Co je insolvence jak probíhá?

Aby soud povolil osobní bankrot, musí zde být předpoklad, že dlužník bude po dobu 3 nebo 5 roků schopen splácet alespoň minimální splátku (náklady insolvence a minimální částka na úhradu dluhů).

V případě, že máte více různých pohledávek, nezaplacených dluhů po splatnosti, které již nezvládáte splácet, pak je podobnou situaci možné řešit prostřednictvím soudního oddlužení (neboli také insolvence či osobního bankrotu). Na úvod je ale nutné říci, že insolvence není vhodným řešením pro všechny dlužníky, a určitě to neznamená, že byste se nějak jednoduše zbavili svých dluhů.

Co je to insolvence neboli osobní bankrot?

V případě, že má nějaký dlužník (fyzická, nepodnikající osoba), více než jeden dluh (musí být alespoň dva různí věřitelé), pak může při splnění zákonných podmínek požádat soud o povolení soudního oddlužení.

Pokud soud návrh na osobní bankrot schválí, jsou zde dvě možnosti, jak může být insolvence řešena:

 • Zpeněžením majetkové podstaty = tedy laicky řešeno prodejem majetku dlužníka
 • Plněním splátkového kalendáře = po dobu 3 nebo5 roků jsou prováděny srážky z dlužníkových příjmů

Asi nejčastěji žádnou formou oddlužení, je právě plněním splátkového kalendáře.

Insolvence = rychle a snadno se zbavím dluhů?

Mnoho lidí, kteří uvažují o vyhlášení osobního bankrotu, žije v poněkud mylné představě, že insolvence je rychlý a snadný způsob, jak se zbavit dluhů. Tak tomu ale není.

Aby soud povolil osobní bankrot, musí zde být předpoklad, že dlužník bude za dobu 3 nebo 5 roků schopen uhradit každý měsíc alespoň minimální splátku. To ale současně nezaznamená, že by stačilo platit jen toto minimum, aby měl dlužník „pokoj“. Tak to nefunguje.

Pokud soud povolí oddlužené formou splátkového kalendáře, pak jsou u dlužníka v následujících 3 nebo 5 letech prováděny srážky z příjmů (ze mzdy, z důchodu nebo i z dalších třeba jen jednorázových příjmů).

Srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu) jsou ve stejné výši jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. Takže řadě dlužníků v insolvenci je z platu stržena podstatná část příjmu. Kromě toho musí dlužník během insolvence nahlásit všechny mimořádné příjmy (odměny a bonusy v práci, dědictví, výhry, … cokoliv jiného). A i tyto peníze jdou na úhradu exekuce.

Dlužník tedy během insolvence musí splácet nejméně minimální částku, ale současně to má být tolik, kolik si může dovolit (u někoho je to méně, u někoho více).

Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2020?

Postup provádění srážek, při oddlužení formou splátkového kalendáře je stejný, jako v případě exekučních srážek ze mzdy u přednostní pohledávky. Pokud tedy o insolvenci požádá zaměstnanec, tak jeho zaměstnavatel poté provádí srážky z platu. V takovém případě zaměstnanci zůstává jen určitá část platu = nezabavitelné minimum:

 • Základní nezabavitelná částka je v roce 2020 ve výši 7771,5 Kč
 • Pokud má dlužník děti nebo manželku, pak se nezabavitelná částka zvyšuje o dalších 2590,5 Kč (platné od 1.7.2020) za každou takovou osobu

Kolik peněz mi zůstane při insolvenci?

Po odečtení základní nezabavitelné částky od čisté mzdy, se zbylá část platu dále rozděluje. Pokud je zbytek platu vyšší než 20 724 Kč, pak vše, co je nad tento limit, připadá insolvenčnímu správci. Zbylá částka 20 724 Kč (nebo případně nižší, pokud je zbytek čisté mzdy nižší než 20 724 Kč), se rozdělí na třetiny.

Dvě třetiny z 20 724 Kč (nebo z nižšího zbytku mzdy) dostává insolvenční správce. Jednu třetinu dostává dlužník (v roce 2020 je to maximálně 6908 Kč)

Příklad výpočtu výše splátky při insolvenci

Příklad 1: Pan Novák požádal soud o povolení oddlužení formou splátkového kalendáře. Pan Novák má dvě děti a manželku. Jeho obvyklá čistá mzda je 21 500 Kč čistého.

 • Základní nezabavitelné minimum = 7771,5 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku a děti = 3×2591,5 Kč = 7771,5 Kč
 • Celkové nezabavitelné minimum = 15 543 Kč
 • Zbytek čisté mzdy = 5957 Kč
 • Z částky 5957 Kč dostává p. Novák částku 1985 Kč
 • Celkem p. Novák při insolvenci dostane 17 530 Kč
 • Insolvenční správce dostane 3 970 Kč

Příklad 2: Pan Dvořák požádal soud o povolení oddlužení formou splátkového kalendáře. Stejně jako p. Novák i on má čistou mzdu 21500 Kč. Nemá ale žádné děti ani manželku.

 • Základní nezabavitelné minimum = 7771,5 Kč
 • Zbytek čisté mzdy = 13 728 Kč
 • Z částky 13 728 dostává p. Dvořák částku 4576 Kč
 • Celkem p. Dvořák při insolvenci dostane 12 348 Kč
 • Insolvenční správce dostane 9 152 Kč

Odměna insolvenčního správce při oddlužení

Pozor také na to, že oddlužení není „zadarmo“. Z částky, která je sražena z příjmu zaměstnance a odeslána insolvenčnímu správci, jde určitá část na pokrytí nákladů insolvence. To prakticky znamená, že insolvenční správce si může strhnout tyto poplatky

 • Odměna insolvenčního správce = 750 Kč (při společném oddlužení manželů je to 1125 Kč)
 • Náhrada hotových výdajů = 150 Kč (u manželů je to 225 Kč)

Výše uvedené částky pak mohou být zvýšeny ještě o DPH (pokud je insolvenční správce plátcem této daně).

Jak probíhá oddlužení?

Prvním krokem je obrátit se na soud. Zde by měl dlužník zvážit využít pomoc nějakého právníka nebo specializované poradny (dají se najít i bezplatné porady, které vám pomohou připravit insolvenční návrh zdarma). Značná část návrhů na oddlužení je totiž soudem zamítnuta kvůli formálním pochybením.

V návrhu na oddlužení by mělo být uvedeno, jakou formou by mělo být oddlužení provedeno – tedy jestli prodejem majetku nebo splátkovým kalendářem.

K žádosti je pak nutné doložit seznam všech věřitelů a vyčíslení pohledávek. Údaje o čekávaných příjmech v následujících 5 letech. Údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky. Také je požadován seznam majetku.

Pokud jsou splněny všechny náležitosti, soud povolí oddlužení a jmenuje insolvenčního správce

 1. Opravdu je insolvence 5 roků? Mám ins.od června 2013 a správce řekl,že budu splácet až do října 2018 !To je o 4 měsíce déle ! Děkuji za odpověď

 2. Mám insolvenci a zbývající dluh mohu uhradit v hotovosti. Jak mám postupovat? Bude ještě při ukončení insolvence probíhat soudní jednání? Insolvenční správce několikrát nejednal v souladu se svými povinnostmi. Může můj právní zástupce ovlivnit výši jeho odměny? Děkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *