Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci od 1. 1. 2022

S platností od 1. 1. 2022, se zvyšují normativní náklady na bydlení a díky tomu se zvýší i nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. V roce 2022 bude základní nezabavitelná částka při exekuci ve výši 8846,25 Kč. Za manželku, manžela nebo každé dítě, se nezabavitelná částka zvyšuje o 2948,75 Kč.

Snížení nezabavitelné částky od ledna 2024

V roce 2024, se nezabavitelná částka nebude zvyšovat, ale naopak se sníží po 933 Kč. V roce 2023, bylo nezabavitelné minimum 13 638 Kč, v roce 2024 to bude 12 705 Kč.

Důvodem pro snížení nezabavitelné částky, je změna u normativních nákladů na bydlení – v roce 2024 už není nárok na mimořádné zvýšení, normativ je o 1400 Kč nižší (od 1. 1. 2024 to bude 14 197 Kč).

Nezabavitelné minimum 2024:

 • Základní nezabavitelné minimum = 12 704,67 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176,17 Kč

Snížení nezabavitelné částky, se projeví při výpočtu srážek ze mzdy (z důchodu, nebo i z jiných příjmů). Změna se týká jak insolvence, tak i exekuce:

Stejně, jako v podstatě každý rok, i na začátku roku 2022, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci. Ke zvýšení od 1. 1. 2022, dojde díky pravidelnému zvýšení normativních nákladů na bydlení. V roce 2022, ale kromě „běžného“ zvýšení normativních nákladů (které je jen malé), dochází i k dalšímu mimořádnému zvýšení (schváleno na konci ledna 2022 se zpětnou platností od 1.1.2022). Díky tomu se v roce 2022, nezabavitelné minimum zvýší skoro o 1000 Kč (oproti předchozímu roku).

 • Základní nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci, se s platností od 1. 1. 2022, zvýší o 973,50 Kč.
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku nebo dítě, se s platností od 1. 1. 2022 zvýší o 324,50 Kč.

Pro zaměstnance s exekucí na mzdu, který má manželku a dvě děti, to znamená zvýšení nezabavitelného minima o 1947 Kč.  K dalšímu zvýšení nezabavitelné částky, by v roce 2022 mohlo dojít, pokud by se zvýšilo životní minimum (viz dále).

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci – co to je a jak se počítá?

Při exekuci na mzdu (nebo i na jiný příjem, jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovská, důchod či jiné příjmy), musí dlužníkovi zůstat nezabavitelné minimum.

A k tomu ještě jedna nebo dvě třetiny ze zbylé části mzdy (podle toho, jestli je to přednostní nebo nepřednostní exekuce). Nezabavitelné minimum při insolvenci, je pak úplně stejné, jako nezabavitelná částka při exekuci.

Výpočet nezabavitelné částky, se odvíjí od toho, jaké jsou aktuální normativní náklady na bydlení a jaké je životní minimum jednotlivce.

Normativní náklady na bydlení (tabulková hodnota stanovená nařízením vlády, která se používá pro výpočet příspěvku na bydlení), se od 1. 1. 2022 zvyšují na 6815 Kč (zvýšení o 178 Kč). Kromě toho, ale bylo během ledna 2022, schváleno další mimořádné zvýšení normativních nákladů o 1120 Kč, které platí zpětně od 1. 1. 2022. Díky tomu jsou normativní náklady na bydlení pro rok 2022 ve výši 7935 Kč.

Životní minimum, by se od 1. 1. 2022 nemělo zvyšovat. Mělo by být stejné jako v předchozím roce, tj. životní minimum jednotlivce v roce 2022, je 3860 Kč (ke zvýšení životního minima, možná dojde během roku 2022 – viz dále)

Výpočet – kolik je nezabavitelné minimum v roce 2022?

Nezabavitelné minimum při exekuci je pak stanoveno jako tři čtvrtiny, ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení:

 • Základní nezabavitelné minimum při exekuci 2021 = 7 872,75 Kč
 • Základní nezabavitelné minimum při exekuci 2022 = 8 846,25 Kč
 • Zvýšení od 1. 1. 2022 = 973,50 Kč

Pokud má dlužník v exekuci nebo insolvenci i manžela či manželku, nebo nějaké dítě (děti), ke kterým má vyživovací povinnost, pak se nezabavitelné minimum při exekuci dále zvyšuje.

Za manžela, manželku nebo za každé dítě, se nezabavitelná částka zvýší o jednu třetinu nezabavitelné částky dlužníka:

 • Nezabavitelné minimum za manžela, manželku nebo dítě v roce 2021 = 2 624,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum za manžela, manželku nebo dítě v roce 2022 = 2 948,75 Kč
 • Zvýšení od 1. 1. 2022 = 324,50 Kč

Výpočet – nezabavitelné minimum pro zaměstnance s exekucí na mzdu v roce 2022

Pokud bychom měli zaměstnance s exekucí na plat, který má manželku a dvě děti, pak by se celková nezabavitelná částka při exekuci spočítala následovně:

 • Nezabavitelná částka za zaměstnance = 8846,25 Kč
 • Nezabavitelná částka za manželku = 2948,75 Kč
 • Nezabavitelná částka za 2 děti = 5897,50 Kč
 • Celkové nezabavitelné minimum 2022 = 17 693 Kč

Celkové nezabavitelné minimum při exekuci, se pro zaměstnance s manželkou a dvěma dětmi, od 1. 1. 2022 zvýší o 1947 Kč, proti roku 2021.

Toto zvýšení ale reálně znamená, že u nepřednostní exekuce, bude zůstávat o 649 Kč více, u přednostní exekuce pak o 1297 Kč více – viz následující tabulka.

Výpočet nezabavitelné částky a exekuce na mzdu od 1. 1. 2022

V následující tabulce, se můžete podívat na výpočet nezabavitelné částky od 1. 1. 2022. A také na dva příklady výpočtu exekuce na plat.

Příklad je vypočítán pro čistou mzdu 30 000 Kč a zaměstnance, který má manželku a dvě děti. V jednom případě počítáme s nepřednostní exekucí (zůstávají 2/3 zbylé části mzdy). Ve druhém příkladu počítáme s přednostní exekucí (zůstává 1/3 zbylé části mzdy).

Nezabavitelné minimum při exekuci od 1.1.2021 od 1.1.2022 Změna
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 3 860 Kč 0 Kč
Náklady na bydlení 6 637 Kč 7 935 Kč +1298 Kč
Součet 10 497 Kč 11 795 Kč +1298 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka 7 872,75 Kč 8 846,25 Kč +973,5 Kč
Nezabavitelná částka za dítě 2 624,25 Kč 2 948,75 Kč +324,5 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 2 624,25 Kč 2 948,75 Kč +324,5 Kč
Rodina dva dospělí + dvě děti 15 746 Kč 17 693 Kč +1947 Kč
Hranice plně zabavitelné částky 20 994 Kč 23 590 Kč +2596 Kč
Exekuce na mzdu 30 000 Kč od 1.1.2021 od 1.1.2022 Změna
Zbytek mzdy u nepřednostní pohledávky 25 249 Kč 25 898 Kč +649 Kč
Srážky na exekuci 4 751 Kč 4 102 Kč -649 Kč
Exekuce na mzdu 30 000 Kč od 1.1.2021 od 1.1.2022 Změna
Zbytek mzdy u přednostní pohledávky 20 498 Kč 21 796 Kč +1298 Kč
Srážky na exekuci 9 502 Kč 8 204 Kč -1298 Kč

Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu od 1. 1. 2022

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik vám zůstane ze mzdy (platu či jiného příjmu) při exekučních srážkách v roce 2022. Pro výpočet je nutné zadat čistou mzdu, a také zda máte manželku, manžela či nějaké děti. Zvolte i typ exekuce – zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Další zvýšení nezabavitelné částky v roce 2022?

To, kolik je nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci, se odvíjí to výše normativních nákladů na bydlení (zvyšují se od 1. 1. 2022) a od životního minima jednotlivce.

Zatímco normativní náklady na bydlení, se zvyšují pravidelně každý rok (obvykle vždy od začátku ledna), životní minimum se zvyšuje nepravidelně. K poslednímu zvýšení došlo v dubnu 2020.

Během roku 2021, se objevily návrhy na zvýšení životního a existenčního minima o cca 1000 – 1500 Kč. Důvodem, pro takto vysoké zvýšení, jsou především negativní dopady epidemie COVID-19. Dochází k prudkému zdražování (vysoká inflace), skokově zdražily energie (elektřina či plyn), apod.

Navrhované zvýšení životního a existenčního minima, ale nebylo v roce 2021 schváleno. Vzhledem k tomu, že k poslednímu zvýšení životního minima, došlo ještě před začátkem epidemie COVID, tak se nedá vyloučit, že se vláda ke zvýšení vrátí v roce 2022.

Pokud by se v roce 2022 zvyšovalo životní minimum, tak zřejmě nejdříve od začátku dubna 2022 (zatím to ale není jisté. Zvýšení životního minima o 1000 Kč, by znamenalo zvýšení nezabavitelné částky o 750 Kč (nezabavitelné minimum za manželku, manžela či dítě, by se zvýšilo o 250 Kč).

 1. Dobrý den,

  prosím o informaci:
  u insolvence zaměstnance,
  – je rozvedený a má soudem stanovenou
  měsíční výši příspěvku – alimentů na nezletilou dceru, která je v péči matky, má sjednanou dobu pravidelného styku s dcerou,
  -má povinný z hlediska insolvence vyživovací povinnost a nárok na nezabavitelnou částku na dceru? Děkuji za odověď

  1. Dobrý den. Ano, nárok má rozhodně. Je to nezaopatřené stále vyživované dítě, i když je rozvedený. Výživné sice za něj odesílá matce insolvenční správce, vždy jako přednostní pohledávku ze splátek. Je jedno v jaké výši má soudem stanovené výživné, jestli 1.500,- nebo 5.000,- měsíčně, zaměstnanci přesto náleží nezabavitelna část na dítě. Jediné co musí, je doložit mzdové účtárně rodní list dítěte, ve kterém je jako otec uveden. Má-li rodní list u sebe matka, není nutné se s ní ani dohadovat. Stačí, aby si došel na příslušnou matriku dítěte a za poplatek mu jej vytisknou. Na rodní list dítěte mají právo oba rodiče. 🙂

 2. Dobrý den,
  máte nesprávně započtené navýšení nákladů na bydlení na konci ledna , které se pro exekuce nemá použít. Matete tím vaše čtenáře. Ověřte si prosím informace a pak je uvádějte.

 3. Dobrý den,
  chci se zeptat .Mám čistý plat 35000Kč.Jsem v insolvenci a dostávám na ruku 15125 Kč je to správné? Mzdová účetní tvrdí, že to je dle vyhlášky správně. Nemám nic přednostního, prý se soudy nedohodly s ministerstvem atd.

  1. Uvedená částka, odpovídá insolvenční srážce od 1. 1. 2022, za předpokladu že nemáte žádné vyživované osoby, pokud není zohledněno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022.

   V tomto aktuálně opravdu nepanuje shoda – Ministerstvo spravedlnosti vydalo metodiku, že by se toto mimořádné zvýšení mělo zohlednit (pak by vám zůstávalo více). Některé soudy, ale přijaly stanovisko, že se toto mimořádné zvýšení zohlednit nemá.

   Dále je zde i zvýšení životního minima od 1. 4. 2022, to by se vám mělo projevit u příští výplaty (tu kterou dostanete v květnu za měsíc duben), kde by se vám to mělo zvýšit na cca 15 677 Kč.

   Se zohledněním mimořádného zvýšení norm. nákladů by to bylo ještě více – po 1. 4. 2022 by to vycházelo 17 263 Kč, ale nevím, zda se to v dohledné době vyřeší (rozpor mezi soudy a ministerstvem). Dost možná by se jedině někdo musel odvolat proti rozhodnutí soudu, aby to následně doputovalo až k Nejvyššímu soudu, který by případně zvrátil rozhodnutí soudů nižší instance, a toto rozhodnutí by pak bylo závazné i pro další soudy …

 4. Jsem důchodce i manželka.
  Jsme v insolvenci, měsíčně posíláme 3.100 Kč správci.
  Máme důchod
  Já 12 468 Kč
  Ona 11 416
  Co nám mohou strhnout z důchodu

  1. Nezabavitelná částka (pro vás, i pro manželku) je 12 185 Kč (9138,75+3046,25). Tj. velmi nízkou srážku by bylo možné provést pouze u důchodu 12 468 Kč, druhý je nižší než nezabavitelné minimum.

   Důchody se ale průběžně zvyšují (naposledy od června, následně i od září), takže se to průběžně bude měnit …

   U insolvence, je ale současně nutné platit alespoň minimální splátku (2178 Kč pro jednotlivce, nebo 3267 Kč při společném oddlužení manželů), jinak by soud mohl oddlužení zrušit …

 5. Zdravím, manželka je v důchodu pobrala na každé výchované dítě 1.1.2023 500 Kč.
  Může si činit insolvenční správce na tuto dávku nárok.
  Děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *