Ukončení exekuce – návrh na zastavení exekuce

V případě, že dlužník nemá reálnou šanci dluh uhradit, pak je možné podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. Musí se ale jednat o oprávněný požadavek.

V případě, že je vyhlášena exekuce, a jsou pro to oprávněné důvody, pak může dlužník (povinný) podat návrh na zastavení exekuce. Jsou různé důvody pro zastavení exekuce. V tomto přehledu se podíváme na několik nejčastějších důvodů pro zastavení exekuce. Máme pro vás připraveno i několik vzorů, jak by takový návrh na zastavení exekuce měl vypadat.

Jaké jsou důvody zastavení exekuce?

Zákon popisuje hned několik důvodů, pro které by měla (mohl být) exekuce zastavena. Nejčastěji se jedná o případ kdy:

 • Návrh na zastavení exekuce podává ten, kdo navrhl provedení exekuce – může se jednat o situaci, kdy se dlužník a věřitel domluví na nějakém jiném řešení (splátkový kalendář apod.)
 • Exekuce je zastavena, pokud nařízení, které je podkladem (rozhodnutí soudu, platební výměr apod.) pozbylo platnosti
 • Návrh na zastavení exekuce může podat dlužník například z důvodu nemajetnosti
 • Návrh na částečné zastavení exekuce podává dlužník, pokud již část dluhu byla uhrazena
 • Návrh na zastavení exekuce se podává, pokud by měl být postižen majetek, k němuž má někdo právo, nepřipouštějící výkon rozhodnutí (jedná se třeba o situaci, kdy by exekutor chtěl zabavit nemovitost, kterou má ale třeba v zástavě banka, která na ni poskytla hypotéku)
 • Návrh na částečné nebo úplné zastavení exekuce se podává, pokud by měl být exekucí postižen majetek, který má být dle příslušných předpisů z exekuce vyloučen

Je pak i řada jiných důvodu pro zastavení exekuce. Na ty nejčastější se pak podíváme v dalších odstavcích.

Kdy mohu podat návrh na zastavení exekuce

Návrh podáváte, pokud existuje nějaký oprávněný důvod pro její zastavení. Návrh je pak nutné podat v příslušné lhůtě a to:

 • Do 30 dnů od chvíle, kdy jste obdrželi vyrozumění o zahájení exekuce. Pokud podáte návrh v této lhůtě, dojde k odložení provedení exekuce až do okamžiku, kdy nabude právní moci rozhodnutí o Vašem návrhu na zastavení exekuce. Exekutor může i přes tuto lhůtu vydávat exekuční příkazy a konat veškeré úkony k zajištění majetku povinného.
 • Do 15 dnů od chvíle kdy jste se dozvěděli o nějakém zákonném důvodu pro zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce je tak možné podat téměř kdykoli. Smyslem patnácti denní lhůty pro podání návrhu na zastavení exekuce je snaha, aby povinní (dlužníci) podávali návrh na zastavení exekuce včas, a neprodlužovali zbytečně exekuční řízení.

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost

V případě, že dlužník nemá reálnou šanci dluh uhradit, pak je možné podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. Musí se ale jednat o oprávněný požadavek. Tedy typicky situace, kdy se jedná o někoho, kdo je dlouhodobě nezaměstnaný, odkázaný jen na sociální dávky hmotné nouze a bez vyhlídky na změnu tohoto stavu. Daná osoba pak také nesmí mít žádný majetek (snad kromě základního, staršího, běžného vybavení domácnosti).

V takovém případě pak může dlužník sepsat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. V něm je pak nutné uvést konkrétní a doložitelné argumenty. Ty je nutné doložit příslušnými dokumenty – například potvrzením z Úřadu práce a dlouhodobé nezaměstnanosti, potvrzením o pobírání dávek hmotné nouze, nebo třeba důchodový výměr apod.

V návrhu je pak také nutné navrhnout konkrétní řešení, jaké navrhovatel požaduje – tedy zastavení exekuce pro nemajetnost. Návrh se předává exekutorovi (zasílá se doporučeně nebo třeba přes datovou schránku). Pokud ten nevyhoví, pak je dobré v návrhu požadovat, aby o návrhu rozhodl exekuční soud.

Vzor: Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost

Návrh na zastavení exekuce na bankovní účet

V případě, že vám exekutor nařídí exekuční srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu jako je například důchod), a současně je provedena i blokace bankovního účtu (exekuce přikázáním pohledávky na účet povinného), pak je možné podat návrh na částečné zastavení exekuce, nebo alespoň její přerušení.

V případě, že jsou prováděny exekuční srážky ze mzdy, tak vám dle příslušných zákonů musí vždy zůstat alespoň nezabavitelná částka. Pokud je ale tato nezabavitelná částka odeslána na účet v bance, tak nedostane vůbec nic (při exekuci na účet v bance, je totiž množný pouze jeden jediný výběr ve výši 14 580 Kč (3x životní minimum 4 860 Kč), za celou dobu trvání exekuce na účet).

Nezabavitelná částka při exekuci na účet 2024

Původně byl při exekuci nárok na dvojnásobek životního minima. Během epidemie COVID (2020 a 2021) se to měnilo na čtyřnásobek. Od roku 2023 je to trojnásobek životního minima.

Životní minimum je v roce 2024 částka 4860 Kč:

 • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet = 14 580 Kč

V tomto případě, je pak možné podat návrh na zastavení exekuce přikázáním pohledávky na účet. Opět je nutné uvést relevantní důvody, které jsou pak doloženy příslušnými dokumenty. V případě exekuce na účet v bance, kam vám chodí nezabavitelná částka ze mzdy nebo z důchodu, je pak vhodné doložit například výpis z účtu za poslední 3 měsíce, kde bude vidět, že jediným příjem na účet je právě příjem z důchodu či zaměstnání. Současně pak doložit třeba výplatní pásku, kde bude vidět, že jsou prováděny exekuční srážky ze mzdy a že tedy na účet chodí pouze nezabavitelná částka.

O opět stejně jako v předchozím případě – v návrhu je také nutné navrhnout konkrétní řešení, jaké navrhovatel požaduje – tedy zastavení exekuce přikázáním pohledávky na účet. Návrh se předává exekutorovi. Pokud ten nevyhoví, pak je dobré v návrhu požadovat, aby o návrhu rozhodl exekuční soud.

Vzor: Návrh na zastavení exekuce na účet v bance

Návrh na zastavení exekuce

Dalším z důvodů pro zastavení exekuce pak může být to, že dluh již byl uhrazen. To je často rychlejší řešení, než čekat na exekutora až si strhne peníze ze zablokovaného bankovního účtu nebo než mu je strhne zaměstnavatel ze mzdy.

V takovém případě je pak vhodné ihned po uhrazení dluhu poslat exekutorovi návrh na zastavení exekuce, kde doložíte, že pohledávka byla v plném rozsahu uhrazena. Nebo pokud byste pohledávku uhradili jen z části, pak je možné podat návrh na částečné zastavení exekuce.

Vzor: Návrh na zastavení exekuce

 1. Dobrý den,
  mám dotaz na postup zabavení věcí exekutory pokud již jsou předmětem exekuce označeny?Mám dotaz na tuto situaci!
  Mám již olepeny věci jinými vykonavateli a při návštěvě dalšího vykonavatele zda může zabavit a odvézt tyto již olepeny věci předešlých vykonavatelů?Nevím,ale není to odcizení věcí jiného ex.vykonavatele?Děkuji za příp.odpověď.S pozdravem Kvaková Anna.

  1. dobrý den můžete mi poradit v roku 2013 jsem šla do insolvence všechny pohledávky jsem doložila .ted mi přišel dopis od exekutora a vmáha ode mě častku. jelikož jsem danou častku zalatila

 2. EXEKUTOR KTERY MI OD ROKU 2007 ZABAVIL RODINNY DUM OHODNOCENY NA 1.500.000,-Kč MI DO DOKU 2011 ZABLOKOVAL RODINNY DUM,KTERY UMYSLNĚ PRODAL SVEMU ZAJEMCI ZA 193.000,-kč.A TO I PŘESTO ŽE JSEM SOUD-STATNI ZASTUPITELSTVI-ČESKOU POLICII,NEUSTALE UPOZORŇOVAL ŽE SE JEDNA O EXEKUTORA KTERY PODVODNYM ZPUSOBEM VEDE DRAŽBU MEHO RODINNEHO DOMU.I PŘES ME VAROVANI STATNI SPRAVA,NEUČINILA PATŘIČNE OPATŘENI A EXEKUTOROVI NEZABRANILA K NEDOVOLENEMU OBOHACOVANI.TOHO ČASU,EXEKUTORA ZA TRESTNI ČINNOST,KTERY ZPRONEVĚRIL MILIONY SVYCH KLIENTU,STIHA ČESKA POLICIE.EXEKUTORSKA FIRMA TOHO ČASU JIŽ NEEXISTUJE.TIMTO SE TAŽI JAKYM ZPUSOBEM MOHU ZRUŠIT EXEKUTORSKE ŘIZENI NA MUJ RODINNY DUM OD ROKU 2007 DO ROKU 2011 A U KOHO MUŽU POZADAT O OBNOVU EXEKUČNIHO ŘIZENI NA MUJ RODINNY DUM,NEBO NA KOHO SE MUŽU OBRATIT S ŽADOSTI O FINANČNI ODŠKODNĚNI.DĚKUJI

  1. Podejte trestní oznámení na Ministerstvo spravedlnosti, Exekutorskou komoru a pošlete na ně EXEKUTORY !

 3. Dobrý dne ,
  chtěla jsem se zeptat ohledně výmazu z registru exekucí.Přítel má několik drobných exekucí, celkem 8.V současné době jsou 4 z nich zaplaceny,již několik měsíců, ale stále jsou v registru vedeny jako neuhrazené.Jak mámě v tomto případě postupovat, aby již zaplacené exekuční nařízení se již nezobrazovaly v tomto registru .
  Děkuji za odpověď

  1. Dobrý den.
   O výmaz zaplacených exekucí požádejte písemně daného exekutora uvedeného v centrálním registru exekucí.
   Ten je povinen, podle zákona odvolat z institucí zadržovací a restrikční příkazy a provést výmaz z centrální evidence exekucí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *