Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2022

Nezabavitelné minimum při insolvenci se zvyšuje od 1. 1. 2022 a následně i od 1.4.2022. Při výpočtu srážek ze mzdy (z platu) při insolvenci, platí stejná pravidla, jako při výpočtu srážek z důvodu exekuce. Zůstává jen nezabavitelná částka a jedna třetina ze zbytku mzdy.

Při výpočtu srážek ze mzdy (z platu) při insolvenci, platí stejná pravidla, jako při výpočtu srážek z důvodu exekuce. Nezabavitelné minimum při insolvenci je tedy stejné, jako nezabavitelné minimum při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Rozdíl mezi exekucí a insolvencí je v tom, co se děje se zbytkem mzdy (platu).

 • V případě, že se jedná o dlužníka, který má nepřednostní exekuci, tak mu ze zbytku mzdy (po odečtení nezabavitelného minima) zůstanou dvě třetiny
 • V případě, že se jedná o dlužníka, který má přednostní exekuci, nebo pokud se jedná o insolvenční srážky, pak ze zbytku platu (po odečtení nezabavitelné částky) zůstane pouze jedna třetina

Třetí zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci – od 1. 7. 2022

V roce 2022, dochází již ke třetí změně, ke třetímu zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Od začátku července 2022, se nezabavitelné minimum opět zvyšuje, díky zvýšení životního a existenčního minima (zvyšuje se o 8,8% od 1. 7. 2022).

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci v roce 2022:

 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 = 8 846,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 = 9 138,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 = 9 416,25 Kč

Pokud má dlužník manželku, manžela, či nějaké dítě, připočítává se k této základní nezabavitelné částce, ještě jedna třetina (za každou osobu).

Nové kalkulačky pro výpočet exekuce a insolvence od července 2022:

Na začátku června (8. 6. 2022), také Nejvyšší soud rozhodl, že lidé s exekucí nebo insolvencí, mají v roce 2022, nárok na vyšší nezabavitelnou částku. A to již od začátku roku 2022.

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2022?

V roce 2022, se zvyšuje nezabavitelné minimum při insolvenci (a a exekuci) minimálně dvakrát:

 • První zvýšení je od 1.1.2022, kdy se zvyšují normativní náklady na bydlení
 • Druhé zvýšení je od 1.4.2022, kdy se zvyšuje životní minimum

Kromě těchto dvou nesporných změn, je zde i třetí. Na konci ledna 2022, bylo schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení. A i přesto, že Ministerstvo spravedlnosti vydalo doporučení, že i toto mimořádné zvýšení, má být použito při výpočtu nezabavitelné částky, některé soudy jsou odlišného názoru.

Základní nezabavitelné minimum, jsou tři čtvrtiny, ze součtu životního minima (od 1. 4. 2022 je to 4250 Kč) a normativních nákladů na bydlení (od 1. 1. 2022 je to buď  6815 Kč nebo 7935 Kč). Z toho pak vyplývá, že nezabavitelná částka může být buď 8298,75 Kč nebo 9138,75 Kč.

Jaká je nezabavitelná částka při insolvenci od 1. 4. 2022?

Základní nezabavitelná částka dlužníka se tedy od 1. 4. 202 mění takto:

 • V roce 2021 = 7 872,75 Kč
 • od 1. 4. 2022 = 8 298,75 Kč (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení)
 • od 1. 4. 2022 = 9 138,75 Kč (včetně mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení)

Pokud má zaměstnanec (dlužník v insolvenci), současně i manželku a/nebo nějaké dítě/děti, pak se tato základní nezabavitelná částka za každou takovou osobu zvyšuje o:

 • v roce 2021 = 2 624,25 Kč
 • od 1. 4. 2022 = 2 766,25 Kč (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení)
 • od 1. 4. 2022 = 3 046,25 Kč (včetně mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení)

Tyto částky se musí odečíst od čisté mzdy dříve, než se začne provádět výpočet samotných srážek na insolvenci (exekuci).

Jak se počítá nezabavitelná částka při insolvenci v roce 2022

Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a dvě děti, pak by se základní nezabavitelná částka při insolvenci spočítala, jako součet částky za dlužníka + třikrát částka za manželku/dítě (viz částky výše). Celkové nezabavitelné minimum při insolvenci by tedy bylo:

 • v roce 2021 = 15 746 Kč
 • od 1. 4. 2022 = 16 598 Kč (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení)
 • od 1. 4. 2022 = 18 298 Kč (včetně mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení)

Pokud by tedy čistá mzda dlužníka v insolvenci byla nižší, než výše uvedená nezabavitelná částka, pak by reálně nebylo možné z platu nic strhnout.

Výpočet insolvenčních srážek v roce 2022

Postup pro výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako při výpočtu exekuce:

 • Nejprve se spočítá čistá mzda zaměstnance (tj. provedou se zákonné srážky, jako je sociální a zdravotní pojištění nebo daně apod.)
 • Spočítá se nezabavitelná částka (za dlužníka a případně i za manželku a dítě/děti)
 • Zbytek mzdy (platu), který zůstane po odečtení nezabavitelné částky, se pak rozdělí na třetiny
 • Dlužník v insolvenci má „nárok“ na jednu třetinu ze zbytku mzdy (to je stejné jako u dlužníka v exekuci, který má přednostní pohledávku)

Pokud je zbytek čisté mzdy vyšší než 22 130 Kč nebo 24 370 Kč (viz dva různé způsoby popsané výše), pak vše, co je nad tuto částku, se zabavuje na úhradu insolvence. Na třetiny by se rozdělovala jen částka 22 130 Kč nebo 24 370 Kč. Jedná se o tzv. „hranici plně zabavitelné částky“.

Příklad výpočtu insolvence na plat v roce 2022

Pro názornost si můžeme uvést jeden příklad, jak by vypadal výpočet srážek z platu při insolvenci v roce 2022:

Příklad 1: Zaměstnanec, který má manželku a dvě děti má čistou mzdu 35 tisíc korun a je v insolvenci. Z platu jsou tedy prováděny srážky na úhradu insolvence. Od 1. 4. 2022 by výpočet insolvenčních srážek vypadal takto (příklad výpočtu podle doporučení Ministerstva spravedlnosti):

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelná částka = 18 278 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 16 722 Kč
 • Jedna třetina = 5 574 Kč
 • Celková srážka na insolvenci = 11 148 Kč
 • Zbytek mzdy po insolvenčních srážkách = 23 852 Kč

Příklad 2: Zaměstnanec, který má manželku a dvě děti má čistou mzdu 35 tisíc korun a je v insolvenci. Z platu jsou tedy prováděny srážky na úhradu insolvence. Od 1. 4. 2022 by výpočet insolvenčních srážek vypadal takto (příklad výpočtu podle toho, jak rozhodly některé soudy):

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelná částka = 16 598 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 18 402 Kč
 • Jedna třetina = 6 134 Kč
 • Celková srážka na insolvenci = 12 268 Kč
 • Zbytek mzdy po insolvenčních srážkách = 22 732 Kč

Ve srovnání těchto dvou příkladů výpočtu je vidět, že výše srážek, a to kolik dlužníkovi v insolvenci zůstane po srážkách, se liší o cca 1000 Kč. Oproti roku 2021, se ale v každém případě jedná o snížení srážek, a zvýšení částky, která zůstává po srážkách.

Výpočet nezabavitelné částky a srážek při insolvenci od 1. 4. 2022

Pro konkrétní výpočet, kolik peněz vám zůstane při srážkách během oddlužení, můžete použít tuto kalkulačku:

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 4. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Užitečné odkazy 2022:

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *