Insolvenční kalkulačka: Výpočet srážek a nezabavitelné částky při oddlužení 2022

Od začátku letních prázdnin (od 1. 7. 2022), se znovu zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci a při insolvenci (v roce 2022, je to už třetí zvýšení). S platností od 1. 7. 2022, bude nezabavitelná částka při insolvenci ve výši 9416,25 Kč (za dítě, manželku nebo manžela, to od 1. 7. 2022 bude 3138,75 Kč).

Od začátku července (od 1. 7. 2022), se opět zvyšuje nezabavitelné minimum, při exekuci a insolvenci. Je to letos již potřetí (poprvé to bylo od 1. 1. 2022, podruhé od 1. 4. 2022). Nebude to sice žádné „dramatické“ zvýšení, ale určitě potěší.

Od 1. července 2022, se znovu zvyšuje životní minimum (letos už podruhé), a tak se nezabavitelná částka automaticky zvýší na 9416,25 Kč (pro manželku, manžela nebo dítě to bude 3138,75 Kč).

Na začátku června, také Nejvyšší soud vyjasnil, jak mají být správě prováděny srážky při exekucích a insolvencích. V druhé polovině roku 2022, by tedy lidem s exekucí nebo insolvenci, mělo zůstávat více peněz.

Výpočet insolvence v roce 2023 (od 1. 1. 2023)

Od ledna 2023, se zvyšuje nezabavitelná částka pro výpočet insolvenčních srážek z výplaty (nebo i z jiných příjmů).

 • Základní nezabavitelné minimum 2023 = 13 638 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 409,50 Kč

Lidem v insolvenci, by mělo v roce 2023, zůstávat více peněz ze mzdy (z platu, z důchodu, či z jiných příjmů).

Aktuální kalkulačka – výpočet insolvence v roce 2023

Zvýšení životního a existenčního minima od 1. 7. 2022

Na konci června, schválila vláda další zvýšení životního a existenčního minima v roce 2022. Poprvé se životní minimum, zvyšovalo od začátku dubna, kdy se navýšilo o cca 10%.

Podruhé se životní minimum, zvýší od začátku letních prázdnin (od 1. 7. 2022), kdy vzroste o 8,8%. Důvodem je především „extrémně“ vysoká inflace, která je v ČR už od začátku roku.

Zvýšení životního minima znamená, že více rodin (či jednotlivců), může mít nárok na různé sociální dávky. U některých sociálních dávek, to znamená i zvýšení vyplácených částek.

Pro lidi s exekucí nebo insolvencí, to znamená zvýšení nezabavitelné částky, která se používá pro výpočet srážek ze mzdy (nebo z platu, z důchodu, nebo i z dalších příjmů). Od července se zvyšuje i nezabavitelná částka při exekuci na účet, nebo při exekuci na majetek.

Zvýšení nezabavitelné částky při insolvenci (oddlužení) od 1. 7. 2022

Nezabavitelné minimum, které se používá pro výpočet srážek při insolvenci, se určuje z toho, kolik je životní minimum jednotlivce (od 1. 7. 2022 je to 4620 Kč) a z toho, jaké jsou aktuální normativní náklady na bydlení (8. 6. 2022, Nejvyšší soud definitivně rozhodl, že platí zvýšení normativní náklady, tj. částka 7935 Kč, a to už od 1. 1. 2022).

Nezabavitelné minimum, jsou pak tři čtvrtiny, ze součtu životního minima, a normativních nákladů.

Pokud má dlužník v exekuci nebo insolvenci i manželku, manžela, nebo nějaké děti (ke kterým má vyživovací povinnost), pak se základní částka zvyšuje o jednu třetinu, za každou takovou osobu.

Nezabavitelná částka při insolvenci od 1. 7. 2022

 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 = 8 846,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 = 9138,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 = 9 416,25 Kč (zvýšení o 277,50 Kč)

Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě:

 • Od 1. 1. 2022 = 2 948,75 Kč
 • Od 1. 4. 2022 = 3 046,25 Kč
 • Od 1. 7. 2022 = 3 138,75 Kč (zvýšení o 92,50 Kč)

Kalkulačka: Výpočet srážek při insolvenci (oddlužení) od 1. července 2022

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik by vám mělo zůstávat ze mzdy (z platu, z důchodu, z nemocenské, z mateřské, z podpory v nezaměstnanosti, nebo i z dalších příjmů, ze kterých je možné srážet na insolvenci).

Při insolvenci, je nárok na nezabavitelnou částku a dále na jednu třetinu ze zbylé části (pokud je zbylá část vyšší než 25 110 Kč, pak se zabavuje vše). Při insolvenci, ale soud může, stanoví i nižší splátky (vyšší možné nejsou).

Zvýšení nezabavitelné částky, se při výpočtu srážek, projeví spíše až v srpnu. Například u výplaty, kterou zaměstnanci dostanou v červenci (tj. mzda za červen) se použije ještě nižší nezabavitelné minimum (které platí od 1. 4. 2022).

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 7. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik peněz mi zůstane při insolvenci (oddlužení)?

Při insolvencí (oddlužení fyzické osoby u soudu), dochází k prodeji majetku, a současně k postupné úhradě dluhů, formou splátkového kalendáře (po dobu 3 nebo 5 roků, nebo případně i kratší dobu, pokud je vše splaceno dříve).

Srážky při insolvenci, se mohou týkat různých příjmů. Mohou to být srážky ze mzdy (z platu, nebo i z příjmů z DPP nebo DPČ), srážky z důchodu, z nemocenské, z podpory v nezaměstnanosti, z mateřské (teoreticky i z rodičovské), nebo i z dalších příjmů.

Kromě srážek ze mzdy (nebo z jiného příjmu), je při insolvenci povinností dlužníka, aby insolvenčnímu správci hlásil i všechny mimořádné příjmy (výhry, dědictví, nebo i cokoliv dalšího, kromě některých specifických výjimek).

Při oddlužení formou splátkového kalendáře, kdy jsou prováděny srážky ze mzdy, zůstává jen nezabavitelná částka (od 1. 7. 2022 je to 9146,25 Kč), která se případně zvyšuje za manželku, manžela nebo i dítě (za každého z nich se od 1. 7. 2022, připočte 3138,75 Kč).

Z toho, co zůstane ze mzdy (nebo z jiného příjmu), má dlužník v insolvenci nárok, na jednu třetinu (což je stejné, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky; u nepřednostní exekuce zůstává více peněz – jsou to dvě třetiny).

Pokud by zbytek mzdy (nebo jiného příjmu), který zůstane po odečtení nezabavitelné částky, byl vyšší než 25 110 Kč (platí od 1. 7. 2022), pak se vše co je nad tuto hranici, může zabavit bez omezení (pak je nárok na jednu třetinu jen z částky 25 110 Kč, tj. na 8 370 Kč).

Snížení srážek při insolvenci (oddlužení)

Výše popsané určení srážek (a toho, kolik zůstává při insolvenci), vyplývá z příslušných zákonů a dalších právních předpisů (Insolvenční zákon, Občanský soudní řád, nařízení vlády o nezabavitelné částce). Je to maximální výše srážek při insolvenci.

Při oddlužení, ale soud může rozhodnou i o snížení srážek. Důvodem může být nějaká náhlá změna životní situace. Nebo se to může týkat případů, kdy má dlužník vyšší příjmy a/nebo nižší dluhy, a k úhradě pohledávek tak postačí snížené splátky (které nemusí být maximální).

O snížení srážek během insolvence, je možné požádat soud – žádost o snížení, je ale nutné patřičně zdůvodnit. Zákon nestanovuje přesné důvody, pro snížení splátek – záleží na individuálním případu a konkrétních důvodech, které budou v žádosti uvedeny.

Minimální splátka dluhů během insolvence (oddlužení)

Během insolvence, by ale dlužník měl být schopen, platit alespoň minimální splátku. Ta se odvíjí od nákladů insolvence (minimální splátka je dvojnásobek nákladů).

Aktuálně se jedná o částku 1800 Kč bez DPH (tj. 2178 Kč s DPH) při oddlužení jednotlivce (u společného oddlužení manželů, je to minimálně 2700 Kč bez DPH, tj. 3327,50 Kč s DPH).

Pokud by dlužník v insolvenci, více než 3 měsíce neplatil ani toto minimum, tak může soud rozhodnout o zrušení schváleného oddlužení. Výjimkou jsou pochopitelně případy, kdy dlužník za nesplácení nemůže (například u nějaké dlouhodobé pracovní neschopnosti, apod.).

 1. Dobrý den manžel má insolvenci .ještě platí vyzivne na dve děti..a čistí příjem má 23000kc.a-kdyz počítám kalkulačku co máte tady nástrankach tak vůbec to cca nevychází vypocet .Dostane jen životní minimum což dělá nějakých 13000.kc .což mne zaráží protože když žádáme vše co máme tak vyjde úplně jiní vypocet .Tak bych chtěla vysvětlení diky mocc

  1. Nezabavitelná částka při insolvenci, se od 1.7.2022 zvýšila na 9 416,25 Kč. Za každou vyživovanou osobu (manžel, manželka, dítě) se nezabavitelná částka zvyšuje o 3 138,75 Kč. Pokud ale existuje dluh na výživném, pak se za dítě (osobu vůči které existuje dluh) nezabavitelná částka nezvýší. Je tedy otázka, zda v rámci insolvence, nejsou řešeny i pohledávky výživného …

   Pokud se domníváte, že jsou srážky prováděny chybně, pak je to nutné řešit s tím, kdo srážky provádí (např. pokud je to manžel, tak je možné, že zaměstnavatel neví o všech osobách, vůči kterým má váš manžel vyživovací povinnost, atd. – těch možností je více ….)

   1. Víte dluh byl 2500kc ale ten se tet červenci splatit. Tak jsme zvědaví kolik tet strhnou za srpen…No a ještě dotaz může si manžel insolvecni zřídit účet aby tam šla jeho mzda aby nebyl účet zablokován. Třeba jinými exekutoři kteří se do insolvence nepřihlásili-kdyz mohly .Díky mocc

    1. Během insolvence, by nemělo docházet k blokaci účtu (při insolvenci se dluhy řeší prodejem majetku a dále splátkovým kalendářem (srážky ze mzdy či z jiných příjmů)). Blokace účtu, je věc exekuce.

     Jinak ale během exekuce, při zablokovaném účtu, je možné v bance požádat o chráněný účet. Na ten je pak převáděna například nezabavitelná část mzdy, a nemůže být postižena exekucí.

 2. dobrý den chtěla bych se zeptat jsem v insolvenci mam smlouvu pracuji insolvenční spráce poslal moji firmě dopis kolik mi maji stahovat ze mzdy jenom jednou poslali penize a 2 měsice nic neposlali ja mam před rozvodem musím si to platit sama?

 3. Dobrý de,
  dne 23.1.2022 jsem uzavřel SMLOUVU O DŮCHODU k výpomoci oddlužení a bylo mi řečeno ,že nebudu nic platit. Jsem rok v důchodě a najednou mám platit 2500 Kč.Je to plnění splátkového kalendáře se speněžením majetkové podstaty.
  Cituji : Dlužnici se ukládá zajistit, aby peněžní plnění ve výši 2 500 Kč poskytované jí plátcem panem ( to jsem já) na základě Smlouvy o důchodu, bylo od doručení tohoto usnesení, bez zřetele k právní moci, vypláceno k rukám insolvenční správkyně , společnosti ISALIS V.O.S. (sídlo Praha) na účet majetkové podstaty (č.ú.) a to až do obdržení výzvy k ukončení.
  Prosím ,jak se mám zachovat, aniž bych poškodil dlužnici. Rád bych dostal radu jak dále postupovat k mému dalšímu neplacení.
  Moc děkuji Mirek

 4. Dobrý večer, přítel má insolvenci na 3rojy.. Chci se jen zeptat zda je možné přeplatit? Když to bude mít splacene dřív než za tři roky zda si to budou stále strhávát?

  1. Při insolvence, určitě nemůžete nic „přeplácet“. Při insolvenci se peníze strhávají po dobu určenou soudem (3 nebo 5 roků) nebo dokud nejsou uhrazeny všechny dluhy (včetně nákladů insolvence – poplatky pro insolvenčního správce, atd.). Pokud by se při finálním vypořádání zjistilo, že bylo strženo něco navíc, pak to pochopitelně insolvenční správce vyplatí zpět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *