Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu od 1. 1. 2024

V roce 2024 se mění podmínky pro výpočet exekuce na mzdu (plat nebo jiný příjem). Od 1. 1. 2024 se sníží normativní náklady na bydlení. Dlužníkům s exekucí, tak v roce 2024, může zůstat méně peněz (srážky budou vyšší). Kolik vám zůstane při exekuci, si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

S platností od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024), se snižuje nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci. Kvůli zrušení mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení, se s platností od od 1. 1. 2024, sníží základní nezabavitelné minimum o 933 Kč. Takto velké snížení je hodně atypické..

Kolik přesně vám v roce 2024 zůstane při exekuci, závisí na tom, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci, kolik je vaše čistá mzda, a zda máte manžela či manželku nebo nějaké dítě (děti). Spočítat si to můžete sami, v naší kalkulačce, pro výpočet exekučních srážek v roce 2024.

Změna při výpočtu exekuce a nezabavitelné částky v roce 2024

 • Výpočet nezabavitelné částky, se odvíjí od toho, kolik je aktuální životní minimum pro jednotlivce (od 1. 1. 2024 je to 4860 Kč)
 • A od toho, kolik jsou aktuální normativní náklady na bydlení (od 1. 1. 2024 je to 14 197 Kč)
 • V roce 2024 jsou normativní náklady o 1400 Kč nižší, a proto se sníží i nezabavitelné minimum
 • Základní nezabavitelná částka se kvůli tomu sníží o 933 Kč na 12 705 Kč

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek mzdy (či jiného příjmu) od 1. 1. 2024

Pro výpočet exekuce na plat (nebo jiný příjem), je rozhodující čistá mzda (srážky se provádí z čisté výplaty, nebo i jiného příjmu).

Roli dále hraje to, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci. U přednostní exekuce, zůstává dlužníkovi (kromě nezabavitelné částky), už jen jedna třetina. U nepřednostní exekuce, zůstávají dvě třetiny:

 • Přednostní exekuce = dluhy vůči státu (daně, sociální nebo zdravotní pojištění), výživné (alimenty), náhrada škody způsobená trestným činem, apod.
 • Nepřednostní exekuce = všechny ostatní dluhy, jako např. nezaplacené splátky půjčky, hypotéky, úvěru, dluh za mobilní telefon, elektřinu, plyn, internet, kabelovou televizi, pokuty za parkování, pokuty v MHD, atd.

Pro výpočet exekuce na mzdu, také hraje roli to, zda máte manželku či manžela nebo nějaké děti (vůči kterým máte vyživovací povinnost). Za tyto osoby se zvyšuje nezabavitelné minimum.

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Snížení nezabavitelné částky od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, se snižují normativní náklady na bydlení. Ty se společně s životním minimem, používají pro výpočet nezabavitelné částky. Životní minimum se v roce 2024 nemění. Základní nezabavitelné minimum při exekuci, je nově stanoveno, jako dvě třetina ze součtu normativních nákladů na bydlení a životního minima:

 • Životní minimum 2024 = 4 860 Kč
 • Normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2024 = 14 197 Kč (v roce 2024 se používají normativní náklady na bydlení v nájmu pro jednu nebo dvě osoby, ve městě od 70 000 obyvatel, které jsou o 1400 Kč nižší, než v minulém roce)
 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2024 = 12 705 Kč

Kromě základní nezabavitelné částky (od 1. 1. 2024 je to 12 705 Kč), může být nárok i na zvýšení za manželku, manžela, nebo každé dítě (vůči kterému je vyživovací povinnost). Za tyto osoby, se nezabavitelné minimum zvyšuje o 1/4:

 • Nezabavitelná částka za manželku či manžela od 1. 1. 2024 = 3 176 Kč 
 • Nezabavitelná částka za každé dítě od 1. 1. 2024 = 3 176 Kč (*) 

(*) Pokud by se jednalo o exekuci kvůli výživnému (alimentům), pak se do nezabavitelného minima, nezapočítá částka za dítě, vůči kterému je dluh na výživném.

Výpočet nezabavitelné částky při exekuci v roce 2024

Pro názornost si můžeme uvést příklad, jak se mění výpočet nezabavitelné částky, od 1. 1. 2024. Srovnáme si, jak to bylo v roce 2022, 2023 a jak to je od 1. ledna 2024.

V našem příkladu, budeme mít zaměstnance s exekucí na plat, který má manželku a dvě děti (věk dětí nehraje roli, zvýšení nezabavitelné částky za dítě je stejné, bez ohledu na věk).

Příklad výpočtu nezabavitelné částky od 1. 1. 2024

V tabulce je vidět, že celkové nezabavitelné minimum se pro dlužníka s exekucí, který má manželku a dvě děti, se v roce 2024 sníží skoro o 1 633 Kč (celkový součet nezabavitelných částek za dlužníka, manželku a děti, se zaokrouhluje směrem nahoru).

Nezabavitelné minimum 2022 2023 2024
Nezabavitelná částka za zaměstnance 11 103,75 Kč 13 638 Kč 12 704,67 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 3 701,25 Kč 3 409,50 Kč 3 176,17 Kč
Nezabavitelná částka za 2 děti 3 701,25 Kč 3 409,50 Kč 3 176,17 Kč
Celkem nezabavitelné minimum 22 208 Kč 23 867 Kč 22 234 Kč

Výpočet exekuce na mzdu nebo jiný příjem v roce 2024

Exekuční srážky se netýkají jenom mzdy (platu), ale exekuci je možné strhávat i z mnoha dalších příjmů:

 • Exekutor může nařídit srážky i z příjmu z nějaké brigády (přivýdělku) na dohodu DPP nebo DPČ.
 • Před exekucí není ochráněn ani důchod (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký)
 • Do exekuce spadá i podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
 • Exekuce je možná i na rodičovský příspěvek během rodičovské dovolené, na peněžitou pomoc v mateřství během mateřské dovolené
 • Srážky se mohou týkat i nemocenské během pracovní neschopnosti

Exekuce je možná i na další příjmy. Exekutor také nemusí nařizovat jenom srážky ze mzdy, ale může nařídit i exekuci na účet v bance, nebo na majetek. A klidně i všechny tři možnosti současně.

Výpočet exekuce na mzdu (plat nebo jiný příjem), ve výsledku není nijak složitý:

 • Nejprve je stanovena čistá mzda (plat či jiný příjem) = exekuce se provádí z čisté mzdy (příjmu)
 • Následně je vypočítána nezabavitelná částka, pokud dlužník nemá manželka/manželku či děti, pak to je od 1. 1. 2024 částka 12 705 Kč (zaokrouhlí se nahoru), pokud má manžela/manželu či děti, pak se spočítá daná částka (viz příklad výše)
 • Zbytek mzdy (platu či jiného příjmu) se rozdělí na třetiny (případný zbytek 1 nebo 2 Kč, dostává dlužník)
 • Pokud by byl zbytek mzdy (platu či jiného příjmu) vyšší než 28 586 Kč, tak vše nad tuto hranici je zabaveno na exekuci (hranice plně zabavitelné částky)
 • U přednostní pohledávky, dostává exekutor dvě třetiny, jednu dostane dlužník
 • U nepřednostní pohledávky, dostává exekutor jednu třetinu, dvě dostane dlužník

Pokud má někdo více exekucí, tak se ze srážek nejprve platí ta exekuce, která byla doručena jako první (ostatní exekuce „čekají“ než je první plně zaplacena).

Pokud má někdo současně přednostní i nepřednostní exekuci, tak na přednostní exekuci se používá vždy jedna třetina, u druhé třetiny opět záleží na pořadí. Exekuce na výživné (alimenty), má vždy přednost, před všemi ostatními exekucemi.

Příklad výpočtu exekuce na mzdu – přednostní a nepřednostní pohledávka v roce 2024

Pro názornost si můžeme uvést příklad výpočtu exekuce na plat, u dlužníka s čistou mzdou ve výši 30 000 Kč.

V prvním příkladu budeme počítat exekuční srážky, pro nepřednostní pohledávku. Ve druhém příkladu spočítáme srážky pro přednostní pohledávku.

V obou případech, bude výpočet pro zaměstnance, který má manželku a dvě děti. Opět pro srovnání výpočet pro rok 2022, 2023 a výpočet v roce 2024.

Tabulka: Příklad výpočtu přednostní a nepřednostní exekuce od 1. 1. 2024

V tabulce je vidět, že u nepřednostní  i přednostní exekuce, zůstane dlužníkovi v roce 2024 podstatně méně, než v roce 2023 (ale zhruba stejně jako v roce 2022).

Výpočet v tabulce je pro zaměstnance, která má manželku a dvě děti (tj. základní nezabavitelná částka je zvýšená za 3 další osoby):

Výpočet exekuce 2022 2023 2024
Čistá mzda 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Nezabavitelná částka celkem 22 208 Kč 23 867 Kč 22 234 Kč
Zbytek mzdy (po odečtení nezabavitelné částky) 7 792 Kč 6 133 Kč 7 766 Kč
Jedna třetina ze zbytku 2 597 Kč 2 044 Kč 2 588 Kč
Exekuční srážky – nepřednostní exekuce
Příklad 1 – nepřednostní exekuce
Exekuční srážky – nepřednostní exekuce 2 597 Kč 2 044 Kč 2 588 Kč
Zbytek mzdy u nepřednostní exekuce 27 403 Kč 27 956 Kč 27 412 Kč
Příklad 2 – přednostní exekuce
Exekuční srážky – přednostní exekuce 5 194 Kč 4 088 Kč 5 176 Kč
Zbytek mzdy u přednostní exekuce 24 806 Kč 25 912 Kč 24 824 Kč

 1. Dobrý den, prosím o radu – mzdová účetní špatně vypočetla srážku za leden 2022 (systém měl špatně nastaveny nezabavitelné částky- z důvodu pozdního schválení) – je již znám postup jak více“srážku za leden“ 2022 opravit, či doplatit dlužníkovi -zaměstnanci?

 2. Dobrý den, dnes jsem si byl pro důchod a mám stejnou výši exekuce jako dřív. Při tom má být od 1.4. vyšší.. Jak je to prosím. Děkuji Toman

 3. dobri den . jsem invalid 3 st. muze mi brat eyekuce vice exekuce?mam duchod 13690 ale pobiram 10000k naklady 7500 a zbyva mi 2500 na celi mesic pritom se zivotni minimim zvedalo pres 4000 ka ja to nemam

 4. dobri den je hezsky ze se zveda duchod ale ja stoho nemam nic ponevac si to stejne veme exekuce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *