Druhé milostivé léto (odpuštění dluhů a ukončení exekuce) bude na podzim

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, že by se zopakovalo Milostivé léto (odpuštění části dluhů a ukončení exekucí). Druhé milostivé léto, by mohlo být už na podzim (od 1. Září 2022). Podmínky by měly být podobní, jako poprvé – bude nutné zaplatit původní dluh a poplatek 1500 Kč (úroky, penále a další náklady exekuce budou odpuštěny).

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby se zopakovalo Milostivé léto (odpuštění části dluhů a ukončení některých exekucí, které probíhalo na přelomu 2021/2022). Pokud by byla schválena příslušná změna zákona, pak by druhé Milostivé léto, mohlo být už na podzim 2022 (zřejmě od 1. září 2022).

Milostivé léto naposledy i v roce 2023

V roce 2023, proběhne poslední možnost na odpuštění dluhů:

  • Ministerstvo financí připravilo „Daňové milostivé léto 2023“ (dluhy vůči Finančnímu úřadu a orgánům Celní správy).
  • ČSSZ nabízí „Milostivé léto na dluhy na sociálním pojištění“ (pro OSVČ i firmy)
  • Milostivé léto 2023 probíhá od 1. července do 30 září. 2023

Viz informace: Milostivé léto 2023 – daně a sociální pojištění

Co je to Milostivé léto

Milostivé léto vychází z biblického označení, pro odpuštění dluhů. V současnosti se jednalo o speciální „akci“, která probíhala od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Během tohoto prvního milostivého léta, bylo možné dosáhnout ukončení některých dluhů a exekucí.

První milostivé léto se vztahovalo především na dluhy vůči státu (státním institucím a firmám, kde je dominantním vlastníkem stát). Mohlo se jednat například o pokuty za jízdu na černo v MHD, pokuty za parkování nebo jiné přestupky.

Do milostivého léta spadaly i dluhy za elektřinu a plyn vůči ČEZ, nedoplatky za nájemné v obecních/městských bytech, a řada dalších. K milostivému létu, se dobrovolně přihlásily i některé banky, a další společnosti.

Odpuštění dluhů a ukončení exekuce během Milostivého léta

Během milostivého léta, stačilo zaplatit původní dluh a poplatek 750 Kč, a exekuce byla ukončena.

Nebylo tedy nutné platit úroky, penále nebo další náklady, spojené s vymáháním dluhu (příslušenství exekuce). Banky (a jiné společnosti, kterým milostivé léto nenařizoval zákon), pak mohli mít svoje vlastní, mírně odlišné podmínky.

S prvním milostivým létem, bylo spojeno několik kontroverzí. Ty se týkaly například dluhů na zdravotním pojištění, kde nebylo jasné, zda se na ně odpuštění vztahuje nebo ne. Někteří exekutoři pak dělali různé obstrukce – zdržovali s vyčíslením výše dluhu, nebo „čarovali“ s tím, na co se použily již vymožené peníze.

Druhé milostivé léto může být již na podzim 2022

Vzhledem k tomu, že prvního Milostivého léta využila jen část z těch, kterých se to mohlo týkat, navrhuje Ministerstvo spravedlnosti opakování.

Důvodem jsou mimo jiné některé nejasnosti spojené s prvním milostivým létem. Dalšími důvody může být i to, že poprvé se Milostivé léto krylo s epidemií COVID, kdy řada lidí měla „jiné starosti“, než řešení svých dluhů.

Návrh novely exekučního řádu, který nedávno připravilo Ministerstvo spravedlnosti, počítá s tím, že by Milostivé léto II., bylo už od 1. září 2022.

Zde je nutné upozornit, že zatím se jedná pouze o návrh, který musí ještě projít připomínkovým řízením a následně o něm bude rozhodovat Parlament a Senát (kde může dojít k dalším změnám). Jestli, kdy a v jaké přesně podobě, bude Milostivé léto II., je tedy zatím nejisté.

Jaké budou podmínky pro Milostivé léto II. od září 2022?

Základní podmínky pro odpuštění části dluhů, a ukončení exekuce, by měly být podobné, jako tomu bylo u první verze.

V návrhu ministerstva je pouze několik upřesňujících bodů, které mají řešit nejasnosti, spojené s první verzí:

  • Milostivé léto II. by bylo opět na 3 měsíce (tj. návrh je od 1. 9. 2022 do 31. 11. 2022)
  • Pokud požádáte o vyčíslení výše dluhu, bude mít exekutor povinnost písemně odpovědět do 15 dnů
  • Poplatek za Milostivé léto II., bude dvojnásobný – mělo by to být 1 500 Kč (u první verze to bylo 750 Kč)

V rámci návrhu, je i několik dalších upřesnění, které se týkají například toho, jak mají být vyčísleny náklady exekuce, před začátkem milostivého léta II., apod.

Druhé Milostivé léto, by se opět mělo vztahovat především na dluhy vůči státu. Opět to tedy nebudou všechny dluhy a exekuce, ale jen ty, kde je dluh vůči státu.

Je ale možné, že i k druhému Milostivému létu, se opět přihlásí banky, nebo i další komerční subjekty, jako tomu bylo na přelomu roku 2021/2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *