Osobní bankrot podmínky: Minimální splátka při insolvenci 2024

Při osobním bankrotu (insolvenci) již neplatí podmínka, že byste museli zaplatit 30% dluhů. Je ale podmínka, že musíte být schopni zaplatit minimální měsíční splátku (úplné minimum je 2178 Kč, je to ale různé). Minimální splátka při oddlužení vychází z toho, jaké jsou náklady na insolvenci.

Osobní bankrot (insolvence) je situace, kdy může dlužník (s více dluhy, které nezvládá splácet), požádat soud o oddlužení. Pokud jsou splněny podmínky, pak soud oddlužení povolí. Pro dlužníka to nejčastěji znamená (po dobu 3 nebo 5 roků) splácet alespoň minimální měsíční splátku. Pokud dlužník splní příslušné podmínky, pak je po uplynutí doby  3 nebo 5 roků, zbytek dluhů odpuštěn, a on může začít znovu „s čistým štítem“.

Jaké jsou podmínky pro osobní bankrot (oddlužení)

V roce 2019 (od 1. 6. 2019), začala platit novela insolvenčního zákona, které upravila stávající podmínky pro osobní bankrot. Změna podmínek umožnila, aby na oddlužení dosáhlo více lidí. I ti, kterým by soud do změny podmínek oddlužení nepovolil.

Nově již neplatí podmínka, že by muselo být uhrazeno minimálně 30% všech dluhů. Do změny zákona platilo, že soud povolil oddlužení, jen pokud na začátku dlužník doložil, že v následujících 5 letech bude schopen zaplatit alespoň 30% všech dluhů. To již ale neplatí.

Nyní je požadováno, aby byl dlužník během insolvence schopen splácet alespoň minimální splátku. Resp. zákon požaduje, aby dlužník vyvinul maximální možné úsilí pro splácení dluhů (oněch 30% dluhů zákon stále zmiňuje).

Jaká je minimální splátka při insolvenci (oddlužení)?

Nejčastější formou oddlužení, je formou splátkového kalendáře. Při této formě osobního bankrotu musí dlužník soudu nahlásit všechny své dluhy. Následně, pokud to soud povolí, jsou u dlužníka po dobu 3 nebo 5 roků prováděny srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu). I při oddlužení formou splátek, ale dojde k prodeji cenného majetku dlužníka.

Výše srážek při insolvenci je stejná, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. Dlužníkovi během oddlužení zůstává nezabavitelná částka a jedna třetina ze zbytku mzdy (nebo jiného příjmu)

Pro konkrétní výpočet toho, kolik by vám zůstávalo při insolvenci, můžete použít tuto insolvenční kalkulačku.

Dlužník ale musí současně mít dostatečně vysoký příjem, aby mu z něj mohla být sražena alespoň minimální splátka.

Kolik musím minimálně zaplatit při osobním bankrotu

Pokud to zjednodušíme, pak minimální požadovaná částka, minimum co musíte při insolvenci splácet je 2189 Kč (resp. 1800 Kč bez DPH). Tato částka ale nemusí být pro všechny stejná (je to jen minimum, skutečná výše srážek jsou dvě třetiny ze mzdy, po odečtení nezabavitelné částky).

Je požadováno, aby byl dlužník během insolvence, schopen uhradit náklady na insolvenci (tedy hlavně poplatky pro insolvenčního správce) a minimálně stejnou částku zaplatit i věřitelům.

Jaké jsou náklady na insolvenci?

Do nákladů na insolvenci můžeme zaplatit tyto tři položky:

 • Návrh na insolvenci (oddlužení) stojí maximálně 4 840 Kč (4000 Kč bez DPH)
 • Insolvenčnímu správci se měsíčně platí maximálně 1089 Kč (900 Kč bez DPH)
 • Za každou pohledávku si insolvenční správce účtuje 302,50 Kč (250 Kč bez DPH)

Pokud bychom se bavili o insolvenci na 5 roků, kde má dlužník 15 pohledávek tak za insolvenci zaplatí celkem:

 • 4 840 Kč za návrh na oddlužení
 • 65 340 Kč jako poplatky pro insolvenčního správce
 • 4 538 Kč za zpracování pohledávek
 • Celkem = 74 718 Kč

Minimální měsíční splátka při insolvenci

Aby soud oddlužení dovolil, tak dlužník musí (v tomto případě), uhradit stejnou částku i svým věřitelům. Dlužník musí tedy splácet minimálně 2189 Kč, soud ale případně může stanovit i jinou částku měsíčně.

Při této minimální platbě by dlužník celkem zaplatil 131 340 Kč. Z toho by 69 878 Kč dostal insolvenční správce a zbytek by šel na úhradu pohledávek. Reálně tedy jen 33 282 Kč.

Pokud by měl dlužník dluhy ve výši 2 milióny korun, ale splatil reálně jen cca 61,5 tisíc korun, protože by jeho výše příjmu neumožňovala vyšší srážku, pak by se toto oddlužení považovalo za ukončené a zbytek dluhů by se „prominul“.

V mnoha situacích ale může být stanovení konkrétní minimální splátky složitější.

Osobní bankrot a povinnost platit alimenty

Například v situaci, kdy si od osobní bankrot požádá dlužník, který má povinnost platit alimenty (například 2000 Kč měsíčně).

V takovém případě by soud požadoval, aby byl dlužník po dobu insolvence schopen splácet minimálně:

 • 2000 Kč alimenty
 • 1089 Kč pro insolvenčního správce
 • 1089 Kč na úhradu pohledávek
 • Celkem minimálně 4 178 Kč (250 680 Kč za 5 roků)

Pokud by o oddlužení žádal dlužník, který je úplně bez příjmu, nebo který má jen minimální příjem, ze kterého nebude reálně schopen zaplatit ani tuto minimální splátku, pak mu soud oddlužení dovolit nemusí.

Užitečné odkazy 2024:

 1. Dobrý den mohu se zeptat je správné že žiju sama platím podnájem 10000 Kč jsem dost nemocná nyní jdu na operaci Reinkeho syndromu v roce 2021 mi byl schválen invalidní důchod 1 stupně a bere se mi z výplaty 9000kc a z důchodu 5000kc když znám lidi kteří platí 4500,Kč měsíčně v září to budou 3 roky kdy řádně plním insolvenci děkuji Vávrová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *