Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2023

Nezabavitelné minimum při insolvenci se zvyšuje od 1. 1. 2023 Při výpočtu srážek ze mzdy (z platu) při insolvenci, platí stejná pravidla, jako při výpočtu srážek z důvodu exekuce. Zůstává jen nezabavitelná částka a jedna třetina ze zbytku mzdy.

Při výpočtu srážek ze mzdy (z platu) při insolvenci, platí stejná pravidla, jako při výpočtu srážek z důvodu exekuce. Nezabavitelné minimum při insolvenci je tedy stejné, jako nezabavitelné minimum při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Rozdíl mezi exekucí a insolvencí je v tom, co se děje se zbytkem mzdy (platu).

 • V případě, že se jedná o dlužníka, který má nepřednostní exekuci, tak mu ze zbytku mzdy (po odečtení nezabavitelného minima) zůstanou dvě třetiny
 • V případě, že se jedná o dlužníka, který má přednostní exekuci, nebo pokud se jedná o insolvenční srážky, pak ze zbytku platu (po odečtení nezabavitelné částky) zůstane pouze jedna třetina

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2023?

V roce 2023, se zvyšuje nezabavitelné minimum při insolvenci (a a exekuci). Změn, které na to mají vliv, je více:

 • Od 1. 1. 2023 se zvyšují normativní náklady na bydlení  na 15 597 Kč
 • Od 1. 1. 2023 se zvyšuje životní minimum jednotlivce na 4 860 Kč
 • Od 1. 1. 2023 se mění vzorec pro výpočet nezabavitelné částky na 2/3 ze součtu životního minima a normativu na bydlené
 • Od 1. 1. 2023 se mění vzorec pro výpočet částky za manželku nebo dítě na 1/4 z nezabavitelné částky dlužníka

Všechny tyto změny dohromady vedou k tomu, že základní nezabavitelná částka, je 2 534 Kč vyšší než na konci minulého roku.

Částka, která se započítá za manželku nebo manžela, či za každé dítě (s vyživovací povinností), se naopak mírně snižuje o 292 Kč (pro dlužníka s manželkou a dvěma dětmi, je ale stále celková nezabavitelná částka o 1 659 Kč vyšší než v minulém roce).

Jaká je nezabavitelná částka při insolvenci od 1. 1. 2023?

Od začátku roku 2023, platí změna vzorce, pro výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum se vypočítá ze součtu aktuálních normativních nákladů na bydlení a ze životního minima jednotlivce. V minulém roce to byly tři čtvrtiny. V roce  2023 to už jsou „jenom“ dvě třetiny.

Nezabavitelná částka při exekuci 2023:

 • do konce roku 2022 to byly 3/4 z 14 805 Kč = 11 103,75 Kč
 • od 1. 1. 2023 to jsou 2/3 z 20 457 Kč = 13 638 Kč
 • zvýšení o 2534 Kč

Obdobně se mění i výpočet zvýšení nezabavitelné částky za manžela, manželku nebo vyživované dítě. Do konce minulého roku, to byla jedna třetina z nezabavitelné částky dlužníka. V roce 2023 je to už „jenom“ jedna čtvrtina.

Zvýšení nezabavitelné částky za vyživované osoby 2023:

 • do konce roku 2022 to byla 1/3 z 11 103,75 Kč = 3 701,25 Kč
 • od 1. 1. 2023 to je 1/4 z 13 638 Kč = 3 409,50 Kč
 • snížení o 292 Kč

Jak se počítá nezabavitelná částka při insolvenci v roce 2023

Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a dvě děti, pak by se základní nezabavitelná částka při insolvenci spočítala, jako součet částky za dlužníka + třikrát částka za manželku/dítě (viz částky výše). Celkové nezabavitelné minimum při insolvenci by tedy bylo:

 • v roce 2022 = 22 208 Kč (součet 11 103,75 Kč + 3 x 3 701,25 Kč, zaokrouhleno na celé Kč nahoru)
 • od 1. 1. 2023 = 23 867 Kč (součet 13 638 Kč + 3 x 3 409,25 Kč, zaokrouhleno na celé Kč nahoru)
 • zvýšení o 1 659 Kč

Pokud by tedy čistá mzda dlužníka v insolvenci byla nižší, než výše uvedená nezabavitelná částka, pak by reálně nebylo možné z platu nic strhnout.

Výpočet insolvenčních srážek v roce 2023

Postup pro výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako při výpočtu exekuce:

 • Nejprve se spočítá čistá mzda zaměstnance (tj. provedou se zákonné srážky, jako je sociální a zdravotní pojištění nebo daně apod.)
 • Spočítá se nezabavitelná částka (za dlužníka a případně i za manželku a dítě/děti)
 • Zbytek mzdy (platu), který zůstane po odečtení nezabavitelné částky, se pak rozdělí na třetiny
 • Dlužník v insolvenci má „nárok“ na jednu třetinu ze zbytku mzdy (to je stejné jako u dlužníka v exekuci, který má přednostní pohledávku)

Pokud je zbytek čisté mzdy vyšší než 30 686 Kč, pak vše, co je nad tuto částku, se zabavuje na úhradu insolvence. Na třetiny by se rozdělovala jen částka 30 686 Kč. Jedná se o tzv. „hranici plně zabavitelné částky“.

Příklad výpočtu insolvence na plat v roce 2023

Pro názornost si můžeme uvést jeden příklad, jak by vypadal výpočet srážek z platu při insolvenci v roce 2023:

Příklad 1: Zaměstnanec, který má manželku a dvě děti má čistou mzdu 35 tisíc korun a je v insolvenci. Z platu jsou tedy prováděny srážky na úhradu insolvence. Od 1. 1. 2023 by výpočet insolvenčních srážek vypadal takto:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelná částka = 23 867 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 11 133 Kč
 • Jedna třetina = 3 711 Kč
 • Celková srážka na insolvenci = 7 422 Kč
 • Zbytek mzdy po insolvenčních srážkách = 27 578 Kč

Příklad 2: Zaměstnanec, který je svobodný a bezdětný má čistou mzdu 35 tisíc korun a je v insolvenci. Z platu jsou tedy prováděny srážky na úhradu insolvence. Od 1. 1. 2023 by výpočet insolvenčních srážek vypadal takto:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelná částka = 13 638 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 21 362 Kč
 • Jedna třetina = 7 120 Kč
 • Celková srážka na insolvenci = 14 240 Kč
 • Zbytek mzdy po insolvenčních srážkách = 20 760Kč

Ve srovnání těchto dvou příkladů výpočtu je vidět, že výše insolvenčních srážek, je u bezdětného svobodného zaměstnance zhruba dvojnásobná (oproti zaměstnanci, který má manželku a dvě děti).

Výpočet nezabavitelné částky a srážek při insolvenci od 1. 1. 2023

Pro konkrétní výpočet, kolik peněz vám zůstane při srážkách během oddlužení, můžete použít tuto kalkulačku:

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2023
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Užitečné odkazy 2023:

 1. Dobrý den, mohla bych poprosit o odpověď:
  Ženatý zaměstnanec:
  hradí výživné na dceru z prvního manželství
  1 dítě z 2. manželství (současného)
  2 děti z prvního manželství manželky (zaměstnanec není jejich otec)

  Jaká bude nezabavitelná částka zaměstnance. Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *