Poradna: Jak se bránit proti postupu exekutora (stížnost na exekutora)

Na postup exekutora je možné podat stížnost (nebo námitku). A to jak k příslušnému soudu (exekuční soud, okresní soud), tak i na Ministerstvo spravedlnosti nebo na Exekutorskou komoru. Podání stížnosti by mělo být písmenné. Stížnost nemá odkladný charakter.

Dobrý den, syn dostal pokutu za jízdu na černo, ale včas nereagoval, je totiž autista. Byla mu tudíž nařízená exekuce. Exekutor navštívil moji domácnost, problém jsme vyřešili dohodou a exekutor odešel. Na místě byl sám a video záznam pořízený nebyl.

Synovi teď byl zaslán dopis, kde mu byla navýšena exekuce za zákrok, který, ale nebyl proveden (jedná se o zámečnický zásah). K žádnému zásahu nedošlo a ani žádný zámečník tu nebyl. Jedná se o nemalou částku, jak se může syn bránit?  Děkuji za odpověď s přáním hezkého dne
17.6.2020

Odpověď: Jak se bránit proti postupu exekutora (kam podat stížnost)

Pokud se domníváte, že postup exekutora, při vedení exekuce je nesprávný, pak máte několik možností, jak tuto situaci řešit.

Určitě by bylo vhodné obrátit se přímo na daného exekutora a vyjasnit si s ním, proč je požadována úhrada za úkon, který nebyl během exekuce vykonán. Je možné, že se jedná jen o nějakou chybu. Každý dělá chyby a je možné, že se dá celá věc jednoduše vysvětlit a vyjasnit.

Chci podat stížnost na exekutora

Obecně platí, že máte možnost uplatnit námitku, proti jakémukoliv postupu, rozhodnutí nebo úkonu provedenému během exekuce. Tato stížnost nebo námitka ale zpravidla nemá odkladný charakter.

Kam podat stížnost na exekutora pro nesprávný postup při exekuci

V zásadě jsou tři možnosti, kde je možné podat stížnost na exekutora:

  • Soud
  • Ministerstvo spravedlnosti
  • Exekutorská komora ČR

Stížnost na exekutora na Ministerstvo spravedlnosti

Vyřizování stížností obecně spadá hlavně pod Ministerstvo spravedlnosti (exekutoři jsou podřízeni dohledu ministerstva).

Ministerstvo spravedlnosti může na základě písemné žádosti, provést přezkum exekučních spisů nebo požádat exekutora o vyjádření v dané věci. Ministerstvo pak také může udělit výtku nebo podat kárnou žalobu.

Ministerstvo ale není oprávněno zasahovat do průběhu exekuce. Nemůže nařídit exekutorovi, jak má postupovat. K tomu je oprávněn pouze soud

Stížnost na exekutora je možné podat:

  • písemně na adresu: Ministerstvo spravedlnosti, Odbor dohledu a kárné agendy, Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10.
  • nebo také elektronicky: do datové schránky „kq4aawz“, nebo emailem s elektronickým podpisem na odka@msp.justice.cz

Ve stížnosti by určitě mělo být uvedeno jednací číslo exekuce (např. 101EX11233/15), jméno a příjmení daného exekutora, přesně popsat o co se jedná a také vaše osobní údaje.

Stížnost na exekutora na Exekutorskou komoru

Obdobně je možné si stěžovat na postup exekutora přímo u Exekutorské komory. I ta má dohled nad činností svých členů (všichni exekutoři jsou zároveň členy komory).

Stížnost je možné podat:

  • písemně na adresu: Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno
  • nebo elektronicky: do datové schránky „vfrai9p“, nebo emailem s elektronickým podpisem na podatelna@ekcr.cz.

Stížnost na exekutora u soudu

Také se můžete obrátit přímo na soud, který pověřil exekutora výkonem exekuce:

  • exekuční soud nebo
  • okresní soud, v jehož obvodu má exekutor sídlo

Opět je nutné uvést všechny podstatné údaje, včetně příslušné spisové značky (jednací číslo exekuce), popsat co nejpodrobněji celou situaci atd.

Jedině soud, který pověřil exekutora výkonem rozhodnutí, má pravomoc exekutorovi něco nařídit. Soud je oprávněn zasahovat i do probíhající exekuce.

Užitečné odkazy 2024:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *