Jak probíhá exekuce – zahájení, průběh a ukončení

Pro zahájení exekuce, musí existovat platný exekuční titul (soudní rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález apod.). O zahájení exekuce by vás měl exekutor informovat písemně. Exekuce může mít podobu exekuce na účet, exekuce na plat (či jiný příjem) nebo exekuce na majetek.

Hrozí vám exekuce, a zajímalo by vás, jak to bude probíhat? Na co se připravit, jaká jsou vaše práva? Co vám exekutor může zabavit, a co vám naopak nesmí zabavit? Jaké je nezabavitelné minimum v roce 2024? Jak se bránit proti exekuci?

Zahájení exekuce – rozhoduje o tom soud

Exekutor na vás nemůže přijít „jen tak“. O zahájení exekuce rozhoduje vždy soud. Aby mohla být zahájena exekuce, pak nejprve musí existovat vymahatelný exekuční titul:

 • Soudní rozsudek nebo platební rozkaz (pro zahájení exekuce musí nabýt právní moci, například proti platebnímu rozkazu je možné do 15 dní podat odpor)
 • Rozhodčí nález (pokud jste u nějaké smlouvy souhlasili s rozhodčím řízením)
 • Notářský zápis se svolením k vymahatelnosti
 • Směnečný platební rozkaz
 • …atd.

Bez platného exekučního titulu, nemůže být zahájena exekuce:

 • Pokud vám někdo dluží peníze, musíte se nejprve obrátit na soud.
 • Pokud po vás naopak někdo vymáhá úhradu dluhu, a podal na vás žalobu, můžete se bránit už v této fázi – nečekat, až vše dojde do exekuce

Jak začíná exekuce – kdy vás musí exekutor informovat

Prvním krokem, na začátku exekuce je to, že exekutor se na základě exekučního titulu obrací na soud (podává návrh na zahájení exekuce a žádá soud, aby ho pověřil výkonem). V této chvíli vám exekutor ještě rozhodně nemůže nic zabavit, nebo si o vás zjišťovat nějaké informace.

Jakmile soud pověří exekutora vedením exekuce (zpravidla probíhá velmi rychle, řeší se elektronicky), tak už exekutor může začít konat první kroky k vymožení pohledávky:

 • Exekutor by vám měl zaslat vyrozumění o zahájení exekuce
 • Současně by vás exekutor měl vyzvat k úhradě pohledávky

V tuto chvíli, již máte zakázáno nakládat se svým majetkem (nad rámec běžných činností). Pokud byste se pokusili majetek prodat nebo převést na jinou osobu, tak by se jednalo o neplatný právní úkon.

Exekutor také již může začít provádět jednotlivé kroky, k zajištění vašeho majetku (zatím se nejedná o zabavení). Začít si zjišťovat všechny potřebné informace (kde máte účet, kde pracujete, jestli vlastníte nějakou nemovitost apod.).

Například k zablokování účtu v bance (zajištění finančních prostředků), může dojít i před tím, než obdržíte písemné vyrozumění. V dané chvíli vám peníze exekutor ale zatím nezabavil, banka je zatím pouze „zablokovala“ (nemůžete s nimi nakládat).

Jak probíhá exekuce – co vám exekutor může zabavit

Postup vedení exekuce si volí exekutor, na základě konkrétního případu. Zpravidla se postupuje tímto způsobem:

 • Zajištění finančních prostředků, které má dlužník na účtu v bance
 • Nařízení exekučních srážek ze mzdy (nebo i jiného příjmu – z důchodu, z nemocenské, mateřské, podpory v nezaměstnanosti apod.)
 • Zajištění majetku dlužníka (vybavení domácnosti, nemovitosti apod.).

Jaké je nezabavitelné minimum při exekuci – nezabavitelná částka

U jednotlivých typů exekuce, jsou zákonem definovány věci (nebo částky), které vám exekutor nesmí zabavit.

Přesně je vše popsáno v Občanském soudním řádu (zákon číslo 99/1963):

 • Srážky ze mzdy viz paragraf 276 a dále
 • Exekuce na účet v bance viz paragraf 303 a dále
 • Exekuce na majetek a nepodléhající exekuci viz paragraf 321 a dále

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance 2024

Dříve byl při exekuci nárok na dvojnásobek životního minima. Během epidemie COVID (2020 a 2021) se to měnilo na čtyřnásobek. Od roku 2022 je to trojnásobek životního minima.

Životní minimum je v roce 2024 částka 4860 Kč:

 • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet = 14 580 Kč

Nezabavitelná částka při exekuci na plat (mzdu nebo i jiný příjem) 2024

 • Základní nezabavitelná částka je od 1. 1. 2024 ve výši 12 705 Kč
 • Za manželku, manžela nebo každé dítě se základní částka zvyšuje o 3 176 Kč
 • Za zbylé části mzdy vám zůstává 1/3 (přednostní pohledávka) nebo 2/3 (nepřednostní pohledávka)

Exekuční srážky mohou probíhat z různých příjmů: plat (mzda), příjem z brigády (DPP, DPČ), podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, mateřská, rodičovský, důchod (starobní, invalidní, vdovský), apod.

Některé příjmy vám exekutor nesmí zabavit: daňový bonus, většina sociálních dávek (příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze, přídavky na dítě), ošetřovné, rouškovné, kompenzační bonus, apod.

Co vám nesmí exekutor zabavit při exekuci na majetek

 • Musí vám ponechat základní hotovost ve výši dvojnásobku životního minima (9 720 Kč v roce 2024)
 • Nesmí zabavit základní vybavení domácnosti – jedná se jen o úplné minimum věcí – jako je postel, peřiny, ložní prádlo, základní oblečení, stůl, židle, základní osobní předměty, apod.
 • Nesmí zabavit zdravotní pomůcky, které nutně potřebujete
 • Nesmí zabavit věci, které potřebujete k výkonu povolání nebo studiu
 • Nesmí zabavit předměty osobní povahy (snubní prsten, rodinné fotky apod.)

Není přesný výčet toho co exekutor může/nemůže zabavit, záleží i na konkrétní věci. Například televize, gauč apod. zcela určitě nepatří do základního vybavení bytu. Určitý výčet toho, co nesmí exekutor zabavit, je možné najít v paragrafu 322, OSŘ – ale tento výčet není kompletní.

Jak se bránit proti postupu exekutora

Při jednání s exekutorem, nemá smysl rozporovat výši dluhu nebo oprávněnost vymáhání dluhu.

Exekutorovi nijak nepřísluší, aby to s vámi řešil (a popravdě ho to nijak nezajímá). Exekutor má platný exekuční titul (rozsudek soudu, platební rozkaz apod.) a byl soudem pověřen k vymožení nějaké částky/věci ap.

Případný odpor, vůči výši dluhu nebo oprávněnosti pohledávky, je nutné řešit přímo u soudu (ve chvíli, kdy začne vymáhání exekuce, už ale někdy bývá pozdě).

Proti již probíhající exekuci, není přípustné odvolání. Je možné požadovat pouze částečné nebo úplné zastavení exekuce.

Důvody pro zastavení exekuce:

 • Nemajetnost dlužníka
 • Úmrtí dlužníka
 • Formální pochybení (například neplatný rozhodčí nález apod.)
 • Postižení věcí, které jsou vyloučeny z exekuce (zabavení i nezabavitelného minima apod.)
 • A jiné…

Stížnost na postup exekutora

Na postup exekutora je možné podat i stížnost. A to buď prostřednictví Exekutorské komory, nebo přímo na Ministerstvu spravedlnosti, které na exekutory dohlíží.

Stížnost je možné podat:

 • Prostřednictvím datové schránky ministerstva (ID DS: kq4aawz)
 • Emailem s elektronickým podpisem na odka@msp.justice.cz
 • Poštou na adresu: Ministerstvo spravedlnosti, Odbor dohledu a kárné agendy, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Ve stížnosti je ale možné rozporovat pouze postup exekutora. Není možné rozporovat existenci samotného dluhu, nebo oprávněnost zahájení exekuce. O tom ministerstvo nijak nerozhoduje – to je nutné řešit u soudu, který v tomto rozhodl.

 1. Dobrý den, dnes mi přišlo usnesení o rozhodnutí exekutora, které se mu potvrzuje. Podávala jsem odvolání, to odvolání trvalo půl roku. Mám ještě nějakou možnost tuto exekuci nějak zaplatit nebo mi bude hned nařízena. Pokud bude hned nařízena, do kdy? Je tam nějaká lhůta 10 nebo 15 dnů nebo to jde ze dne na den?
  Děkuji a přeji hezký večer,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *