Kalkulačka životní minimum 2020

Velmi zjednodušeně je možné říci, že životní minimum je určitá výše příjmu, která by měla danému jednotlivci zajistit základní výživu a pokrytí nezbytných potřeba (hygienické potřeby, nezbytné oblečení apod.)

Zajímalo by vás, jaké je životní minimum v roce 2020? K čemu je vlastně dobré životní minimum znát? Na této stránce najde kalkulačku pro výpočet výše životního minima v roce 2020 pro jednotlivce, pro rodinu s dětmi nebo třeba pro rodinu s dětmi či pro důchodce. Sami si tak můžete spočítat jaké je vaše životní minimum. V doprovodném textu si pak povíme, k čemu vlastně slouží životní minimum, jak se počítá a co znamená.

Výpočet – životní minimum v roce 2020

V této kalkulačce si můžete sami spočítat životní minimum pro jednotlivce, pro rodinu, pro vícečlennou domácnost, pro důchodce nebo třeba i pro matku samoživitelku s dítětem/dětmi. Stačí zvolit příslušný počet osob pro jednotlivé věkové kategorie a zobrazí se vám výsledek, který odpovídá tomu jaké je životní minimum v roce 2020.

Kalkulačka životní minimum 2020
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků
Výpočet

Co je to životní nebo existenční minimum?

Životní a existenční minimum jsou dvě částky, které jsou stanovené příslušným zákonem. Jedná se konkrétně o zákon číslo 110/2006 SB., Zákon o životním a existenčním minimum. Zde se pak konkrétně říká že:

(1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.(2) Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima.

(3) Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní předpisy

Velmi zjednodušeně je tedy možné říci, že životní minimum je určitá výše příjmu, která by měla danému jednotlivci zajistit základní výživu a pokrytí nezbytných potřeba (hygienické potřeby, nezbytné oblečení apod.)

Kolik je životní minimum a existenční minimum v roce 2020?

Zákon pak definuje buď životní či existenční minimum jednotlivce – tedy osoby, která je posuzována jako samostatně žijící jednotlivec. Pro jednotlivce jsou v roce 2020 platné tyto částky:

 • Životní minimum jednotlivce 2020 = 3860 Kč (měsíčně)
 • Existenční minimum jednotlivce 2020 = 2490 Kč (měsíčně)

Nebo se stanovuje životní minimum pro rodinu (resp., přesněji skupinu společně posuzovaných osob). Zde není ani tak rozhodující příbuzenská vazba, jako spíše to, že se jedná o osoby, které například obývají společnou domácnost (a podílí se společné na nákladech na živobytí či bydlení). V takovém případ se pak životní minimum počítá jako součet částek připadajících na jednotlivé členy rodiny/společné domácnosti:

 • První dospělá osoba ve společné domácnosti = 3550 Kč (měsíčně)
 • Druhá a další dospělá osoba (*) ve společné domácnosti = 3200 Kč (měsíčně)
 • Nezaopatřené (**) dítě do 6 roků = 1970 Kč (měsíčně)
 • Nezaopatřené dítě (**) 6 – 15 roků = 2420 Kč (měsíčně)
 • Nezaopatřené dítě (**) 15 – 26 roků = 2770 Kč (měsíčně)

(*) Nemusí se jednat nezbytně o dospělou osobu, do této skupiny spadá i dítě od 15 roků, které již není nezaopatřené

(**) Nezaopatřené dítě je obvykle dítě, které studuje, nebo vykonává obdobnou činnost jako přípravu na budoucí povolání.

Kolik je životní minimum pro rodinu

Životní minimum pro rodinu se spočítá jako součet částek připadajících na její jednotlivé členy. Můžeme si uvést několik příkladů výpočtu životního minima pro rodinu:

Příklad 1: Rodina: otec + matka + jedno dítě ve věku 5 roků:

 • Životní minimum rodiny bude = 3550 + 3200+ 1970 = 8720 Kč (měsíčně)

Příklad 2: Rodina: otec + matka + dvě děti, první 5 roků a druhé 7 roků:

 • Životní minimum rodiny bude = 3550 + 3200 + 1970 + 2420 = 11 140 Kč (měsíčně)

Příklad 3: Rodina: otec + matka + tři děti, první 7 roků a druhé 12 roků a třetí 17 roků:

 • Životní minimum rodiny bude = 3550 + 3200 + 2×2420 + 2770 = 14 360 Kč (měsíčně)

Životní minimum pro matku samoživitelku

Obdobně jako životní minimum pro rodinu by se pak počítalo i životní minimum pro matku samoživitelku:

Příklad 4: Matka samoživitelka + jedno dítě ve věku 5 roků:

 • Životní minimum pro ženu samoživitelku s dítětem = 3550 + 1970 = 5520 Kč (měsíčně)

Příklad 5: Matka samoživitelka + + dvě děti, první 5 roků a druhé 7 roků:

 • Životní minimum pro ženu samoživitelku se dvěma dětmi = 3140 + 1740 + 2420 = 7940 Kč (měsíčně)

Životní minimum pro důchodce

Identicky pak probíhá i výpočet životního minima pro důchodce:

Příklad 6: Samotný důchodce žijící sám

 • Životní minimum důchodce = 3860 Kč (měsíčně)

Příklad 7: Dva důchodci žijící ve společné domácnosti:

 • Životní minimum pro dva důchodce = 3550 + 3200 = 6750 Kč (měsíčně)

K čemu je dobré životní minimum

Životní minimum je samo o sobě jen určité číslo, které je stanoveno zákonem. Na základě toho, jaká je pak výše životního minima konkrétního jednotlivce, nebo rodiny (či několika společně posuzovaných osob), se pak posuzuje nárok na některé sociální dávky. Životní minimum se pak používá i pro stanovení nezabavitelné částky u exekuce, a v řadě dalších případů.

Životní minimum a sociální dávky

Životní minimum a jeho výše u konkrétního jednotlivce, nebo u společně posuzovaných osob má poměrně velký význam především v oblasti sociálních dávek. Tak například, pokud se vám narodí dítě a vaše příjmy za určité období nepřesahují 2,7 násobek životního minima, je nárok na sociální dávku porodné. Nebo podobně, pokud příjmy za určité období nepřesahují 2,7 násobek životního minima, pak je nárok na sociální dávku přídavek na dítě.

Životní a existenční minimum pak má velký význam i při posuzování toho, zda je nějaká osoba (skupina osob) ve hmotné nouzi, a z toho pak případně vyplývá nárok na dávky, jako příspěvek na živobytí („doplatek do životního minima“) nebo na doplatek na bydlení.

Životní minimum a exekuce

U problematiky exekucí se pak životní minimum objevuje hned dvakrát. Výše životního minima jednotlivce (tedy 3860 Kč v roce 2020) se používá pro určení toho jaká je nezabavitelná částka v případě exekuce na plat (nebo jiný typ příjmu).

V případě exekuce na bankovní účet je zase určena částka odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce (tedy 2x 3860 Kč = 7720 Kč), jako jediný povolený výběr ze zablokovaného účtu.

 1. DOBRÝ DEN,JSEM DÚCHODCE V INSOLVENČNÍM SPÁCENÍ.ZBÝVÁ MI 22 SPLÁTEK.JE MI TO STRHÁVANÉ Z DŮCHODU.KAŽDÝ ROK CO SE DŮCHODCŮM PŘIDÁVÁ MI VŽDY VEZMOU.VŽDYT SE ZDRAŽUJE.MÁM NÁROK NA NĚJAKÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY,KDYŽ JSEM V INSOLVENCI???NAPŘ. NA BYDLENÍ???

 2. Dobrý den,
  mám invalidní důchod třetího stupně….důchod byl spočítán 19.12.2017 na výši 10823 Kč měsíčně.
  Během vážné nemoci jsem se dostal do exekucí a je mi strháváno 2828,- Kč z výše uvedeného invalidního důchodu….Zbývá mi tedy 7995,- Kč. Jsem rozvedený zcela bez majetku a bydlím v podnájmu v Brně. Celá částka mi padne na zaplacení podnájmu, i když ze sociálu dostávám 2700,- Kč měsíčně….stejně mi zbyvá pouze 1000,- Kč. Živý mne 83 letá matka ze svého důchodu. Pracovat mi lékaři nedoporučují. Můžete mi odpovědět, zda-li částka, kterou mi z invalidního důchodu strhávají je v souladu se zákonem? Jsem na pokraji bídy…
  Děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *