Insolvenční kalkulačka 2022: Výpočet insolvence (oddlužení) od 1. 1. 2022

Od začátku roku 2022, se mírně zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Od 1. 1. 2022 je nezabavitelné částka ve výši 8006,25 Kč. Za manželku, manžela nebo dítě, je to dalších 2668,75 Kč. Základní délka insolvence je 5 roků. Může ale dojít i ke zkrácení na 3 roky.

Od začátku ledna 2022, se mírně zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Díky zvýšení nezabavitelné částky, může i při insolvenci zůstávat o něco málo více peněz (při zvýšení nezabavitelné částky o 134 Kč, může při insolvenci zůstat o 90 až 250 Kč více, konkrétní výpočet ale závisí i na tom, zda má dlužník v insolvenci manžela, manželku či nějaké děti).

Co je to insolvence (oddlužení) a jak probíhá?

Insolvence fyzické osoby (soudní oddlužení nebo osobní bankrot), je jednou z možností, jak lze vyřešit vysoké dluhy. Není to ale určitě nějaký jednoduchý způsob, jak se zbavit dluhů.

Při insolvenci se provádí prodej majetku dlužníka, a případně i srážky ze mzdy (platu či jiného příjmu). Srážky mohou být prováděny po dobu 5 roků (v některých případech je možnost zkrácené insolvence na 3 roky).

Po celou dobu v insolvenci, zůstává dlužníkovi jen nezabavitelné minimum a jedna třetina ze zbylé části mzdy (soud ale může stanovit insolvenční srážky i nižší). Pokud je během 5 roků (nebo 3 roků) zaplaceno alespoň 30% dluhů (a jsou splněny všechny podmínky), pak je zbytek dluhů „odpuštěn“.

Kalkulačka: Výpočet insolvenčních srážek při oddlužení od 1. 1. 2022

Výpočet insolvenčních srážek, je stejný jako výpočet exekuce z důvodu přednostní pohledávky.

Dlužník v insolvenci má nárok na nezabavitelné minimum (které může být zvýšeno o 1/3 za manželku, manžela, nebo i každé dítě). A dále ještě na jednu třetinu ze zbývající části mzdy (z toho, co zůstává po odečtení nezabavitelné částky).

Insolvenční srážky, se netýkají pouze mzdy (platu), ale obecně téměř všech příjmů. Insolvence je tak možná i z důchodu (invalidního, starobního, apod.), z nemocenské, mateřské, rodičovské, podpory v nezaměstnanosti. Obecně platí, že insolvenčnímu správci se musí hlásit všechny příjmy, včetně mimořádných (včetně dědictví, nějaké výhry, mimořádný bonus či prémie v zaměstnání, atd.).

Výpočet insolvenčních srážek, se stejně jako výpočet exekuce, provádí z čisté mzdy (či jiného příjmu). Pro výpočet insolvence, je dále podstatné, zda máte manžela, manželku či nějaké děti (vůči kterým máte stále vyživovací povinnost).

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při insolvenci od 1. 1. 2022

Od začátku roku 2022, se mírně zvýší nezabavitelné minimum (při exekuci i při insolvenci). Zvýšení nezabavitelné částky, vyplývá ze zvýšení normativních nákladů na bydlení. Ty se od 1. 1. 2022 zvyšují na 6815 Kč (o 178 Kč více, než v roce 2021). Díky tomu se mírně zvýší i nezabavitelné minimum.

Nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2022:

 • Základní nezabavitelná částka se zvýší o 133,50 Kč na 8 006,25 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se zvýší o 44,50 Kč na 2668,75 Kč

Kdy končí oddlužení? Jak dlouho trvá insolvence v roce 2022

Při insolvenci, jsou v zásadě pouze dvě možnosti, jak mohou být splaceny dluhy:

 • Prodej majetku dlužníka – pokud částka získaná prodejem, dostačuje k úhradě všech dluhů, tak insolvence končí téměř „ihned“ (po prodeji majetku a vypořádání pohledávek)
 • Prodej majetku a insolvenční srážky ze mzdy (splátkový kalendář) – ve většině případů ale dlužník nemá majetek vůbec, nebo jeho hodnota nedostačuje k úhradě dluhů, v takovém případě se po prodeji majetku, pokračuje insolvenčními srážkami (splátkovým kalendářem)

K prodeji majetku, tedy při insolvenci dochází vždy (nemusí to ale znamenat prodej veškerého majetku – viz dále).

Insolvence skončí ve chvíli kdy:

 • Jsou zaplaceny všechny dluhy v plné výši (pokud by někdo dokázal splatit své dluhy za 2 roky, pak insolvence končí po 2 letech)
 • Během 3 roků splácení, je zaplaceno alespoň 60% všech dluhů
 • Během 5 roků splácení, je zaplaceno alespoň 30% všech dluhů (insolvence může skončit, i když se nepovedlo splatit 30% – záleží na tom, jak to posoudí soud)

V některých případech, je ale nárok na zkrácenou insolvenci (na 3 roky) i bez podmínky zaplacení 60% dluhů.

Zkrácená insolvence na 3 roky v roce 2022

Podle aktuálně platného zákona, mají někteří dlužníci nárok na kratší dobu insolvence, a nemusí při tom zaplatit 60% pohledávek.

Na 3 roky se zkracuje insolvence těm kdo:

 • Mají nárok na invalidní nebo starobní důchod před začátkem insolvence a nárok na tento důchod mají po celou dobu oddlužení
 • Mají dluhy, které alespoň ze 2/3 vznikly před 18 rokem

V roce 2021, podala vláda návrh zákona, který měl plošně zkrátit dobu insolvence jen na 3 roky, pro všechny nové insolvence. Tento zákon ale bohužel nebyl projednán a schválen (a po podzimních volbách takzvaně „spadl pod stůl“).

Je ale poměrně pravděpodobné, že podobný návrh zákona na zkrácení insolvence na 3 roky, se objeví i v roce 2022. Důvodem pro toto zkrácení je totiž požadavek Evropské unie, na sjednocení právních úprav v jednotlivých členských zemích. Zkrácení insolvence na 3 roky, by tedy mělo být dříve či později, znovu projednáno a schváleno.

Jaké jsou podmínky pro schválení insolvence (oddlužení u soudu)?

Pokud máte vysoké dluhy, které nezvládáte splácet, pak je insolvence jednou z možností, jak je řešit.

Není to zcela určitě nějaký snadný způsob, jak se zbavit dluhů. Je to ale určitě možnost, jak se k dluhům postavit čelem, a časem se jich úplně zbavit.

Mezi hlavní podmínky pro oddlužení u soudu patří:

 • Musíte mít více dluhů (minimálně 2 dluhy, resp. 2 různé věřitele)
 • Musíte mít dluh, který je alespoň 30 dní po splatnosti
 • Nesmíte mít dluhy z podnikání
 • Oddlužení nesmí sledovat nepoctivý záměr (pokud jste měli insolvenci v předchozích 10 letech, tak vám soud další neschválí; pokud vám byla insolvence v předchozích 5 letech zamítnuta nebo zrušena, tak soud další oddlužené nepovolí)
 • Musíte být schopni doložit své pohledávky a také to, že bude schopni splácet alespoň minimální splátku

Již od roku 2019, není podmínkou, že musíte být schopni splatit alespoň 30% (dříve to byla striktní podmínka, pokud jste před začátkem oddlužení nedoložili, že budete schopni zaplatit alespoň 30%, tak soud oddlužení nepovolil).

Kolik je minimální splátka při insolvenci v roce 2022?

Výše srážek (splátek) při insolvenci, se odvíjí od vašich příjmů (musí vám zůstávat alespoň nezabavitelné minimum a dále ještě jedna třetina mzdy či jiného příjmu). Současně ale musíte být schopni během insolvence platit alespoň minimální splátku.

Pokud je někdo nezaměstnaný a/nebo zcela bez příjmů, pak mu soud oddlužení nepovolí (řešením takové situace může být to, že se s někým domluvíte, že vám bude na splátky přispívat – je nutná darovací smlouva na příslušnou částku).

Během insolvence (oddlužení) je nutné platit alespoň minimální splátku. Ta je v zákoně stanovena na dvojnásobek nákladů insolvence (toho, co si bere insolvenční správce):

 • Při oddlužení jednotlivce se jedná o 2178 Kč (odměna insolvenčního správce je 1089 Kč, resp. 900 Kč bez DPH)
 • Při společném oddlužení manželů se jedná o 3268 Kč (odměna insolvenčního správce je 1634 Kč, resp. 1350 Kč bez DPH)

Oddlužení u soudu bez prodeje majetku?

Při insolvenci, dochází vždy k prodeji majetku dlužníka. Nezaznamená to ale, že by všem lidem v insolvenci, byla automaticky „prodána střecha nad hlavou“ a veškerý majetek.

Musí vám zůstat obvyklé vybavení domácnosti (kam patří například i lednička nebo pračka). Dále je zde ochrana přiměřeného bydlení dlužníka.

Pokud má dlužník v insolvenci například hypotéku (která je zajištěná nemovitostí – byt či dům), tak k prodeji této nemovitosti nemusí dojít (pokud s tím banka bude souhlasit).

Snížení splátky při insolvenci

Při insolvenci (oddlužení), by dlužníkovi měla zůstat jen nezabavitelná částka (případně zvýšená o 1/3 za manžela, manželku nebo každé dítě) a dále ještě 1/3 ze zbývající části mzdy (či jiného příjmu).

V některých případech je možné soud požádat o snížení splátek (než ty které jsou stanovené zákonem). O nižší splátky je možné požádat už v insolvenčním návrhu. Nebo i v průběhu oddlužení, pokud dojde k nějaké zásadní změně poměrů,

Takovou situací může být například insolvence u ženy, která během oddlužení otěhotní a narodí se jí miminko. Pak je případně možné žádat o snížení splátek.  Na snížení splátek, ale nevzniká nárok automaticky, záleží na rozhodnutí soudu a na tom, jak posoudí konkrétní situaci.

 1. Já mám insolvenci na 600 000kc.Měsíčne mi strhavaji cca 8 500kc ale jak kdy jednou víc jednou min….Z výplaty 22 tisíc čistého mi zůstane cca 12 tisíc ale jak kdy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *