Co je insolvence a jak probíhá? Kolik mi zůstane při insolvenci v roce 2023?

Aby soud povolil osobní bankrot, musí zde být předpoklad, že dlužník bude po dobu 3 nebo 5 roků schopen splácet alespoň minimální splátku (náklady insolvence a minimální částka na úhradu dluhů).

V případě, že máte více různých pohledávek, nezaplacených dluhů po splatnosti, které již nezvládáte splácet, pak je podobnou situaci možné řešit prostřednictvím soudního oddlužení (neboli také insolvence či osobního bankrotu). Na úvod je ale nutné říci, že insolvence není vhodným řešením pro všechny dlužníky, a určitě to neznamená, že byste se nějak jednoduše zbavili svých dluhů.

Co je to insolvence neboli osobní bankrot?

V případě, že má nějaký dlužník (fyzická, nepodnikající osoba), více než jeden dluh (musí být alespoň dva různí věřitelé), pak může při splnění zákonných podmínek požádat soud o povolení soudního oddlužení.

Pokud soud návrh na osobní bankrot schválí, jsou zde dvě možnosti, jak může být insolvence řešena:

 • Zpeněžením majetkové podstaty = tedy laicky řešeno prodejem majetku dlužníka
 • Plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty = po dobu 3 nebo5 roků jsou prováděny srážky z dlužníkových příjmů a současně dojde i prodeji majetku

K prodeji majetku (zpeněžení majetkové podstaty) dochází v každém případě. Tomu se při oddlužení nevyhnete.

Insolvence = rychle a snadno se zbavím dluhů?

Mnoho lidí, kteří uvažují o vyhlášení osobního bankrotu, žije v poněkud mylné představě, že insolvence je rychlý a snadný způsob, jak se zbavit dluhů. Tak tomu ale není.

Aby soud povolil osobní bankrot, musí zde být předpoklad, že dlužník bude za dobu 3 nebo 5 roků schopen uhradit každý měsíc alespoň minimální splátku. To ale současně nezaznamená, že by stačilo platit jen toto minimum, aby měl dlužník „pokoj“. Tak to nefunguje.

Pokud soud povolí oddlužené formou splátkového kalendáře, pak jsou u dlužníka v následujících 3 nebo 5 letech prováděny srážky z příjmů (ze mzdy, z důchodu nebo i z dalších třeba jen jednorázových příjmů).

Srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu) jsou ve stejné výši jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. Takže řadě dlužníků v insolvenci, je z platu stržena podstatná část příjmu. Kromě toho musí dlužník během insolvence nahlásit všechny mimořádné příjmy (odměny a bonusy v práci, dědictví, výhry, … cokoliv jiného). A i tyto peníze jdou na úhradu exekuce.

Dlužník tedy během insolvence musí splácet nejméně minimální částku, ale současně to má být tolik, kolik si může dovolit (u někoho je to méně, u někoho více).

Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2023?

Postup provádění srážek, při oddlužení formou splátkového kalendáře je stejný, jako v případě exekučních srážek ze mzdy u přednostní pohledávky. Pokud tedy o insolvenci požádá zaměstnanec, tak jeho zaměstnavatel poté provádí srážky z platu. V takovém případě zaměstnanci zůstává jen určitá část platu = nezabavitelné minimum.

Od začátku roku 2023, platí změna vzorce, pro výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum se vypočítá ze součtu aktuálních normativních nákladů na bydlení a ze životního minima jednotlivce. V minulém roce to byly tři čtvrtiny. V roce  2023 to už jsou „jenom“ dvě třetiny.

Nezabavitelná částka při insolvenci 2023:

 • do konce roku 2022 to byly 3/4 z 14 805 Kč = 11 103,75 Kč
 • od 1. 1. 2023 to jsou 2/3 z 20 457 Kč = 13 638 Kč
 • zvýšení o 2534 Kč

Obdobně se mění i výpočet zvýšení nezabavitelné částky za manžela, manželku nebo vyživované dítě. Do konce minulého roku, to byla jedna třetina z nezabavitelné částky dlužníka. V roce 2023 je to už „jenom“ jedna čtvrtina.

Zvýšení nezabavitelné částky za vyživované osoby 2023:

 • do konce roku 2022 to byla 1/3 z 11 103,75 Kč = 3 701,25 Kč
 • od 1. 1. 2023 to je 1/4 z 13 638 Kč = 3 409,50 Kč
 • snížení o 292 Kč

Kolik peněz mi zůstane při insolvenci v roce 2023?

Po odečtení základní nezabavitelné částky od čisté mzdy, se zbylá část platu dále rozděluje. Pokud je zbytek platu vyšší než 30 686 Kč, pak vše, co je nad tento limit, připadá insolvenčnímu správci. Zbylá částka 30 686 Kč  (nebo případně nižší, pokud je zbytek čisté mzdy nižší než 30 686 Kč, se rozdělí na třetiny.

Dvě třetiny z 30 686 Kč (nebo z nižšího zbytku mzdy) dostává insolvenční správce. Jednu třetinu dostává dlužník (v roce 2023 je to maximálně 10 228 Kč).

Sami si to můžete spočítat v této insolvenční kalkulačce pro rok 2023:

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2023
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Příklad výpočtu výše splátky při insolvenci v roce 2023

Příklad 1: Pan Novák požádal soud o povolení oddlužení formou splátkového kalendáře. Pan Novák má dvě děti a manželku. Jeho obvyklá čistá mzda je 31 500 Kč čistého.

 • Základní nezabavitelné minimum = 13 638 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku a děti = 3 x 3 409,50 Kč
 • Celkové nezabavitelné minimum = 23 867 Kč
 • Zbytek čisté mzdy = 7 633 Kč
 • Z částky 7 633 Kč dostává p. Novák částku 2 544 Kč
 • Celkem p. Novák při insolvenci dostane 26 412 Kč
 • Insolvenční správce dostane 5 088 Kč

Příklad 2: Pan Dvořák požádal soud o povolení oddlužení formou splátkového kalendáře. Pan Dvořák je svobodný a bezdětný. Jeho obvyklá čistá mzda je 31 500 Kč čistého.

 • Základní nezabavitelné minimum = 13 638 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku a děti = 0 Kč
 • Celkové nezabavitelné minimum = 13 638 Kč
 • Zbytek čisté mzdy = 17 862 Kč
 • Z částky 17 862 Kč dostává p. Dvořákovi částku 5 954 Kč
 • Celkem p. Dvořákovi při insolvenci dostane 19 592 Kč
 • Insolvenční správce dostane 11 908 Kč

Odměna insolvenčního správce při oddlužení

Pozor také na to, že oddlužení není „zadarmo“. Z částky, která je sražena z příjmu zaměstnance a odeslána insolvenčnímu správci, jde určitá část na pokrytí nákladů insolvence. To prakticky znamená, že insolvenční správce si může strhnout tyto poplatky

 • Odměna insolvenčního správce = 750 Kč (při společném oddlužení manželů je to 1125 Kč)
 • Náhrada hotových výdajů = 150 Kč (u manželů je to 225 Kč)
 • Celkem tedy 1089 Kč (s DPH) u oddlužení jednotlivce
 • Celkem tedy 1633,5 Kč (s DPH) při společném oddlužení manželů

Jak probíhá oddlužení?

Prvním krokem je obrátit se na soud. Zde by měl dlužník zvážit využít pomoc nějakého právníka nebo specializované poradny (dají se najít i bezplatné porady, které vám pomohou připravit insolvenční návrh zdarma). Značná část návrhů na oddlužení je totiž soudem zamítnuta kvůli formálním pochybením.

Od roku 2017 je stanovena maximální částka, která může být účtována za vypracování návrhu na insolvenci:

 • 4840 Kč (4000 Kč bez DPH) při oddlužení jednotlivce
 • 7260 Kč (6000 Kč bez DPH) při společném oddlužení manželů

V návrhu na oddlužení by mělo být uvedeno, jakou formou by mělo být oddlužení provedeno – tedy jestli prodejem majetku nebo splátkovým kalendářem.

K žádosti je pak nutné doložit seznam všech věřitelů a vyčíslení pohledávek. Údaje o čekávaných příjmech v následujících 5 letech. Údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky. Také je požadován seznam majetku.

Pokud jsou splněny všechny náležitosti, soud povolí oddlužení a jmenuje insolvenčního správce

 1. Opravdu je insolvence 5 roků? Mám ins.od června 2013 a správce řekl,že budu splácet až do října 2018 !To je o 4 měsíce déle ! Děkuji za odpověď

 2. Mám insolvenci a zbývající dluh mohu uhradit v hotovosti. Jak mám postupovat? Bude ještě při ukončení insolvence probíhat soudní jednání? Insolvenční správce několikrát nejednal v souladu se svými povinnostmi. Může můj právní zástupce ovlivnit výši jeho odměny? Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *