Zvýšení nezabavitelné částky, při exekuci a insolvenci od října 2022 (od 1. 10. 2022)

Od října 2022 (od 1. 10. 2022), by se mohlo letos již počtvrté zvýšit nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Základní nezabavitelné minimum, by se mělo zvýšit o 1687,50 Kč na 11 103,75 Kč. Nezabavitelná částka za dítě, manželku nebo manžela, by se mohla zvýšit o 562,50 Kč na 3 701,25 Kč.

V roce 2022, se nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci zvyšovalo již 3x (od ledna, od dubna a od července 2022). Nyní by se nezabavitelná částka, mohla zvýšit i počtvrté. A to od začátku října 2022. Ke zvýšení by mělo dojít, díky dalšímu zvyšovaní normativních nákladů na bydlení.

Snížení nezabavitelné částky od ledna 2024

V roce 2024, se nezabavitelná částka nebude zvyšovat, ale naopak se sníží po 933 Kč. V roce 2023, bylo nezabavitelné minimum 13 638 Kč, v roce 2024 to bude 12 705 Kč.

Důvodem pro snížení nezabavitelné částky, je změna u normativních nákladů na bydlení – v roce 2024 už není nárok na mimořádné zvýšení, normativ je o 1400 Kč nižší (od 1. 1. 2024 to bude 14 197 Kč).

Nezabavitelné minimum 2024:

  • Základní nezabavitelné minimum = 12 704,67 Kč
  • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176,17 Kč

Snížení nezabavitelné částky, se projeví při výpočtu srážek ze mzdy (z důchodu, nebo i z jiných příjmů). Změna se týká jak insolvence, tak i exekuce:

Další zvýšení nezabavitelné částky v roce 2022 (od 1. 10. 2022)

Pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci, jsou podstatní dva údaje. Aktuálně platí:

  • Životní minimum jednotlivce (aktuálně 4620 Kč, letos se zvyšovalo již 2x)
  • Normativní náklady na bydlení (aktuálně 7935 Kč, letos se také již 2x zvýšily)

Vláda nyní navrhuje další zvýšení normativních nákladů na bydlení. O zvýšení by se mělo hlasovat ve středu 21. září 2022. Pokud bude změna chválena, pak by začala platit hned od začátku října 2022.

Zvýšení normativních nákladů na bydlení, má vliv především na zvýšení sociálních dávek – příspěvek na bydlení. Na tento příspěvek, by od října mohlo mít nárok více domácností. A mělo by dojít, i ke zvýšení vyplácených dávek.

Pří zvýšení normativních nákladů na bydlení, by se ale od 1. 10. 2022, automaticky navýšilo i nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci.

Aktualizace: Zvýšení normativních nákladů na bydlení schváleno!

Zvýšení normativních nákladů na bydlení, bylo schváleno ve středu 21. 9. 2022. Pro výpočet exekuce, se ale tentokrát nezohlední celé zvýšení (4500 Kč) ale pouze jedna polovina (2250 Kč).

Normativní náklady, které platí do konce září 2022 jsou 7 935 Kč. Od 1. 10. 2022, to bude zvýšeno na 12 435 Kč (týká se příspěvku na bydlení). Pro výpočet exekuce a insolvence (nezabavitelné částky), se ale použijí normativní náklady ve výši 10 185 Kč (viz např. zde – pro výpočet exekuce se použije jen 1/2 zvýšení).

Základní nezabavitelná částka, se od 1. 10. 2022, zvýší na 11 103,75 Kč. Nezabavitelná částka za dítě nebo manželku či manžela, bude od 1. 10. 2022 ve výši 3 701,25 Kč.

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 10. 2022

Pokud bude zvýšení normativních náklad na bydlení schváleno v navrhované podobě, pak by se nezabavitelné minimum zvyšovalo opravdu velmi výrazně. Základní nezabavitelná částka (při exekuci i při insolvenci), by se zvýšila o 1 687,50 Kč.

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci, jsou ¾ ze součtu životního minima jednotlivce (4620 Kč) a z normativních nákladů na bydlení (od 1. 10. 2022 by to mělo být 10 185 Kč):

  • ¾ z (4620 + 10185) = 11 103,75 Kč (zvýšení o 1687,50 Kč)

Za každou další vyživovanou osobou (manžel, manželka, dítě), je nárok na 1/3 ze základní nezabavitelné částky:

  • 1/3 z 11 103,75 = 3 701,25 Kč (zvýšení o 562,50 Kč)

Za každou další vyživovanou osobou by mohlo od října dojít ke zvýšení o 562,50 Kč (pro zaměstnance, který má manželku a dvě děti, by se tak celková nezabavitelná částka zvýšila o 3374,50 Kč).

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci od října 2022

Nezabavitelná částka, se používá pro výpočet srážek ze mzdy (či jiného příjmu), při exekuci a insolvenci (nezabavitelné minimum je stejné).

  • Základní nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 = 11 103,75 Kč (od 1. 7. 2022 je to 9416,25 Kč)
  • Nezabavitelná částka za dítě, manželku, manžela = 3 701,25 Kč (od 1. 7. 2022 je to 3138,75 Kč)

Zvýšení nezabavitelné částky, se u některých insolvencí/exekucí projeví hned v říjnu (například u důchodů), nebo až v listopadu (u zaměstnanců, apod.).

Jak se měnilo nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci v roce 2022?

Pokud bude schváleno zvýšení normativních nákladů na bydlení (a tím i automatické zvýšení nezabavitelné částky), které by mělo platit od 1. 10. 2022, pak by se jednalo již o čtvrté letošní zvýšení.

V následující tabulce je vidět, jak se během roku 2022, měnila nezabavitelná částka.

Základní nezabavitelná částka Nezabavitelné minimum (dítě, manžel, manželka)
v roce 2021 7 872,75 Kč 2 624,25 Kč
od 1.1.2022 8 846,25 Kč 2 948,75 Kč
od 1.4.2022 9 138,75 Kč 3 046,25 Kč
od 1.7.2022 9 416,25 Kč 3 138,75 Kč
od 1.10.2022 11 103,75 Kč 3 701,25 Kč

Kalkulačka: výpočet srážek při exekuci od 1. 10. 2022 (zvýšení nezabavitelné částky)

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, jak by se projevilo zvýšení nezabavitelné částky.

Navrhovaná změna (zvýšení normativních nákladů na bydlení), se bude schvalovat na konci září 2022, a mohla by platit od začátku října 2022 (výpočet v kalkulačce, je tedy pouze orientační).

I když by došlo ke zvýšení nezabavitelné částky hned od 1. 10. 2022, při výpočtu exekučních a insolvenčních srážek, se to může projevit až v listopadu.

Například u důchodců v exekuci, by se zvýšení mělo projevit již v říjnu (u důchodů vyplácených během října). U zaměstnanců, se ale změna projeví až v listopadu (kdy je vyplácena mzda za říjen).

Pro výpočet exekuce, je podstatná čistá mzda, a dále typ exekuce (přednostní x nepřednostní) a počet vyživovaných osob. Výpočet srážek při insolvenci je stejný, jako výpočet exekučních srážek u přednostní exekuce.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.10.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částka od října 2022 – všechny změny

V následující tabulce se můžete podívat na všechny podstatné údaje, týkající se nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Kromě samotného zvýšení nezabavitelné částky (pro dlužníka i za vyživované osoby), se mění i hranice plně zabavitelné částky.

Nezabavitelné minimum 2022 od 1.1.2022 od 1.4.2022 od 1.7.2022 Zvýšení
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč 4 620 Kč 4 620 Kč
Náklady na bydlení 7 935 Kč 7 935 Kč 7 935 Kč 10 185 Kč
Součet 11 795 Kč 12 185 Kč 12 555 Kč 14 805 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka (3/4) 8 846,25 Kč 9 138,75 Kč 9 416,25 Kč 11 103,75 Kč
Nezabavitelná částka za dítě (1/3) 2 948,75 Kč 3 046,25 Kč 3 138,75 Kč 3 701,25 Kč
Nezabavitelná částka za manželku (1/3) 2 948,75 Kč 3 046,25 Kč 3 138,75 Kč 3 701,25 Kč
Rodina dva dospělí + dvě děti 17 112 Kč 18 278 Kč 18 833 Kč 22 208 Kč
Hranice plně zabavitelné částky 23 590 Kč 24 370 Kč 25 110 Kč 29 610 Kč

  1. Jenom poznamenávám, že se objevila informace, že na vládě po se připomínkách dohodli, že se připraví nařízení vlády, které stanoví, že se navýšení normativních nákladů na bydlení od 1.10.2022 promítne do nezabavitelné částky pouze z poloviny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *