Zkrácení insolvence (oddlužení) na 3 roky v roce 2024

Ministerstvo spravedlnosti předložilo nový návrh na změnu Insolvenčního zákona. Návrh obsahuje možnost zkrácení doby oddlužení (insolvence) jen na 3 roky pro všechny dlužníky. O návrhu se bude jednat během roku 2024.

O možném zkrácení doby oddlužení (insolvence) se poprvé začalo mluvit již v roce 2021. Novela Insolvenčního zákona, tehdy měla mimo jiné přinést zkrácení insolvence na 3 roky, pro všechny fyzické osoby (aktuálně je základní doba oddlužení 5 roků, na 3 roky se zkracuje jen v některých případech).

Vládou předložená novela zákona, se ale nakonec v roce 2021, nestihla v Parlamentu projednat. A s koncem volebního období, tento návrh přestal být dále projednáván (návrh takzvaně „spadl pod stůl“ – všechny neprojednané návrhy zákonů, se s koncem volebního období „zahodí“).

Nový návrh na zkrácení doby oddlužení na 3 roky se řeší v roce 2024

Na konci minulého roku 2022, předložilo Ministerstvo spravedlnosti nový návrh na změnu Insolvenčního zákona (navrhované znění, včetně důvodové zprávy je zde). O tomto návrhu, se začalo jednat během roku 2023.

Během června 2023, byla změna zákon schválena vládou a postoupena k projednání do Parlamentu. V poslanecké sněmovně, zatím proběhlo jenom první čtení, a návrhem se zabývají poslanecké výbory a komise. Aktuální stav legislativního procesu, je možné sledovat zde.

Ke schválení novely insolvenčního zákona, může dojít nejdříve během první poloviny roku 2024. Zkrácená doba oddlužení, by mohla platit nejdříve od července 2024 (nebo až následně od ledna 2025).

Pokud bude schváleno případné zkrácení doby oddlužení (jen na 3 roky) a i další změny, pak se ale zřejmě budou vztahovat až na nově zahájení insolvence (na případy oddlužení, zahájené až poté, co začne platit nový zákon).

Jak dlouho trvá insolvence (oddlužení) v roce 2024?

V roce 2024, zatím stále platí stejné podmínky pro oddlužení (o možném zkrácení doby oddlužení, by se mělo jednat teprve během roku 2024, viz informace v textu).

Základní doba oddlužení je na 5 roků, kratší může být jen v některých případech. Oddlužení končí:

 • Po 5 letech, pokud je splácena alespoň minimální splátka a pokud soud na konci této doby vyhodnotí, že bylo vynaloženo dostatečné úsilí, pro splácení dluhů (nemusí se jednat o zaplacení 30% dluhů, ale je to v zákoně doporučeno)
 • Po 5 letech, pokud bylo splaceno alespoň 30% dluhů
 • Po 3 letech, pokud dojde k úhradě alespoň 60% dluhů
 • Po 3 letech, pokud se jedná o oddlužení invalidního nebo starobního důchodce, nebo pokud většina dluhů vznikla v době, před 18 rokem
 • Ihned, pokud dojde k úhradě 100% dluhů (včetně nákladů insolvenčního správce)

Poznámka: Podmínky pro oddlužení (insolvenci) se během několika posledních let několikrát měnily. Pokud byla vaše insolvence zahájena dříve, pak se na vás mohou vztahovat odlišné podmínky. Změna zákona, obvykle platí až od data účinnosti – na případy oddlužení, zahájené před tímto datem, se nové změny obvykle nevztahují.

Zkrácení oddlužení na 3 roky

V roce 2019, přijala Evropská unie směrnici 2019/1023, která se týká oddlužení (insolvence). Cílem této směrnice, je sjednocení právního stavu, který je v jednotlivých členských zemích v EU.

V některých členských zemích (mimo jiné i v ČR), totiž doba oddlužení, trvá i delší dobu než 3 roky.

Evropská unie ale považuje dobu 3 roky, jako adekvátní pro řešení dluhů formou oddlužení. A požaduje po členských zemích, aby tomu přizpůsobily své národní právní úpravy.

Zkrácení doby insolvence na 3 roky, tedy není „výmyslem“ předchozí nebo současné vlády, ale jedná se jen o implementaci požadavku Evropské unie.

Pokud tedy předchozí návrh na zkrácení oddlužení na 3 roky „spadl pod stůl“ (díky konci volebního období v roce 2021), musí se k této změně vrátit nová vláda a nový Parlament (viz aktuální návrh na zkrácení v roce 2024).

Zkrácení oddlužení (insolvence) na 3 roky v roce 2024

V aktuálním návrhu na změnu insolvenčního zákona se přímo uvádí:

V oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty předkladatel navrhuje zkrácení obecné doby oddlužení na 3 roky [srov. § 412a odst. 1 písm. b) InsZ].

Dle nové úpravy tudíž bude doba oddlužení (tj. doba od rozhodnutí o způsobu oddlužení do přiznání osvobození dlužníka od placení zbývajících pohledávek) činit 3 roky pro všechny kategorie dlužníků.

Od kdy by se mohlo oddlužení (insolvence) zkrátit?

K tomu, aby mohlo dojít ke schválení této změny, je potřeba přijmout příslušnou změnu zákona. A to zabere nějaký čas. Legislativní proces přijetí nějakého nového zákona (nebo jen změny zákona), obvykle zabere minimálně půl roku.

Nejprve musí vláda předložit příslušný návrh zákona. Následně o něm jedná Parlament. Po schválení v Parlamentu, následuje jednání v Senátu.

Celý proces se může „zadrhnout“, takže pokud se nejedná o nějaký nestandardní stav, tak přijetí podobné změny zabere minimálně půl roku.

Není tedy příliš pravděpodobné, že by ke zkrácení doby insolvence, došlo ještě během první poloviny roku 2024.

Změna by mohla být sválena až někdy během roku 2024. A pravděpodobně by mohla platit nejdříve od 1. 1. 2025 (může to ale být i později). Záleží ale na tom, jaké budou priority vlády. A také jak se ke změně zákona postaví Parlament, Senát a prezident.

Koho by se mohlo týkat zkrácení oddlužení?

Pokud bude změna schválena, tak by se s největší pravděpodobností, zkrácení oddlužení týkalo jen nových případů insolvence.

V praxi by to znamenalo, že pro lidi, kterým začalo oddlužení ještě před změnou zákona, by i nadále platily původní podmínky (postupovalo by se podle původního znění zákona).

Nové podmínky insolvence (včetně zkrácení na 3 roky), by se vztahovalo až na nově zahájené případy.

 1. Mluví se o tom, že ano insolvence na 3 roky. Ale i o tom, že za 3 roky bude muset dlužník uhradit minimálně 30% přihlášených pohledávek a náklady Insolvenčního správce. Pokud by takto byl zákon schválen, byl by to pro mnohé dlužníky konec možného oddlužení. Ať jsou zodpovědní či ne. Zvlášť pro dlužníky s vysokými dluhy a nebo naopak s nízkými příjmy. Životní minimum se navyšuje, ale tím se také snižují povinné splátky. Tak doufám, že to opravdu zákonodárci schválí tak, jak je to běžné ve státech EU. Například v Německu jsou vůči dlužníku lidštější. Ani v insolvence, ale ani v exekuci není dlužníkovi prodán dům či byt ve kterém s rodinou bydlí, není mu prodán automobil, který je dnes nezbytný. Zde v Čechách se dlužníkovi a jeho rodině prodá střecha nad hlavou a dlužníku běž do nájmu. Ovšem nájmy jsou dnes nedostupné a velmi vysoké. Dlužníkovi pak zbývají peníze tak na živobytí a na splátky svých dluhů ne. Exekuce a Insolvence jsou dnes bohužel byznys. Mají to v rukách soukromé osoby a těm jde vždy na prvním místě o zisk.

 2. Dobrý den,
  mám dotaz na moji insolvenci na 5 let. Splácím pravidelně a za 3 roky by jsem měla mít splaceno 61,5793%. Mám možnost požádat insolvenčního správce nebo přímo soud o ukončení insolvence po 3 letech?
  Nejsem důchodce ani jinak hedikepovaná. Mám stálé zaměstnání na dobu neurčitou.
  Prosím o radu a předem děkuji za odpověď.
  Přeji hezký den.
  Štětkářová Dáša

  1. Záleží na tom, kdy soud rozhodl úpadku (o zahájení oddlužení). Pokud to bylo do 31.5.2019, pak se vás tato možnost netýká – platí pro vás podmínky podle zákona, který platil v té době. V takovém případ je nutné splácet 5 roků nebo splatit 100% pohledávek. Možnost „zrychleného“ oddlužení je až od 1. 6. 2019 (nevztahuje se na dříve zahájení insolvence).

 3. Chci se zeptat .zda jde jednorázově doplatit zbytek peněz na splátky v insolvenci ,která je na dobu 5 let nebo se musí dodržet měsíční splácení ?
  Děkuji předem za vaši odpověď

  1. Musíte zaplatit buď 100% svých dluhů, nebo musíte splácet po dobu, kterou vám určil soud (a je zde i povinnost, na úhradu dluhů poskytnout všechny mimořádné příjmy). U novějších insolvencích, je možné ukončení oddlužení po 3 letech, pokud je splaceno 60% dluhů …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *