Kalkulačka výplaty: Kolik je čistá mzda v roce 2022?

Od začátku roku se zvyšuje minimální mzda, minimální zaručená mzda, může se zvýšit i čistá výplata. Od 1. 1. 2022 se zvyšuje daňová sleva na poplatníka o 250 Kč měsíčně. V této kalkulačce, si můžete spočítat svoji čistou výplatu (mzdu) v roce 2022.

Od 1. ledna 2022, se zvyšuje daňová sleva pro zaměstnance o 250 Kč měsíčně. Což může znamenat zvýšení čisté mzdy o tuto částku. Kromě toho, je se začátkem roku 2022, spojeno i několik dalších změn, které mohou pozitivně ovlivnit výplatu:

 • Od 1. ledna 2022 se zvyšuje minimální mzda o 1 000 Kč na 16 200 Kč
 • Od 1. ledna 2022 se zvyšuje i minimální zaručená mzda (8 skupin podle profesí, od 16 200 Kč do 32 400 Kč)
 • Od 1. ledna 2022 se zvyšují platy u některých státních zaměstnanců (zdravotnictví, školství, apod., plošné zvýšení o 1000 Kč nebylo schváleno)
 • Od 1. ledna 2022 se zvyšuje daňová sleva na poplatníka o 250 Kč měsíčně (tj. 3000 Kč za rok, nově je to 30 40 Kč za rok; 2570 Kč za měsíc)

Výpočet výplaty bez superhrubé mzdy

Tohle sice není novinka, neškodí si to ale připomenout. Už na začátku minulého roku (od 1. 1. 2021) došlo k podstatné změně ve výpočtu výplaty. V předchozích letech, se daň (základní daň je 15%) nepočítala z hrubé mzdy, ale ze superhrubé mzdy.

Superhrubá mzda, byla součet hrubé mzdy a dále sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Takže pro výpočet daně pro zaměstnance, se používala o cca třetinu vyšší částka, než samotná hrubá mzda. Vypočítaná daň, tak byla podstatně vyšší (o cca čtvrtinu).

Superhrubá mzda, ale byla zrušena. To v minulém roce znamenalo reálné zvýšení čisté mzdy. Pro většinu zaměstnanců, se čistá mzda zvýšila minimálně o 1000 Kč (pro velkou většinu ale ještě více).

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté výplaty v roce 2022

V této mzdové kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je/bude vaše čistá mzda v roce 2022. Pro výpočet je nutné zadat všechny potřebné parametry – daňové slevy apod.

Kalkulačka čistá mzda 2021
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Zvýšení čisté mzdy v roce 2022

Od 1. 1. 2022 se zvyšuje základní daňová sleva pro zaměstnance (daňová sleva na poplatníka) o 250 Kč měsíčně:

 • Daňová sleva na poplatníka v roce 2021 = 27 840 Kč za rok (2 320 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva na poplatníka v roce 2022 = 30 480 Kč za rok (2 570 Kč měsíčně)
 • Zvýšení od 1. 1. 2022 o 3 000 Kč za rok (o 250 Kč měsíčně)

V polovině roku 2021, také došlo ke zvýšení daňové slevy (daňového zvýhodnění) na druhé a třetí dítě. Za rok 2021, je tuto změnu možné uplatnit zpětně, v daňovém přiznání. V roce 2022, se tato změna projeví přímo ve výpočtu čisté výplaty (pokud máte u zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka).

Zvýšení minimální mzdy v roce 2022

V roce 2022 (tak jako i v několika předchozích letech), se od začátku roku zvyšuje minimální hrubá měsíční mzda. Zvyšuje se o 1000 Kč:

 • Minimální hrubá měsíční mzda v roce 2021 = 15 200 Kč
 • Minimální hrubá měsíční mzda v roce 2022 = 16 200 Kč
 • Zvýšení od 1. 1. 2022 o 1000 Kč
 • Minimální hrubá hodinová mzda v roce 2022 = 96,40 Kč

Zvýšení minimální mzdy, má sice dopad jen na poměrně malou skupinu zaměstnanců (za minimální mzdu pracují asi jen 3% zaměstnanců). Od minimální mzdy je ale odvozena minimální zaručená mzda, která se od 1. 1. 2022 automaticky zvyšuje.

Zvýšení minimální zaručené mzdy v roce 2022

Pro jednotlivé profese (8 skupin podle druhu práce, náročnosti a odpovědnosti), je stanovena minimální zaručená mzda. Ta se týká soukromého sektoru (u státních zaměstnanců, jsou ale obdobné platové tabulky).

Minimální zaručená mzda, se od 1. 1. 2022 také zvyšuje. Pro první skupinu, je minimální zaručená mzda stejná, jako ta minimální (16 200 Kč). Pro nejvyšší (osmou) skupinu, je minimální zaručená mzda dvojnásobkem minimální mzdy (32 400 Kč).

Zaměstnavatel, vám za práci v dané profesi, musí poskytnout minimálně zaručenou mzdu (pokud si nedojednáte jinou, vyšší výplatu).

Platová tabulka – minimální zaručená mzda 2022

Skupina Profese Minimální zaručená mzda (měsíc) Minimální zaručená mzda (hodina)
1 Pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka, doručovatel zásilek, nosič zavazadel 16 200 Kč 96,40 Kč
2 Kopáč, lešenář do 10m, sanitář, pokojská, trafikant, asfaltér 17 900 Kč 106,50 Kč
3 Zedník, klempíř, instalatér, topenář, číšník, barman, holič, kadeřník 19 700 Kč 117,50 Kč
4 Průvodce s tlumočením, kuchař specialista, krejčí v modelové a zakázkové výrobě 21 800 Kč 129,80 Kč
5 Řidič autobusu, mistr, dispečer, záchranář, všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, personální a mzdová účetní, průzkumník trhu, učitel ve školce 24 100 Kč 143,30 Kč
6 Obchodní referent, speciální pedagog, správce sítí, tvůrce IT systému, samostatný projektant rozsáhlých a náročných staveb 26 600 Kč 158,20 Kč
7 Finanční expert, lékař, zubař, farmaceut, expert na marketing, programátor 29 400 Kč 174,70 Kč
8 Odborník na finanční a obchodní strategii organizací, makléř na finančním a kapitálovém trhu, špičkový vědecký pracovník řešící principálně nové vědeckovýzkumné okruhy 32 400 Kč 192,80 Kč

Výpočet výplaty 2022 – sociální pojištění

Sociální pojištění, které se vám strhává z hrubé mzdy, se v roce 2022 nemění. Sociální (důchodové) pojištění, je 6,5% z hrubé mzdy. Zaměstnavatel k tomu platí dalších 24,8% z hrubé mzdy.

Sociální pojištění se platí vždy, s výjimkou práce na dohodu (u DPP, pokud je příjem do 10 000 Kč, u DPČ, pokud je příjem pod 3500 Kč).

Výpočet výplaty 2022 – zdravotní pojištění

Ani zdravotní pojištění, které se zaměstnancům strhne z výplaty, se v roce 2022 nemění. Zdravotní pojištění, je 4,5% z hrubé mzdy. Zaměstnavatel k tomu platí dalších 9%.

Současně také součet zdravotního pojištění zaplaceného zaměstnavatelem a zaměstnancem, musí být minimálně 2187 Kč (13,5% z minimální mzdy). Pokud by byl součet nižší (například u zkráceného úvazku), může se strhnout doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Zdravotní pojištění se neplatí u práce na dohodu (u DPP, pokud je příjem do 10 000 Kč, u DPČ, pokud je příjem pod 3500 Kč).

V takovém případě si ale zaměstnanec s dohodou, musí případně platit zdravotní pojištění sám (placení zdravotního pojištění je na rozdíl od sociálního povinné, platit si ho nemusí například studenti, důchodci, ženy na mateřské/rodičovské, u vedlejších zaměstnání apod. – resp. nevztahuje se na ně doplatek do minimálního zdravotního pojištění).

Výpočet výplaty 2022 – kolik jsou daně?

Výpočet daně z výplaty, se měnil v minulém roce. Zrušila se superhrubá mzda, což vedlo k podstatnému snížení placené daně z výplaty.

 • Základní daň z výplaty je 15%
 • Při vysokém příjmu (nad 155 644 Kč měsíčně) se platí daň 23% (z částky na 155 644 Kč)

Od základní vypočítané daně, je ale možné odečítat daňové slevy (nebo tyto slevy případně uplatnit v daňovém přiznání).

V některých případech (především u zaměstnanců s více dětmi a nižší mzdou), může docházet i k situaci, kdy vzniká nárok na daňový bonus. Nejen, že se neplatí žádná daň z výplaty, ale stát vám i nějaké peníze přidá (daňový bonus za dítě/děti). Někdy tam může být čistá výplata vyšší, než hrubá mzda.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *