Exekuční srážky – v jakém pořadí se provádí srážky ze mzdy?

Při exekučních srážkách ze mzdy se nejprve uspokojují přednostní pohledávky. U přednostních pohledávek se nejprve řeší pohledávky výživného.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mi mohou srážet z mé mzdy současně přednostní i nepřednostní exekuci. Jako první mi přišla ta přednostní exekuce. A já mám za to, že by se měla vyplatit jako první tahle a až poté bych měla splácet tu nepřednostní? Můžete mi prosím upřesnit, v jakém pořadí se provádí srážky ze mzdy?

Děkuji za odpověď, Karolín Š.
10.4.2020

Odpověď: V Jakém pořadí se provádí exekuční srážky ze mzdy

Pořadí, ve kterém se provádí (uspokojují) exekuční srážky ze mzdy se řídí Občanským soudním řádem, což je zákon číslo 99/163, paragraf 280:

§ 280(1) Jsou-li srážky ze mzdy prováděny k vydobytí několika pohledávek, uspokojí se jednotlivé pohledávky z první třetiny zbytku čisté mzdy podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky nebo o pohledávky ostatní.

(2) Dochází-li podle § 279 odst. 1 ke srážkám z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, uspokojí se z ní bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve pak podle pořadí (odstavec 3) ostatní přednostní pohledávky. Nepostačí-li částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Nebylo-li by však částkou sraženou z druhé třetiny kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka sražená z druhé třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků.

(3) Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.

Pro pořadí, ve kterém budou zaplaceny jednotlivé pohledávky je rozhodující, datum, kdy byly doručeny prvnímu plátci mzdy (prvnímu zaměstnavateli). Pokud třeba zaměstnanec změní zaměstnavatele, pak by se pořadí srážek nemělo měnit. Nový zaměstnavatel má povinnost informovat soud, který popř. upřesní pořadí srážek u nového zaměstnavatele.

Přednostní pohledávky mají přednost pouze u druhé třetiny mzdy

Při exekučních srážkách ze mzdy se nejprve uspokojují přednostní pohledávky. U přednostních pohledávek se nejprve řeší pohledávky výživného. U nich nezáleží na pořadí. Resp. výživné má přednost před ostatními přednostními pohledávkami (pokud je více pohledávek u výživného, pak je postup trochu komplikovanější, ale to se vás zřejmě netýká).

První třetina mzdy je pro přednostní i nepřednostní pohledávky – rozhoduje pořadí (datum doručení)

Pokud druhá třetina platu nestačí k zaplacení přednostní pohledávky, pak se přednostní pohledávka může uspokojit i z první třetiny platu. Tam už ale přednostní pohledávka nemá přednost před nepřednostní a rozhoduje pouze datum, kdy byla pohledávka doručena zaměstnavateli.

V případě, že u vás byla jako první doručena přednostní pohledávka, pak by se opravdu měla nejprve uhradit celá přednostní exekuce (z první i druhé třetiny mzdy), a teprve až bude uhrazena, tak se může z první třetiny mzdy (mzdy po odečtení nezabavitelného minima), zaplatit i nepřednostní pohledávka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *