Jak zjistit dluh na sociálním pojištění

Dluh na sociálním pojištění spadá mezi přednostní pohledávky (exekutor může zabavit více peněz). Dluh na sociálním se také navyšuje o penále, a případně i další poplatky za vymáhání.

Zatímco placení zdravotního pojištění je povinné ze zákona, u sociálního pojištění je to trochu složitější. Povinnost odvádět sociální pojištění mají zaměstnavatelé (za své zaměstnance) nebo OSVČ (kteří mají povinné odvody na sociální pojištění). Lidé, kteří jsou třeba nezaměstnaní nebo nemají zdanitelné příjmy, pak ale nemají povinnost platit sociální pojištění.

Kdo musí platit sociální pojištění 2024

Mezi ty, kdo mají povinnost platit sociální pojištění, patří především:

 • Zaměstnavatelé za své zaměstnance = platí se 7,1% z hrubé mzdy zaměstnance (strhává se z hrubé mzdy) a zaměstnavatel pak dále posílá dalších 24,8% z hrubé mzdy
 • OSVČ = platí buď minimální sociální pojištění což je v roce 2024 pro hlavní činnost částka 3852 Kč, pro vedlejší činnost pak 1413 Kč. Nebo platí podle svých příjmů (které se dokládají jednou za rok v rámci přehledu o příjmech a výdajích OSVČ) ve výši 29,2%.

Nikdo jiný ale povinnost hradit sociální pojištění nemá. Zatímco tedy u zdravotního pojištění si v řadě případů musí povinně platit minimální zdravotní pojištění i „běžný“ člověk, u sociálního je to jiné.

Dobrovolné důchodové pojištění 2024

Pokud ale někdo není zaměstnaný nebo plátce, jako samostatně výdělečná osoba, pak za něj zpravidla nikdo neplatí sociální pojištění. Tím sice nevzniká žádný dluh, ale zároveň se pak doba, kdy není placeno sociální pojištění, nebude započítávat do nároku na důchod (s výjimkou náhradní doby pojištění jako je třeba mateřská, rodičovská, dobrovolnická činnost apod.).

V některých případech je tedy dobré platit dobrovolné důchodové pojištění. To je v  roce 2024 v minimální výši 3 078 Kč.

Kdo by si měl platit dobrovolné důchodové pojištění? Například dlouhodobě nezaměstnaní. Nebo si jej mohou platit i studenti, kteří již mají 18 roků, pak by se jim i doba studia započítávala do nároku na důchod, nebo třeba i lidé, kteří vykonávají dlouhodobě dobrovolnické služby apod.

Jak zjistit dluh na sociálním pojištění – zaměstnanec

Zaměstnanec nemá sám o sobě příliš mnoho možností, jak ovlivnit to, jestli je sociální pojištění zaplaceno nebo ne, protože jej za něj platí zaměstnavatel. Ale i zaměstnanec má možnost si ověřit jak je na tom s placením sociálního pojištění.

Může se obrátit buď na některou pobočku ČSSZ (resp. tedy OSSZ, Okresní správu sociálního zabezpečení v místě svého trvalého bydliště) a tam požádat o příslušný výpis.

Případně je toto možné vyřídit přes internet. Česká správa sociálního zabezpečení provozuje online portál – eportal.cssz.cz, kde je možné zjistit mnoho různých informací vztahujících se k sociálnímu pojištění, například o stavu a průběhu vyřizování nemocenských dávek, informace o zaplaceném pojistném, náhled na osobní list důchodového pojištění apod.

Jak zjistit dluh na sociálním pojištění – zaměstnanec

OSVČ má povinnost platit si sám sociální pojištění. To zahrnuje jak pravidelné měsíční platby (zálohy na sociální pojištění), tak i pravidelné každoroční podávání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (začátek května). ČSSZ pak také všem OSVČ jednou ročně zasílá inventuru pohledávek OSVČ za daný kalendářní rok.

Zde je trochu nevýhoda v tom, že tuto informaci dostává OSVČ až na začátku dalšího kalendářního roku. Pokud mu tedy v průběhu roku vznikla nějaká nesrovnalost, dozví se to až se zpožděním.

Vzhledem k povinnosti podávat některé dokumenty elektronicky, má dnes již většina OSVČ zřízenou datovou schránku. V takovém případě je pak možné zjistit stav úhrady sociálního pojištění poměrně jednoduše. Na eportal.cssz.cz je možné se přihlásit s využitím přístupových údajů pro přinášení do datové schránky a získat tak požadované informace

Nebo se pochopitelně může OSVČ obrátit na příslušnou pobočku ČSSZ (resp. tedy OSSZ, Okresní správu sociálního zabezpečení) a zde si osobně vyžádat potřebné informace.

Dluh na sociálním pojištění – úroky a penále

Podobně jako u zdravotního pojištění i u sociálního se případný dluh navyšuje 8% + aktuální repo sazba ČNB (aktuálně tedy úrok vychází na14,75%). V případě, že třeba u OSVČ nastane situace, kdy nezvládá uhradit dlužnou částku, má možnost požádat o splátkový kalendář.

Dluh na sociálním pojištění a exekuce

Dluh na sociálním pojištění spadá mezi přednostní pohledávky (podobně jako třeba dluh na zdravotním pojištění nebo na daních). V případě exekuce formou srážek ze mzdy, nebo jiných příjmů, je u přednostní pohledávky možné strhávat z platu dlužníka vyšší částku než u jiných, nepřednostních pohledávek.

Dluh na sociálním pojištění pak může být překážkou (hlavně u OSVČ), třeba při sjednávání úvěru nebo hypotéky v bance. Tam zvláště OSVČ musí dokládat sovu bezdlužnost, tedy že nemají žádné dluhy na sociálním nebo zdravotním pojištění nebo vůči finančnímu úřadu.

 1. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda byla provedena platba za syna – jedná se o měsíc prosinec 2018 a leden 2019.

  Syn byl od 29. března 2018 do 30. listopadu 2018 veden na pracovním úřadě v Brně. Vyrozumění o vyřazení z pracovního úřadu dostal 22.ledna 2019. Takže teď má zmatek ( a tedy nejen ON ), co kdy a kdo vlastně platí nebo platil.

  Od ledna 2019 má brigádu přes agenturu, kde si zažádal, že chce, aby mu platili sociální a zdravotní pojištění. Dočetla jsem se, že platba může být provedena do 20. dne následujícího měsíce. Takže platba teprve asi proběhne.

  Kam má syn zajít a co má přinést sebou pro ověření, zda a kdy proběhla platba. A pokud je dlužný za platbu, tak kolik má zaplatit a na jaký účet.

  Předem Vám mockrát děkuji za ochotu se mi věnovat a poradit nám.

 2. Dobrý den spada dluh na soc.pojištění ( Z ROKU 2001 CCA.180 DNÍ) do insolvence? Dluh zjištěn náhodou při požádání o počet odprac.let.Děkuji

 3. Dobrý den, měl bych dotaz ohledně placení záloh.

  Pokud třeba půl roku nezaplatím zálohy nechám si narůst dluh a poté řádně všechno jednorázově splatím, tak budu v jistém seznamu dlužníků nebo něčem podobném ke kterému se bude třeba za 5 let příhlížet při tom, pokud budu poptávat hypoteční úvěr?

  Děkuji.
  S úctou
  Petr Staněk

  1. V zásadě jsou 3 hlavní registry – BRKI (bankovní registr), NRKI (nebankovní registr) a SOLUS. Do nich zadávají infomace především banky, leasingové a jiné úvěrové společnosti, do SOLUS pak i třeba dodavatelé energie, mobilní operátoři ap. Dluh na sociálním/zdravotním pojištění se tam neobjevuje. Banky při sjednávání hypotéky, zpravidla požadují pouze potvrzení od bezdlužnosti od ČSSZ/zdravotní pojišťovny

 4. Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli je možné založit si živnost, přesto že mám dluh na sociálním a zdravotním pojištění?připadne Jestli mi bude stačit když si zaridim splátkové kalendáře? Dekuji

  1. Při zahájení podnikání, zpravidla není nutné dokládat bezdlužnost (podmínkou je svéprávnost a bezúhonnost). ČSSZ i zdravotní pojišťovny, ale mohou podat návrh na zrušení/pozastavení živnosti k živnostenskému úřadu, pokud dluh dosahuje určité výše (paragraf 58, odstavec 3, zákon o živnostenském podnikání), což se běžně děje (jedná se od řádově o desítky případů ročně). Jak konkrétně bude ČSSZ/zdravotní pojišťovna postupovat, se nedá zobecnit, roli hraje více faktorů (celková výše dluhu, důvody proč dluh vznikl, atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *