Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu od 1. 1. 2023

V roce 2023 se mění podmínky pro výpočet exekuce na mzdu (plat nebo jiný příjem). Od 1. 1. 2023 se zvyšují normativní náklady na bydlení a životní minimum. Dlužníkům s exekucí, tak v roce 2023, může zůstat o něco málo více peněz. Kolik vám zůstane při exekuci, si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

S platností od začátku roku 2023 (od 1. 1. 2023), se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci. Díky mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení, se s platností od od 1. 1. 2023, zvýší základní nezabavitelné minimum 2 534 Kč. Takto velké zvýšení je možné jen díky kombinaci hned několika různých změn.

Kolik přesně vám v roce 2022, zůstane při exekuci, závisí na tom, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci, kolik je vaše čistá mzda, a zda máte manžela či manželku nebo nějaké dítě (děti). Spočítat si to můžete sami, v naší kalkulačce, pro výpočet exekučních srážek v roce 2022.

Změny u výpočtu exekuce a nezabavitelné částky v roce 2023

Od začátku roku 2023, začalo platit hned několik změn, které mají vliv na výpočet nezabavitelné částky pro lidi v exekuci:

 • Od 1. 1. 2023 se zvyšuje životní minimum jednotlivce na 4 860 Kč
 • Od 1. 1. 2023 se zvyšují normativní náklady na bydlení na 15 597 Kč
 • Od ledna 2023 se mění vzorec pro výpočet nezabavitelné částky = nově to jsou 2/3 ze součtu životního minima a normativu na bydlení
 • Od ledna 2023 se mění vzorec pro výpočet zvýšení nezabavitelné částky = nově to je 1/4 z nezabavitelné částky dlužníka (použije se, pokud má dlužník v exekuci  dítě, manželku nebo manžela)
 • Od ledna 2023 se mění vzorec pro výpočet hranice plně zabavitelné částky = nově je to 1,5 násobek součtu životního minima a normativu na bydlení
 • Od ledna 2023 se zvyšuje i nezabavitelná částka při exekuci na účet v bance, nebo nezabavitelná částka v hotovosti při exekuci na majetek

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek mzdy (či jiného příjmu) od 1. 1. 2023

Pro výpočet exekuce na plat (nebo jiný příjem), je rozhodující čistá mzda (srážky se provádí z čisté výplaty, nebo i jiného příjmu).

Roli dále hraje to, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci. U přednostní exekuce, zůstává dlužníkovi (kromě nezabavitelné částky), už jen jedna třetina. U nepřednostní exekuce, zůstávají dvě třetiny:

 • Přednostní exekuce = dluhy vůči státu (daně, sociální nebo zdravotní pojištění), výživné (alimenty), náhrada škody způsobená trestným činem, apod.
 • Nepřednostní exekuce = všechny ostatní dluhy, jako např. nezaplacené splátky půjčky, hypotéky, úvěru, dluh za mobilní telefon, elektřinu, plyn, internet, kabelovou televizi, pokuty za parkování, pokuty v MHD, atd.

Pro výpočet exekuce na mzdu, také hraje roli to, zda máte manželku či manžela nebo nějaké děti (vůči kterým máte vyživovací povinnost). Za tyto osoby se zvyšuje nezabavitelné minimum.

Kalkulačka exekuce na mzdu 2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 1. 2023

Od začátku roku 2023, se zvyšují normativní náklady na bydlení. Ty se společně s životním minimem, používají pro výpočet nezabavitelné částky. Životní minimum se také zvyšuje od 1. 1. 2023. Základní nezabavitelné minimum při exekuci, je nově stanoveno, jako dvě třetina ze součtu normativních nákladů na bydlení a životního minima:

 • Životní minimum od 1. 1. 2023 = 4 860 Kč
 • Normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2023 = 15 537 Kč (v roce 2023 se používají normativní náklady na bydlení v nájmu pro jednu nebo dvě osoby, ve městě od 70 000 obyvatel, v minulém roce to bylo jinak)
 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč

Kromě základní nezabavitelné částky (od 1. 1. 2023 je to 13 638 Kč), může být nárok i na zvýšení za manželku, manžela, nebo každé dítě (vůči kterému je vyživovací povinnost). Za tyto osoby, se nezabavitelné minimum nově zvyšuje o 1/4:

 • Nezabavitelná částka za manželku či manžela od 1. 1. 2023 = 3 409,25 Kč 
 • Nezabavitelná částka za každé dítě od 1. 1. 2023 = 3 409,25 Kč (*) 

(*) Pokud by se jednalo o exekuci kvůli výživnému (alimentům), pak se do nezabavitelného minima, nezapočítá částka za dítě, vůči kterému je dluh na výživném.

Výpočet nezabavitelné částky při exekuci v roce 2023

Pro názornost si můžeme uvést příklad, jak se mění výpočet nezabavitelné částky, od 1. 1. 2023. Srovnáme si, jak to bylo v roce 2022 a jak to je od 1. ledna 2023.

V našem příkladu, budeme mít zaměstnance s exekucí na plat, který má manželku a dvě děti (věk dětí nehraje roli, zvýšení nezabavitelné částky za dítě je stejné, bez ohledu na věk).

Příklad výpočtu nezabavitelné částky od 1. 1. 2023

V tabulce je vidět, že celkové nezabavitelné minimum se pro dlužníka s exekucí, který má manželku a dvě děti, se v roce 2023 zvýší skoro o 1 659 Kč (celkový součet nezabavitelných částek za dlužníka, manželku a děti, se zaokrouhluje směrem nahoru).

Nezabavitelné minimum 2021 do 13.12.2022 od 1.1.2023
Nezabavitelná částka za zaměstnance 7 872,75 Kč 11 103,75 Kč 13 638 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 2 624,25 Kč 3 701,25 Kč 3 409,50 Kč
Nezabavitelná částka za 2 děti 5 248,50 Kč 3 701,25 Kč 3 409,50 Kč
Celkem nezabavitelné minimum 15 746 Kč 22 208 Kč 23 867 Kč

Výpočet exekuce na mzdu nebo jiný příjem v roce 2023

Exekuční srážky se netýkají jenom mzdy (platu), ale exekuci je možné strhávat i z mnoha dalších příjmů:

 • Exekutor může nařídit srážky i z příjmu z nějaké brigády (přivýdělku) na dohodu DPP nebo DPČ.
 • Před exekucí není ochráněn ani důchod (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký)
 • Do exekuce spadá i podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
 • Exekuce je možná i na rodičovský příspěvek během rodičovské dovolené, na peněžitou pomoc v mateřství během mateřské dovolené
 • Srážky se mohou týkat i nemocenské během pracovní neschopnosti

Exekuce je možná i na další příjmy. Exekutor také nemusí nařizovat jenom srážky ze mzdy, ale může nařídit i exekuci na účet v bance, nebo na majetek. A klidně i všechny tři možnosti současně.

Výpočet exekuce na mzdu (plat nebo jiný příjem), ve výsledku není nijak složitý:

 • Nejprve je stanovena čistá mzda (plat či jiný příjem) = exekuce se provádí z čisté mzdy (příjmu)
 • Následně je vypočítána nezabavitelná částka, pokud dlužník nemá manželka/manželku či děti, pak to je od 1. 1. 2023 částka 13 638 Kč (zaokrouhlí se nahoru), pokud má manžela/manželu či děti, pak se spočítá daná částka (viz příklad výše)
 • Zbytek mzdy (platu či jiného příjmu) se rozdělí na třetiny (případný zbytek 1 nebo 2 Kč, dostává dlužník)
 • Pokud by byl zbytek mzdy (platu či jiného příjmu) vyšší než 30 686 Kč, tak vše nad tuto hranici je zabaveno na exekuci (hranice plně zabavitelné částky)
 • U přednostní pohledávky, dostává exekutor dvě třetiny, jednu dostane dlužník
 • U nepřednostní pohledávky, dostává exekutor jednu třetinu, dvě dostane dlužník

Pokud má někdo více exekucí, tak se ze srážek nejprve platí ta exekuce, která byla doručena jako první (ostatní exekuce „čekají“ než je první plně zaplacena).

Pokud má někdo současně přednostní i nepřednostní exekuci, tak na přednostní exekuci se používá vždy jedna třetina, u druhé třetiny opět záleží na pořadí. Exekuce na výživné (alimenty), má vždy přednost, před všemi ostatními exekucemi.

Příklad výpočtu exekuce na mzdu – přednostní a nepřednostní pohledávka v roce 2023

Pro názornost si můžeme uvést příklad výpočtu exekuce na plat, u dlužníka s čistou mzdou ve výši 30 000 Kč.

V prvním příkladu budeme počítat exekuční srážky, pro nepřednostní pohledávku. Ve druhém příkladu spočítáme srážky pro přednostní pohledávku.

V obou případech, bude výpočet pro zaměstnance, který má manželku a dvě děti. Opět pro srovnání výpočet pro rok 2021, 2022 a výpočet v roce 2023.

Tabulka: Příklad výpočtu přednostní a nepřednostní exekuce od 1. 1. 2023

V tabulce je vidět, že u nepřednostní  i přednostní exekuce, zůstane dlužníkovi v roce 2023 podstatně více, než v roce 2022 (a mnohem více, než kolik to bylo v roce 2021).

Výpočet exekuce 2021 do 31. 12. 2022 od 1. 1. 2023
Čistá mzda 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Nezabavitelná částka celkem 15 746 Kč 22 208 Kč 23 867 Kč
Zbytek mzdy (po odečtení nezabavitelné částky) 14 254 Kč 7 792 Kč 6 133 Kč
Jedna třetina ze zbytku 4 751 Kč 2 597 Kč 2 044 Kč
Exekuční srážky – nepřednostní exekuce
Příklad 1 – nepřednostní exekuce
Exekuční srážky – nepřednostní exekuce 4 751 Kč 2 597 Kč 2 044 Kč
Zbytek mzdy u nepřednostní exekuce 25 249 Kč 27 403 Kč 27 956 Kč
Příklad 2 – přednostní exekuce
Exekuční srážky – přednostní exekuce 9 502 Kč 5 194 Kč 4 088 Kč
Zbytek mzdy u přednostní exekuce 20 498 Kč 24 806 Kč 25 912 Kč

 1. Dobrý den, prosím o radu – mzdová účetní špatně vypočetla srážku za leden 2022 (systém měl špatně nastaveny nezabavitelné částky- z důvodu pozdního schválení) – je již znám postup jak více“srážku za leden“ 2022 opravit, či doplatit dlužníkovi -zaměstnanci?

 2. Dobrý den, dnes jsem si byl pro důchod a mám stejnou výši exekuce jako dřív. Při tom má být od 1.4. vyšší.. Jak je to prosím. Děkuji Toman

 3. dobri den . jsem invalid 3 st. muze mi brat eyekuce vice exekuce?mam duchod 13690 ale pobiram 10000k naklady 7500 a zbyva mi 2500 na celi mesic pritom se zivotni minimim zvedalo pres 4000 ka ja to nemam

 4. dobri den je hezsky ze se zveda duchod ale ja stoho nemam nic ponevac si to stejne veme exekuce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *