Exekuce na účet – může exekutor zabavit i nezabavitelné minimum?

Pokud je nařízena exekuce na mzdu (nebo jiný příjem) a exekuce na účet v bance současně, pak nemáte šanci získat nezabavitelnou část výplaty, která vám bude chodit na účet. Zablokování nezabavitelné části mzdy je ale nepřípustné.

Při exekuci, vám sice na jednu stranu zákon zaručuje nezabavitelné minimum, na druhou stranu ale může velmi snadno nastat situace, kdy při exekuci zůstanete úplně bez prostředků.

Taková situace nastává velmi často. Pokud exekutor nařídí srážky ze mzdy, pak vám z výplaty zůstane jen nezabavitelná částka. Pokud ale současně dojde i k exekuci na bankovní účet (kterou může nařídit ten stejný exekutor, nebo jiný, pokud máte více exekucí), tak se k této nezabavitelné částce jednoduše nedostanete.

Exekuce na účet v bance a mzdu současně

To, že máte nařízeny srážky ze mzdy a současně dojde i k zablokování bankovního účtu, je poměrně obvyklá situace.

Exekutor, může při vymáhání pohledávky postupovat podle svého uvážení. Zákon mu nejenom umožňuje, ale přímo nařizuje, aby při vymáhání pohledávky využil všechny dostupné prostředky.

Je tedy možné, aby exekutor nařídil jak srážky ze mzdy, tak i exekuci na účet v bance nebo i zabavení majetku. Nic mu nebrání, aby všechny tři typy exekuce probíhaly současně.

Ještě častější je ale situace, kdy má dlužník více exekucí. Jeden exekutor mu nařídí exekuci na plat. A další, aby alespoň něco získal, nařídí exekuci na účet.

To je dáno tím, že pokud máte více exekucí, tak jsou srážkami ze mzdy uspokojovány postupně.

Pokud by chtěl druhý exekutor získat peníze srážkami ze mzdy, musel by čekat, než bude splacena první exekuce (výjimkou je situace, kdy se jedná o kombinaci přednostní a nepřednostní pohledávky, které případně mohou být spláceny současně – záleží i na jejich pořadí).

Ve chvíli kdy vám ale druhý exekutor zablokuje účet, tak nemáte šanci, dostat se k nezabavitelné částce, která vám tam chodí po exekuci na mzdu (i když na toto nezabavitelné minimum máte podle zákona nárok).

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance

Pokud dojde k zablokování účtu v bance (z důvodu exekuce), pak máte nárok na nezabavitelné minimum. Na rozdíl od exekuce na mzdu (kdy se nezabavitelné minimum vypočítá každý měsíc), ale při exekuci na účet máte nárok pouze na jedno nezabavitelné minimum.

Z účtu, postiženého exekucí, si tak můžete peníze vybrat jenom jednou. Podle zákona máte nárok na dvojnásobek životního minima. Životní minimum v roce 2021 je 3860 Kč. Podle zákona máte při exekuci nárok na 7720 Kč.

V roce 2020, ale došlo k dočasné změně zákona. V souvislosti s epidemií koronavirus byla nezabavitelná částka při exekuci na účet zvýšena na dvojnásobek. Až do konce roku 2020 a na začátku roku 2021 (do 28. 1. 2021) tedy máte nárok na čtyřnásobek životního minima (tj., na jednorázový výběr částky 15 440 Kč).

V březnu 2021 se schválil návrh, aby byl opět nárok na čtyřnásobek životního minima. Od 1.4.2021 až do 30.6.2021 je při exekuci na účet opět nárok na 15 440 Kč – viz zde.

Toto nezabavitelné minimum ale získáte jen jednou. V dalších měsících už máte „smůlu“. Pokud by vám na účet chodila nezabavitelná část výplaty, pak se k ní jednoduše nedostanete. A po celou dobu exekuce byste byli zcela bez příjmu.

Zbavení nezabavitelné částky ze mzdy, je při exekuci na účet nepřípustné

To, že vám exekutor takto zablokuje nezabavitelnou částku, je ale nepřípustné. ¨

Rozhodl o tom Ústavní soud již v roce 2016. Pokud vám na účet v bance přijde nezabavitelné minimum (po exekuci na mzdu, na důchod nebo na jiný příjem), pak by jej exekutor neměl zabavit.

Na obranu exekutora je ale nutné uvést, že když vám nařídí exekuci na účet, tak od banky nedostane informaci o tom, kolik máte na účtu peněz. Nebo jestli vám tam chodí nějaký příjem a z jakého zdroje. Exekutor tedy nemusí vědět o tom, že vám zablokoval i nezabavitelnou částku.

Musíte to tedy řešit sami. Měli byste se obrátit na exekutora (který nařídil exekuci na účet v bance) a podat návrh na částečné zastavení exekuce. Měli byste uvést, o jakou částku se jedná (nezabavitelné minimum).

Je potřeba uvést všechny relevantní informace. To, že máte další exekuci na plat, že vám z platu zaměstnavatel provádí srážky, a že vám na účet chodí jen nezabavitelné minimum. Všechny skutečnosti je potřeba doložit příslušnými dokumenty.

Na základě tohoto návrhu, by vám měl exekutor uvolnit alespoň tu nezabavitelnou částku, která vám tam chodí po exekuci na plat.

  • Analogicky by se postupovalo, pokud by se jednalo o exekuci na jiný příjem. Nezabavitelné minimum se spočítá stejně, i při exekuci na důchod, na nemocenské dávky, na mateřskou nebo na rodičovskou.
  • Podobně by se dala řešit i situace, kdy by vám na účet chodily nějaké sociální dávky, které nepodléhají exekuci. Jedná se například o příspěvek na bydlení nebo dávky hmotné noze (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení).

To znamená, že pokud u vás dojde k exekuci na účet v bance a exekuci na mzdu současně (nebo jiný příjem), je to potřeba začít řešit. Jinak budete opravdu i několik měsíců bez příjmu.

Chráněný bankovní účet pro dlužníky v exekuci

Tuto složitou situaci, kdy vám na jednu stranu zůstane nezabavitelná část mzdy, ale ta je současně zablokována exekucí na účet, řeší aktuálně navrhovaná novela zákona.

Pokud bude schválena, pak by v roce 2021 měla být možnost, zřízení chráněného účtu pro lidi s exekucí. Pokud by vám exekutor zablokoval účet v bance, mohli byste se obrátit na banku a požádat o zřízení chráněného účtu.

Na tento chráněný účet by pak exekutor nemohl „sáhnout“. Vy byste pak měli možnost si tam po dobu exekuce, posílat nezabavitelnou část výplaty nebo třeba sociální dávky (na které se nevztahuje exekuce).

Zřízení tohoto bankovního účtu, by vám měla banka umožnit bez toho, že by si účtovala nějaké extra poplatky. Cena za zřízení chráněného účtu by měla být stejná, jako založení nového účtu u dané banky (tedy podle ceníku banky, u většiny bank v ČR je založení nového účtu zdarma).

Novela zákona byla sice na konci roku 2020 schválena v Parlamentu, ale Senát ji následně (17. 12. 2020) vrátil s pozměňovacími návrhy do Parlamentu. Ten tedy musí změnu zákona projednat ještě jednou. Chráněný účet pro dlužníky v exekuci tak bude k dispozici, až v první části roku 2021.

  1. Proč se těch exekutorů pořád zastáváte.Exekutor velmi dobře ví, že peníze jednou jím exekuované přijdou na účet a už by je neměl brát. Zaměstnavatel mu prozradí kam zbytek peněz poslal. Exekutor jedná protizákonně a vy ho chudáčka ještě snad budete litovat. To je hnus.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *