Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Nová nezabavitelná částka pro dlužníka je 13 638 Kč (zvýšení o 2534 Kč). Za manželku, manžela nebo každé dítě, se připočítává dalších 3 409,50 Kč.

Od začátku roku 2023, dochází k „obvyklému“ zvyšování nezabavitelné částky. Od nového roku, se mění základní parametry pro výpočet nezabavitelné částky (zvyšuje se životní minimum a normativní náklady na bydlení). Současně se ale od 1. 1. 2023, mění i způsob výpočtu (namísto dosavadních 3/4 bude nově nezabavitelná částka jen 2/3 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení).

  • Základní nezabavitelná částka od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč
  • Nezabavitelná částka za manželku/manžela či dítě = 3 409,50 Kč

Příklad: Pro dlužníka v exekuci (nebo insolvenci), který má manželku a dvě děti, byla do konce roku 2022, celková nezabavitelná částka 22 208 Kč. Od 1. 1. 2023, se pro tohoto dlužníka zvýší celkové nezabavitelné minimum na 23 866,50 Kč.

Snížení nezabavitelné částky od ledna 2024

V roce 2024, se nezabavitelná částka nebude zvyšovat, ale naopak se sníží po 933 Kč. V roce 2023, bylo nezabavitelné minimum 13 638 Kč, v roce 2024 to bude 12 705 Kč.

Důvodem pro snížení nezabavitelné částky, je změna u normativních nákladů na bydlení – v roce 2024 už není nárok na mimořádné zvýšení, normativ je o 1400 Kč nižší (od 1. 1. 2024 to bude 14 197 Kč).

Nezabavitelné minimum 2024:

  • Základní nezabavitelné minimum = 12 704,67 Kč
  • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176,17 Kč

Snížení nezabavitelné částky, se projeví při výpočtu srážek ze mzdy (z důchodu, nebo i z jiných příjmů). Změna se týká jak insolvence, tak i exekuce:

Změny ve výpočtu nezabavitelné částky u exekuce a insolvenci v roce 2023

Všechny změny, které se týkají výpočtu nezabavitelného minima při exekuci a insolvenci, platí od 1. 1. 2023. Změn je hned několik:

  • Od 1. 1. 2023 platí zvýšené životní minimum – pro jednotlivce je to nově 4 860 Kč (do konce roku 2021 to bylo 4 620 Kč)
  • Od 1. 1. 2023 se pro výpočet nezabavitelné částky použijí jiné normativní náklady – dříve to bylo pro jednu osobu, nájemní byt a obec do 10 000 obyvatel, nově se jedná o nájem pro 1 – 2 osoby v obci s alespoň 70 000 obyvateli
  • Od 1. 1. 2023 se zvyšují normativní náklady, které jsou nově stanoveny na 15 597 Kč (do částky je zahrnuto i mimořádné zvýšení pro rok 2023 ve výši 1 400 Kč)
  • Od začátku roku 2023 se mění způsob výpočtu nezabavitelné částky
  • Nezabavitelné minimum dlužníka je nově stanoveno na 2/3 ze součtu životního minima normativních nákladů na bydlení (do konce roku 2022 to byly 3/4)
  • Nezabavitelné minimum za manželku/manžela nebo za každé vyživované dítě, je nově stanovena na 1/4 z nezabavitelné částky dlužníka (do konce roku 2022 to byla 1/3)

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci od 1. 1. 2023

Od začátku roku, se tedy nezabavitelná částka zvyšuje. Pro dlužníka v exekuci nebo insolvenci je to nově 13 638 Kč (což je o 2 534 Kč více, než jak tomu bylo do konce roku 2022).

Nezabavitelná částka, která se připočítává za manžela nebo manželku dlužníka, nebo i za každé vyživované dítě, se ale od začátku roku 2023 o něco málo sníží. Nově je to 3 409,50 Kč (což je o 292 Kč méně, než jak tomu bylo do konce roku 2022).

V následující tabulce můžete vidět, jak se nezabavitelné částky měnily od konce roku 2021. V roce 2022, se kvůli vysoké inflaci (což vedlo ke zvyšování životního minima) a kvůli zdražování nákladů na bydlení (nájmy, elektřina, plyn, atd., což vedlo ke zvyšování normativních nákladů na bydlení), měnila nezabavitelná částka celkem 4x (od 1. 1. 2022, od 1. 4. 2022, od 1. 7. 2022, od 1. 10. 2022).

Je poměrně pravděpodobné, že zvýšení nezabavitelné částky, které platí od 1. 1. 2023, nemusí být jedinou změnou v roce 2023. Během roku, může dojít k dalším změnám (další zvýšení životního minima, nebo normativních nákladů na bydlení).

Tabulka: zvyšování nezabavitelné částky 2021 až 2023

Nezabavitelná částka 2021 – 2023 dlužník manžel/manželka nebo dítě
v roce 2021 7 872,75 Kč 2 624,25 Kč
od 1. 1. 2022 8 846,25 Kč 2 948,75 Kč
od 1. 4. 2022 9 138,75 Kč 3 046,25 Kč
od 1. 7. 2022 9 416,25 Kč 3 138,75 Kč
od 1. 10. 2022 11 103,75 Kč 3 701,25 Kč
od 1. 1. 2023 13 638,00 Kč 3 409,50 Kč

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky a exekuce na mzdu od 1. 1. 2023

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik je nezabavitelná částka, a kolik peněz by vám mělo od 1. 1. 2023 zůstat při exekuci ze mzdy (při exekučních srážkách ze mzdy, z platu, či z jiného příjmu).

Pro výpočet nezabavitelného minima a exekučních srážek, je podstatný údaj o čisté mzdě (případně se může jednat o plat, důchod, podporu v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, invalidní důchod, mateřskou, apod.).

Roli hraje i typ exekuce (přednostní x nepřednostní = u nepřednostní exekuce zůstává více peněz, přednostní exekuce je stejná, jako insolvenční srážky). A nakonec hraje roli i počet vyživovaných osob (manžel, manželka, dítě/děti).

Kalkulačka exekuce na mzdu 2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Proč a jak se změnilo nezabavitelné minimum v roce 2023?

Nezabavitelná částka, mohla být od začátku roku 2023, ještě podstatně vyšší. Kdyby se nezměnil způsob výpočtu (změna na 2/3 a 1/4), tak by nezabavitelné minimum bylo až 15 342,75 Kč za dlužníka a 5 114,25 Kč za další vyživované osoby.

Během roku 2022 a i na začátku roku 2023, totiž dochází/docházelo k velmi výraznému zvyšování životního minima a normativních nákladů na bydlení.

Takto vysoké zvýšení, ale přišlo vládě neadekvátní. Už nyní je poměrně mnoho lidí v exekuci, u kterých nemohou být prováděny srážky ze mzdy (nezabavitelná částka je u nich vyšší než čistý příjem). Vysoké nezabavitelné minimum, také komplikuje situaci u lidí, kteří řeší insolvenci.

Z těchto důvodů byla schválena změna, a výsledná nezabavitelná částka je tak nakonec nižší, než jak tomu teoreticky mohlo být (pořád se ale jedná o faktické zvýšení oproti předchozímu roku).

Změna výpočtu (změna na 2/3 a 1/4), ale výsledku ani není žádná novinka. Takto se nezabavitelné minimum u exekuce a insolvence počítalo ještě poměrně nedávno (změnilo se v roce 2020).

Tabulka: Nezabavitelné minimum v roce 2023

V následující tabulce se můžete podívat, jak se zvýšila nezabavitelná částka, a na všechny podstatné údaje, pro výpočet nezabavitelného minima.

Kromě samotného zvýšení nezabavitelné částky, se od 1. 1. 2023 současně zvyšuje i hranice plně zabavitelné částky na 30 686 Kč (od 1. 1. 2023, je to pouze 1,5 násobek součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení, dříve to byl dvojnásobek).

Nezabavitelné minimum 2023 do 31. 12. 2022 od 1. 1. 2023 Zvýšení
Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 4 860 Kč +240 Kč
Náklady na bydlení 10 185 Kč 15 597 Kč +5412 Kč
Součet 14 805 Kč 20 457 Kč +5652 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka (nově 2/3) 11 103,75 Kč 13 638,00 Kč +2534 Kč
Nezabavitelná částka za dítě (nově 1/4) 3 701,25 Kč 3 409,50 Kč -292 Kč
Nezabavitelná částka za manželku (nově 1/4) 3 701,25 Kč 3 409,50 Kč -292 Kč
Rodina dva dospělí + dvě děti 22 208 Kč 23 866,50 Kč +1659 Kč
Hranice plně zabavitelné částky 29 610 Kč 30 686 Kč +1076 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *