Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 se mění podmínky pro výpočet exekuce na mzdu (plat nebo jiný příjem). Zvyšuje se nezabavitelné minimum (o 134 Kč). Dlužníkům s exekucí, tak v roce 2022, může zůstat o něco málo více peněz. Kolik vám zůstane při exekuci, si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

Na začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), se mírně zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci. Díky zvýšení normativních nákladů na bydlení, se od 1. 1. 2022, zvýší základní nezabavitelné minimum o 134 Kč (za manželku, manžela nebo dítě, se nezabavitelné minimum zvýší o dalších 45 Kč).

Díky zvýšení nezabavitelné částky, tak v roce 2022, může dlužníkům s exekucí na mzdu (nebo i na jiný příjem), zůstávat o něco málo více peněz. Zvýšení se týká jak exekuce, tak i insolvence.

Kolik přesně vám v roce 2022, zůstane při exekuci, závisí na tom, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci, kolik je vaše čistá mzda, a zda máte manžela či manželku nebo nějaké dítě (děti). Spočítat si to můžete sami, v naší kalkulačce, pro výpočet exekučních srážek v roce 2022.

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek mzdy (či jiného příjmu) od 1. 1. 2022

Pro výpočet exekuce na plat (nebo jiný příjem), je rozhodující čistá mzda (srážky se provádí z čisté výplaty, nebo i jiného příjmu).

Roli dále hraje to, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci. U přednostní exekuce, zůstává dlužníkovi (kromě nezabavitelné částky), už jen jedna třetina. U nepřednostní exekuce, zůstávají dvě třetiny:

 • Přednostní exekuce = dluhy vůči státu (daně, sociální nebo zdravotní pojištění), výživné (alimenty), náhrada škody způsobená trestným činem, apod.
 • Nepřednostní exekuce = všechny ostatní dluhy, jako např. nezaplacené splátky půjčky, hypotéky, úvěru, dluh za mobilní telefon, elektřinu, plyn, internet, kabelovou televizi, pokuty za parkování, pokuty v MHD, atd.

Pro výpočet exekuce na mzdu, také hraje roli to, zda máte manželku či manžela nebo nějaké děti (vůči kterým máte vyživovací povinnost). Za tyto osoby se zvyšuje nezabavitelné minimum.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 1. 2022

Od začátku roku 2022, se zvyšují normativní náklady na bydlení. Ty se společně s životním minimem, používají pro výpočet nezabavitelné částky. Základní nezabavitelné minimum při exekuci, je stanoveno, jako tři čtvrtiny ze součtu normativních nákladů na bydlení a životního minima:

 • Životní minimum od 1. 1. 2022 = 3860 Kč
 • Normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2022 = 6815 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 = 8006,25 Kč

Kromě základní nezabavitelné částky (v roce 2022 je to 8006,25 Kč), může být nárok i na zvýšení za manželku, manžela, nebo každé dítě (vůči kterému je vyživovací povinnost). Za tyto osoby, se nezabavitelné minimum zvyšuje o 1/3:

 • Neznavitelná částka za manželku či manžela od 1. 1. 2022 = 2668,75 Kč
 • Nezabavitelná částka za každé dítě od 1. 1. 2022 = 2668,75 Kč (*)

(*) Pokud by se jednalo o exekuci kvůli výživnému (alimentům), pak se do nezabavitelného minima, nezapočítá částka za dítě, vůči kterému je dluh na výživném.

Výpočet nezabavitelné částky při exekuci v roce 2022

Pro názornost si můžeme uvést příklad, jak se mění výpočet nezabavitelné částky, od 1. 1. 2022. Srovnáme si, jak to bylo v roce 2021 a jak to je od 1. ledna 2022.

V našem příkladu, budeme mít zaměstnance s exekucí na plat, který má manželku a dvě děti (věk dětí nehraje roli, zvýšení nezabavitelné částky za dítě je stejné, bez ohledu na věk).

Příklad výpočtu nezabavitelné částky od 1. 1. 2022

V tabulce je vidět, že celkové nezabavitelné minimum se pro dlužníka s exekucí, který má manželku a dvě děti, se v roce 2022 zvýší o 267 Kč (celkový součet nezabavitelných částek za dlužníka, manželku a děti, se zaokrouhluje směrem nahoru).

Nezabavitelné minimum 2021 2022 Zvýšení
Nezabavitelná částka za zaměstnance 7 872,75 Kč 8 006,25 Kč +133,5 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 2 624,25 Kč 2 668,75 Kč +44,5 Kč
Nezabavitelná částka za 2 děti 5 248,50 Kč 5 337,50 Kč +89 Kč
Celkem nezabavitelné minimum 15 746 Kč 16 013 Kč +267 Kč

Výpočet exekuce na mzdu nebo jiný příjem v roce 2022

Exekuční srážky se netýkají jenom mzdy (platu), ale exekuci je možné strhávat i z mnoha dalších příjmů:

 • Exekutor může nařídit srážky i z příjmu z nějaké brigády (přivýdělku) na dohodu DPP nebo DPČ.
 • Před exekucí není ochráněn ani důchod (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký)
 • Do exekuce spadá i podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
 • Exekuce je možná i na rodičovský příspěvek během rodičovské dovolené, na peněžitou pomoc v mateřství během mateřské dovolené
 • Srážky se mohou týkat i nemocenské během pracovní neschopnosti

Exekuce je možná i na další příjmy. Exekutor také nemusí nařizovat jenom srážky ze mzdy, ale může nařídit i exekuci na účet v bance, nebo na majetek. A klidně i všechny tři možnosti současně.

Výpočet exekuce na mzdu (plat nebo jiný příjem), ve výsledku není nijak složitý:

 • Nejprve je stanovena čistá mzda (plat či jiný příjem) = exekuce se provádí z čisté mzdy (příjmu)
 • Následně je vypočítána nezabavitelná částka, pokud dlužník nemá manželka/manželku či děti, pak to je v roce 2022 částka 8007 Kč (zaokrouhlí se nahoru), pokud má manžela/manželu či děti, pak se spočítá daná částka (viz příklad výše)
 • Zbytek mzdy (platu či jiného příjmu) se rozdělí na třetiny (případný zbytek 1 nebo 2 Kč, dostává dlužník)
 • Pokud by byl zbytek mzdy (platu či jiného příjmu) vyšší než 21 350 Kč, tak vše nad tuto hranici je zabaveno na exekuci (hranice plně zabavitelné částky)
 • U přednostní pohledávky, dostává exekutor dvě třetiny, jednu dostane dlužník
 • U nepřednostní pohledávky, dostává exekutor jednu třetinu, dvě dostane dlužník

Pokud má někdo více exekucí, tak se ze srážek nejprve platí ta exekuce, která byla doručena jako první (ostatní exekuce „čekají“ než je první plně zaplacena).

Pokud má někdo současně přednostní i nepřednostní exekuci, tak na přednostní exekuci se používá vždy jedna třetina, u druhé třetiny opět záleží na pořadí. Exekuce na výživné (alimenty), má vždy přednost, před všemi ostatními exekucemi.

Příklad výpočtu exekuce na mzdu – přednostní a nepřednostní pohledávka v roce 2022

Pro názornost si můžeme uvést příklad výpočtu exekuce na plat, u dlužníka s čistou mzdou ve výši 30 000 Kč.

V prvním příkladu budeme počítat exekuční srážky, pro nepřednostní pohledávku. Ve druhém příkladu spočítáme srážky pro přednostní pohledávku.

V obou případech, bude výpočet pro zaměstnance, který má manželku a dvě děti. Opět pro srovnání výpočet pro rok 2021 a výpočet v roce 2022.

Tabulka: Příklad výpočtu přednostní a nepřednostní exekuce od 1. 1. 2022

V tabulce je vidět, že u nepřednostní exekuce, zůstane dlužníkovi o 89 Kč více, než v roce 2021. U přednostní exekuce, zůstane dlužníkovi o 178 Kč více.

Výpočet exekuce 2021 2022 Změna
Čistá mzda 30 000 Kč 30 000 Kč
Nezabavitelná částka celkem 15 746 Kč 16 013 Kč
Zbytek mzdy (po odečtení nezabavitelné částky) 14 254 Kč 13 987 Kč
Jedna třetina ze zbytku 4 751 Kč 4 662 Kč
Exekuční srážky – nepřednostní exekuce
Příklad 1 – nepřednostní exekuce
Exekuční srážky – nepřednostní exekuce 4 751 Kč 4 662 Kč -89 Kč
Zbytek mzdy u nepřednostní exekuce 25 249 Kč 25 338 Kč 89 Kč
Příklad 2 – přednostní exekuce
Exekuční srážky – přednostní exekuce 9 502 Kč 9 324 Kč -178 Kč
Zbytek mzdy u přednostní exekuce 20 498 Kč 20 676 Kč 178 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *