Kalkulačka životní minimum od 1. 7. 2022

Na této stránce najde kalkulačku pro výpočet výše životního minima v roce 2022 pro jednotlivce, pro rodinu s dětmi nebo třeba pro rodinu s dětmi či pro důchodce. Sami si tak můžete spočítat jaké je vaše životní minimum. Od 1. 7. 2022 dochází je zvýšení o 8,8%.

Zajímalo by vás, jaké je životní minimum v roce 2022? K čemu je vlastně dobré životní minimum znát? Na této stránce najde kalkulačku pro výpočet výše životního minima v roce 2022 pro jednotlivce, pro rodinu s dětmi nebo třeba pro rodinu s dětmi či pro důchodce. Sami si tak můžete spočítat jaké je vaše životní minimum. V doprovodném textu si pak povíme, k čemu vlastně slouží životní minimum, jak se počítá a co znamená.

V roce 2022 se životní minimum zvyšuje dvakrát

V roce 2022, je opravdu velmi vysoká inflace. Ta vede ke zdražení téměř všeho. I z toho důvodu, dochází během roku, ke zvýšení životního a existenčního minima, hned dvakrát:

 • Poprvé se životní minimum zvyšuje od začátku dubna 2022, o 10% – viz kalkulačka od 1. 4. 2022
 • Podruhé se životní minimum zvyšuje od začátku července 2022, o 8,8% – viz kalkulačka níže

Kromě zvýšení životního minima, se oblasti sociálních dávek, mění i řada dalších věcí (mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, změny u některých sociálních dávek, atd.). Díky zvýšení životního minima, se bude automaticky zvyšovat i nezabavitelné minimum (viz například informace zde).

Výpočet – životní minimum od července 2022

V této kalkulačce si můžete sami spočítat životní minimum pro jednotlivce, pro rodinu, pro vícečlennou domácnost, pro důchodce nebo třeba i pro matku samoživitelku s dítětem/dětmi. Stačí zvolit příslušný počet osob pro jednotlivé věkové kategorie a zobrazí se vám výsledek, který odpovídá tomu jaké je životní minimum v roce 2022.

Kalkulačka životní minimum od 1.7.2022
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků
Výpočet

Co je to životní nebo existenční minimum?

Životní a existenční minimum jsou dvě částky, které jsou stanovené příslušným zákonem. Jedná se konkrétně o zákon číslo 110/2006 Sb., Zákon o životním a existenčním minimum. Zde se pak konkrétně říká že:

(1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.(2) Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima.

(3) Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní předpisy

Velmi zjednodušeně je tedy možné říci, že životní minimum je určitá výše příjmu, která by měla danému jednotlivci zajistit základní výživu a pokrytí nezbytných potřeba (hygienické potřeby, nezbytné oblečení apod.)

Kolik je životní minimum a existenční minimum od 1. 7. 2022?

Zákon pak definuje buď životní či existenční minimum jednotlivce – tedy osoby, která je posuzována jako samostatně žijící jednotlivec. Pro jednotlivce jsou v roce 2022 platné tyto částky:

 • Životní minimum jednotlivce od 1. 7. 2022 = 4620 Kč (do 31.6.2022 bylo 4250 Kč)
 • Existenční minimum jednotlivce od 1. 7. 2022 = 2980 Kč (do 31. 6. 2022 bylo 2740 Kč)

Nebo se stanovuje životní minimum pro rodinu (resp., přesněji skupinu společně posuzovaných osob). Zde není ani tak rozhodující příbuzenská vazba, jako spíše to, že se jedná o osoby, které například obývají společnou domácnost (a podílí se společné na nákladech na živobytí či bydlení). V takovém případ se pak životní minimum počítá jako součet částek připadajících na jednotlivé členy rodiny/společné domácnosti.

Od 1. 7. 2022, dochází ke zvýšení o 8,8%:

 • První dospělá osoba ve společné domácnosti = 4250 Kč (měsíčně)
 • Druhá a další dospělá osoba (*) ve společné domácnosti = 3840 Kč (měsíčně)
 • Nezaopatřené (**) dítě do 6 roků = 2360 Kč (měsíčně)
 • Nezaopatřené dítě (**) 6 – 15 roků = 2900 Kč (měsíčně)
 • Nezaopatřené dítě (**) 15 – 26 roků = 3320 Kč (měsíčně)

(*) Nemusí se jednat nezbytně o dospělou osobu, do této skupiny spadá i dítě od 15 roků, které již není nezaopatřené

(**) Nezaopatřené dítě je obvykle dítě, které studuje, nebo vykonává obdobnou činnost jako přípravu na budoucí povolání.

Kolik je životní minimum pro rodinu od 1. 7. 2022

Životní minimum pro rodinu se spočítá jako součet částek připadajících na její jednotlivé členy. Můžeme si uvést několik příkladů výpočtu životního minima pro rodinu:

Příklad 1: Rodina: otec + matka + jedno dítě ve věku 5 roků:

 • Životní minimum rodiny bude = 4250 + 3840 + 2360 = 10 450 Kč (měsíčně)

Příklad 2: Rodina: otec + matka + dvě děti, první 5 roků a druhé 7 roků:

 • Životní minimum rodiny bude = 4250 + 3840 + 2360 + 2900 = 13 350 Kč (měsíčně)

Příklad 3: Rodina: otec + matka + tři děti, první 7 roků a druhé 12 roků a třetí 17 roků:

 • Životní minimum rodiny bude = 4250 + 3840 + 2360 + 2900 + 3320 = 16 670 Kč (měsíčně)

Životní minimum pro matku samoživitelku od 1. 7. 2022

Obdobně jako životní minimum pro rodinu by se pak počítalo i životní minimum pro matku samoživitelku:

Příklad 4: Matka samoživitelka + jedno dítě ve věku 5 roků:

 • Životní minimum pro ženu samoživitelku s dítětem = 4250 + 2360 = 6610 Kč (měsíčně)

Příklad 5: Matka samoživitelka + dvě děti, první 5 roků a druhé 7 roků:

 • Životní minimum pro ženu samoživitelku se dvěma dětmi = 4250 + 2360 + 2900 = 9510 Kč (měsíčně)

Životní minimum pro důchodce od 1. 7. 2022

Identicky pak probíhá i výpočet životního minima pro důchodce:

Příklad 6: Samotný důchodce žijící sám

 • Životní minimum důchodce = 4620 Kč (měsíčně)

Příklad 7: Dva důchodci žijící ve společné domácnosti:

 • Životní minimum pro dva důchodce = 4250 + 3840 = 8090 Kč (měsíčně)

K čemu je dobré životní minimum

Životní minimum je samo o sobě jen určité číslo, které je stanoveno zákonem. Na základě toho, jaká je pak výše životního minima konkrétního jednotlivce, nebo rodiny (či několika společně posuzovaných osob), se pak posuzuje nárok na některé sociální dávky. Životní minimum se pak používá i pro stanovení nezabavitelné částky u exekuce, a v řadě dalších případů.

Životní minimum a sociální dávky

Životní minimum a jeho výše u konkrétního jednotlivce, nebo u společně posuzovaných osob má poměrně velký význam především v oblasti sociálních dávek. Tak například, pokud se vám narodí dítě a vaše příjmy za určité období nepřesahují 2,7 násobek životního minima, je nárok na sociální dávku porodné. Nebo podobně, pokud příjmy za určité období nepřesahují 3,4 násobek životního minima, pak je nárok na sociální dávku přídavek na dítě.

Životní a existenční minimum pak má velký význam i při posuzování toho, zda je nějaká osoba (skupina osob) ve hmotné nouzi, a z toho pak případně vyplývá nárok na dávky, jako příspěvek na živobytí („doplatek do životního minima“) nebo na doplatek na bydlení.

Životní minimum a exekuce

U problematiky exekucí se pak životní minimum objevuje hned dvakrát. Výše životního minima jednotlivce (tedy 4620 Kč v roce 2022) se používá pro určení toho jaká je nezabavitelná částka v případě exekuce na plat (nebo jiný typ příjmu).

V případě exekuce na bankovní účet je zase určena částka odpovídající trojnásobku životního minima jednotlivce (tedy 3x 4620 Kč = 13 860 Kč), jako jediný povolený výběr ze zablokovaného účtu.

 1. DOBRÝ DEN,JSEM DÚCHODCE V INSOLVENČNÍM SPÁCENÍ.ZBÝVÁ MI 22 SPLÁTEK.JE MI TO STRHÁVANÉ Z DŮCHODU.KAŽDÝ ROK CO SE DŮCHODCŮM PŘIDÁVÁ MI VŽDY VEZMOU.VŽDYT SE ZDRAŽUJE.MÁM NÁROK NA NĚJAKÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY,KDYŽ JSEM V INSOLVENCI???NAPŘ. NA BYDLENÍ???

 2. Dobrý den,
  mám invalidní důchod třetího stupně….důchod byl spočítán 19.12.2017 na výši 10823 Kč měsíčně.
  Během vážné nemoci jsem se dostal do exekucí a je mi strháváno 2828,- Kč z výše uvedeného invalidního důchodu….Zbývá mi tedy 7995,- Kč. Jsem rozvedený zcela bez majetku a bydlím v podnájmu v Brně. Celá částka mi padne na zaplacení podnájmu, i když ze sociálu dostávám 2700,- Kč měsíčně….stejně mi zbyvá pouze 1000,- Kč. Živý mne 83 letá matka ze svého důchodu. Pracovat mi lékaři nedoporučují. Můžete mi odpovědět, zda-li částka, kterou mi z invalidního důchodu strhávají je v souladu se zákonem? Jsem na pokraji bídy…
  Děkuji za odpověď

 3. Dobrý den,
  Chtěla jsem se jaké budu mít živ.minimum pro mne a pro dceru 17 let.Jsem samozivitelka a jelikoz byla nouze o práci mam za mesic unor odpracováno pouze 11 h na DPč.
  Dekuji Rousalova

 4. Dobrý den jsem samozivitelka 2deti 14let a 7let..pracuji za min.mzdu děti pobírají alimenty plus ještě pridavky na dítě a příspěvek na bydlení. Bylo my zasláno že do 7dnu mám uhradit dlužnou částku u České spořitelny. Pokud do 7dnu nezaplatim.daji my exek příkaz. Kolik my mohou strhávat z výplaty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *