Co je insolvence jak probíhá?

Aby soud povolil osobní bankrot, musí zde být předpoklad, že dlužník bude za dobu 5 roků schopen uhradit nejméně 30% svých dluhů.

V případě, že máte více různých pohledávek, nezaplacených dluhů po splatnosti, které již nezvládáte splácet, pak je podobnou situaci možné řešit prostřednictvím soudního oddlužení (neboli také insolvence či osobního bankrotu). Na úvod je ale nutné říci, že insolvence není vhodným řešením pro všechny dlužníky, a určitě to neznamená, že byste se nějak jednoduše zbavili svých dluhů.

Co je to insolvence neboli osobní bankrot?

V případě, že má nějaký dlužník (fyzická, nepodnikající osoba), více než jeden dluh (musí být alespoň dva různí věřitelé), pak může při splnění zákonných podmínek požádat soud o povolení soudního oddlužení.

Pokud soud návrh na osobní bankrot schválí, jsou zde dvě možnosti, jak může být insolvence řešena:

 • Zpeněžením majetkové podstaty = tedy laicky řešeno prodejem majetku dlužníka
 • Plněním splátkového kalendáře = po dobu 5 roků jsou prováděny srážky z dlužníkových příjmů

Asi nejčastěji žádnou formou oddlužení, je právě plněním splátkového kalendáře.

Insolvence = rychle a snadno se zbavím dluhů?

Mnoho lidí, kteří uvažují o vyhlášení osobního bankrotu, žije v poněkud mylné představě, že insolvence je rychlý a snadný způsob, jak se zbavit dluhů. Tak tomu ale není.

Aby soud povolil osobní bankrot, musí zde být předpoklad, že dlužník bude za dobu 5 roků schopen uhradit nejméně 30% svých dluhů. To ale současně nezaznamená, že by stačilo uhradit jenom těchto 30%, aby měl dlužník „pokoj“. Tak to nefunguje.

Pokud soud povolí oddlužené formou splátkového kalendáře, pak jsou u dlužníka v následujících 5 letech prováděny srážky z příjmů (ze mzdy, z důchodu nebo i z dalších třeba jen jednorázových příjmů).

Je požadováno, aby dlužník uhradil nejméně 30% dluhů. Ale srážky budou probíhat po celou dobu 5 roků (nebo případně kratší dobu, pokud by dlužník zvládnul uhradit své dluhy do výše 100% za kratší dobu). Takže není výjimkou, že dlužník ve finále uhradí třeba i 50%, 70% nebo i více.

Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci?

Postup provádění srážek, při oddlužení formou splátkového kalendáře je stejný, jako v případě exekučních srážek ze mzdy u přednostní pohledávky. Pokud tedy o insolvenci požádá zaměstnanec, tak jeho zaměstnavatel poté provádí srážky z platu. V takovém případě zaměstnanci zůstává jen určitá část platu = nezabavitelné minimum:

 • Základní nezabavitelná částka je v roce 2017 ve výši 6154,67 Kč
 • Pokud má dlužník děti nebo manželku, pak se nezabavitelná částka zvyšuje o dalších 1538,67 Kč (platné pro rok 2017) za každou takovou osobu

Kolik peněz mi zůstane při insolvenci?

Po odečtení základní nezabavitelné částky od čisté mzdy, se zbylá část platu dále rozděluje. Pokud je zbytek platu vyšší než 9232 Kč, pak vše, co je nad tento limit, připadá insolvenčnímu správci. Zbylá částka 9232 Kč (nebo případně nižší, pokud je zbytek čisté mzdy nižší než 9232 Kč), se rozdělí na třetiny.

Dvě třetiny z 9232 Kč (nebo z nižšího zbytku mzdy) dostává insolvenční správce. Jednu třetinu dostává dlužník (v roce 2017 je to maximálně 3077 Kč)

Příklad výpočtu výše splátky při insolvenci

Příklad 1: Pan Novák požádal soud o povolení oddlužení formou splátkového kalendáře. Pan Novák má dvě děti a manželku. Jeho obvyklá čistá mzda je 21 500 Kč čistého.

 • Základní nezabavitelné minimum = 6154,67 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku a děti = 3×1538,67 Kč = 4616,01 Kč
 • Celkové nezabavitelné minimum = 10 771 Kč
 • Zbytek čisté mzdy = 10779 Kč
 • Vše nad 9232 je zabaveno = 1497 Kč
 • Z částky 9232 dostává p. Novák částku 3077 Kč
 • Celkem p. Novák při insolvenci dostane 13 849 Kč
 • Insolvenční správce dostane 7651 Kč

Příklad 2: Pan Dvořák požádal soud o povolení oddlužení formou splátkového kalendáře. Stejně jako p. Novák i on má čistou mzdu 21500 Kč. Nemá ale žádné děti ani manželku.

 • Základní nezabavitelné minimum = 6154,67 Kč
 • Zbytek čisté mzdy = 15354 Kč
 • Vše nad 9232 je zabaveno = 6113 Kč
 • Z částky 9232 dostává p. Dvořák částku 3077 Kč
 • Celkem p. Dvořák při insolvenci dostane 9232 Kč
 • Insolvenční správce dostane 12 268 Kč

Odměna insolvenčního správce při oddlužení

Pozor také na to, že oddlužení není „zadarmo“. Z částky, která je sražena z příjmu zaměstnance a odeslána insolvenčnímu správci, jde určitá část na pokrytí nákladů insolvence. To prakticky znamená, že insolvenční správce si může strhnout tyto poplatky

 • Odměna insolvenčního správce = 750 Kč (při společném oddlužení manželů je to 1125 Kč)
 • Náhrada hotových výdajů = 150 Kč (u manželů je to 225 Kč)

Výše uvedené částky pak mohou být zvýšeny ještě o DPH (pokud je insolvenční správce plátcem této daně).

Jak probíhá oddlužení?

Prvním krokem je obrátit se na soud. Zde by měl dlužník zvážit využít pomoc nějakého právníka nebo specializované poradny (dají se najít i bezplatné porady, které vám pomohou připravit insolvenční návrh zdarma). Značná část návrhů na oddlužení je totiž soudem zamítnuta kvůli formálním pochybením.

V návrhu na oddlužení by mělo být uvedeno, jakou formou by mělo být oddlužení provedeno – tedy jestli prodejem majetku nebo splátkovým kalendářem.

K žádosti je pak nutné doložit seznam všech věřitelů a vyčíslení pohledávek. Údaje o čekávaných příjmech v následujících 5 letech. Údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky. Také je požadován seznam majetku.

Pokud jsou splněny všechny náležitosti, soud povolí oddlužení a jmenuje insolvenčního správce

 1. Opravdu je insolvence 5 roků? Mám ins.od června 2013 a správce řekl,že budu splácet až do října 2018 !To je o 4 měsíce déle ! Děkuji za odpověď

 2. Mám insolvenci a zbývající dluh mohu uhradit v hotovosti. Jak mám postupovat? Bude ještě při ukončení insolvence probíhat soudní jednání? Insolvenční správce několikrát nejednal v souladu se svými povinnostmi. Může můj právní zástupce ovlivnit výši jeho odměny? Děkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *