Jak se změní exekuce od ledna 2022? Zvýšení nezabavitelné částky a další změny

Od začátku roku 2022, začne platit novela exekučního zákona, která přináší řadu změn. Zastavení exekucí do 1500 Kč, ukončení exekuce pro nevymahatelnost po 6 letech, omezení exekuce na majetek a další. Od 1. 1. 2022 by se také mělo zvýšit nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci.

Se začátkem nového roku, bývá spojena cela řada různých změn. Některé z nich, se celkem pravidelně týkají i exekucí. Jaké změny, nás čekají v oblasti exekucí a insolvence, od začátku roku 2022, nebo v jeho průběhu?

Zvýšení nezabavitelné částky v roce 2022

Na začátku nového roku (tj. od 1. 1. 2022), dochází celkem pravidelně, ke zvyšování nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. To je dáno mimo jiné tím, že nezabavitelná částka, se určuje na základě toho, kolik je životní minimum a jaké jsou normativní náklady na bydlení.

Zatímco životní minimum, se až tak často nemění (poslední změna byla od 1. 4. 2020), normativní náklady na bydlení, jsou pravidelně vyhlašovány s platností od 1. ledna (a obvykle jsou vyšší, než v předchozím roce, což je mimo jiné dáno inflací).

Zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022, budou platit nové (vyšší) normativní náklady na bydlení. A díky tomu se zvýší i nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci.

Normativní náklady na bydlení se od 1. ledna 2022, zvyšují na 6 815 Kč. Kromě toho, ale byla během ledna 2022, schválena i změna zákona o státní sociální podpoře (s ohledem na mimořádně vysokou inflaci, vysoký růst cen elektřiny a plynu), a došlo k dalšímu, mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení. Ty se zvýšily o 1120 Kč (resp. v závislosti na počtu osob a formě bydlení). Tj. normativní náklady na bydlení, mohou být v roce 2022, se zpětnou platností od začátku roku, až 7 935 Kč.

A zde je v oblasti výpočtu nezabavitelné částky určitá nejistota. Tím, že došlo ke změně zákona, tak existují dva různé výklady. Podle doporučení Ministerstva spravedlnosti (které by mělo být určující, ale současně není právně závazné), by se při výpočtu nezabavitelné částky, mělo vycházet i z tohoto mimořádného zvýšení. Některé soudy (zvláště u insolvencí), ale zaujaly odlišný názor.

V praxi tak mohou nastat případy, kdy je v roce 2022, nezabavitelná částka stanovena dvěma různými způsoby.

Na začátku dubna 2022, pak došlo k další změně – zvýšilo se životní a existenční minimum, což znamená další zvýšení nezabavitelné částky (nejasnosti ohledně výpočtu nezabavitelné částky, ale stále přetrvávají.

Nezabavitelná částka od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022:

 • Nezabavitelné minimum dlužníka = 8006,25 Kč nebo 8846,25 Kč
 • Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě v roce 2022 = 2668,75 Kč nebo 2 948,75 Kč

Nezabavitelná částka od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022:

 • Nezabavitelné minimum dlužníka = 8298,75 Kč nebo 9138,75 Kč
 • Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě  = 2766,25 Kč nebo 3046,25 Kč

Kalkulačka – výpočet exekuce od 1. ledna 2022

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Zvýšení životního minima v roce 2022

Na to, kolik peněz vám zůstane při exekuci nebo insolvenci, má velký vliv i životní minimum. To se naposledy zvyšovalo od 1. 1. 2020.

V průběhu roku, se během období epidemie COVID, objevily návrhy, na další zvýšení životního a existenčního minima. A mělo se jednat o poměrně velký nárůst až o 1500 Kč. Návrh ale nebyl schválen.

V roce 2022, ale vláda nakonec přistoupila ke zvýšení částek životního a existenčního minima o 10%. Základní životní minimum jednotlivce, se zvyšuje o 390 Kč. Tedy z částky 3860 Kč na 4250 Kč. Zvýšení má automatický vliv i na exekuce a insolvence. S platností od 1. 4. 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka (u zaměstnanců se to projeví u výplaty za duben, tj. u té, kterou dostávají v květnu).

Zvýšení životního minima o 10%, ve výsledku ale není žádné „zvýšení“. Pouze se tím částečně dorovnává inflace mezi roky 2020 až 2022. Reálně je tak životní minimum stále o něco „nižší“ než v roce 2020.

Změny exekuce v roce 2022

V oblasti exekucí, bylo v průběhu roku 2021, schváleno několik různých změn. Některé z těchto změn, již začaly platit. Další část, začíná platit, od začátku roku 2022. Níže najdete několik z těch nejdůležitějších změn, v oblasti exekuce a insolvence.

Milostivé léto 2021/2022

Jednou z těch, která se týká i roku 2022, je tzv. milostivé léto“. To začíná 28. 10. 2021 a pokračuje až do 28. 1. 2022.

Během tohoto období, je možné doplatit původní dlužnou částku (jistinu exekuce) a dosáhnout tak zastavení exekuce, i bez nutnosti platit vysoké úroky a náklady exekuce.

V první polovině roku 2022, byl také předložen návrh, aby se Milostivé léto ještě jednou (už naposledy) zopakovalo. A to už hned na podzim 2022. Pokud by byl návrh schválen, tak by od začátku září 2022 do konce listopadu 2022, mělo být možné dosáhnout ukončení exekuce, za podobných podmínek, jako u prvního Milostivého léta (poplatek za ukončení ale bude dvojnásobný = 1500 Kč bez DPH).

Zastavení exekuce do 1500 Kč

Novinkou je také „automatické“ ukončení (zastavení) exekuce, které se týkají jen malých částek, do 1500 Kč. Pokud se během 3 roků, nepodaří nic vymoci, pak se taková exekuce ukončí.

Aktuálně je několik stovek tisíc exekucí, které jsou vedeny jen pro „malé dluhy“ do 1500 Kč.

Díky tomu, že nyní mohou tyto exekuce pokračovat „do nekonečna“, tak se časem i takto malého dluhu, může stát velký dluh v řádu i několika desítek či stovek tisíc korun. To by mělo od roku 2022 skončit.

Omezení exekuce na majetek

Další novinkou od roku 2022, je omezení exekuce na majetek. U těch, kdo mají nárok na starobní či invalidní důchod (II. a III. stupeň), nebo pokud exekuce vznikla pro dluh před 18 rokem, bude nově omezena možnost exekuce na majetek.

Exekuce na majetek, by v takových případech byla možné jen pro některé dluhy – jako například pro exekuci na výživné, pohledávka náhrady škody způsobené trestným činem apod.

Omezení exekucí na majetek, by se mělo týkat „běžných věcí“ (jejichž hodnota je „obvyklá“). Luxusnější majetek, jako je například nemovitost či automobil, by ale nadále podléhaly exekuci i u těchto dlužníků.

Změna ve způsobu splácení exekuce

Od roku 2022, by se měl i poměrně zásadně změnit způsob, jakým se splácí exekuce. Nově se budou splátky exekuce, přednostně používat na úhradu původního dluhu (jistiny). A až teprve poté, co bude splacen původní dluh (jistina), se budou splácet úroky a náklady exekuce.

To by opět mohlo omezit případy, kdy se časem i z malého dluhu, může stát až nesmyslně vysoká pohledávka.

Často totiž dochází k tomu, že vám sice exekutor strhává například peníze ze mzdy, ale výše srážky stačí jen k úhradě úroků, takže se původní dluh vůbec nesnižuje. A vy byste tak mohli splácet „do nekonečna“.

Sníží se penále za nezaplacené zdravotní a sociální pojištění

Dluhy na nezaplaceném zdravotním a sociálním pojištění, jsou poměrně časté (a netýká se to je OSVČ, ale v případě zdravotního pojištění i běžných občanů).

Tyto dluhy se doposud poměrně razantně zvyšovaly. Úrok z prodlení, byl u sociálního a zdravotního pojištění, ve výši 0,05% za každý den.

Takže z pár tisíc korun nezaplaceného zdravotního pojištění, byl velmi rychle dluh ve výši několik desítek tisíc korun.

Nově bude úrok z prodlení stanoven podle občanského zákoníku. Mělo by se jednat o repo sazbu České národní banky navýšenou o 8%.

Roční úrok by tak aktuálně vycházel na cca 8,75% (může se měnit v průběhu roku, v závislosti na tom, jak se mění repo sazba ČNB, v roce 2022 se pravděpodobně bude zvyšovat kvůli inflaci). Tento úrok, je podstatně nižší (nižší než úroky u nějaké půjčky v bance).

Ukončení exekuce pro nevymahatelnost

Další novinkou je ukončení exekuce pro nevymahatelnost. Pokud se exekutorovi nepodaří exekuci vymáhat, tak by se měla exekuce po 6 letech zastavit.

Nově tedy bude možné zastavovat „bezvýsledné“ exekuce, které byly zahájeny od roku 2017. K prvnímu zastavení exekucí, by tedy mělo dojít až od začátku roku 2023.

Změny insolvence v roce 2022

V roce 2021, měla původně proběhnout novela insolvenčního zákona, která měla přinést možnost zkrácení insolvence jen na 3 roky (psali jsme o tom zde). Návrh na změnu zákona, ale nakonec nebyl projednán parlamentem a tak nakonec nebyl schválen.

Tím, že byl na podzim 2021, zvolen nový parlament, tak není jisté, kdy se touto změnou, budou znovu zabývat poslanci. Změny v oblasti insolvence, ale vyplývají z požadavků Evropské unie. Dříve nebo později, by se jimi měl parlament zabývat.

Vzhledem k tomu, jak dlouho trvá legislativní proces, ale k nějaké změně, může dojít nejdříve v průběhu roku 2022 (zcela určitě ne hned od začátku nového roku).

 1. Zdravím kolik peněz mi zbyde z výplaty zaměstnavatele 23 445 hrubého po ekxsekuce děkuji.

  1. Exekuce se počítá z čisté mzdy. Dále záleží na tom, zda je to přednostní nebo nepřednostní exekuce. A nakonec na tom, zda máte manželku či nějaké děti. Žádný z těchto údajů neznám, takže vám více neporadím. Můžete si to samá spočítat v kalkulačce na této stránce ….

 2. Prosím o výpočet t.zv.nezabavitelné částky při insolvenci z důchodu, který činí 17 748,- Kč. Žiji sám v rod.domku, jsem rozvedený, je mi 75 let a nemám žádný jiný příjem.
  Jsem v insolvenci od února 2020 (nepřednostní exekuce) a dosud mně je vyplácen důchod ve výši 11 766,- Kč.
  Po navýšení záloh na energie (topím plynem)- 6 600,- Kč mně tato částka nevystačuje na úhradu léků, potravin, drogerie, oblečení, toaletních potřeb, drobnou údržbu domku atd.

  1. Pokud žijete sám, a nemáte děti (vůči kterým byste ještě měl vyživovací povinnost), pak je základní nezabavitelná částka od 1. 1. 2022 ve výši 8007 Kč (letos je to 7873 Kč). U insolvence vám dále zůstává 1/3 zbylé části.

   V roce 2022 by zákonná srážka vycházela na 6494 Kč, a vám by mělo zůstat 11 254 Kč, letos je zákonná srážka 6582 Kč (zbytek 11 166 Kč).
   Od ledna 2022, by se vám ale současně měl o něco zvýšit důchod (minimálně o 650 Kč), takže to pak bude ještě trochu jinak, než píši …

   Pokud nyní vám nyní zůstává 11 766 Kč, pak vám zřejmě soud stanovil nižší srážky.

   Jinak se můžete zkusit obrátit na Úřad práce, a zkusit požádat například o příspěvek na bydlení. Sice se bude vycházet z vašeho příjmu před insolvencí (17 748 Kč, resp. z toho co budete mít v roce 2022), ale od 1.1.2022 se mají měnit podmínky pro tuto dávku (zvýšení normativních nákladů na bydlení + je navrhovaná změna zákona na další mimořádné zvýšení, právě z důvodu zdražování elektřiny/plynu)

  2. Dle Insolvenčního rejstříku byste s vaší výší dluhu měl být rád, že jste rád. Navíc se tam dá dočíst, že bydlíte v pokoji u dcery za 7000 měsíčně, tak to jste si po dobu insolvence značně polepšil sám do rodinného domku.

 3. Dobrý den, zeptám se na tuto informaci – Další novinkou je ukončení exekuce pro nevymahatelnost. Pokud se exekutorovi nepodaří exekuci vymáhat, tak by se měla exekuce po 6 letech zastavit.
  V textu se píše, že by se měla zastavit. Má tedy exekutor povinnost zastavit nevymahatelnou exekuci nebo ne? Případně jak se bude případně pokračovat v exekuci, když ji exekutor nezastaví? Děkuji za odpověď.

  1. viz odstavec 7, paragraf 55 v novele Exekučního řádu:

   (7) Nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce a není-li exekucí postižena nemovitá věc, vyzve exekutor oprávněného, aby ve lhůtě 30 dnů sdělil, zda souhlasí se zastavením exekuce nebo, aby ve stejné lhůtě sdělil, že se zastavením exekuce nesouhlasí. Jestliže oprávněný vyjádřil souhlas se zastavením exekuce nebo lhůta podle věty první uplynula marně, exekutor exekuci zastaví.

   + následující odstavce … najdete například zde

 4. Dobrý den,
  pokud jsem se nespletla, pak by měla být nezabavitelné minimum na osobu 8006,75 a ne 8002,25 Kč , jak máte v článku uvedeno

  Pěkný den

  Romana Kotyk

 5. Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, chtěla bych pomoci kamarádce s úhradou dvou exekucí, které vznikli z malé částky, chtěli by jsme je doplatit.. jedná se o částky je nějak reálné třeba požádat o snížení, když jistina cca polovinu dluhu? Jedná se o částky 183000 a 134000 Kč

 6. Dobrý den
  Exekuce nepředsnostni,od zaměstnavatele mám mzdu a účetní ke mzdě připočítává ještě CID 1.stupen a z toho mi strhává ex,což je dosti velká částka ,dotaz je postup účetní správný ???? Neměla by se ex strhávat z každého příjmu ,nebo se vše sečte a strhne pro ex dekuji

 7. Dobrý den do kdy musím exekutorovi uhradit dlužnou částku??? Jak dlouho by mi na to že zákona měl dát?? Děkuji

  1. Exekutor by vám měl zaslat výzvu k úhradě dluhu (současně s tím, už ale může dojít k blokaci majetku). Na základě této výzvy, byste měla mít 30 dní na úhradu dluhu (osobně/bankovním převodem apod. na účet exekutora). Během těchto 30 dní máte současně možnost podat návrh na odklad/zastavení exekuce (pokud je pro to nějaký oprávněný důvod).

 8. Když dluh chci uhradit ale exekutor mi na to dal jen 7dni jak to mám udělat??? Majetek polepil pritelovi mě v bytě vůbec nic nepatří…. Jsem na mateřské dovolené…. Nevím jak si pocit aby nám ne odvezl pritelovo majetek…. A jak má přítel doložit že to patří jemu děkuji

 9. Dobrý den, byl mi doručen exekuční příkaz movité věci, automobil.
  Můj manžel jej potřebuje ale k dopravě do práce, bydlíme v zahraničí. Může my jej exekutor i tak zabavit? Popřípadě jak my exekutor vypočítá splátky, vydělávám 693 Euro,(zhruba17500)mám manžela, jedno dítě ve společné domácnosti a dvě děti na které platím alimenty

 10. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se bude dlužníkům v oddlužení vracet rozdílná částka kvůli špatnému výkladu díky navýšení nezabavitelné částky o normativní náklady na bydlení.

  Další dotaz směřuji k výplatě mzdy za měsíc květen/červen, kdy mi mzda přišla i po schválení nejvyššího soudu bez navýšení. Mohu žádat insolvenšního správce o vyrovnání ? V takovém připadě jde celkem o 2000,- kč , což by mi dost pomohlo.

  Děkuji Vám

  1. Viz například zde, k nějakému „plošnému vracení“ chybně vypočítaných srážek při exekuci/insolvenci se nikdo nezná. V tuto chvíli, je jedinou možností, jak se domáhat vrácení, je obrátit se na soud.

   Je možné, že časem zareaguje například Ministerstvo spravedlnosti, a bude nějaké plošné řešení. Nyní není.

   Rozhodnutí Nejvyššího soudu, bylo vyhlášeno 8. 6. 2022, pokud jsou i po tomto rozhodnutí prováděny srážky chybně, pak je to jednoznačně v rozporu se zákonem. Obraťte se na insolvenčního správce, pokud to nepomůže, tak na příslušný soud …

 11. Zdravím, ráda bych věděla, jestli je nějaký rozdíl mezi návštěvou inspektora pohledávek a mobiliární exekucí a pokud ano, jestli se novela ohledně invalidů vztahuje i na tyto výtečníky. Jsem v ID III. stupně a četla jsem, že se od 1.1.2022 nesmí mobiliárka vykonávat u invalidů ve II. a III. stupni a starobních důchodců.
  Jestliže se novela vztahuje i na inspektory pohledávek, budou vědět, že dlužník je v jakémkoliv typu důchodu a přesto přijdou obtěžovat, má tento právo vykázat je z bytu?
  Díky předem za odpověď.

  1. V českých zákonech nic jako „inspektor pohledávek“ neexistuje. Pokud za vámi někdo přijde, a bude o sobě tvrdit, že je „inspektor pohledávek“, tak se s ním vůbec nemusíte bavit …

   1. No, takže když za mnou přijde cápek od jakési Intrum vymáhací služby, že jsem T-Mobilu nezaplatila peníze, tak ho mám plný právo poslat do háje, protože to defakto není legální? Psali mi zrovna třetího října, že za mnou v nejbližších dnech někoho pošlou, je desátého a zatím nic. Ale nechci to zakřikávat.

 12. Dobrý den. Dnes jsem zjistil, že na mne bývalá přítelkyně podala exekuci pro 2 nezaplacené výživné. Jedná se o částku dohromady 4000Kč. V první řadě mi na trvalé bydliště, kde se denně zdržuji nebyl doručen exekuční titul a ani nic před samotnou exekucí. Tu ještě nemám ani papírově v ruce, jen jsem zjistil na účtu, že si chce exekutor při dluhu 4000Kč strhnout částku 28 167,50 Kč. Jak se můžu bránit, když mi jednak nebyl doručen- doručován exekuční titul,abych se exekuci vyhl, ale taktéž dle mého názoru neúměrně vysoké náklady.
  Děkuji za odpověď

  1. viz odstavec 2, paragraf 304, občanský soudní řád (zákon 99/1963 Sb.):

   (2) Soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a peněžnímu ústavu. Peněžnímu ústavu je doručí do vlastních rukou. Povinnému nesmí být usnesení doručeno dříve než peněžnímu ústavu.

   Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, vám tedy ještě může být doručeno. Můžete se také obrátit na svou banku, aby vám sdělila, který exekutor to řeší.

   1. Neměl by byt exekucni titul doručen před samotnou exekuci, před výkonem rozhodnutí , aby případně mohl věřítel zamezit zaplacením dluhu exekuci vyhnout? A mohl se vyjádřit? Viz zákon?

    1. V případě výživného, může být exekučním titulem, samotný rozsudek soudu jímž bylo druhému z rodičů dítěte stanovena povinnost hradit výživné na nezaopatřené dítě v konkrétní výši.

     Na základě tohoto exekučního titulu, se oprávněný může obrátit na exekutora. Ten požádá o soud o pověření. Na základě uděleného pověření, by vám pak měl exekutor následně poslat vyrozumění o zahájení exekuce a současně i výzvu k úhradě.

     Viz. Exekuční řád, paragraf 44:
     § 44 (1) Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření podle § 43a odst. 3 zašle exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu podle § 46 odst. 6, případně kopii rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti, rozhodnutí o uznání nebo osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které tvoří přílohu exekučního návrhu. Orgánům pověřeným vedením veřejných rejstříků, do kterých se zapisují právnické osoby, případně dalším orgánům či osobám se vyrozumění zašle, jen je-li to potřebné pro vedení exekuce. Je-li v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného a nejde-li o povinného uvedeného v § 44a odst. 5 nebo o povinného podle odstavce 4, rozhodl-li exekutor o tom, že se zákaz podle § 44a odst. 1 nevztahuje na nemovitou věc v jeho vlastnictví, vyrozumění se zašle katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu má sídlo soudní exekutor, který vyrozumění o zahájení exekuce zasílá. Vyrozumění není rozhodnutím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *