Zkrácení insolvence (oddlužení) na 3 roky v roce 2022

Nová vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že prosadí zkrácení doby oddlužení (insolvence) na 3 roky. Podobný návrh byl předložen již v roce 2021, tehdy ale nedošlo k jeho schválení, a s koncem volebního období, tento návrh na změnu zákona „spadl pod stůl“.

V první polovině roku 2021, byla vládou schválena novela insolvenčního zákona, která měla mimo jiné přinést zkrácení insolvence na 3 roky, pro všechny fyzické osoby (aktuálně je základní doba oddlužení 5 roků, na 3 roky se zkracuje jen v některých případech).

Vládou předložená novela zákona, se ale nakonec v roce 2021, nestihla v Parlamentu projednat. A s koncem volebního období, tento návrh přestal být dále projednáván (návrh takzvaně „spadl pod stůl“ – všechny neprojednané návrhy zákonů, se s koncem volebního období „zahodí“).

Nová vláda, která vzešla z podzimních voleb, ve svém programovém prohlášení ale uvedla, že jednou z věcí, které se chce věnovat, je právě i zkrácení insolvence na dobu 3 roky.

Jak dlouho trvá insolvence (oddlužení) v roce 2022?

Vzhledem k tomu, že novela insolvenčního zákona, nakonec nebyla v roce 2021 schválena, tak zatím v roce 2022, stále platí stejné podmínky pro oddlužení.

Základní doba oddlužení je na 5 roků, kratší může být jen v některých případech. Oddlužení končí:

  • Po 5 letech, pokud je splácena alespoň minimální splátka a pokud soud na konci této doby vyhodnotí, že bylo vynaloženo dostatečné úsilí, pro splácení dluhů (nemusí se jednat o zaplacení 30% dluhů, ale je to v zákoně doporučeno)
  • Po 3 letech, pokud dojde k úhradě alespoň 60% dluhů
  • Po 3 letech, pokud se jedná o oddlužení invalidního nebo starobního důchodce, nebo pokud většina dluhů vznikla v době, před 18 rokem
  • Ihned, pokud dojde k úhradě 100% dluhů (včetně nákladů insolvenčního správce)

Poznámka: Podmínky pro oddlužení (insolvenci) se během několika posledních let několikrát měnily. Pokud byla vaše insolvence zahájena dříve, pak se na vás mohou vztahovat odlišné podmínky. Změna zákona, obvykle platí až od data účinnosti – na případy oddlužení, zahájené před tímto datem, se nové změny obvykle nevztahují.

Zkrácení oddlužení na 3 roky

V roce 2019, přijala Evropská unie směrnici 2019/1023, která se týká oddlužení (insolvence). Cílem této směrnice, je sjednocení právního stavu, který je v jednotlivých členských zemích v EU.

V některých členských zemích (mimo jiné i v ČR), totiž doba oddlužení, trvá i delší dobu než 3 roky.

Evropská unie ale považuje dobu 3 roky, jako adekvátní pro řešení dluhů formou oddlužení. A požaduje po členských zemích, aby tomu přizpůsobily své národní právní úpravy.

Zkrácení doby insolvence na 3 roky, tedy není „výmyslem“ předchozí nebo současné vlády, ale jedná se jen o implementaci požadavku Evropské unie.

Pokud tedy předchozí návrh na zkrácení oddlužení na 3 roky „spadl pod stůl“ (díky konci volebního období), musí se k této změně vrátit nová vláda a nový Parlament

Zkrácení oddlužení (insolvence) na 3 roky v roce 2022

Nová vláda ve svém programovém prohlášení přímo uvádí:

Vyhodnotíme nedávno přijaté úpravy exekucí, dopad institutu chráněného účtu a administrativní zátěž zaměstnavatelů. Najdeme vyvážené řešení respektující pomoc zodpovědným dlužníkům i práva seriózních věřitelů. Nastavíme systém tak, aby byl dlužník motivován pracovat a splácet dluh. Dluhy se mají platit, ale nikomu nepomůže, když se z dlužníků stanou doživotní nevolníci. Zveřejníme přesná relevantní data k exekucím a zasadíme se o zastavení těch nezákonných. Zkrátíme dobu insolvenčního řízení na 3 roky. Nastavíme celý systém tak, aby byl dlužník vždy motivován pracovat a splácet dluh.

Od kdy by se mohlo oddlužení (insolvence) zkrátit?

K tomu, aby mohlo dojít ke schválení této změny, je potřeba přijmout příslušnou změnu zákona. A to zabere nějaký čas. Legislativní proces přijetí nějakého nového zákona (nebo jen změny zákona), obvykle zabere minimálně půl roku.

Nejprve musí vláda předložit příslušný návrh zákona. Následně o něm jedná Parlament. Po schválení v Parlamentu, následuje jednání v Senátu.

Celý proces se může „zadrhnout“, takže pokud se nejedná o nějaký nestandardní stav (jako například situace okolo epidemie COVID, kdy je řada zákonů přijímána ve stavu legislativní nouze), tak přijetí podobné změny zabere minimálně půl roku.

Není tedy příliš pravděpodobné, že by ke zkrácení doby insolvence, došlo ještě během první poloviny roku 2022.

Změna by mohla být sválena nejdříve od 1. 7. 2022, ale pravděpodobněji až od 1. 1. 2023. Záleží ale na tom, jaké budou priority nové vlády. Programové prohlášení, obsahuje řadu zásadních změn, a je jasné, že souběžně bude vláda schopná řešit jen několik z nich.

Koho by se mohlo týkat zkrácení oddlužení?

Pokud bude změna schválena, tak by se s největší pravděpodobností, zkrácení oddlužení týkalo jen nových případů insolvence.

  1. Mluví se o tom, že ano insolvence na 3 roky. Ale i o tom, že za 3 roky bude muset dlužník uhradit minimálně 30% přihlášených pohledávek a náklady Insolvenčního správce. Pokud by takto byl zákon schválen, byl by to pro mnohé dlužníky konec možného oddlužení. Ať jsou zodpovědní či ne. Zvlášť pro dlužníky s vysokými dluhy a nebo naopak s nízkými příjmy. Životní minimum se navyšuje, ale tím se také snižují povinné splátky. Tak doufám, že to opravdu zákonodárci schválí tak, jak je to běžné ve státech EU. Například v Německu jsou vůči dlužníku lidštější. Ani v insolvence, ale ani v exekuci není dlužníkovi prodán dům či byt ve kterém s rodinou bydlí, není mu prodán automobil, který je dnes nezbytný. Zde v Čechách se dlužníkovi a jeho rodině prodá střecha nad hlavou a dlužníku běž do nájmu. Ovšem nájmy jsou dnes nedostupné a velmi vysoké. Dlužníkovi pak zbývají peníze tak na živobytí a na splátky svých dluhů ne. Exekuce a Insolvence jsou dnes bohužel byznys. Mají to v rukách soukromé osoby a těm jde vždy na prvním místě o zisk.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *