Výpočet insolvence 2024 – snížení nezabavitelné částky při oddlužení

Od začátku roku 2024, se sníží nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Nezabavitelná částka při oddlužení, bude o 933 Kč nižší (snížení se na 12 704,67 Kč). Jinak se ale podmínky pro insolvenci v roce 2024 nemění. Během roku 2024, se bude dále projednávat i zkrácení oddlužení na 3 roky.

Od začátku roku 2024, se bude měnit nezabavitelné minimum při oddlužení. Při oddlužení splátkovým kalendářem – při srážkách ze mzdy (z důchodu nebo z jiného příjmu), bude od 1. 1. 2024, nárok na nižší nezabavitelnou částku.

Ke snížení nezabavitelné částky, dochází v roce 2024, kvůli snížení normativních nákladů na bydlení.

Nezabavitelné minimum si sníží o 933 Kč. Srážky na insolvenci tak mohou být i o 1000 Kč vyšší, než v předchozím roce (a lidem tedy zůstane méně peněz).

Snížení nezabavitelné částky při insolvenci (a exekuci) v roce 2024

Od 1. 1. 2024 začne platit změna zákona (kterou 14. 12. 2023 podepsal prezident). Změna se týká zákona o státní sociální podpoře.

Jednou z nejviditelnějších změn, bylo sice zvýšení rodičovského příspěvek o 50 000 Kč na 350 000 Kč od 1. 1. 2024. Zákon ale obsahuje i řadu dalších změn.

Pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci, je podstatné „vyškrtnutí“ paragrafu 26a ze zákona o státní sociální podpoře. Tento paragraf, v předchozích 2 letech (2022 a 2023), zajišťoval nárok na mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení.

Když se tato změna v roce 2022 schválila, tak kolem toho byly docela velké zmatky. O tom, kolik má být nezabavitelné minimum, musel nakonec rozhodovat Nejvyšší soud.

Od 1. 1. 2024 bude tento paragraf zrušen. Samotné normativní náklady (základní tabulky), se v roce 2024 nebudou valorizovat. Nebudou se tedy ani zvyšovat, a nebudou se ani snižovat. Budou platit stejné tabulky, tako v roce 2023.

Zrušením paragrafu 26a, se ale sníží normativní náklady na bydlení, které se používají pro výpočet nezabavitelné částky (jedná se o normativní náklady při bydlení v nájmu pro 1 až 2 osoby, v obci od 70 tisíc obyvatel):

 • Normativní náklady na bydlení v roce 2023 = 15 597 Kč (normativní 14 197 Kč + mimořádné zvýšení 1400 Kč)
 • Normativní náklady na bydlení v roce 2024 = 14 197 Kč
 • Snížení o 1400 Kč

Druhým údajem pro výpočet nezabavitelné částky je životní minimum. I když k poslednímu zvýšení životního a existenčního minima, došlo už od 1. 1. 2023, a celková inflace za rok 2023 byla přes 7%, přesto se zdá, že od 1. 1. 2024 nedojde k žádné valorizaci

 • Životní minimum v roce 2024 = 4 860 Kč (aktuálně není informace o tom, že by se chystalo nějaké zvýšení)

Z výše uvedených informací tedy vyplývá, že nezabavitelné minimum se v roce 2024 sníží o 933 Kč.

Kolik bude nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. ledna 2024?

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci od 1. 1. 2024:

 • Nezabavitelné minimum v roce 2023 = 13 638 Kč
 • Nezabavitelné minimum v roce 2024 = 12 704,67 Kč
 • Snížení o 933,33 Kč

Analogicky se pak od 1. 1. 2024 sníží i nezabavitelná částka za manžela, manželku nebo dítě:

 • Nezabavitelná částka za manžela, manželku nebo dítě v roce 2023 = 3 409,50 Kč
 • Nezabavitelná částka za manžela, manželku nebo dítě v roce 2024 = 3 176,17 Kč
 • Snížení o 233,33 Kč

Změní se i hranice plně zabavitelné částky (pokud je zbytek mzdy, důchodu nebo jiného příjmu vyšší než tato částka, pak si vše co je nad, bere exekutor/insolvenční správce:

 • Hranice plně zabavitelné částky v roce 2023 = 30 686 Kč
 • Hranice plně zabavitelné částky v roce 2024 = 28 586 Kč
 • Snížení o 2 101 Kč

Základní nezabavitelná částka se sníží o 933 Kč. V případě zaměstnance, který má i manželku a dvě děti, je celkové snížení nezabavitelného minima, dokonce o -1633 Kč.

Kalkulačka: Výpočet srážek ze mzdy při insolvenci v roce 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz by vám mělo zůstat při oddlužení v roce 2024.

Změna normativních nákladů (a z ní vyplývající snížení nezabavitelné částky), by měla platit už od 1. 1. 2024.

Při výpočtu srážek ze mzdy, se ale snížení projeví až v únoru 2024 (u srážek z důchodu, se ale změna může projevit už v lednu 2024).

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik peněz mi zůstane při insolvenci (oddlužení) v roce 2024?

Během oddlužení splátkovým kalendářem, jsou obvykle prováděny srážky z dostupných příjmů. Mohou to být srážky ze mzdy (z výplaty v zaměstnání nebo i z příjmů z dohody DPP nebo DPČ).

Mohou to být i srážky z důchodu (ze starobní penze nebo i z invalidního důchodu). Srážkami na insolvenci, může být postižena i podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, apod.

Při insolvenci je ale každopádně nárok na nezabavitelné minimum (které se zvyšuje za každou vyživovanou osobu). A dále je při oddlužení nárok ještě na jednu třetinu ze zbylé části mzdy.

Srážky při insolvenci, jsou tedy stejné, jako srážky při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. Resp. srážky nemohou být vyšší.

Při insolvenci, ale soud může rozhodnout, že srážky budou nižší. S ohledem na celkovou výši dluhů, může soud případně stanovit i nižší splátky.

Při insolvenci je ale vždy nutné platit alespoň minimální splátku (jinak by hrozilo, že soud insolvenci zruší).

Kolik je minimální splátka při oddlužení v roce 2024?

I když v roce 2024, dochází ke snížení nezabavitelné částky (nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2024 sníží o 933 Kč), na výpočet minimální splátky to nemá žádný vliv.

Minimální splátka při oddlužení, je stanovena jako dvojnásobek nákladů insolvenčního správce.

Pokud by dlužník v insolvenci, nesplácel alespoň minimální splátku déle než 3 měsíce, tak to pro soud může být důvodem ke zrušení insolvence.

Minimální splátka insolvence 2024:

 • Minimální splátka při oddlužení v roce 2024 = 2 189 Kč (1800 Kč bez DPH)
 • Minimální splátka při společném oddlužení manželů = 3 267 Kč (2700 bez DPH)

Jak dlouho trvá insolvence v roce 2024? Zkrácení oddlužení na 3 roky?

O možném zkrácení oddlužení na 3 roky, se mluví již delší dobu. Poslední návrh na změnu zákona, předložilo Ministerstvo spravedlnosti už na konci rok 2022.

Během roku 2023, začal být tento návrh na zkrácení oddlužení projednáván v Parlamentu (zatím ale proběhlo jenom první čtení – viz zde).

O zkrácení oddlužení na 3 roky, se bude dále jednat během roku 2024. Změna zákona (a zkrácení insolvence), tedy může začít platit nejdříve až někdy od poloviny roku 2024 (nebo dokonce až od 1. 1. 2025).

V roce 2024, tedy zatím platí stále stejné podmínky pro insolvenci. Oddlužení je minimálně na 3 roky (pro některé dlužníky), ale spíše na 5 roků (pro většinu dlužníků).

Kdy končí insolvence v roce 2024?

Při oddlužení splátkovým kalendářem, je několik možností, kdy může skončit insolvence:

 • Insolvence končí po 5 letech, pokud dlužník splácí své dluhy
 • Insolvence končí po 3 letech, pokud dlužník splatí alespoň 60% ze základního dluhu
 • Insolvence končí po 3 letech u některých dlužníků, bez ohledu na výší splaceného dluhu (týká se například starobních nebo invalidních důchodců, nebo těch, kterým většina dluhů vznikla před 18 rokem)
 • Insolvence může končit i dříve, pokud dojde ke splacení 100% dluhu

Jaké jsou podmínky pro oddlužení – co se mění v roce 2024?

Základní podmínky, pro možnost oddlužení u soudu, se v roce 2024 nijak nemění. I nadále platí, že na soud se může obrátit ten, kdo je „předlužený“, nebo komu hrozí úpadek (má vysoké dluhy a hrozí, že je nebude schopen splácet).

Mezi obecné podmínky pro oddlužení, patří existence více dluhů (alespoň dva věřitelé), dluhy po splatnosti, a především snaha tyto dluhy řešit (pokud by se jednalo o nepoctivý záměr a vyhýbání se placení, tak soud návrh na oddlužení zamítne).

U soudu je nutné doložit řadu různých informací (přehled všech dluhů, informaci o příjmech a mnoho dalšího).

Při oddlužení, dochází k prodeji majetku dlužníka, a současně jsou prováděny srážky ze mzdy (nebo i z dalších příjmů). Insolvenční správce, má během oddlužení nárok i na všechny mimořádné příjmy (včetně dědictví, darů, výher, apod.).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *