Pořadí pohledávek v exekuci – přednostní a nepřednostní pohledávky a výživné

Exekuce na alimenty (běžné výživné nebo dlužné výživné), má přednost před ostatními přednostními pohledávkami. Tato přednost, se ale týká jenom druhé třetiny mzdy. Při srážkách z první třetiny mzdy, už tato přednost neplatí.

Dobrý den, máme složitější případ výpočtu exekučních srážek. Nejsem si jistá s pořadím srážek. Jedná se o několik přednostních pohledávek na dlužném výživném a běžném výživném. Jaké pořadí má pohledávka z titulu běžného výživného?

Děkuji za odpověď.

Předností a nepřednostní pohledávky vs. výživné

V exekuci rozlišujeme přednostní a nepřednostní pohledávky:

Předností pohledávky, jsou vyjmenované v Občanském soudním řádu (paragraf 279, odstavec 2). Mezi přednostní pohledávky patří například výživné, náhrada škody způsobená trestným činem, dluhy vůči státu (daně, sociální nebo zdravotní pojištění) a některé další. Na přednostní pohledávky je v exekuci možné srážet více peněz (2/3 z toho, co je nad nezabavitelnou částku)

Nepřednostní pohledávky, jsou všechny ostatní dluhy (které nejsou explicitně vyjmenovány v paragrafu 279, odstavec 2). Tedy všechny běžné dluhy, jako jsou ty za plyn, elektřinu, za telefon, internet, splátky půjček, úvěrů, hypoték, nebo jakékoliv jiné dluhy. Na nepřednostní pohledávky je možné srážet méně peněz (1/3 z toho, co je nad nezabavitelnou částku).

Dluhy na výživném, pak mají trochu speciální postavení, protože mají přednost i před dalšími přednostními pohledávkami. Není to ale absolutní přednost.

Kdy má přednost dluh na výživném před ostatními dluhy

Přednost alimentů, před ostatními pohledávkami, se týká pouze druhé třetiny. Pokud tato druhá třetina nestačí k zaplacení celého dluhu, a jsou prováděny srážky i z první třetiny, pak už dluh na výživném nemá přednost.

Pohledávky na výživném se dále rozdělují na běžné výživné, dlužné výživné a případně ještě dluh za náhradní výživné:

  • Běžné výživné je to, co soud nařídil srážet ze mzdy každý měsíc, jako pravidelné alimenty
  • Dlužné výživné je vše ostatní, co spadá pod dluh na výživném (tj. celkový dluh za neplacené alimenty někdy v minulosti).
  • Náhradní výživné může vymáhat stát (Úřad práce, pokud bylo vypláceno náhradní výživné)

Srážky na běžném výživné mají přednost, před srážkami na dlužné výživné. Náhradní výživné je až předposlední a úplně nakonec jsou ostatní přednostní pohledávky.

Jaké je pořadí srážek v exekuci, pokud je více pohledávek

Pokud má dlužník více pohledávek na běžném výživném (má platit na více dětí) a více pohledávek na dlužném výživném) a k tomu případě ještě i další přednostní nebo nepřednostní pohledávky, pak může být určení pořadí srážek opravdu poněkud nepřehledné.

Platí odlišné pořadí u druhé třetiny mzdy a u první třetiny mzdy.

Srážky z druhé třetiny mzdy (která je určena jenom pro přednostní pohledávky):

1) Nejprve se uhradí pohledávky na běžném výživném – pokud druhá třetina mzdy nestačí na zaplacení všech pohledávek běžného výživného, tak se částka rozdělí mezi všechny pohledávky běžného výživného v poměru, v jakém je určeno běžné výživné (jeli výživné pro jedno dítě 2000 Kč a pro druhé dítě 4000, tak se srážka dělí v poměru 1:2)

2) Dále se uhradí ostatní pohledávky na výživném (nedoplatky za dřívější dobu) – opět platí, že pokud srážka z druhé třetiny nestačí na zaplacení všech pohledávek na dlužném výživném, tak se sražená částka rozděluje v poměru, v jakém bylo určeno běžné výživné

3) Dále se uhradí pohledávky na náhradním výživném (pokud taková pohledávka existuje)

4) Až úplně nakonec se budou uspokojovat všechny ostatní přednostní pohledávky – u nich se už pořadí řídí datem doručení prvnímu plátci mzdy (pokud by mělo více pohledávek stejné datum doručení, pak se srážka rozdělí poměrově, podle celkové výše dluhu).

U druhé třetiny, pokud existuje dluh na výživném (více pohledávek), tedy nezáleží na datu doručení, ale na typu pohledávky (běžné výživné x dlužné výživné x náhradní výživné). Pokud je srážka nízká, tak se rozděluje, tak aby každé dítě, dostalo alespoň něco (poměrové rozdělení srážky, bez ohledu na datum doručení).

Srážky z první třetiny mzdy (která je určena pro všechny pohledávky)

U první třetiny, už neplatí přednost výživného nebo ostatních přednostních pohledávek. První třetina mzdy, je určena pro všechny pohledávky, a záleží čistě na pořadí, v jakém byly pohledávky doručeny prvnímu plátci mzdy.

Pokud má více pohledávek stejné datum doručení (prvnímu plátci mzdy), tak se srážka rozděluje poměrově (pohledávka A jen 20 000 Kč, pohledávka B jen 40 000 Kč – obě mají stejné datum doručení = srážka se rozdělí v poměru 1 : 2).

Pokud by nastala situace, kdy běžné výživné nebylo uhrazeno srážkou z druhé třetiny, tak už to při srážce z první třetiny mzdy nehraje žádnou roli. Z první třetiny se srážka provede ve prospěch „nejstarší“ pohledávky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *