Podmínky exekuce 2024: Je možná exekuce na daňový bonus?

Na daňový bonus je v roce 2024 nárok, pokud je příjem vyšší než 113 400 Kč (šestinásobek minimální mzda – zvýšila se od 1. 1. 2024 na 18 900 Kč). Na daňový bonus se exekuce nevztahuje. U insolvence je to jiné.

Pokud máte děti, a uplatňujete si v daňovém přiznání slevu na dítě, může nastat situace, kdy vám daň vyjde jako záporné číslo. To se týká hlavně těch, kdo mají spíše nižší příjmy, a díky tomu jim v daňovém přiznání vychází nízká daň.

Při započítání daňové slevy na dítě (na děti), pak může nastat situace, kdy je výsledná daň záporná. A jim pak vzniká nárok na daňový bonus. Daňový bonus díky tomu může být i několik desítek tisíc korun. Záleží na počtu dětí, a na tom, jak vysoké daně vám zůstanou po uplatnění ostatních daňových slev.

Kdo má nárok na daňový bonus 2024

Daňový bonus může získat pouze jeden rodič. Daňovou slevu na dítě, totiž může uplatnit pouze jeden z rodičů. Ten druhý musí naopak čestným prohlášením doložit, že daňovou slevu na dítě neuplatňuje.

Aby bylo možné uplatnit nárok na daňový bonus, pak musí být roční příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy. V roce 2024 je minimální mzda 18 900 Kč. Roční příjem tedy v roce 2024 musí být minimálně 113 400 Kč.

Pokud je roční příjem nižší (třeba díky práci na částečný úvazek), pak nárok na daňový bonus nevznikne.

Kolik je daňová sleva na dítě v roce 2024?

Daňová sleva na dítě může být uplatněna v ročním daňovém přiznání, nebo v měsíčním výpočtu mzdy u zaměstnance. Na daňovou slevu na dítě mají nárok jak zaměstnanci, tak i OSVČ.

Daňová sleva 2024 sleva měsíčně v Kč sleva ročně v Kč
První dítě 1 267 Kč 15 204 Kč
Druhé dítě 1 860 Kč 22 320 Kč
Třetí a další dítě 2 320 Kč 27 840 Kč

Daňový bonus a exekuce

V dubnu 2020 byla schválena změna zákona, díky které již dále není možná exekuce na daňový bonus. Daňový bonus tak nově patří mezi příjmy, na které se nevztahuje exekuce.

Pokud by se jednalo o dlužníka, který má exekuci na mzdu, tak je nutné při výpočtu exekuce, počítat exekuční srážky z čisté mzdy, ke které není připočítán daňový bonus. Ten se do výpočtu exekuce nezahrnuje. Naopak se připočítá k nezabavitelné částce a zbytku mzdy po provedení srážek a vyplatí se zaměstnanci (dlužníkovi).

V případě, že již před touto změnou bylo vydáno rozhodnutí o exekuci daňového bonusu, pak se výkon tohoto rozhodnutí automaticky zastaví. Pokud již byl daňový bonus vydán exekutorovi na úhradu exekuce, pak není nárok na jeho vrácení. Další daňový bonus už ale exekutor nemůže zabavit.

Daňový bonus a insolvence

Trochu jiná situace je ale u insolvence. Insolvenční zákon má zvláštní režim a tak se zde postupuje trochu jinak než v případě exekuce. Daňový bonus je v případě insolvence nadále považován za mimořádný příjem a je nutné jej do insolvenčního řízení zahrnout.

V případě, že má dlužník oprávněný důvod, proč by daňový bonus neměl být zahrnut do insolvence (třeba mimořádné zhoršení finanční situace, nebo jiný závažný důvod), je možné obrátit se na soud a požádat, aby tento mimořádný příjem (daňový bonus), byl z insolvence vyloučen.

  1. Dobrý den, rád bych znal odpověď zda lze získat zpětně daňový bonus (daňová sleva na dítě) na dítě za rok 2019, jelikož účetní firmy kde moje žena pracovala tvrdí, že tenhle bonus byl měsíčné strháván exekutorovi, ale na výplatním lístku nic nebylo. Jak zjistím jestli tento bonus byl vyplacen a zda si o něj ještě letos mohu požádat zpětně?

  2. Dobrý den, moc Vas prosím, jsem v insolvenci, zaměstnaná, byla jsem několik měsíců nemocná, přesto jsem se snažila i z nemocenské ponechat nějakou částku na insolvenci. Nyní mi pomohla firemní pani účetní vyplnit daňové přiznání. Výpočtem mám nárok na daňový bonus na dceru a přeplatek daně na mou osobu. Musim odeslat na insolvenci i daňový bonus na dceru. Jsem v těžké situaci, ekonomický dopad posledního roku covidovych omezeni, zdravotní problémy… Sama s dcerou. Prosím poradíte mi. Děkuji Vám Vanisova

  3. Dobrý den, manžel je OSVČ, letos podával daňové přiznání a měl tam i daňový bonus na naší dceru. Finanční urad měl mu tento daňový bonus vyplatit, ale vyplatil ho exekutorům.
    Meli na to exekutoři nárok? Jedná se o exekutory sociální správy a celního úřadu.
    Děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *