Kalkulačka: Podpora v nezaměstnanosti 2023 (výpočet, podmínky, zvýšení)

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti na 22 798 Kč (o cca 1310 Kč více, než v roce 2022). V naší nové kalkulačce si můžete vypočítat, kolik dostanete od Úřadu práce, pokud v roce 2023 přijdete o zaměstnání.

Od začátku roku 2023, dochází ke zvýšení maximální podpory v nezaměstnanosti. Pro část z těch, kdo v roce 2023 přijdou o práci, to znamená zvýšení podpory o cca 1310 Kč měsíčně. Podívejte se na aktuální kalkulačku, pro výpočet podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2023.

V následujícím článku se dozvíte, jak je to s podporou v nezaměstnanosti a možností exekuce. Kolik by vám případně zůstalo, pokud by vám chtěl podporu „zabavit“ exekutor.

Kalkulačka: Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2023

Většina zaměstnanců, může mít po skončení zaměstnání (výpovědí, dohodou), nárok na podporu v nezaměstnanosti (viz podmínky dále). Pro výpočet podpory, se používá průměrný čistý výdělek v posledním zaměstnání.

Průměrný výdělek je něco trochu jiného, než průměrná čistá mzda. Pokud jej ale neznáte, pak se dá použít i ta průměrná čistá mzda (výsledný rozdíl není příliš velký).

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2023
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Jaké jsou podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2023?

Obecné podmínky, při kterých je nárok na podporu v nezaměstnanosti po skončení zaměstnání, se v roce 2023, nijak zásadně neliší od toho, co platilo i v předchozích letech:

 • Pro nárok na podporu, musí být splněna podmínka minimální „odpracované doby“ (minimální í doba důchodového pojištění), alespoň 12 měsíců za poslední dva roky
 • Nárok na podporu je po skončení zaměstnání, podnikání, nebo i jiné činnosti (například po rodičovské)

Minimální „odpracovaná“ doba (doba účasti na důchodovém pojištění), může být splněna v klasickém zaměstnání. Jsou ale i další možnosti:

 • může jednat i o práci na dohodu o provedení práce (DPP) – započítají se měsíce, kdy je příjem nad 10 000 Kč
 • může se jednat i o práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) – započítávají se měsíce, kdy je sjednán příjem od 4000 Kč (změnilo se od 1. 1. 2023, v minulém roce to bylo od 3500 Kč)
 • nárok na podporu je i po skončení podnikání jako OSVČ nebo jen při přerušení podnikání
 • nárok na podporu vzniká i započítáním „náhradní doby“ – mateřská a rodičovská (doba péče o dítě až do jeho 4 roků), dlouhodobá pracovní neschopnost (neschopenka) po skončení zaměstnání, dobrovolnická činnost, apod.

Na podporu ale obvykle nemají nárok studenti po skončení školy (pokud během studia nepracovali).

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Podpora v nezaměstnanosti, se vypočítá na základě toho, jaká byla vaše mzda (plat) v posledním zaměstnání. Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti (nebo i podpory při rekvalifikaci), je směrodatný průměrný výdělek.

Průměrný (čistý) výdělek, se počítá z hrubé mzdy/platu za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí, v posledním zaměstnání.

Pokud byste ale například byli před ukončením zaměstnání na neschopence, a neměli odpracováno alespoň 21 dní v rozhodném období (zpravidla poslední čtvrtletí), pak se namísto průměrného výdělku použije pravděpodobný výdělek (kolik byste si vydělali, pokud byste pracovali).

Výše podpory v nezaměstnanosti je:

 • 65% z průměrného výdělku za 1 a 2 měsíc
 • 50% z průměrného výdělku za 3 a 4 měsíc
 • 45% z průměrného výdělku za 5 a všechny další měsíce (podle věku je nárok na podporu 5 až 11 měsíců)
 • 45% z průměrného výdělku po celou dobu (pokud je zaměstnání ukončeno bez vážného důvodu)

Někdy ale nemusí vzniknout nárok na podporu v nezaměstnanosti vůbec. Například pokud jste v nedávné době byli na Úřadu práce a dostávali/vyčerpali podporu. Pokud poté neodpracujete alespoň 3 měsíce (nebo 6 měsíců), pak nemusíte mít nárok na podporu.

Nebo v případě, že je pracovní poměru ukončen z důvodu hrubého porušení pracovní kázně. Problém také může být, pokud předčasně ukončíte zaměstnání (bez vážného důvodu), které vám sjednal Úřad práce.

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

V roce 2023 je nárok na vyšší podporu v nezaměstnanosti. Ta se sice vypočítá, jako určité procento z průměrného výdělku. Současně je ale stanovena maximální částky, kterou je možné dostat. Toto maximum se od 1. 1. 2023 zvyšuje. A rozdíl není úplně zanedbatelný.

Maximální podpora v roce 2023:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2023 je 22 798(cca o 1310 Kč více než 2022)
 • Maximální podpora při rekvalifikaci 2023 je 25 549 Kč (cca o 1468 Kč více než 2022)

Díky zvýšení maximální podpory, tak řada nezaměstnaných, dostane v roce 2023 od Úřadu práce více peněz (než kolik to bylo v roce 2022).

Podpora v nezaměstnanosti a odstupné

Pokud vám při ukončení zaměstnání (výpovědí nebo dohodou), vznikne nárok na odstupné, pak to má vliv i na podporu v nezaměstnanosti.

Po dobu, za kterou bylo vyplaceno odstupné (1 až 3 měsíce) se totiž nevyplácí podpora v nezaměstnanosti. Podpora se tím sice nijak nekrátí, ale dostáváte ji až později.

Takže pak například první 3 měsíce na Úřadu práce, nedostáváte podporu. A nárok na podporu máte až od 4 měsíce (například za 4 až 9 měsíce, délka podpory závisí na věku = 5 až 11 měsíců)). Reálně pak dostanete první podporu až v průběhu pátého měsíce, od začátku nezaměstnanosti (od začátku evidence na ÚP).

Podpora v nezaměstnanosti a exekuce

Podpora v nezaměstnanosti, je jedním z příjmů, na které se také může vztahovat exekuce. Pokud má zaměstnanec (který dostane výpověď), exekuční srážky ze mzdy, může se pak exekutor obrátit i na Úřad práce, a srážky budou probíhat i z podpory v nezaměstnanosti.

Záleží pak na tom, kolik je vaše podpora v nezaměstnanosti. Pokud by byla jen nízká (takže nezabavitelné minimum by bylo vyšší než podpora), pak by srážky neprobíhaly. Při vyšší podpoře, se ale vypočítají exekuční srážky běžným způsobem.

Zvýšení nezabavitelné částky 2023 – omezení srážek u některých dlužníků

V roce 2023, se ale od ledna poměrně zásadně zvyšuje nezabavitelné minimum. Pro samotného dlužníka, je aktuální nezabavitelná částka 13 638 Kč – u něj by nějaké (nízké) srážky z podpory mohly proběhnout (záleží na konkrétní výši podpory).

Pro dlužníka s manželkou a dvěma dětmi, je aktuálně nezabavitelná částka 23 867 Kč – což je více, než kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023.

U některých lidí s exekucí, tedy i nadále mohou probíhat srážky i z podpory v nezaměstnanosti. U řady z nich to ale již nebude možné, protože jejich nezabavitelné minimum, je v roce 2023 vyšší, než jejich podpora (nebo jiný příjem).

Výpočet exekuce na podporu v nezaměstnanosti v roce 2023

Výpočet exekuce na podporu v nezaměstnanosti, si můžeme ukázat na konkrétním příkladu:

Příklad 1: Pan Novák měl čistou mzdu (průměrný výdělek) 40 000 Kč a po skončené zaměstnání je na Úřadu práce. Má exekuci z důvodu nepřednostní pohledávky. Pan Novák je svobodný a nemá děti:

 • Čistá mzda (průměrný výdělek) = 40 000 Kč
 • Podpora v nezaměstnanosti (65%) = 22 798 Kč (maximální podpora v roce 2023)
 • Nezabavitelné minimum při exekuci = 13 638 Kč (zvyšuje se od 1.1.2023)
 • Srážka na exekuci z podpory = 3 053 Kč
 • Zbytek podpory v nezaměstnanosti po exekuci = 19 745 Kč

Pro konkrétní výpočet, kolik by vám při exekuci zůstalo z podpory v nezaměstnanosti, můžete použít tuto kalkulačku – Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu od 1. 1. 2023

Příklad 2:  Pan Dvořák měl čistou mzdu (průměrný výdělek) 40 000 Kč a po skončené zaměstnání je na Úřadu práce. Má exekuci z důvodu nepřednostní pohledávky. Pan Novák je ženatý a má 2 děti:

 • Čistá mzda (průměrný výdělek) = 40 000 Kč
 • Podpora v nezaměstnanosti (65%) = 22 798 Kč (maximální podpora v roce 2023)
 • Nezabavitelné minimum při exekuci = 13 638 Kč + 3 x 3409,50 Kč (za manželku + 2 děti; zvyšuje se od 1. 1. 2023)
 • Celková nezabavitelná částka = 23 867 Kč (zaokrouhlí se)
 • Exekuční srážky z podpory u p. Dvořáka vůbec neproběhnou (nezabavitelná částka je vyšší, než jeho podpora)

Odstupné při výpovědi ze zaměstnání a exekuce

Exekuce se netýká jen samotné výplaty ze zaměstnání nebo podpory v nezaměstnanosti. Exekucí může být postiženo i odstupné, které je vám vyplaceno při výpovědi ze zaměstnání.

Dříve docházelo k situacím, kdy exekutor dokonce „zabavil“ celé odstupné. To se ale již před nějakou dobou změnilo.

Pokud při výpovědi ze zaměstnávání dostanete odstupné (například ve výši trojnásobku průměrného výdělku), tak se pak následně z tohoto odstupného vypočítá exekuce běžným způsobem.

Odstupné se rozdělí na 3 části (na tolik, kolik je to násobků měsíčního příjmu). A pro každou část se vypočítá exekuční srážka. Nezabavitelné minimum se uplatní tolikrát, za kolik měsíců je odstupné vyplaceno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *