Jak se změní exekuce od ledna 2023? Zvýšení nezabavitelné částky a další změny

Od začátku roku se mění výpočet nezabavitelné částky a dochází i k jejímu zvýšení (od 1. 1. 2023 je to 13 638 Kč. I v roce 2023, by mělo probíhat Milostivé léto (daně a sociální pojištění). Bude se projednávat i novela Insolvenčního zákona (zkrácení oddlužení).

Se začátkem nového roku, bývá spojena cela řada různých změn. Některé z nich, se celkem pravidelně týkají i exekucí. Jaké změny, nás čekají v oblasti exekucí a insolvence, od začátku roku 2023, nebo v jeho průběhu?

Snížení nezabavitelné částky od ledna 2024

V roce 2024, se nezabavitelná částka nebude zvyšovat, ale naopak se sníží po 933 Kč. V roce 2023, bylo nezabavitelné minimum 13 638 Kč, v roce 2024 to bude 12 705 Kč.

Důvodem pro snížení nezabavitelné částky, je změna u normativních nákladů na bydlení – v roce 2024 už není nárok na mimořádné zvýšení, normativ je o 1400 Kč nižší (od 1. 1. 2024 to bude 14 197 Kč).

Nezabavitelné minimum 2024:

 • Základní nezabavitelné minimum = 12 704,67 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176,17 Kč

Snížení nezabavitelné částky, se projeví při výpočtu srážek ze mzdy (z důchodu, nebo i z jiných příjmů). Změna se týká jak insolvence, tak i exekuce:

Zvýšení nezabavitelné částky v roce 2023

Na začátku nového roku (tj. od 1. 1. 2023), dochází celkem pravidelně, ke zvyšování nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. To je dáno mimo jiné tím, že nezabavitelná částka, se určuje na základě toho, kolik je životní minimum a jaké jsou normativní náklady na bydlení.

V roce 2023, je více změn ve výpočtu nezabavitelné částky:

 • od 1. 1. 2023 se zvyšuje životní a existenční minimum (pro výpočet exekuce je to nově 4 860 Kč)
 • od 1. 1. 2023 se mění normativní náklady na bydlení (změna tabulek, zvýšení; pro výpočet exekuce je to nově 15 597 Kč)
 • od ledna 2023 se mění vzorec pro výpočet nezabavitelné částky (nově jsou to dvě třetiny z životního minima a normativu na bydlení)
 • od ledna 2023 se mění vzorec pro výpočet zvýšení nezabavitelné částky (za dítě, manželku, manžela, se nově započítá jenom jedna čtvrtina)

Zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023, budou platit nové (vyšší) normativní náklady na bydlení. A díky tomu se zvýší i nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci.

Normativní náklady na bydlení se od 1. ledna 2023, zvyšují velmi výrazně (zvýšení o 5652 Kč). Takto velké zvýšení je dáno změnou tabulek.

Dříve se pro výpočet nezabavitelné částky (exekuce a insolvence), používaly normativní náklady pro jednu osobu, v nájmu v malé obci. Nyní jsou to normativní náklady na bydlení pro jednu až dvě osoby, ve městě od 70 000 obyvatel.

Pro rok 2023, také byla schválena jak řádná valorizace normativů, tak i mimořádné zvýšení. Hlavní význam to má u sociálních dávek – v roce 2023, bude mít více lidí nárok na přídavky na bydlení. Má to ale dopad i na výpočet exekuce a na výpočet insolvence (zvyšuje se nezabavitelná částka)

Zvýšení životního minima od 1. 1. 2023

Na konci roku 2022, rozhodla vláda,  že se od začátku ledna 2023, zvýší životní minimum o 5,2%. Ke zvýšení životního a existenčního minima, není potřeba schvalování v Parlamentu/Senátu, změna by tedy měla bezprostředně začít platit.

Životní minimum pro jednotlivce se od ledna 2023 zvyšuje o 240 Kč:

 • Životní minimum jednotlivce do 31. 12. 2022 = 4 620 Kč
 • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2023 = 4 860 Kč
 • Zvýšení o 240 Kč

Změna výpočtu nezabavitelné částky při exekuci od 1. 1. 2023

Od začátku roku 2023, platí změna vzorce, pro výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum se vypočítá ze součtu aktuálních normativních nákladů na bydlení a ze životního minima jednotlivce. V minulém roce to byly tři čtvrtiny. V roce  2023 to už jsou „jenom“ dvě třetiny.

Nezabavitelná částka při exekuci 2023:

 • do konce roku 2022 to byly 3/4 z 14 805 Kč = 11 103,75 Kč
 • od 1. 1. 2023 to jsou 2/3 z 20 457 Kč = 13 638 Kč
 • zvýšení o 2534 Kč

Obdobně se mění i výpočet zvýšení nezabavitelné částky za manžela, manželku nebo vyživované dítě. Do konce minulého roku, to byla jedna třetina z nezabavitelné částky dlužníka. V roce 2023 je to už „jenom“ jedna čtvrtina.

Zvýšení nezabavitelné částky za vyživované osoby 2023:

 • do konce roku 2022 to byla 1/3 z 11 103,75 Kč = 3 701,25 Kč
 • od 1. 1. 2023 to je 1/4 z 13 638 Kč = 3 409,50 Kč
 • snížení o 292 Kč

Kalkulačka – výpočet exekuce od 1. ledna 2023

Kalkulačka exekuce na mzdu 2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Milostivé léto 2023

Milostivé léto (odpuštění části dluhu a zastavení exekuce), probíhalo ve dvou termínech (Milostivé léto I. a Milostivé léto II.). Poslední termín skončil na podzim 2022.

Pro rok 2023, jsou připraveny další dvě speciální akce, které budou probíhat do července do konce listopadu 2023:

 • Daňové milostivé léto – Finanční úřady a orgány Celní správy, nabízí možnost doplacení původních dluhů, a odpuštění penále, úroků, pokut, nákladů na vymáhání či exekuce. Dluhy navíc bude možné splácet i postupně – na splátky.
 • Dluhy na sociálním pojištění – ČSSZ bude ve stejném termínu (od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023), nabízet možnost vyřešení dluhů na sociálním pojištění (pro firmy i pro OSVČ). I zde by mělo být možné domluvit splátkový kalendář, a dosáhnout odpuštění penále, úroků a dalších poplatků

Více informací o Milostivém létu 2023 najdete zde

Novela insolvenčního zákona v roce 2023 – zkrácení doby oddlužení na 3 roky

V roce 2023, by se měla opět začít projednávat novela Insolvenčního zákona, která mimo jiné chce prosadit zkrácení doby v insolvenci (oddlužení). Podobný návrh se měl projednávat již v roce 2021, tehdy se to do voleb nestihlo.

V současné době, je zkrácené doba oddlužení (3 roky) jen pro vybrané skupiny dlužníků (starobní a invalidní důchodci; lidé s dluhy, které vznikly z velké části před 18 rokem, atd.). Novela obsahuje návrh, na zkrácení doby na 3 roky pro všechny dlužníky.

Novela insolvenčního zákona, nyní prochází debatou, a následně by o ní měl během roku 2023 jednat i Parlament.

Další změny exekucí

V roce 2022, proběhla u exekucí řada změn, z nichž některé mají přesah i do roku 2023:

Zastavení exekuce do 1500 Kč

Novinkou je také „automatické“ ukončení (zastavení) exekuce, které se týkají jen malých částek, do 1500 Kč. Pokud se během 3 roků, nepodaří nic vymoci, pak se taková exekuce ukončí.

Aktuálně je několik stovek tisíc exekucí, které jsou vedeny jen pro „malé dluhy“ do 1500 Kč.

Díky tomu, že nyní mohou tyto exekuce pokračovat „do nekonečna“, tak se časem i takto malého dluhu, může stát velký dluh v řádu i několika desítek či stovek tisíc korun. To by mělo od roku 2022 skončit.

Omezení exekuce na majetek

Další novinkou od roku 2022, je omezení exekuce na majetek. U těch, kdo mají nárok na starobní či invalidní důchod (II. a III. stupeň), nebo pokud exekuce vznikla pro dluh před 18 rokem, bude nově omezena možnost exekuce na majetek.

Exekuce na majetek, by v takových případech byla možné jen pro některé dluhy – jako například pro exekuci na výživné, pohledávka náhrady škody způsobené trestným činem apod.

Omezení exekucí na majetek, by se mělo týkat „běžných věcí“ (jejichž hodnota je „obvyklá“). Luxusnější majetek, jako je například nemovitost či automobil, by ale nadále podléhaly exekuci i u těchto dlužníků.

Změna ve způsobu splácení exekuce

Od roku 2022, by se měl i poměrně zásadně změnit způsob, jakým se splácí exekuce. Nově se budou splátky exekuce, přednostně používat na úhradu původního dluhu (jistiny). A až teprve poté, co bude splacen původní dluh (jistina), se budou splácet úroky a náklady exekuce.

To by opět mohlo omezit případy, kdy se časem i z malého dluhu, může stát až nesmyslně vysoká pohledávka.

Často totiž dochází k tomu, že vám sice exekutor strhává například peníze ze mzdy, ale výše srážky stačí jen k úhradě úroků, takže se původní dluh vůbec nesnižuje. A vy byste tak mohli splácet „do nekonečna“.

Sníží se penále za nezaplacené zdravotní a sociální pojištění

Dluhy na nezaplaceném zdravotním a sociálním pojištění, jsou poměrně časté (a netýká se to je OSVČ, ale v případě zdravotního pojištění i běžných občanů).

Tyto dluhy se doposud poměrně razantně zvyšovaly. Úrok z prodlení, byl u sociálního a zdravotního pojištění, ve výši 0,05% za každý den.

Takže z pár tisíc korun nezaplaceného zdravotního pojištění, byl velmi rychle dluh ve výši několik desítek tisíc korun.

Nově bude úrok z prodlení stanoven podle občanského zákoníku. Mělo by se jednat o repo sazbu České národní banky navýšenou o 8%.

Roční úrok by tak aktuálně vycházel na cca 8,75% (může se měnit v průběhu roku, v závislosti na tom, jak se mění repo sazba ČNB, v roce 2022 se pravděpodobně bude zvyšovat kvůli inflaci). Tento úrok, je podstatně nižší (nižší než úroky u nějaké půjčky v bance).

Ukončení exekuce pro nevymahatelnost

Další novinkou je ukončení exekuce pro nevymahatelnost. Pokud se exekutorovi nepodaří exekuci vymáhat, tak by se měla exekuce po 6 letech zastavit.

Nově tedy bude možné zastavovat „bezvýsledné“ exekuce, které byly zahájeny od roku 2017. K prvnímu zastavení exekucí, by tedy mělo dojít až od začátku roku 2023.

Změny insolvence v roce 2022

V roce 2021, měla původně proběhnout novela insolvenčního zákona, která měla přinést možnost zkrácení insolvence jen na 3 roky (psali jsme o tom zde). Návrh na změnu zákona, ale nakonec nebyl projednán parlamentem a tak nakonec nebyl schválen.

Tím, že byl na podzim 2021, zvolen nový parlament, tak není jisté, kdy se touto změnou, budou znovu zabývat poslanci. Změny v oblasti insolvence, ale vyplývají z požadavků Evropské unie. Dříve nebo později, by se jimi měl parlament zabývat.

Vzhledem k tomu, jak dlouho trvá legislativní proces, ale k nějaké změně, může dojít nejdříve v průběhu roku 2022 (zcela určitě ne hned od začátku nového roku).

 1. Zdravím kolik peněz mi zbyde z výplaty zaměstnavatele 23 445 hrubého po ekxsekuce děkuji.

  1. Exekuce se počítá z čisté mzdy. Dále záleží na tom, zda je to přednostní nebo nepřednostní exekuce. A nakonec na tom, zda máte manželku či nějaké děti. Žádný z těchto údajů neznám, takže vám více neporadím. Můžete si to samá spočítat v kalkulačce na této stránce ….

 2. Prosím o výpočet t.zv.nezabavitelné částky při insolvenci z důchodu, který činí 17 748,- Kč. Žiji sám v rod.domku, jsem rozvedený, je mi 75 let a nemám žádný jiný příjem.
  Jsem v insolvenci od února 2020 (nepřednostní exekuce) a dosud mně je vyplácen důchod ve výši 11 766,- Kč.
  Po navýšení záloh na energie (topím plynem)- 6 600,- Kč mně tato částka nevystačuje na úhradu léků, potravin, drogerie, oblečení, toaletních potřeb, drobnou údržbu domku atd.

  1. Pokud žijete sám, a nemáte děti (vůči kterým byste ještě měl vyživovací povinnost), pak je základní nezabavitelná částka od 1. 1. 2022 ve výši 8007 Kč (letos je to 7873 Kč). U insolvence vám dále zůstává 1/3 zbylé části.

   V roce 2022 by zákonná srážka vycházela na 6494 Kč, a vám by mělo zůstat 11 254 Kč, letos je zákonná srážka 6582 Kč (zbytek 11 166 Kč).
   Od ledna 2022, by se vám ale současně měl o něco zvýšit důchod (minimálně o 650 Kč), takže to pak bude ještě trochu jinak, než píši …

   Pokud nyní vám nyní zůstává 11 766 Kč, pak vám zřejmě soud stanovil nižší srážky.

   Jinak se můžete zkusit obrátit na Úřad práce, a zkusit požádat například o příspěvek na bydlení. Sice se bude vycházet z vašeho příjmu před insolvencí (17 748 Kč, resp. z toho co budete mít v roce 2022), ale od 1.1.2022 se mají měnit podmínky pro tuto dávku (zvýšení normativních nákladů na bydlení + je navrhovaná změna zákona na další mimořádné zvýšení, právě z důvodu zdražování elektřiny/plynu)

  2. Dle Insolvenčního rejstříku byste s vaší výší dluhu měl být rád, že jste rád. Navíc se tam dá dočíst, že bydlíte v pokoji u dcery za 7000 měsíčně, tak to jste si po dobu insolvence značně polepšil sám do rodinného domku.

 3. Dobrý den, zeptám se na tuto informaci – Další novinkou je ukončení exekuce pro nevymahatelnost. Pokud se exekutorovi nepodaří exekuci vymáhat, tak by se měla exekuce po 6 letech zastavit.
  V textu se píše, že by se měla zastavit. Má tedy exekutor povinnost zastavit nevymahatelnou exekuci nebo ne? Případně jak se bude případně pokračovat v exekuci, když ji exekutor nezastaví? Děkuji za odpověď.

  1. viz odstavec 7, paragraf 55 v novele Exekučního řádu:

   (7) Nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce a není-li exekucí postižena nemovitá věc, vyzve exekutor oprávněného, aby ve lhůtě 30 dnů sdělil, zda souhlasí se zastavením exekuce nebo, aby ve stejné lhůtě sdělil, že se zastavením exekuce nesouhlasí. Jestliže oprávněný vyjádřil souhlas se zastavením exekuce nebo lhůta podle věty první uplynula marně, exekutor exekuci zastaví.

   + následující odstavce … najdete například zde

 4. Dobrý den,
  pokud jsem se nespletla, pak by měla být nezabavitelné minimum na osobu 8006,75 a ne 8002,25 Kč , jak máte v článku uvedeno

  Pěkný den

  Romana Kotyk

 5. Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, chtěla bych pomoci kamarádce s úhradou dvou exekucí, které vznikli z malé částky, chtěli by jsme je doplatit.. jedná se o částky je nějak reálné třeba požádat o snížení, když jistina cca polovinu dluhu? Jedná se o částky 183000 a 134000 Kč

 6. Dobrý den
  Exekuce nepředsnostni,od zaměstnavatele mám mzdu a účetní ke mzdě připočítává ještě CID 1.stupen a z toho mi strhává ex,což je dosti velká částka ,dotaz je postup účetní správný ???? Neměla by se ex strhávat z každého příjmu ,nebo se vše sečte a strhne pro ex dekuji

 7. Dobrý den do kdy musím exekutorovi uhradit dlužnou částku??? Jak dlouho by mi na to že zákona měl dát?? Děkuji

  1. Exekutor by vám měl zaslat výzvu k úhradě dluhu (současně s tím, už ale může dojít k blokaci majetku). Na základě této výzvy, byste měla mít 30 dní na úhradu dluhu (osobně/bankovním převodem apod. na účet exekutora). Během těchto 30 dní máte současně možnost podat návrh na odklad/zastavení exekuce (pokud je pro to nějaký oprávněný důvod).

 8. Když dluh chci uhradit ale exekutor mi na to dal jen 7dni jak to mám udělat??? Majetek polepil pritelovi mě v bytě vůbec nic nepatří…. Jsem na mateřské dovolené…. Nevím jak si pocit aby nám ne odvezl pritelovo majetek…. A jak má přítel doložit že to patří jemu děkuji

 9. Dobrý den, byl mi doručen exekuční příkaz movité věci, automobil.
  Můj manžel jej potřebuje ale k dopravě do práce, bydlíme v zahraničí. Může my jej exekutor i tak zabavit? Popřípadě jak my exekutor vypočítá splátky, vydělávám 693 Euro,(zhruba17500)mám manžela, jedno dítě ve společné domácnosti a dvě děti na které platím alimenty

 10. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se bude dlužníkům v oddlužení vracet rozdílná částka kvůli špatnému výkladu díky navýšení nezabavitelné částky o normativní náklady na bydlení.

  Další dotaz směřuji k výplatě mzdy za měsíc květen/červen, kdy mi mzda přišla i po schválení nejvyššího soudu bez navýšení. Mohu žádat insolvenšního správce o vyrovnání ? V takovém připadě jde celkem o 2000,- kč , což by mi dost pomohlo.

  Děkuji Vám

  1. Viz například zde, k nějakému „plošnému vracení“ chybně vypočítaných srážek při exekuci/insolvenci se nikdo nezná. V tuto chvíli, je jedinou možností, jak se domáhat vrácení, je obrátit se na soud.

   Je možné, že časem zareaguje například Ministerstvo spravedlnosti, a bude nějaké plošné řešení. Nyní není.

   Rozhodnutí Nejvyššího soudu, bylo vyhlášeno 8. 6. 2022, pokud jsou i po tomto rozhodnutí prováděny srážky chybně, pak je to jednoznačně v rozporu se zákonem. Obraťte se na insolvenčního správce, pokud to nepomůže, tak na příslušný soud …

 11. Zdravím, ráda bych věděla, jestli je nějaký rozdíl mezi návštěvou inspektora pohledávek a mobiliární exekucí a pokud ano, jestli se novela ohledně invalidů vztahuje i na tyto výtečníky. Jsem v ID III. stupně a četla jsem, že se od 1.1.2022 nesmí mobiliárka vykonávat u invalidů ve II. a III. stupni a starobních důchodců.
  Jestliže se novela vztahuje i na inspektory pohledávek, budou vědět, že dlužník je v jakémkoliv typu důchodu a přesto přijdou obtěžovat, má tento právo vykázat je z bytu?
  Díky předem za odpověď.

  1. V českých zákonech nic jako „inspektor pohledávek“ neexistuje. Pokud za vámi někdo přijde, a bude o sobě tvrdit, že je „inspektor pohledávek“, tak se s ním vůbec nemusíte bavit …

   1. No, takže když za mnou přijde cápek od jakési Intrum vymáhací služby, že jsem T-Mobilu nezaplatila peníze, tak ho mám plný právo poslat do háje, protože to defakto není legální? Psali mi zrovna třetího října, že za mnou v nejbližších dnech někoho pošlou, je desátého a zatím nic. Ale nechci to zakřikávat.

 12. Dobrý den. Dnes jsem zjistil, že na mne bývalá přítelkyně podala exekuci pro 2 nezaplacené výživné. Jedná se o částku dohromady 4000Kč. V první řadě mi na trvalé bydliště, kde se denně zdržuji nebyl doručen exekuční titul a ani nic před samotnou exekucí. Tu ještě nemám ani papírově v ruce, jen jsem zjistil na účtu, že si chce exekutor při dluhu 4000Kč strhnout částku 28 167,50 Kč. Jak se můžu bránit, když mi jednak nebyl doručen- doručován exekuční titul,abych se exekuci vyhl, ale taktéž dle mého názoru neúměrně vysoké náklady.
  Děkuji za odpověď

  1. viz odstavec 2, paragraf 304, občanský soudní řád (zákon 99/1963 Sb.):

   (2) Soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a peněžnímu ústavu. Peněžnímu ústavu je doručí do vlastních rukou. Povinnému nesmí být usnesení doručeno dříve než peněžnímu ústavu.

   Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, vám tedy ještě může být doručeno. Můžete se také obrátit na svou banku, aby vám sdělila, který exekutor to řeší.

   1. Neměl by byt exekucni titul doručen před samotnou exekuci, před výkonem rozhodnutí , aby případně mohl věřítel zamezit zaplacením dluhu exekuci vyhnout? A mohl se vyjádřit? Viz zákon?

    1. V případě výživného, může být exekučním titulem, samotný rozsudek soudu jímž bylo druhému z rodičů dítěte stanovena povinnost hradit výživné na nezaopatřené dítě v konkrétní výši.

     Na základě tohoto exekučního titulu, se oprávněný může obrátit na exekutora. Ten požádá o soud o pověření. Na základě uděleného pověření, by vám pak měl exekutor následně poslat vyrozumění o zahájení exekuce a současně i výzvu k úhradě.

     Viz. Exekuční řád, paragraf 44:
     § 44 (1) Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření podle § 43a odst. 3 zašle exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu podle § 46 odst. 6, případně kopii rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti, rozhodnutí o uznání nebo osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které tvoří přílohu exekučního návrhu. Orgánům pověřeným vedením veřejných rejstříků, do kterých se zapisují právnické osoby, případně dalším orgánům či osobám se vyrozumění zašle, jen je-li to potřebné pro vedení exekuce. Je-li v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného a nejde-li o povinného uvedeného v § 44a odst. 5 nebo o povinného podle odstavce 4, rozhodl-li exekutor o tom, že se zákaz podle § 44a odst. 1 nevztahuje na nemovitou věc v jeho vlastnictví, vyrozumění se zašle katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu má sídlo soudní exekutor, který vyrozumění o zahájení exekuce zasílá. Vyrozumění není rozhodnutím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *