Zastavení exekuce pro bezvýslednost – bude ukončeno cca 1 milión exekucí

V blízké době, bude ukončen cca 1 milión exekucí. Exekutoři budou dostávat náhradu 902,50 Kč za jednu zastavenou exekuci. Automaticky se ukončují exekuce po 12 letech (pro bezvýslednost / nemajetnost dlužníka). K ukončení exekuce může dojít už po 6 letech.

V krátké době, by mělo být ukončeno (zastaveno) asi 1 milión exekucí. Desítky tisíc lidí, by se tak mohli zbavit exekuce úplně. Mnoha dalším, se sníží počet aktivních exekucí. Za ukončení bezvýsledných exekucí, ale stát zaplatí asi 850 miliónů korun, na nákladech pro exekutory.

Změna zákona – zastavení exekuce pro bezvýslednost

Před několika dny, podepsal prezident novelu exekučního řádu. Tato změna zákona, přinesla nárok na náhradu nákladů exekutora, při zastavení bezvýsledné exekuce.

Za jednu ukončenou exekuci, bude stát platit 750 Kč (resp. 902,50 Kč včetně DPH). Díky tomu se ale během krátké doby ukončí cca 1 milión exekucí.

K ukončení bezvýsledných exekucí, mělo ve větší míře dojít už dříve. Příslušná změna zákona, byla schválena již před delší dobou. Byl ale problém s náhradou nákladů u takovýchto exekucí.

Exekutoři se chystali nová pravidla napadnout u Ústavního soudu. Proto byla nakonec přijata změna zákona, která dává exekutorům nárok na paušální náhradu.

Dalším problémem při zastavování „starých“ exekucí, byly podivné platby ve výši 1 Kč, které najednou začaly chodit jako splátky některých starých exekucí.

Tuto praxi, ale odsoudil Nejvyšší soud (tato aféra se týkala především exekutorského úřadu soudního exekutora Juraje Podkonického).

Zastavení exekuce –  týká se jen 25% exekucí

Zastavení exekucí, se týká jen části aktuálně probíhajících exekucí. V současnosti, je vymáháno cca 4 milióny exekucí (v exekuci je cca 650 tisíc lidí, v průměru tedy cca 6 exekucí na jednoho dlužníka).

Možnost zastavení exekuce pro nemajetnost / bezvýslednost, se ale týká jen cca 1 miliónu případů.

Jedná se o exekuce, kde se nedaří vymáhat vůbec nic po dobu minimálně 6 roků (po 12 letech se exekuce ukončí automaticky, po 6 letech se exekuce ukončí, pokud věřitel nezaplatí zálohu na pokračování vymáhání exekuce).

Pokud budou ukončeny všechny exekuce, u kterých se to očekává, tak by se celkový počet exekucí měl snížit o 25%. Namísto současných cca 4 miliónů, by jich zůstalo jenom cca 3 miliónů. Přesný počet lidí, kteří by se takto zbavili exekuce úplně, se ale nedá zjistit. Mělo by se ale jednat o desítky tisíc lidí.

Počet exekucí, se ale zřejmě i nadále bude zvyšovat. Počet nových exekucí je cca 120 – 150 tisíc za čtvrtletí. Jedná se o důsledek zhoršené ekonomické situace. Na horší platební morálku v posledních měsících, upozorňují i bankovní a nebankovní registry. Snížení počtu exekucí, tak bude jen dočasné.

Automatické zastavení exekuce po 12 letech

Exekuce, které jsou bezvýsledně vymáhány po dobu 12 roků, se automaticky zastaví.

Bezvýsledné vymáhání znamená, že z dlužníka se nedaří vymáhat vůbec žádné splátky dluhu. Dlužník nemá žádný příjem, který by mohl být postižen srážkami ze mzdy. Dlužník nemá ani žádný majetek, jehož zabavením a prodejem, by mohlo dojít alespoň k částečné úhradě dluhů.

Pokud taková situace – bezvýsledné vymáhání – trvá alespoň 12 roků, pak se exekuce ukončí „automaticky“. Exekutor za to dostane náhradu ve výši 750 Kč (resp. 902,50 Kč včetně DPH), a exekuce „zmizí“ z rejstříku aktivních exekucí (registr CEE – Centrální evidence exekucí).

Obnovení zastavené exekuce – promlčení dluhů až po 10 letech

Zastavení exekuce pro nemajetnost (bezvýslednost), ale neznamená, že by byl dluh automaticky promlčen. Věřitel má i nadále možnost dluh vymáhat.

Je možné podat i nový návrh na zahájení exekuce – například v případech, kdy se změní majetková nebo příjmová situace dlužníka. Pak by mohlo dojít k novému zahájení exekuce.

K úplnému promlčení dluhu, dochází ve většině případů až po 10 letech, pokud není dluh vymáhán (během vymáhání dluhu v exekuci, se promlčecí doba pozastavuje). V některých případech ale může být promlčecí doba i jiná.

Základní promlčecí doba dluhů je podle Občanského zákoníku jen 3 roky. Pokud dojde k vymáhání u soudu (exekuce), pak se promlčení doba prodlouží na 10 roků. V dohodě mezi věřitelem a dlužníkem, ale může být sjednána i jiná promlčecí doba – například až 15 roků.

I když tedy dojde k zastavení bezvýsledné exekuce, dluh zatím nebude promlčen. K definitivnímu promlčení dluhu, by došlo až za 10 roků, tj. až někdy v roce 2033 (záleží ale na konkrétním dluhu, promlčení doba může být různá, část promlčecí doby už mohla proběhnout dříve, je to individuální).

Zastavení exekuce po 6 letech pro nemajetnost (bezvýslednost)

Už v roce 2021, byla schválena změna zákona, která přinesla možnost ukončení (zastavení) exekuce pro bezvýslednost, po 6 letech.  Výjimku mají pouze exekuce na alimenty (dluh na výživném pro dítě), nebo pro náhradu za ublížení na zdraví. K ukončování exekucí, mělo dojít od začátku roku 2023.

Po 6 letech, ale nemusí dojít k automatickému ukončení exekuce. Věřitel má možnost, vymáhání exekuce prodloužit, tím že zaplatí zálohu na vymáhání exekuce.

Pokud věřitel zaplatí exekutorovi částku 300 – 500 Kč, pak se vymáhání exekuce prodlouží. Takto je možné vymáhání exekuce prodloužit 2x.

Celková doba tak může být až maximálních 12 roků. Po 12 letech, se má exekuce ukončit automaticky (viz výše).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *