roce 2021 zvýšit:

 • V roce 2020 je základní daňová sleva 24 840 Kč za rok (tj. 2070 Kč měsíčně)
 • V roce 2021 by měla být základní daňová sleva 27 840 Kč za rok (tj. 2 320 Kč měsíčně)
 • V roce 2022 by se měla základní daňová sleva zvýšit na 30 840 Kč za rok (tj. 2 2570 Kč měsíčně)

To pak v praxi bude znamenat další zvýšení čisté mzdy. Po zrušení superhrubé mzdy, se vypočítá nižší daň z výplaty. A tu bude možné dále snížit, o vyšší daňovou slevu.

U zaměstnance s hrubou mzdou do cca 20 000 Kč, by to znamenalo, že z výplaty nebude platit v podstatě žádné daně, zaplatí jen sociální a zdravotní pojištění.

Pokud by měl takový zaměstnance navíc dítě (nebo děti), na které si uplatní další daňové slevy, pak může mít nárok i na daňový bonus. A jeho čistá výplata bude vyšší, než základní hrubá mzda 20 000 Kč

Daňové změny 2021: Nový stravenkový paušál

Aktuálně to funguje tak, že zaměstnavatel má možnost „přidat“ zaměstnancům nějaké peníze navíc ve formě stravenek. Část z hodnoty stravenky zaplatí zaměstnavatel (55%), který si to pak může dát do nákladů (odečíst z daní).

V roce 2021 by ale mohl zaměstnavatel odpovídající částku – v roce 2021 by to mohlo být cca 1500 Kč za měsíc (záleží i na počtu pracovních dní v měsíci) – přidat zaměstnancům rovnou k výplatě (zvýšila by se čistá mzda)

Tyto peníze by mohl zaměstnanec dostat navíc k výplatě – připočítaly by se mu rovnou k čisté mzdě (ze stravenkového paušálu by se už neplatilo sociální, zdravotní pojištění nebo daně).

Pokud by se zaměstnavatel rozhodl využít nový stravenkový paušál, pak to u zaměstnanců povede k dalšímu zvýšení čisté mzdy v roce 2021 o dalších cca 1500 Kč.

A je pak už jedno, za co tyhle peníze navíc, zaměstnanec utratí. Jestli z nich zaplatí obědy v zaměstnání, nebo je utratí za něco jiného. U stravenkového paušálu by nebylo žádné omezení, jako mají stravenky (že se dají použít jen na nákup potravin nebo jen v některých obchodech).

O kolik se zvýší výplata v roce 2021?

Na zvýšení výplaty v roce 2021, se ale mohou podílet i další faktory. Od 1. 1. 2021 se zvýší i minimální mzda:

 • Minimální mzda v roce 2020 = 14 600 Kč
 • Minimální mzda v roce 2021 = 15 200 – od 1. 1. 2021 by se měla minimální mzda zvýšit o 600 Kč

Díky zvýšení minimální mzdy, se pak automaticky zvýší i minimální zaručená mzda (hrubá). Ta může být až dvojnásobek minimální mzdy, tj. až 30 400 Kč (je celkem 8 stupňů minimální zaručené mzdy – pro různé profese nebo obory se liší).

Zvýšení platů zaměstnanců v roce 2021

Pokud zkombinujeme všechny výše uvedené změny, které by mohly začít platit v roce 2021, pak by se čistá mzda u většiny zaměstnanců mohla zvýšit i o několik tisíc korun.

Zvýšení platů státních zaměstnanců v roce 2021

Výše uvedené změny – zrušení superhrubé mzdy, zvýšení daňové slevy, zvýšení minimální mzdy, nový stravenkový paušál – se týkají jak zaměstnanců v soukromé sféře, tak i státních zaměstnanců.

I státním zaměstnancům, by se v roce 2021 mohla zvýšit čistá mzda (a to bez ohledu na jakoukoliv případnou změnu platových tabulek ve státním sektoru).

Od kdy se zvýší čistá mzda v roce 2021?

Změny, které jsou popsány v tomto textu, byly 19. listopadu 2020 schváleny v parlamentu. Aby začaly platit, musí je odsouhlasit ještě senát a podepsat prezident. Není zatím 100% jisté, zda budou schváleny včas tak, aby začaly platit od 1. 1. 2021. Senát navíc může navržené změny změnit, nebo zamítnout.

Pokud by zrušení superhrubé mzdy, nebo zvýšení daňové slevy začalo platit už od 1. 1. 2021, pak se to u zaměstnanců projeví ve výplatě, kterou dostanou v únoru 2021. To zaměstnanci dostávají výplatu za leden 2021 (v lednu je ještě vyplacena výplata za prosinec).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *