Exekuce 2024: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?

Velmi zjednodušeně se dá říci, že nepřednostní pohledávky jsou všechny ostatní, které nejsou v zákoně uvedeny jako přednostní.

Zákony, kterými se řídí exekuce (a především se to pak týká exekučních srážek ze mzdy nebo z jiných obdobných příjmů), rozlišují dva typy pohledávek. Jedná se buď o přednostní pohledávky, nebo nepřednostní pohledávky.

Jak již vyplývá z jejich názvu, přednostní pohledávky mají „přednost“ před těmi nepřednostními. Pokud má dlužník dvě pohledávky – jednu přednostní a duhou nepřednostní, pak určitá část sražené mzdy, je určena jenom na úhradu této přednostní pohledávky (pokud žádná přednostní pohledávka není, tato část mzdy zůstává dlužníkovi). Z jiné části mzdy se pak pohledávky uspokojují podle jejich pořadí.

Co jsou to přednostní pohledávky

Co jsou přednostní pohledávky je upraveno příslušným zákonem – konkrétně se jedná o Občanský soudní řád, zákon číslo 99/1963 Sb., paragraf 279:

(2) Přednostními pohledávkami jsou

a) pohledávky výživného;
b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;
c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;
d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Co jsou to nepřednostní pohledávky?

Velmi zjednodušeně se dá říci, že nepřednostní pohledávky jsou všechny ostatní, které nejsou v zákoně uvedeny jako přednostní. Mezi nepřednostní pohledávky tedy patří například:

 • Nezaplacené faktury za vodu, elektřinu, plyn
 • Dlužné nájemné nebo splátky hypotéky
 • Pokuty za jízdu načerno v MHD
 • Nezaplacené splátky za půjčky, úvěry, kreditní karty
 • Neuhrazené platby za mobilní nebo pevný telefon, za internet, nebo kabelovou televizi
 • Neuhrazené platby za nákupy na splátky, leasing za auto
 • Jakékoliv další pohledávky, které nepatří mezi přednostní

Čím se liší exekuce přednostní a nepřednostní pohledávky?

Pokud jsou nařízeny exekuční srážky ze mzdy, tak rozdíl mezi tím, jestli je to z důvodu přednostní nebo nepřednostní pohledávky není příliš velký.

Exekuce na plat se provádí z čisté mzdy. Od ní se odečítá nezabavitelné minimum, což je v roce 2024 částka 12 705 Kč. Pokud má dlužník vyživovací povinnost na dítě/děti nebo na manželku, pak se nezabavitelné minimum dále zvyšuje o 3 176 Kč za každou z těchto osob.

Nezabavitelné minimum se pak odečte od čisté mzdy (z názvu vyplývá, že tato část mzdy nemůže být exekutorem v žádném případě zabavena). Zbylá část mzdy se pak rozděluje mezi dlužníka a exekutora.

Přesněji, pokud je zbylá část mzdy vyšší než 28 586 Kč, pak cokoliv, co je nad tuto částku, si bere exekutor bez dalších omezení. To, co zbylo z čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky (pokud je zbytek nižší než hranice plně zabavitelné částky), nebo právě částka 28 586 Kč se dělí na třetiny.

 • První třetina připadá vždy exekutorovi, který ji použije na úhradu pohledávky. Pokud je zaměstnavateli doručeno více exekucí (více různých pohledávek), pak se stržená částka používá na úhradu té nejstarší (která byla doručena jako první).
 • Druhá třetina slouží k úhradě přednostních pohledávek. Pokud dlužník nemá žádné přednostní pohledávky, pak mu tato třetina zůstává (maximálně se může jednat o 9 528 Kč)
 • Třetí třetina pak vždy zůstává dlužníkovi a připočítává se k nezabavitelné částce (opět je to maximálně 9 528 Kč).

V případě nepřednostní exekuce tedy dlužníkovi zůstává o něco málo více peněz, než když má přednostní pohledávku.

Přednostní exekuce a insolvence

V případě že dlužník podstoupí insolvenci (soudní oddlužení formou splátkového kalendáře), pak jsou z jeho příjmu prováděny srážky ve stejné výši, jako v případě exekučních srážek ze mzdy z důvodu přednostní pohledávky.

Pravidla pro výpočet nezabavitelné částky jsou při insolvenci identická, jako při exekučních srážkách ze mzdy. V případě oddlužení tedy dlužníkovi zůstává nezabavitelné minimum navýšené o jednu třetinu ze zbytku mzdy (v roce 2024 je to maximálně však o 9 528 Kč).

 1. prosím o sdělení zda jedna správně účetní kdř pobírám starobní důchod ve výši 7400 korun příčemž mi sráží z důchodu asi kolem 900 korun navíc jsem zaměstnaný na HPP kde vydělávám zhruba 14000 korun a z této částky mě je ponecháno 3080 korun plus důchod ve výši 6400 korun jedná se o přednostní pohledávky Děkuji

 2. prosím o sdělení zda jedna správně účetní když pobírám starobní důchod ve výši 7400 korun příčemž mi sráží z důchodu asi kolem 900 korun navíc jsem zaměstnaný na HPP kde vydělávám zhruba 14000 korun a z této částky mě je ponecháno 3080 korun plus důchod ve výši 6400 korun jedná se o přednostní pohledávky Děkuji

 3. Dobrý den,
  dostala jsem pokutu za dopravní přestupek, kterou jsem nezaplatila.
  Následoval ex.příkaz – prosím o informace zda je tato pohledávka přednostní nebo není…mám i jiné srážky.děkuji

 4. Dobrý den
  Prosím o sdělení, zda OSSZ postupovalo v souladu se zákonem v této záležitosti.
  Mám na svoji osobu nepřednostní pohledávku, kterou splácím. Jedná se o vysokou částku, vznikla chybou právníka, který mne zastupoval při prodeji navráceného restituovaného majetku /neudělal darovací smlouvu mezi účastníky a já soud prohrál – ale to není předmětem dotazu/. Z těchto důvodů se mi rozpadlo manželství a ex manželka mne neustále soudně pronásleduje. Z posledního soudního jednání na mne chce zaplatit své výdaje na advokáta, který ji zastupoval u soudu, který jsem prohrál. Bylo to předáno exekutorovi. Nyní mi OSSZ sdělilo, že mi budou strhávat z důchodu na tuto exekuci jako přednostní pohledávku. Mám dojem, že by to měla být nepřednostní pohledávka s tím, že bude v pořadí na srážky až po úhradě první pohledávky. Dále jsem se doslechl, že v případě, když bude dána k exekuci nevymahatelná pohledávka, uhradí exekutorovy náklady na exekuci ten, který návrh podal. Jelikož ex manželka ví v jaké exekuci jsem a že ji nemohu splatit do konce života /jedná se cca o 800.000,-Kč a je mi 69/ a přesto podala návrh a měla si být vědoma, že ji náklady nemohu uhradit a tudíž by náklady spojené s exekucí měla exekutorovi uhradit ona. Jsem v důchodu, mám poměrně slušný, z důvodu zdravotního stavu si již nemohu přivydělávat. Dle mého názoru by si měl rovněž exekutor ověřit moji finanční situaci a nebrat nevymahatelné pohledávky. Jsem vážně nemocný, mám Bechtěrejevovo onemocnění a neuropatii nohou, takže peníze potřebuji na doplňkovou léčbu, takže peníze potřebuji.
  Předem děkuji za vyřízení mé

 5. Dobrý den, mám 4 nepřednostní pohledávky, navíc jsou promlčene. Ráda bych se zeptala, zda mohu požádat o zrušení pohledávek najednou, nebo každou zvlášť.

 6. Dobrý den spíš by zajímalo jak je to Kdyš mam přednostní pohledávku a nepřesnosti z menším dluhem a a třeba někdo z mi příbuzných se rozhednet zapaltit ten menší dluch kdys třeba osba nevi ze mam přednostní pohledávku jetli mu zato hrozí naky tres kdys to nevi vlastně ze mam i jiný dluch děkuji za odpověď

  1. Vy, jako dlužník byste neměl upřednostňovat žádného věřitele. Pokud ale někdo jiný zaplatí váš dluhy, pak je to jen jeho věci. Rozhodně mu za to nezhrozí žádný postih.

 7. Dobrý den,
  u nepřednostní exekuce na důchod je dlužníkovi ponechána nezabavitelná částka.Z rozdílu mezi touto částkou a výší důchodu je mi zasílána částka
  1/3.Zbytek 2/3 jde opět dlužníkovi.Je to tak správně?

  1. Ano, pokud je zbytek (po odečtení nezabavitelné částky) nižší než 20 994 Kč, a jedná se o nepřednostní pohledávku, pak dlužník dostává 2/3 a na úhradu pohledávky je určena 1/3.

 8. Dobrý den,

  jak je to prosím v případě, když dlužníkovi zbývá uhradit z přednostní exekuce menší částka, než je celá výše 1/3? Co se se zbytkem peněz z této 1/3 následně děje? Je převedena na splátku nepřednostních exekucí nebo je vyplacena dlužníkovi? Děkuji za odpověď.

  1. Zbytek z třetiny určené pro přednostní pohledávky je možné použít jen na přednostní pohledávky. Pokud je přednostní pohledávka menší, než daná třetina, pak zbytek zůstává dlužníkovi. Na úhradu nepřednostní pohledávky se použít nedá. Viz paragraf 280, 99/1963 Sb

 9. Dobrý den,
  jak je to v případě více přednostních pohledávek … záleží na datu doručení a uhrazují se postupně nebo se přepočítávají koeficientem a z celkové stržené částky se hradí poměrnou částí všechny přednostní pohledávky?! Děkuji za odpověď

  1. Záleží na datu doručení – resp. nejprve se uhrazují pohledávky výživného bez ohledu na pořadí (datum doručení) a následně to jde podle pořadí – viz paragraf 280 OSŘ:

   (2) Dochází-li podle § 279 odst. 1 ke srážkám z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, uspokojí se z ní bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve pak podle pořadí (odstavec 3) ostatní přednostní pohledávky. Nepostačí-li částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Nebylo-li by však částkou sraženou z druhé třetiny kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka sražená z druhé třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků.

   (3) Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.

 10. Dobrý den,
  mám několik exekucí a jedna je přednostní a další jsou nepřesnostní. Platim tedy jednu přednostní a jednu nepřesnostní, zbylé čekají. Dnes mě přišel exekutor domů,že ho nezajímá že jsem nemajetná,bydlím v nájemním bytě jako samoživitelka a že ho nezajímá že jsou v pořadí u zaměstnavatele na srážku ze mzdy. Že nemůžou čekat až já budu splácet srážkou ze mzdy. Regulérně mě šel zabavit majetkem. Bez policie a žádný papír od soudu, že může do bytu pro majetek neukázal. Je toto chovní normální prosím??? Děkuji za odpověď hezký den

 11. Dobrý den,
  s bývalým zaměstnavatelem bylo zahájeno insolvenční řízení, úpadek firmy. Výpověď byla dána zaměstnancem pro nevyplacené mzdy a nyní by se rád připojil k insolvenčnímu řízení se svoji pohledávkou. Jedná se v případě nevyplacené mzdy o přednostní pohledávku, prosím? Případně je nějaká možnost, aby tuto pohledávku insolvenční správce upřednostnil?
  Děkuji za reakci.
  Jan

 12. Dobrý den,
  prosím Vás mám dvě přednostní pohledávky(OSSZ a VZP) a dvě nepřednostní pohledávky.
  Přednostní pohledávky se sráží ze mzdy obě stejným dílem?
  Děkuji

  1. Pokud je více pohledávek, tak záleží na pořadí doručení (prvnímu plátci mzdy, který měl provádět srážky).

   Tj. z jedné třetiny se bude strhávat na první doručenou přednostní pohledávku (pokud by byly obě přednostní doručeny stejně, tak se poměrově rozdělí srážka – poměr výše dluhu, není to stejná částka).

   Z další třetiny se bude strhávat na první doručenou pohledávku (nyní už bez ohledu na přednostní x nepřednostní) – pokud by bylo opět více pohledávek se stejným datem doručení, pak se srážka poměrově dělí.

 13. Dobrý den.Známi je v insolvenci a teď dostal pokutu za řízení pod vlivem alkoholu.Tato pokuta je přednostní,nebo nepřednostní?
  Děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *