Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2020

Nezabavitelné minimum při insolvenci je tedy stejné, jako nezabavitelné minimum při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. Při výpočtu srážek ze mzdy (z platu) při insolvenci, platí stejná pravidla, jako při výpočtu srážek z důvodu exekuce.

Při výpočtu srážek ze mzdy (z platu) při insolvenci, platí stejná pravidla, jako při výpočtu srážek z důvodu exekuce. Nezabavitelné minimum při insolvenci je tedy stejné, jako nezabavitelné minimum při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Rozdíl mezi exekucí a insolvencí je v tom, co se děje se zbytkem mzdy (platu).

 • V případě, že se jedná o dlužníka, který má nepřednostní exekuci, tak mu ze zbytku mzdy (po odečtení nezabavitelného minima) zůstanou dvě třetiny
 • V případě, že se jedná o dlužníka, který má přednostní exekuci, nebo pokud se jedná o insolvenční srážky, pak ze zbytku platu (po odečtení nezabavitelné částky) zůstane pouze jedna třetina

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2020?

V průběhu roku se základní nezabavitelné minimum 3x mění. V lednu 2020, v dubnu 2020 a v červenci 2020.

Jaká je nezabavitelná částka při insolvenci 2020?

Základní nezabavitelná částka dlužníka se tedy v roce 2020 mění takto:

 • 6 608 Kč od 1. 1. 2020
 • 6 908 Kč od 1. 4. 2020
 • 7 771,5 Kč od 1. 7. 2020

Pokud má zaměstnanec (dlužník v insolvenci), současně i manželku a/nebo nějaké dítě/děti, pak se tato základní nezabavitelná částka za každou takovou osobu zvyšuje o:

 • 1 652 Kč od 1. 1. 2020
 • 1 727 Kč od 1. 4. 2020
 • 2 590,5 Kč od 1. 7. 2020

Tyto částky se musí odečíst od čisté mzdy dříve, než se začne provádět výpočet samotných srážek na insolvenci (exekuci).

Jak se počítá nezabavitelná částka při insolvenci

Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a dvě děti, pak by se základní nezabavitelná částka při insolvenci spočítala, jako součet částky za dlužníka + třikrát částka za manželku/dítě (viz částky výše). Celkové nezabavitelné minimum při insolvenci by tedy bylo:

 • 11 564 Kč od 1. 1. 2020
 • 12 089 Kč od 1. 4. 2020
 • 15 543 Kč od 1. 7. 2020

Pokud by tedy čistá mzda dlužníka v insolvenci byla nižší, než výše uvedená nezabavitelná částka, pak by reálně nebylo možné z platu nic strhnout.

Výpočet insolvenčních srážek v roce 2020

Postup pro výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako při výpočtu exekuce:

 • Nejprve se spočítá čistá mzda zaměstnance (tj. provedou se zákonné srážky, jako je sociální a zdravotní pojištění nebo daně apod.)
 • Spočítá se nezabavitelná částka (za dlužníka a případně i za manželku a dítě/děti)
 • Zbytek mzdy (platu), který zůstane po odečtení nezabavitelné částky, se pak rozdělí na třetiny
 • Dlužník v insolvenci má „nárok“ na jednu třetinu ze zbytku mzdy (to je stejné jako u dlužníka v exekuci, který má přednostní pohledávku)

Pokud je zbytek čisté mzdy vyšší než 19 824 Kč (nebo 20 724 Kč od 1. 4. 2020), pak vše, co je nad tuto částku, se zabavuje na úhradu insolvence. Na třetiny by se rozdělovala jen částka 19 824 Kč (nebo 20 724 Kč od 1. 4. 2020). Jedná se o tzv. „hranici plně zabavitelné částky“.

Příklad výpočtu insolvence na plat v roce 2020

Pro názornost si můžeme uvést jeden příklad, jak by vypadal výpočet srážek z platu při insolvenci v roce 2020:

Příklad: Zaměstnanec, který má manželku a dvě děti má čistou mzdu 35 tisíc korun a je v insolvenci. Z platu jsou tedy prováděny srážky na úhradu insolvence. Pro zjednodušení budeme v tomto příkladu počítat stav, který bude od 1. 7. 2020

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelná částka = 15 543 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 19 457 Kč
 • Jedna třetina = 6485 Kč
 • Celková srážka na insolvenci = 12 970 Kč
 • Zbytek mzdy po insolvenčních srážkách = 20 030 Kč

V tomto teoretickém příkladu výpočtu insolvenční srážky, by tedy dlužníkovi v insolvenci od 1. 7. 2020 zůstalo 20 030 Kč. A na úhradu insolvence by se mu z platu strhnulo 12 970 Kč.

Užitečné odkazy:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *