Insolvenční kalkulačka 2024: Výpočet insolvence (oddlužení) od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, se výrazně změní nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Od 1. 1. 2024 se snižují normativní náklady na bydlení (o 1400 Kč méně). Kvůli tomu se sníží nezabavitelná částky pro lidi v insolvenci na 12 705 Kč. V roce 2024, by se mělo projednávat zkrácení oddlužení jen na 3 roky.

Od začátku ledna 2024, se výrazně sníží nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. V roce 2024, se sice nemění životní a existenční minimum, ale sníží se normativní náklady na bydlení (což jsou údaje pro výpočet nezabavitelné částky). Kvůli snížení normativních nákladů na bydlení (o 1400 Kč méně), bude od ledna 2024, nižší i nezabavitelná částka. Lidem v insolvenci se tak mohou zvýšit srážky a bude jim zůstávat méně peněz.

Během roku 2024, by se měla projednávat novela Insolvenčního zákona. Ministerstvo spravedlnosti, připravilo na konci roku 2022 návrh na změnu zákona.

Jednou z navrhovaných změn, je i zkrácení oddlužení jen na 3 roky, pro všechny dlužníky (nyní mají insolvenci na 3 roky jen vybrané skupiny dlužníků).

Novelu insolvenčního zákona už schválila vláda, a nyní se změnou zákona zabývá Parlament (proběhlo první čtení, legislativní proces bude pokračovat v první polovině roku)

Co je to insolvence (oddlužení) a jak probíhá?

Insolvence fyzické osoby (soudní oddlužení nebo osobní bankrot), je jednou z možností, jak lze vyřešit vysoké dluhy. Není to ale určitě nějaký jednoduchý způsob, jak se zbavit dluhů.

Při insolvenci se provádí prodej majetku dlužníka, a případně i srážky ze mzdy (platu či jiného příjmu). Srážky mohou být prováděny po dobu 5 roků (v některých případech je možnost zkrácené insolvence na 3 roky).

Po celou dobu v insolvenci, zůstává dlužníkovi jen nezabavitelné minimum a jedna třetina ze zbylé části mzdy (soud ale může stanovit insolvenční srážky i nižší). Pokud je během 5 roků (nebo 3 roků) zaplaceno alespoň 30% dluhů (a jsou splněny všechny podmínky), pak je zbytek dluhů „odpuštěn“.

Kalkulačka: Výpočet insolvenčních srážek při oddlužení od 1. 1. 2024

Výpočet insolvenčních srážek, je stejný jako výpočet exekuce z důvodu přednostní pohledávky.

Dlužník v insolvenci má nárok na nezabavitelné minimum (které může být zvýšeno o 1/4 za manželku, manžela, nebo i každé dítě). A dále ještě na jednu třetinu ze zbývající části mzdy (z toho, co zůstává po odečtení nezabavitelné částky).

Insolvenční srážky, se netýkají pouze mzdy (platu), ale obecně téměř všech příjmů. Insolvence je tak možná i z důchodu (invalidního, starobního, apod.), z nemocenské, mateřské, rodičovské, podpory v nezaměstnanosti. Obecně platí, že insolvenčnímu správci se musí hlásit všechny příjmy, včetně mimořádných (včetně dědictví, nějaké výhry, mimořádný bonus či prémie v zaměstnání, atd.).

Výpočet insolvenčních srážek, se stejně jako výpočet exekuce, provádí z čisté mzdy (či jiného příjmu). Pro výpočet insolvence, je dále podstatné, zda máte manžela, manželku či nějaké děti (vůči kterým máte stále vyživovací povinnost).

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Změna nezabavitelné částky při insolvenci od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024 se mění výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum se vypočítá ze součtu aktuálních normativních nákladů na bydlení a ze životního minima jednotlivce.

Normativní náklady na bydlení, budu v roce 2024 o 1400 Kč nižší, a kvůli tomu se sníží i nezabavitelná částka o 933 Kč.

Nezabavitelná částka při exekuci 2024:

 • do konce roku 2023 to byly 2/3 z 20 457 Kč = 13 638 Kč
 • od 1. 1. 2024 to jsou 2/3 z 19 057 Kč = 12 704,67 Kč
 • snížení o 933,33 Kč

Obdobně se mění i výpočet zvýšení nezabavitelné částky za manžela, manželku nebo vyživované dítě. I zde dochází ke snížení nezabavitelné částky o 233,33 Kč.

Zvýšení nezabavitelné částky za vyživované osoby 2024:

 • do konce roku 2023 to byla 1/4 z 13 638 Kč = 3 409,50 Kč
 • od 1. 1. 2024 to je 1/4 z 12 704,67 Kč = 3 176,17 Kč
 • snížení o 233,33 Kč

Kdy končí oddlužení? Jak dlouho trvá insolvence v roce 2024

Při insolvenci, jsou v zásadě pouze dvě možnosti, jak mohou být splaceny dluhy:

 • Prodej majetku dlužníka – pokud částka získaná prodejem, dostačuje k úhradě všech dluhů, tak insolvence končí téměř „ihned“ (po prodeji majetku a vypořádání pohledávek)
 • Prodej majetku a insolvenční srážky ze mzdy (splátkový kalendář) – ve většině případů ale dlužník nemá majetek vůbec, nebo jeho hodnota nedostačuje k úhradě dluhů, v takovém případě se po prodeji majetku, pokračuje insolvenčními srážkami (splátkovým kalendářem)

K prodeji majetku, tedy při insolvenci dochází vždy (nemusí to ale znamenat prodej veškerého majetku – viz dále).

Insolvence skončí ve chvíli kdy:

 • Jsou zaplaceny všechny dluhy v plné výši (pokud by někdo dokázal splatit své dluhy za 2 roky, pak insolvence končí po 2 letech)
 • Během 3 roků splácení, je zaplaceno alespoň 60% všech dluhů
 • Po 3 letech splácení, pokud dlužník spadá do některé z vybraných skupin (starobní důchodce, invalidní důchodce, osoba, u které vznikla většina dluhů před 18 rokem, atd.)
 • Během 5 roků splácení, je zaplaceno alespoň 30% všech dluhů
 • Po 5 letech splácení, i když nebylo zaplaceno 30% všech dluhů (pokud soud rozhodne, že dlužník po dobu insolvence, vynakládal maximální možné úsilí)

Zkrácená insolvence na 3 roky v roce 2024

Podle aktuálně platného zákona, mají někteří dlužníci nárok na kratší dobu insolvence, a nemusí při tom zaplatit 60% pohledávek.

Na 3 roky se zkracuje insolvence těm kdo:

 • Mají nárok na invalidní nebo starobní důchod před začátkem insolvence a nárok na tento důchod mají po celou dobu oddlužení
 • Mají dluhy, které alespoň ze 2/3 vznikly před 18 rokem

V roce 2021, podala vláda návrh zákona, který měl plošně zkrátit dobu insolvence jen na 3 roky, pro všechny nové insolvence. Tento zákon ale bohužel nebyl projednán a schválen (a po podzimních volbách takzvaně „spadl pod stůl“).

Aktualizovaný návrh na změnu Insolvenčního zákona, připravilo Ministerstvo spravedlnosti na konci roku 2022. Návrh mimo jiné, opět obsahuje možnost zkrácení oddlužení jen na 3 roky.

Novelu insolvenčního zákona už schválila vláda, a nyní se změnou zákona zabývá Parlament (proběhlo první čtení, legislativní proces bude pokračovat v první polovině roku).

Pokud by byla změna zákona schválena, pak by se ale podle dostupných informací, zkrácená doba oddlužení vztahovala pouze na nové případy. U insolvencí, které byly zahájeny před změnou zákona, by se postupovalo podle původního znění.

Jaké jsou podmínky pro schválení insolvence (oddlužení u soudu)?

Pokud máte vysoké dluhy, které nezvládáte splácet, pak je insolvence jednou z možností, jak je řešit.

Není to zcela určitě nějaký snadný způsob, jak se zbavit dluhů. Je to ale určitě možnost, jak se k dluhům postavit čelem, a časem se jich úplně zbavit.

Mezi hlavní podmínky pro oddlužení u soudu patří:

 • Musíte mít více dluhů (minimálně 2 dluhy, resp. 2 různé věřitele)
 • Musíte mít dluh, který je alespoň 30 dní po splatnosti
 • Nesmíte mít dluhy z podnikání (je možné oddlužení OSVČ, pokud má dluhy spotřebitelského typu, nebo za určitých podmínek je možné povolení oddlužení i osobě, která má dluhy z podnikání – musí s tím ale souhlasit věřitel, případně se jedná o zajištěného věřitele, atd.)
 • Oddlužení nesmí sledovat nepoctivý záměr (pokud jste měli insolvenci v předchozích 10 letech, tak vám soud další neschválí; pokud vám byla insolvence v předchozích 5 letech zamítnuta nebo zrušena, tak soud další oddlužené nepovolí)
 • Musíte být schopni doložit své pohledávky a také to, že bude schopni splácet alespoň minimální splátku

Již od roku 2019, není podmínkou, že musíte být schopni splatit alespoň 30% (dříve to byla striktní podmínka, pokud jste před začátkem oddlužení nedoložili, že budete schopni zaplatit alespoň 30%, tak soud oddlužení nepovolil).

Kolik je minimální splátka při insolvenci v roce 2024?

Výše srážek (splátek) při insolvenci, se odvíjí od vašich příjmů (musí vám zůstávat alespoň nezabavitelné minimum a dále ještě jedna třetina mzdy či jiného příjmu). Současně ale musíte být schopni během insolvence platit alespoň minimální splátku.

Pokud je někdo nezaměstnaný a/nebo zcela bez příjmů, pak mu soud oddlužení nepovolí (řešením takové situace může být to, že se s někým domluvíte, že vám bude na splátky přispívat – je nutná darovací smlouva na příslušnou částku).

Během insolvence (oddlužení) je nutné platit alespoň minimální splátku. Ta je v zákoně stanovena na dvojnásobek nákladů insolvence (toho, co si bere insolvenční správce):

 • Při oddlužení jednotlivce se jedná o 2178 Kč (odměna insolvenčního správce je 1089 Kč, resp. 900 Kč bez DPH)
 • Při společném oddlužení manželů se jedná o 3268 Kč (odměna insolvenčního správce je 1634 Kč, resp. 1350 Kč bez DPH)

Oddlužení u soudu bez prodeje majetku?

Při insolvenci, dochází vždy k prodeji majetku dlužníka. Nezaznamená to ale, že by všem lidem v insolvenci, byla automaticky „prodána střecha nad hlavou“ a veškerý majetek.

Musí vám zůstat obvyklé vybavení domácnosti (kam patří například i lednička nebo pračka). Dále je zde ochrana přiměřeného bydlení dlužníka.

Pokud má dlužník v insolvenci například hypotéku (která je zajištěná nemovitostí – byt či dům), tak k prodeji této nemovitosti nemusí dojít (pokud s tím banka bude souhlasit).

Snížení splátky při insolvenci

Při insolvenci (oddlužení), by dlužníkovi měla zůstat jen nezabavitelná částka (případně zvýšená o 1/3 za manžela, manželku nebo každé dítě) a dále ještě 1/3 ze zbývající části mzdy (či jiného příjmu).

V některých případech je možné soud požádat o snížení splátek (než ty které jsou stanovené zákonem). O nižší splátky je možné požádat už v insolvenčním návrhu. Nebo i v průběhu oddlužení, pokud dojde k nějaké zásadní změně poměrů,

Takovou situací může být například insolvence u ženy, která během oddlužení otěhotní a narodí se jí miminko. Pak je případně možné žádat o snížení splátek.  Na snížení splátek, ale nevzniká nárok automaticky, záleží na rozhodnutí soudu a na tom, jak posoudí konkrétní situaci.

 1. Já mám insolvenci na 600 000kc.Měsíčne mi strhavaji cca 8 500kc ale jak kdy jednou víc jednou min….Z výplaty 22 tisíc čistého mi zůstane cca 12 tisíc ale jak kdy

 2. Dobrý den, mám příjem 25000 a z toho platím nájem 14700se vším. Kolik mi bude strháváno při insolvenci (zhruba) děkuji za odpověď Honza ps:žiji sám a děti nemám ani manželku, nájem je 10000+ energie celkem14700

 3. Dobrý den v insolvečni kalkulačce je tam stržena odměna pro insolvenčního zpravce ďekuji

  1. Insolvenční správce si bere odměnu z toho, co se získá během insolvence (ze srážek či z prodeje majetku), maximální výše srážky je dána zákonem (soud může stanovit případně nižší), nad rámec maximální zákonné srážky si už nikdo nic dalšího brát nemůže.

 4. Zadal jsem si v insolvečni kalkučce příjem 26300 splatka11440 vyplaceno 14860 insolvečni správce mi poslal14125ķč to je o 745kč ďekuji

  1. 1, v kalkulačce je výpočet platný od 1.4.2022, tj. pokud by se jednalo ještě například o výplatu za březen (kterou jste dostal v dubnu), tak je výpočet trochu jiný

   2, v roce 2022 jsou bohužel určité nejasnosti ohledně výše nezabavitelné částky – jsou dvě možnosti (viz volba v kalkulačce „způsob výpočtu“ a záleží na tom, co stanovil soud

 5. Dobrý den jsem v invalidním důchodu,v insolvenci jsem už byla než vyšel zákon ze invalidi budou platit jen 3roky.Je nějaká možnost požádat soud o ukončení splátek.platim necelé 4roky a mám splácení 28procent.Jakym.zpusobem bych mohla požádat soud o ukončení.V současné době mi můžou strhávat jen 1500,-.Dekuji za odpoved

  1. Změna o které mluvíte, platí od poloviny roku 2019, jednalo se o zákon 31/2019, který novelizoval insolvenční zákon.
   V této novele, je přechodné ustanovení:

   Čl. II Přechodné ustanovení
   V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   Pokud bylo vaše oddlužení zahájeno před účinností této novely, pak se vás zkrácení pro invalidy netýká, a žádný soud na tom bohužel nic nezmění …

   1. Dobrý den mám teda ještě jeden dotaz z příjmů teď je mi možné strhávat od ,1.4 pouze 1000,-ale správce si bere 1500-je to v pořádku?Mám invalidní důchod 13625,-kc a jednu vyživovací povinnost

  1. Bezprostředně, to nebude mít žádný přímý vliv. Nepřímo to může mít vliv, pokud by se vláda rozhodla pro další zvýšení životního minima (naposledy se zvýšilo od 1. 4. 2022, o dalším zvýšení má vláda jednat v listopadu), nebo vliv může mít i zvýšení normativních nákladů na bydlení (budou se opět měnit od 1. 1. 2023, další mimořádné zvýšení už zřejmě nebude).

   Další možností by byla jedině nějaká změna zákonů – nic konkrétního se nyní ale neprojednává (pouze možnost opakování milostivého léta pro exekuce).

 6. Já se musím smát, protože rozčilovat se už nemá smysl…kdo to (špatně) trefil a ve zmíněném roce 2021 už byl na 3 letech a 60% insolvence, tak ho v ní stejně podusí další dva roky bez viditelné šance na krácéní.

 7. Dobrý den, chci se zeptat mám dluhy(udělané před manželstvím) a oženil jsem se dá se jít do insolvence bez manželky, jelikož ta žádné dluhy nemá? Popřípadě jaký to může mít dopad

 8. Dobrý den, chci se zeptat mám dluhy(udělané před manželstvím) a oženil jsem se dá se jít do insolvence bez manželky, jelikož ta žádné dluhy nemá? Popř bude to mít nějaký dopad?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *