Co je insolvence a jak probíhá? Kolik mi zůstane při insolvenci v roce 2022?

Aby soud povolil osobní bankrot, musí zde být předpoklad, že dlužník bude po dobu 3 nebo 5 roků schopen splácet alespoň minimální splátku (náklady insolvence a minimální částka na úhradu dluhů).

V případě, že máte více různých pohledávek, nezaplacených dluhů po splatnosti, které již nezvládáte splácet, pak je podobnou situaci možné řešit prostřednictvím soudního oddlužení (neboli také insolvence či osobního bankrotu). Na úvod je ale nutné říci, že insolvence není vhodným řešením pro všechny dlužníky, a určitě to neznamená, že byste se nějak jednoduše zbavili svých dluhů.

Co je to insolvence neboli osobní bankrot?

V případě, že má nějaký dlužník (fyzická, nepodnikající osoba), více než jeden dluh (musí být alespoň dva různí věřitelé), pak může při splnění zákonných podmínek požádat soud o povolení soudního oddlužení.

Pokud soud návrh na osobní bankrot schválí, jsou zde dvě možnosti, jak může být insolvence řešena:

 • Zpeněžením majetkové podstaty = tedy laicky řešeno prodejem majetku dlužníka
 • Plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty = po dobu 3 nebo5 roků jsou prováděny srážky z dlužníkových příjmů a současně dojde i prodeji majetku

K prodeji majetku (zpeněžení majetkové podstaty) dochází v každém případě. Tomu se při oddlužení nevyhnete.

Insolvence = rychle a snadno se zbavím dluhů?

Mnoho lidí, kteří uvažují o vyhlášení osobního bankrotu, žije v poněkud mylné představě, že insolvence je rychlý a snadný způsob, jak se zbavit dluhů. Tak tomu ale není.

Aby soud povolil osobní bankrot, musí zde být předpoklad, že dlužník bude za dobu 3 nebo 5 roků schopen uhradit každý měsíc alespoň minimální splátku. To ale současně nezaznamená, že by stačilo platit jen toto minimum, aby měl dlužník „pokoj“. Tak to nefunguje.

Pokud soud povolí oddlužené formou splátkového kalendáře, pak jsou u dlužníka v následujících 3 nebo 5 letech prováděny srážky z příjmů (ze mzdy, z důchodu nebo i z dalších třeba jen jednorázových příjmů).

Srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu) jsou ve stejné výši jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. Takže řadě dlužníků v insolvenci, je z platu stržena podstatná část příjmu. Kromě toho musí dlužník během insolvence nahlásit všechny mimořádné příjmy (odměny a bonusy v práci, dědictví, výhry, … cokoliv jiného). A i tyto peníze jdou na úhradu exekuce.

Dlužník tedy během insolvence musí splácet nejméně minimální částku, ale současně to má být tolik, kolik si může dovolit (u někoho je to méně, u někoho více).

Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2022?

Postup provádění srážek, při oddlužení formou splátkového kalendáře je stejný, jako v případě exekučních srážek ze mzdy u přednostní pohledávky. Pokud tedy o insolvenci požádá zaměstnanec, tak jeho zaměstnavatel poté provádí srážky z platu. V takovém případě zaměstnanci zůstává jen určitá část platu = nezabavitelné minimum.

V roce 2022, jsou ale kvůli rozdílnému výkladu změny zákona, dva různé výpočty nezabavitelné částky:

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 4. 2022 (podle Ministerstva spravedlnosti):

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 4. 2022 zvýší na 9138,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 4. 2022 zvýší na 3046,25 Kč

Podle některých soudů, se má ale nezabavitelné minimum zvyšovat méně:

 • Základní nezabavitelná částka (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 8 298,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 2 766,25 Kč

Třetí zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci – od 1. 7. 2022

V roce 2022, dochází již ke třetí změně, ke třetímu zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Od začátku července 2022, se nezabavitelné minimum opět zvyšuje, díky zvýšení životního a existenčního minima (zvyšuje se o 8,8% od 1. 7. 2022).

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci v roce 2022:

 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 = 8 846,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 = 9 138,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 = 9 416,25 Kč

Pokud má dlužník manželku, manžela, či nějaké dítě, připočítává se k této základní nezabavitelné částce, ještě jedna třetina (za každou osobu).

Nové kalkulačky pro výpočet exekuce a insolvence od července 2022:

Na začátku června (8. 6. 2022), také Nejvyšší soud rozhodl, že lidé s exekucí nebo insolvencí, mají v roce 2022, nárok na vyšší nezabavitelnou částku. A to již od začátku roku 2022.

Kolik peněz mi zůstane při insolvenci?

Po odečtení základní nezabavitelné částky od čisté mzdy, se zbylá část platu dále rozděluje. Pokud je zbytek platu vyšší než 24 370 Kč (nebo případně 22 130 Kč), pak vše, co je nad tento limit, připadá insolvenčnímu správci. Zbylá částka 24 370 Kč nebo 22 130 Kč (nebo případně nižší, pokud je zbytek čisté mzdy nižší než 24 370 Kč nebo 22 130 Kč), se rozdělí na třetiny.

Dvě třetiny z 24 370 Kč nebo 22 130 Kč (nebo z nižšího zbytku mzdy) dostává insolvenční správce. Jednu třetinu dostává dlužník (v roce 2022 je to maximálně 8123 Kč nebo 7376  Kč).

Sami si to můžete spočítat v této insolvenční kalkulačce pro rok 2022:

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 4. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Příklad výpočtu výše splátky při insolvenci

Příklad 1: Pan Novák požádal soud o povolení oddlužení formou splátkového kalendáře. Pan Novák má dvě děti a manželku. Jeho obvyklá čistá mzda je 21 500 Kč čistého (příklad výpočtu podle doporučení Ministerstva spravedlnosti).

 • Základní nezabavitelné minimum = 9 138,75 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku a děti = 3 x 3 046,25 Kč
 • Celkové nezabavitelné minimum = 18 278 Kč
 • Zbytek čisté mzdy = 3222 Kč
 • Z částky 3222 Kč dostává p. Novák částku 1074 Kč
 • Celkem p. Novák při insolvenci dostane 19 352 Kč
 • Insolvenční správce dostane 2 148 Kč

Příklad 2: Pan Novák požádal soud o povolení oddlužení formou splátkového kalendáře. Pan Novák má dvě děti a manželku. Jeho obvyklá čistá mzda je 21 500 Kč čistého (příklad výpočtu podle toho, jak rozhodují některé soudy).

 • Základní nezabavitelné minimum = 8 298,75 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku a děti = 3 x 2 766,25 Kč
 • Celkové nezabavitelné minimum = 16 598 Kč
 • Zbytek čisté mzdy = 4902 Kč
 • Z částky 4902 Kč dostává p. Novák částku 1634 Kč
 • Celkem p. Novák při insolvenci dostane 18 232 Kč
 • Insolvenční správce dostane 3 268 Kč

Odměna insolvenčního správce při oddlužení

Pozor také na to, že oddlužení není „zadarmo“. Z částky, která je sražena z příjmu zaměstnance a odeslána insolvenčnímu správci, jde určitá část na pokrytí nákladů insolvence. To prakticky znamená, že insolvenční správce si může strhnout tyto poplatky

 • Odměna insolvenčního správce = 750 Kč (při společném oddlužení manželů je to 1125 Kč)
 • Náhrada hotových výdajů = 150 Kč (u manželů je to 225 Kč)
 • Celkem tedy 1089 Kč (s DPH) u oddlužení jednotlivce
 • Celkem tedy 1633,5 Kč (s DPH) při společném oddlužení manželů

Jak probíhá oddlužení?

Prvním krokem je obrátit se na soud. Zde by měl dlužník zvážit využít pomoc nějakého právníka nebo specializované poradny (dají se najít i bezplatné porady, které vám pomohou připravit insolvenční návrh zdarma). Značná část návrhů na oddlužení je totiž soudem zamítnuta kvůli formálním pochybením.

Od roku 2017 je stanovena maximální částka, která může být účtována za vypracování návrhu na insolvenci:

 • 4840 Kč (4000 Kč bez DPH) při oddlužení jednotlivce
 • 7260 Kč (6000 Kč bez DPH) při společném oddlužení manželů

V návrhu na oddlužení by mělo být uvedeno, jakou formou by mělo být oddlužení provedeno – tedy jestli prodejem majetku nebo splátkovým kalendářem.

K žádosti je pak nutné doložit seznam všech věřitelů a vyčíslení pohledávek. Údaje o čekávaných příjmech v následujících 5 letech. Údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky. Také je požadován seznam majetku.

Pokud jsou splněny všechny náležitosti, soud povolí oddlužení a jmenuje insolvenčního správce

 1. Opravdu je insolvence 5 roků? Mám ins.od června 2013 a správce řekl,že budu splácet až do října 2018 !To je o 4 měsíce déle ! Děkuji za odpověď

 2. Mám insolvenci a zbývající dluh mohu uhradit v hotovosti. Jak mám postupovat? Bude ještě při ukončení insolvence probíhat soudní jednání? Insolvenční správce několikrát nejednal v souladu se svými povinnostmi. Může můj právní zástupce ovlivnit výši jeho odměny? Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *