Změna nezabavitelné částky od 1. 1. 2024 – kolik bude nezabavitelné minimum?

Od 1. 1. 2024 bude měnit nezabavitelné minimum. O tom, kolik bude nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci, bude rozhodovat případné zvýšení životního minima a kolik budou normativní náklady na bydlení. V roce 2024, může dojít ke snížení až o cca 1000 Kč.

Nezabavitelné minimum, se naposledy zvyšovalo od začátku roku 2023 (od 1. 1. 2023 se nezabavitelná částka zvýšila na 13 638 Kč; za dítě/manžela/manželku to bylo 3409,50 Kč). Během roku 2023, už žádná další změna neproběhla (a do konce roku už ani neproběhne).

Další změna nezabavitelné částky, se dá očekávat od začátku roku 2024. Od 1. ledna 2024, by se mohlo zvýšit životní minimum. A budou se měnit i normativní náklady na bydlení (ty ale zřejmě budou nižší). Oba tyto údaje jsou rozhodující pro výpočet nezabavitelné částky.

Kolik bude nezabavitelné minimum v roce 2024

Pro stanovení nezabavitelné částky od 1. 1. 2024 je podstatné, kolik bude životní minimum jednotlivce a jaké budou normativní náklady na bydlení:

  • Zvýšení životního minima 2024 = vláda může o zvýšení rozhodnout do konce roku 2023 (zatím žádné rozhodnutí nepadlo, ani nejsou informace, co se plánuje)
  • Změna normativních nákladů na bydlení 2024 = změna zákona se nyní řeší v senátu, normativní náklady na bydlení v roce 2024, budou zřejmě nižší (což by vedlo ke snížení nezabavitelné částky)

Kalkulačka – výpočet nezabavitelné částky a srážek ze mzdy při exekuci v roce 2024

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je aktuální nezabavitelná částka v roce 2023, a kolik peněz by vám zůstalo při exekuci na mzdu (nebo při srážkách z důchodu či z jiného příjmu). Pro výpočet insolvence můžete použít tuto kalkulačku.

Pozor: Výpočet exekuce v této kalkulačce je předběžný odhad, jak by to mohlo vypadat v roce 2024. Podle aktuálních informací, zřejmě dojde ke snížení nezabavitelné částky.

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Nezabavitelné minimum a snížení normativních nákladů na bydlení v roce 2024

Podle aktuálně dostupných informací to vypadá, že od 1. 1. 2024 dojde ke snížení normativních nákladů na bydlení, které se používají pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci.

  • V roce 2023 byly normativní náklady pro výpočet exekuce 15 597 Kč
  • V roce 2024 budou normativní náklady pro výpočet exekuce 14 197 Kč

Pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci, se používají tabulkové hodnoty, pro nájem, 1 – 2 osoby, ve městě od 70 tisíc obyvatel. Tento normativ, bude zřejmě stejný jako v roce 2023 (nebude zvýšení).

Současně už ale v roce 2024 nebude nárok na mimořádné zvýšení (podle paragrafu 26a v zákoně o státní sociální podpoře). Takže se normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2024 fakticky sníží o 1400 Kč.

Tato změna bude mít velký vliv na výpočet nezabavitelné částky při insolvenci nebo exekuci. Nezabavitelné minimum by se kvůli tomu mohlo snížit o 933 Kč

  • Základní nezabavitelná částka by se mohla od 1. 1. 2024 snížit na 12 704,67 Kč
  • Za dítě, manželku nebo manžela by od 1. 1. 2024 došlo ke snížení na 3 176,17 Kč

Výpočet nezabavitelné částky, při snížení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2024

V následující tabulce je výpočet nezabavitelné částky, při snížení normativních nákladů na bydlení od 1. ledna 2024 o 1400 Kč.

Nezabavitelná částka 2024 2023 2024 (*) změna
Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč 4 860 Kč
Normativní náklady na bydlení 15 597 Kč 14 197 Kč -1400 Kč
Součet 20 457 Kč 19 057 Kč -1400 Kč
Nezabavitelná částka (2/3) 13 638 Kč 12 704,67 Kč -933 Kč
Nezabavitelné minimum (dítě, manžel, manželka) 3 409,5 Kč 3 176,17 Kč -233 Kč

(*) Změna zákona, která řeší normativní náklady na bydlení, ještě nebyla definitivě schválena, jedná se tedy zatím jenom o předběžný výpočet nezabavitelné částky

Nezabavitelné minimum a zvýšení životního minima v roce 2024

Životní minimum jednotlivce (které je od 1. 1. 2023 zvýšeno na 4860 Kč), je jedním ze dvou údajů, na základě kterých se vypočítá nezabavitelná částka.

V roce 2023, se životní minimum měnilo jenom od začátku ledna (v předchozím roce to bylo i v průběhu roku – od dubna a od července). Inflace byla letos o něco nižší, i tak ale klesla pod 10% až ve druhé polovině roku. Celková inflace za rok 2023, se tedy může pohybovat okolo 10%.

Na to by měla zareagovat vláda. Pokud je inflace vyšší než určitá míra (nad 5%), tak by mělo dojít k valorizaci částek životního a existenčního minima. Zvýšení ale neprobíhá „automaticky“ jako u důchodů. Je nutné rozhodnutí vlády (ta musí vydat příslušné nařízení).

O zvýšení životního a existenčního minima, by měla vláda rozhodnout do konce roku 2023. Je možné, že by se životní minimum mohlo zvýšit až o 10%. V takovém případě by životní minimum jednotlivce, mohlo být od 1. 1. 2024 ve výši až cca 5300 Kč.

Výpočet zvýšení nezabavitelné částky, pokud by se zvyšovalo životní minimum od 1. 1. 2024

Jestli ale opravdu dojde k nějakému zvýšení, je zatím nejisté. Pokud by se zvýšilo životní minimum a současně snížily normativní náklady na bydlení, tak se nezabavitelná částka sníží o 640 Kč

V následující tabulce se můžete podívat na příklad výpočtu, jak by se teoreticky mohlo změnit nezabavitelné minimum v roce 2024, pokud by se zvyšovalo životní minimum jednotlivce (teoretické zvýšení o 10%), a normativní náklady na bydlení by se snížily na 14 197 Kč (viz informace výše).

Nezabavitelné minimum 2024 2023 2024 (*) Změna
Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč 5 300 Kč +440 Kč
Normativní náklady na bydlení 15 597 Kč 14 197 Kč -1400 Kč
Součet 20 457 Kč 19 497 Kč -960 Kč
Nezabavitelná částka (2/3) 13 638 Kč 12 988 Kč -640 Kč
Nezabavitelné minimum (dítě, manžel, manželka) 3 409,5 Kč 3 247 Kč -162,50 Kč

(*) Jedná se pouze o teoretický výpočet, jaké by bylo nezabavitelné minimum v roce 2024, pokud by se životní minimum zvýšilo o 10% a normativní náklady na bydlení by se snížily na 14 197 Kč.

  1. Exekutorská komora brečí že se furt zvyšuje nezabavitelné minimum a jdou poslabinách samožitelek atd. Aby zrušili nebo co nejvíce snížili nezabavitelné minimum. Jde jim jen o svoje koryta!!! Prasata!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *