Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu od 1. 4. 2022

V roce 2022 se mění podmínky pro výpočet exekuce na mzdu (plat nebo jiný příjem). Od 1. 1. 2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení a od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní minimum. Dlužníkům s exekucí, tak v roce 2022, může zůstat o něco málo více peněz. Kolik vám zůstane při exekuci, si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

S platností od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci. Díky mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení, se s platností od od 1. 1. 2022, zvýší základní nezabavitelné minimum o 973,50 Kč (za manželku, manžela nebo dítě, se nezabavitelné minimum zvýší o dalších 324,50 Kč).

Od začátku dubna 2022, dochází k dalšímu zvýšení nezabavitelné částky. Od 1. 4. 2022, dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce o 390 Kč na 4250 Kč. Díky tomu se může nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci zvýšit o cca 293 Kč.

Kolik přesně vám v roce 2022, zůstane při exekuci, závisí na tom, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci, kolik je vaše čistá mzda, a zda máte manžela či manželku nebo nějaké dítě (děti). Spočítat si to můžete sami, v naší kalkulačce, pro výpočet exekučních srážek v roce 2022.

Třetí zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci – od 1. 7. 2022

V roce 2022, dochází již ke třetí změně, ke třetímu zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Od začátku července 2022, se nezabavitelné minimum opět zvyšuje, díky zvýšení životního a existenčního minima (zvyšuje se o 8,8% od 1. 7. 2022).

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci v roce 2022:

 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 = 8 846,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 = 9 138,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 = 9 416,25 Kč

Pokud má dlužník manželku, manžela, či nějaké dítě, připočítává se k této základní nezabavitelné částce, ještě jedna třetina (za každou osobu).

Nové kalkulačky pro výpočet exekuce a insolvence od července 2022:

Na začátku června (8. 6. 2022), také Nejvyšší soud rozhodl, že lidé s exekucí nebo insolvencí, mají v roce 2022, nárok na vyšší nezabavitelnou částku. A to již od začátku roku 2022.

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek mzdy (či jiného příjmu) od 1. 4. 2022

Pro výpočet exekuce na plat (nebo jiný příjem), je rozhodující čistá mzda (srážky se provádí z čisté výplaty, nebo i jiného příjmu).

Roli dále hraje to, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci. U přednostní exekuce, zůstává dlužníkovi (kromě nezabavitelné částky), už jen jedna třetina. U nepřednostní exekuce, zůstávají dvě třetiny:

 • Přednostní exekuce = dluhy vůči státu (daně, sociální nebo zdravotní pojištění), výživné (alimenty), náhrada škody způsobená trestným činem, apod.
 • Nepřednostní exekuce = všechny ostatní dluhy, jako např. nezaplacené splátky půjčky, hypotéky, úvěru, dluh za mobilní telefon, elektřinu, plyn, internet, kabelovou televizi, pokuty za parkování, pokuty v MHD, atd.

Pro výpočet exekuce na mzdu, také hraje roli to, zda máte manželku či manžela nebo nějaké děti (vůči kterým máte vyživovací povinnost). Za tyto osoby se zvyšuje nezabavitelné minimum.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 4. 2022

Od začátku roku 2022, se zvyšují normativní náklady na bydlení. Ty se společně s životním minimem, používají pro výpočet nezabavitelné částky. životní minimum se zvyšuje od 1. 4. 2022. Základní nezabavitelné minimum při exekuci, je stanoveno, jako tři čtvrtiny ze součtu normativních nákladů na bydlení a životního minima:

 • Životní minimum od 1. 4. 2022 = 4250 Kč
 • Normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2022 = 7935 Kč (během ledna 2022 bylo schváleno mimořádné zvýšení, původně to měla být nižší částka, existují ale názory, že by se toto mimořádné zvýšení u nezabavitelné částky nemělo zohlednit, a mělo by se vycházet jen z normativních nákladů ve výši 6 815 Kč)
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 = 9 138,75 Kč (bez mimořádného zvýšení norm. nákladů jen 8 298,75 Kč)

Kromě základní nezabavitelné částky (od 1. 4. 2022 je to 9 138,75 Kč), může být nárok i na zvýšení za manželku, manžela, nebo každé dítě (vůči kterému je vyživovací povinnost). Za tyto osoby, se nezabavitelné minimum zvyšuje o 1/3:

 • Nezabavitelná částka za manželku či manžela od 1. 4. 2022 = 3 046,25 Kč (bez mimořádného zvýšení norm. nákladů jen 2 766,25 Kč)
 • Nezabavitelná částka za každé dítě od 1. 1. 2022 = 2948,75 Kč (*) (bez mimořádného zvýšení norm. nákladů jen 2 766,25 Kč)

(*) Pokud by se jednalo o exekuci kvůli výživnému (alimentům), pak se do nezabavitelného minima, nezapočítá částka za dítě, vůči kterému je dluh na výživném.

Výpočet nezabavitelné částky při exekuci v roce 2022

Pro názornost si můžeme uvést příklad, jak se mění výpočet nezabavitelné částky, od 1. 4. 2022. Srovnáme si, jak to bylo v roce 2021 a jak to je od 1. dubna 2022.

V našem příkladu, budeme mít zaměstnance s exekucí na plat, který má manželku a dvě děti (věk dětí nehraje roli, zvýšení nezabavitelné částky za dítě je stejné, bez ohledu na věk).

Příklad výpočtu nezabavitelné částky od 1. 4. 2022

V tabulce je vidět, že celkové nezabavitelné minimum se pro dlužníka s exekucí, který má manželku a dvě děti, se v roce 2022 zvýší skoro o 2 000 Kč (celkový součet nezabavitelných částek za dlužníka, manželku a děti, se zaokrouhluje směrem nahoru).

Ohledně výše nezabavitelné částky v roce 2022, panují určité nejasnosti. Na konci ledna 2022 došlo k mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení (zákon č. 17/2022 Sb.).

Dle metodiky Ministerstva spravedlnosti (viz zde), by se toto mimořádné zvýšení mělo zohlednit pro stanovení výše nezabavitelné částky (z toho vychází i částky zde v tomto článku, tj. 9138,75 Kč pro dlužníka a 3046,25 za manželku/manžela či dítě).

Metodika ministerstva ale není právně závazná, některé soudy mají odlišný názor, a pro stanovení nezabavitelné částky mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení nezohledňují.

Nezabavitelná částka pak vychází na 8298,75 pro dlužníka a 2766,25 Kč za manželku/manžela či dítě, hranice plně zabavitelné částky na 22 130 Kč.

Nezabavitelné minimum 2021 od 1.4.2022
(dle metodiky MS)
od 1.4.2022
(bez mimoř. zvýšení)
Nezabavitelná částka za zaměstnance 7 872,75 Kč 9 138,75 Kč 8 298,75 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 2 624,25 Kč 3 046,25 Kč 2 766,25 Kč
Nezabavitelná částka za 2 děti 5 248,50 Kč 6 092,25 Kč 2 766,25 Kč
Celkem nezabavitelné minimum 15 746 Kč 18 728 Kč 16 598 Kč

Výpočet exekuce na mzdu nebo jiný příjem v roce 2022

Exekuční srážky se netýkají jenom mzdy (platu), ale exekuci je možné strhávat i z mnoha dalších příjmů:

 • Exekutor může nařídit srážky i z příjmu z nějaké brigády (přivýdělku) na dohodu DPP nebo DPČ.
 • Před exekucí není ochráněn ani důchod (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký)
 • Do exekuce spadá i podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
 • Exekuce je možná i na rodičovský příspěvek během rodičovské dovolené, na peněžitou pomoc v mateřství během mateřské dovolené
 • Srážky se mohou týkat i nemocenské během pracovní neschopnosti

Exekuce je možná i na další příjmy. Exekutor také nemusí nařizovat jenom srážky ze mzdy, ale může nařídit i exekuci na účet v bance, nebo na majetek. A klidně i všechny tři možnosti současně.

Výpočet exekuce na mzdu (plat nebo jiný příjem), ve výsledku není nijak složitý:

 • Nejprve je stanovena čistá mzda (plat či jiný příjem) = exekuce se provádí z čisté mzdy (příjmu)
 • Následně je vypočítána nezabavitelná částka, pokud dlužník nemá manželka/manželku či děti, pak to je od 1. 4. 2022 částka 9 138,75 Kč (zaokrouhlí se nahoru), pokud má manžela/manželu či děti, pak se spočítá daná částka (viz příklad výše)
 • Zbytek mzdy (platu či jiného příjmu) se rozdělí na třetiny (případný zbytek 1 nebo 2 Kč, dostává dlužník)
 • Pokud by byl zbytek mzdy (platu či jiného příjmu) vyšší než 24 370 Kč, tak vše nad tuto hranici je zabaveno na exekuci (hranice plně zabavitelné částky)
 • U přednostní pohledávky, dostává exekutor dvě třetiny, jednu dostane dlužník
 • U nepřednostní pohledávky, dostává exekutor jednu třetinu, dvě dostane dlužník

Pokud má někdo více exekucí, tak se ze srážek nejprve platí ta exekuce, která byla doručena jako první (ostatní exekuce „čekají“ než je první plně zaplacena).

Pokud má někdo současně přednostní i nepřednostní exekuci, tak na přednostní exekuci se používá vždy jedna třetina, u druhé třetiny opět záleží na pořadí. Exekuce na výživné (alimenty), má vždy přednost, před všemi ostatními exekucemi.

Příklad výpočtu exekuce na mzdu – přednostní a nepřednostní pohledávka v roce 2022

Pro názornost si můžeme uvést příklad výpočtu exekuce na plat, u dlužníka s čistou mzdou ve výši 30 000 Kč.

V prvním příkladu budeme počítat exekuční srážky, pro nepřednostní pohledávku. Ve druhém příkladu spočítáme srážky pro přednostní pohledávku.

V obou případech, bude výpočet pro zaměstnance, který má manželku a dvě děti. Opět pro srovnání výpočet pro rok 2021 a výpočet v roce 2022 – jak při zahrnutí mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení, tak i výpočet bez tohoto mimořádného zvýšení..

Tabulka: Příklad výpočtu přednostní a nepřednostní exekuce od 1. 1. 2022

V tabulce je vidět, že u nepřednostní  i přednostní exekuce, zůstane dlužníkovi podstatně více, než v roce 2021.

Výpočet exekuce 2021 od 1.4.2022
(bez mimoř. zvýšení)
od 1.4.2022
(dle metodiky MS)
Čistá mzda 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Nezabavitelná částka celkem 15 746 Kč 16 598 Kč 18 278 Kč
Zbytek mzdy (po odečtení nezabavitelné částky) 14 254 Kč 13 402 Kč 11 722 Kč
Jedna třetina ze zbytku 4 751 Kč 4 467 Kč 3 097 Kč
Exekuční srážky – nepřednostní exekuce
Příklad 1 – nepřednostní exekuce
Exekuční srážky – nepřednostní exekuce 4 751 Kč 4 467 Kč 3 097 Kč
Zbytek mzdy u nepřednostní exekuce 25 249 Kč 25 533 Kč 26 093 Kč
Příklad 2 – přednostní exekuce
Exekuční srážky – přednostní exekuce 9 502 Kč 8 924 Kč 7 814 Kč
Zbytek mzdy u přednostní exekuce 20 498 Kč 21 066 Kč 22 186 Kč

 1. Dobrý den, prosím o radu – mzdová účetní špatně vypočetla srážku za leden 2022 (systém měl špatně nastaveny nezabavitelné částky- z důvodu pozdního schválení) – je již znám postup jak více“srážku za leden“ 2022 opravit, či doplatit dlužníkovi -zaměstnanci?

 2. Dobrý den, dnes jsem si byl pro důchod a mám stejnou výši exekuce jako dřív. Při tom má být od 1.4. vyšší.. Jak je to prosím. Děkuji Toman

 3. dobri den . jsem invalid 3 st. muze mi brat eyekuce vice exekuce?mam duchod 13690 ale pobiram 10000k naklady 7500 a zbyva mi 2500 na celi mesic pritom se zivotni minimim zvedalo pres 4000 ka ja to nemam

 4. dobri den je hezsky ze se zveda duchod ale ja stoho nemam nic ponevac si to stejne veme exekuce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *