Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2021

Nezabavitelné minimum při insolvenci se od 1. 1. 2021 zvyšuje. Při výpočtu srážek ze mzdy (z platu) při insolvenci, platí stejná pravidla, jako při výpočtu srážek z důvodu exekuce. Zůstává jen nezabavitelná částka a jedna třetina ze zbytku mzdy.

Při výpočtu srážek ze mzdy (z platu) při insolvenci, platí stejná pravidla, jako při výpočtu srážek z důvodu exekuce. Nezabavitelné minimum při insolvenci je tedy stejné, jako nezabavitelné minimum při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Rozdíl mezi exekucí a insolvencí je v tom, co se děje se zbytkem mzdy (platu).

 • V případě, že se jedná o dlužníka, který má nepřednostní exekuci, tak mu ze zbytku mzdy (po odečtení nezabavitelného minima) zůstanou dvě třetiny
 • V případě, že se jedná o dlužníka, který má přednostní exekuci, nebo pokud se jedná o insolvenční srážky, pak ze zbytku platu (po odečtení nezabavitelné částky) zůstane pouze jedna třetina

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2021?

Od začátku roku 2021, se zvyšuje nezabavitelné minimum při insolvenci (a a exekuci). Od 1.1.2021 se zvyšují normativní náklady na bydlení, které jsou podstatným údajem pro výpočet nezabavitelné částky.

Základní nezabavitelné minimum, jsou tři čtvrtiny, ze součtu životního minima (v roce 2021 je to 3860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (v roce 2021 je to 6637 Kč) = 7 872,75 Kč.

Jaká je nezabavitelná částka při insolvenci 2021?

Základní nezabavitelná částka dlužníka se tedy v roce 2021 mění takto:

 • do 31. 12. 2020 = 7 771,5 Kč
 • od 1. 1. 2021 = 7 872,75 Kč
 • zvýšení o 101,25 Kč

Pokud má zaměstnanec (dlužník v insolvenci), současně i manželku a/nebo nějaké dítě/děti, pak se tato základní nezabavitelná částka za každou takovou osobu zvyšuje o:

 • do 31. 12. 2020 = 2 590,5 Kč
 • od 1. 1. 2021 = 2 624,25 Kč
 • zvýšení o 33,75 Kč

Tyto částky se musí odečíst od čisté mzdy dříve, než se začne provádět výpočet samotných srážek na insolvenci (exekuci).

Jak se počítá nezabavitelná částka při insolvenci v roce 2021

Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a dvě děti, pak by se základní nezabavitelná částka při insolvenci spočítala, jako součet částky za dlužníka + třikrát částka za manželku/dítě (viz částky výše). Celkové nezabavitelné minimum při insolvenci by tedy bylo:

 • do 31. 12. 2020 = 15 543 Kč
 • od 1. 1. 2021 = 15 746 Kč
 • zvýšení o 203 Kč

Pokud by tedy čistá mzda dlužníka v insolvenci byla nižší, než výše uvedená nezabavitelná částka, pak by reálně nebylo možné z platu nic strhnout.

Výpočet insolvenčních srážek v roce 2021

Postup pro výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako při výpočtu exekuce:

 • Nejprve se spočítá čistá mzda zaměstnance (tj. provedou se zákonné srážky, jako je sociální a zdravotní pojištění nebo daně apod.)
 • Spočítá se nezabavitelná částka (za dlužníka a případně i za manželku a dítě/děti)
 • Zbytek mzdy (platu), který zůstane po odečtení nezabavitelné částky, se pak rozdělí na třetiny
 • Dlužník v insolvenci má „nárok“ na jednu třetinu ze zbytku mzdy (to je stejné jako u dlužníka v exekuci, který má přednostní pohledávku)

Pokud je zbytek čisté mzdy vyšší než 20 994, pak vše, co je nad tuto částku, se zabavuje na úhradu insolvence. Na třetiny by se rozdělovala jen částka 20 994 Kč. Jedná se o tzv. „hranici plně zabavitelné částky“.

Příklad výpočtu insolvence na plat v roce 2021

Pro názornost si můžeme uvést jeden příklad, jak by vypadal výpočet srážek z platu při insolvenci v roce 2021:

Příklad: Zaměstnanec, který má manželku a dvě děti má čistou mzdu 35 tisíc korun a je v insolvenci. Z platu jsou tedy prováděny srážky na úhradu insolvence. Od 1. 1. 2021 by výpočet insolvenčních srážek vypadal takto:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelná částka = 15 746 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 19 254 Kč
 • Jedna třetina = 6 418 Kč
 • Celková srážka na insolvenci = 12 836 Kč
 • Zbytek mzdy po insolvenčních srážkách = 22 164 Kč

V tomto teoretickém příkladu výpočtu insolvenční srážky, by tedy dlužníkovi v insolvenci od 1. 1. 2021 zůstalo 22 164 Kč. A na úhradu insolvence by se mu z platu strhnulo 12 836 Kč.

Užitečné odkazy 2021:

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *