Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2024

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 1. 2024 snižuje na 12 705 Kč. Při výpočtu srážek ze mzdy (z platu) při insolvenci, platí stejná pravidla, jako při výpočtu srážek z důvodu exekuce. Zůstává jen nezabavitelná částka a jedna třetina ze zbytku mzdy.

Při výpočtu srážek ze mzdy (z platu) při insolvenci, platí stejná pravidla, jako při výpočtu srážek z důvodu exekuce. Nezabavitelné minimum při insolvenci je tedy stejné, jako nezabavitelné minimum při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Rozdíl mezi exekucí a insolvencí je v tom, co se děje se zbytkem mzdy (platu).

 • V případě, že se jedná o dlužníka, který má nepřednostní exekuci, tak mu ze zbytku mzdy (po odečtení nezabavitelného minima) zůstanou dvě třetiny
 • V případě, že se jedná o dlužníka, který má přednostní exekuci, nebo pokud se jedná o insolvenční srážky, pak ze zbytku platu (po odečtení nezabavitelné částky) zůstane pouze jedna třetina

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2024?

V roce 2024, se snižuje nezabavitelné minimum při insolvenci (a a exekuci):

 • Od 1. 1. 2024 se jsou normativní náklady na bydlení  na 14 197 Kč
 • Od ledna 2024, se ruší paragraf 26a (v zákoně o státní sociální podpoře), kvůli tomu jsou normativní náklady na bydlení nižší o 1400 Kč
 • Výsledkem této změny, je snížení nezabavitelné částky o 933 Kč

Částka, která se započítá za manželku nebo manžela, či za každé dítě (s vyživovací povinností), se snižuje o 233 Kč (pro dlužníka s manželkou a dvěma dětmi, je ale stále celková nezabavitelná částka o 1 633 Kč nižší než v minulém roce).

Jaká je nezabavitelná částka při insolvenci od 1. 1. 2024?

Od začátku roku 2024 se mění výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum se vypočítá ze součtu aktuálních normativních nákladů na bydlení a ze životního minima jednotlivce.

Normativní náklady na bydlení, budu v roce 2024 o 1400 Kč nižší, a kvůli tomu se sníží i nezabavitelná částka o 933 Kč.

Nezabavitelná částka při exekuci 2024:

 • do konce roku 2023 to byly 2/3 z 20 457 Kč = 13 638 Kč
 • od 1. 1. 2024 to jsou 2/3 z 19 057 Kč = 12 704,67 Kč
 • snížení o 933,33 Kč

Obdobně se mění i výpočet zvýšení nezabavitelné částky za manžela, manželku nebo vyživované dítě. I zde dochází ke snížení nezabavitelné částky o 233,33 Kč.

Zvýšení nezabavitelné částky za vyživované osoby 2024:

 • do konce roku 2023 to byla 1/4 z 13 638 Kč = 3 409,50 Kč
 • od 1. 1. 2024 to je 1/4 z 12 704,67 Kč = 3 176,17 Kč
 • snížení o 233,33 Kč

Jak se počítá nezabavitelná částka při insolvenci v roce 2024

Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a dvě děti, pak by se základní nezabavitelná částka při insolvenci spočítala, jako součet částky za dlužníka + třikrát částka za manželku/dítě (viz částky výše). Celkové nezabavitelné minimum při insolvenci by tedy bylo:

 • od 1. 1. 2023 = 23 867 Kč (součet 13 638 Kč + 3 x 3 409,25 Kč, zaokrouhleno na celé Kč nahoru)
 • od 1. 1. 2024 = 22 234 Kč (součet 12 704,67 Kč + 3 x 3 176,17 Kč, zaokrouhleno na celé Kč nahoru)
 • snížení o 1 633 Kč

Pokud by tedy čistá mzda dlužníka v insolvenci byla nižší, než výše uvedená nezabavitelná částka, pak by reálně nebylo možné z platu nic strhnout.

Výpočet insolvenčních srážek v roce 2024

Postup pro výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako při výpočtu exekuce:

 • Nejprve se spočítá čistá mzda zaměstnance (tj. provedou se zákonné srážky, jako je sociální a zdravotní pojištění nebo daně apod.)
 • Spočítá se nezabavitelná částka (za dlužníka a případně i za manželku a dítě/děti)
 • Zbytek mzdy (platu), který zůstane po odečtení nezabavitelné částky, se pak rozdělí na třetiny
 • Dlužník v insolvenci má „nárok“ na jednu třetinu ze zbytku mzdy (to je stejné jako u dlužníka v exekuci, který má přednostní pohledávku)

Pokud je zbytek čisté mzdy vyšší než 28 586 Kč, pak vše, co je nad tuto částku, se zabavuje na úhradu insolvence. Na třetiny by se rozdělovala jen částka 28 586 Kč. Jedná se o tzv. „hranici plně zabavitelné částky“.

Příklad výpočtu insolvence na plat v roce 2024

Pro názornost si můžeme uvést jeden příklad, jak by vypadal výpočet srážek z platu při insolvenci v roce 2024:

Příklad 1: Zaměstnanec, který má manželku a dvě děti má čistou mzdu 35 tisíc korun a je v insolvenci. Z platu jsou tedy prováděny srážky na úhradu insolvence. Od 1. 1. 2024 by výpočet insolvenčních srážek vypadal takto:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelná částka = 22 234 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 12 766 Kč
 • Jedna třetina = 4 255 Kč
 • Celková srážka na insolvenci = 8 510 Kč
 • Zbytek mzdy po insolvenčních srážkách = 26 490 Kč

Příklad 2: Zaměstnanec, který je svobodný a bezdětný má čistou mzdu 35 tisíc korun a je v insolvenci. Z platu jsou tedy prováděny srážky na úhradu insolvence. Od 1. 1. 2024 by výpočet insolvenčních srážek vypadal takto:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelná částka = 12 705 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 22 295 Kč
 • Jedna třetina = 7 431 Kč
 • Celková srážka na insolvenci = 14 862 Kč
 • Zbytek mzdy po insolvenčních srážkách = 20 138 Kč

Ve srovnání těchto dvou příkladů výpočtu je vidět, že výše insolvenčních srážek, je u bezdětného svobodného zaměstnance zhruba dvojnásobná (oproti zaměstnanci, který má manželku a dvě děti).

Výpočet nezabavitelné částky a srážek při insolvenci od 1. 1. 2024

Pro konkrétní výpočet, kolik peněz vám zůstane při srážkách během oddlužení, můžete použít tuto kalkulačku:

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Užitečné odkazy 2024:

 1. Dobrý den, mohla bych poprosit o odpověď:
  Ženatý zaměstnanec:
  hradí výživné na dceru z prvního manželství
  1 dítě z 2. manželství (současného)
  2 děti z prvního manželství manželky (zaměstnanec není jejich otec)

  Jaká bude nezabavitelná částka zaměstnance. Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *