Exekuce u nezletilých: Konec vymáhání dětských dluhů, budou ručit rodiče

Parlament schválil na začátku března 2021, novelu občanského zákoníku. Ta by měla znamenat konec exekucí u nezletilých. Mělo by také dojít k „odpuštění“ dluhů u lidí do 21 roků. Nově by dítě zodpovídalo jen za dluhy do výše svého majetku. Za zbytek by případně odpovídali rodiče (zákonní zástupci) – ale jen někdy.

V Parlamentu byl schválen návrh změny zákona, který by znamenal konec dětských dluhů. Změna zákona by se zpětně vztahovala i na lidi do 21 roků. Pokud změnu zákona potvrdí i Senát (což se předpokládá), pak by tato změna začala platit od poloviny roku 2021 (od 1. 7. 2021).

Za dluhy dětí budou ručit rodiče (částečně)

Za dluhy dítěte, které přesahují jmění nezletilého, budou ručit rodiče (zákonný zástupce). Pouze ale za předpokladu, že se bude jednat o dluh vzniklý na základě právního jednání, ke kterému dal zákonný zástupce svůj souhlas, nebo na základě rozhodnutí, které za dítě učinil zákonný zástupce.

Pokud dítě způsobí nějakou škodu (skutkem, který má povahu trestného činu), pak za tento dluh bude plně odpovědné. Za ostatní dluhy, jen do výše svého jmění.

Novela pak zakáže, aby byl proti nezletilému vydán platební rozkaz, rozsudek pro zameškání nebo v některých případech i rozsudek pro uznání. Navíc bude nově povinnost posílat obsílky i nezletilým starším 15 let. Tedy nikoliv jenom jejich zákonným zástupcům, jako tomu bylo doposud.

Novela občanského zákoníků – konec dětských dluhů

Po schválení změny zákona se volalo již delší dobu. Nastávala řada situací, kdy lidé až v 18 letech najednou zjistili, že dluží třeba jízdu na černo. A dluh se mezi tím navýšil i o desítky tisíc korun na poplatcích a úrocích.

Existují i extrémní případy, kdy byl po dítěti vymáhán dluh za neuhrazený poplatek v nemocnici, za dobu, kdy se ve zdejší porodnici narodilo. Což asi každý musí uznat za úplně absurdní.

Pro korektnost je nutné dodat, že část dluhů u nezletilých vznikla s plným vědomím všech důsledků – nic není černo-bílé.

Nově by to mělo být tak, maximální výše dluhů, za které bude odpovídat 18 letý po dosažení zletilosti, bude stejná, jako majetek k tomuto dni. Což pro většinu 18 letých bude znamenat, že za dluhy vzniklé před 18 rokem nebudou zodpovědní.

Dalším omezením je to, že nezletilý, který je mladší než 13 roků, by neměl nést majetkové důsledky způsobené škody. Případně jen minimální – výchovné a morální.

Škodu by měl nahradit ten, kdo zanedbal povinný dohled. Tedy nejčastěji rodiče, případně učitelé apod. Nevztahovalo by se to úmyslné trestné činy (resp. skutky s povahou úmyslného trestného činu, protože do 15 let nezletilí ještě nejsou trestně odpovědní).

Konec exekucí u nezletilých

Novela občanského zákoníku, bude znamenat konec exekucí u nezletilých, nebo i konec řady exekucí, vzniklých jako důsledek dluhů vzniklých před dosažením zletilosti.

Často nastávaly situace, kdy se nezletilému „nastřádala“ řada dluhů – za pokuty z knihovny, za mobilní telefon, za pokuty za jízdu na černo apod.

O řadě z nich, se nezletilý ani neměl šance dozvědět, protože věřitelé či dlužníci kontaktovali jenom zákonné zástupce. A pokud ti poštu nepřebírali, nebo dluhy neřešili, tak pak nastávaly situace, že čerstvý dospělý najednou zjistil, že mu hrozí exekuce a dluží i desítky tisíc korun.

Od července 2021, by také mohlo dojít k zastavení vymáhání dluhů u lidí, kterým je do 21 roků (jednalo by se pouze o jednorázový akt, a týkal by se dluhů vzniklých v nezletilosti).

Což by mohlo znamenat, že zejména veřejné instituce, jako jsou radnice nebo dopravní podniky, budou moci již nyní, začít odpouštět některé dluhy. Doposud se tomu bránili, protože jako „řádní hospodáři“ měli povinnost vymáhat i dluhy, u kterých to bylo morálně sporné.

Aktuálně je v exekuci cca 3 tisíce nezletilých osob (je zvláštní, že předchozí právní úprava vůbec připouštěla, aby někdo sice neměl právo volit, řídit aut, nebo dát si panáka v baru, ale platit exekutorovi už právo měl). Další desítky tisíc lidí mají exekuce, které vznikly kvůli dluhům z doby před dosažením zletilosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *