Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022, se zvyšují normativní náklady na bydlení a díky tomu se zvýší i nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. V roce 2022 bude základní nezabavitelná částka při exekuci ve výši 8006,25 Kč. Za manželku, manžela nebo každé dítě, se nezabavitelná částka zvyšuje o 2668,75 Kč.

Stejně, jako v podstatě každý rok, i na začátku roku 2022, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci. Ke zvýšení od 1. 1. 2022, dojde díky pravidelnému zvýšení normativních nákladů na bydlení. Zvýšení nezabavitelného minima, ale bude od nového roku, jen poměrně malé.

 • Základní nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci, se od 1. 1. 2022, zvýší o 133,50 Kč.
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku nebo dítě, se od 1. 1. 2022 zvýší o 44,50 Kč.

Pro zaměstnance s exekucí na mzdu, který má manželku a dvě děti, to znamená zvýšení nezabavitelného minima o 267 Kč.  K dalšímu zvýšení nezabavitelné částky, by v roce 2022 mohlo dojít, pokud by se zvýšilo životní minimum (viz dále).

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci – co to je a jak se počítá?

Při exekuci na mzdu (nebo i na jiný příjem, jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovská, důchod či jiné příjmy), musí dlužníkovi zůstat nezabavitelné minimum.

A k tomu ještě jedna nebo dvě třetiny ze zbylé části mzdy (podle toho, jestli je to přednostní nebo nepřednostní exekuce). Nezabavitelné minimum při insolvenci, je pak úplně stejné, jako nezabavitelná částka při exekuci.

Výpočet nezabavitelné částky, se odvíjí od toho, jaké jsou aktuální normativní náklady na bydlení a jaké je životní minimum jednotlivce.

Normativní náklady na bydlení (tabulková hodnota stanovená nařízením vlády, která se používá pro výpočet příspěvku na bydlení), se od 1. 1. 2022 zvyšují na 6815 Kč (zvýšení o 178 Kč.)

Životní minimum, by se od 1. 1. 2022 nemělo zvyšovat. Mělo by být stejné jako v předchozím roce, tj. životní minimum jednotlivce v roce 2022, je 3860 Kč (ke zvýšení životního minima, možná dojde během roku 2022 – viz dále)

Výpočet – kolik je nezabavitelné minimum v roce 2022?

Nezabavitelné minimum při exekuci je pak stanoveno jako tři čtvrtiny, ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení:

 • Základní nezabavitelné minimum při exekuci 2021 = 7 872,75 Kč
 • Základní nezabavitelné minimum při exekuci 2022 = 8 006,25 Kč
 • Zvýšení od 1. 1. 2022 = 133,50 Kč

Pokud má dlužník v exekuci nebo insolvenci i manžela či manželku, nebo nějaké dítě (děti), ke kterým má vyživovací povinnost, pak se nezabavitelné minimum při exekuci dále zvyšuje.

Za manžela, manželku nebo za každé dítě, se nezabavitelná částka zvýší o jednu třetinu nezabavitelné částky dlužníka:

 • Nezabavitelné minimum za manžela, manželku nebo dítě v roce 2021 = 2 624,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum za manžela, manželku nebo dítě v roce 2022 = 2 668,75 Kč
 • Zvýšení od 1. 1. 2022 = 44,50 Kč

Výpočet – nezabavitelné minimum pro zaměstnance s exekucí na mzdu v roce 2022

Pokud bychom měli zaměstnance s exekucí na plat, který má manželku a dvě děti, pak by se celková nezabavitelná částka při exekuci spočítala následovně:

 • Nezabavitelná částka za zaměstnance = 8006,25 Kč
 • Nezabavitelná částka za manželku = 2668,75 Kč
 • Nezabavitelná částka za 2 děti = 5337,50 Kč
 • Celkové nezabavitelné minimum 2022 = 16 013 Kč

Celkové nezabavitelné minimum při exekuci, se pro zaměstnance s manželkou a dvěma dětmi, od 1. 1. 2022 zvýší o 267 Kč, proti roku 2021.

Toto zvýšení ale reálně znamená, že u nepřednostní exekuce, bude zůstávat o 89 Kč více, u přednostní exekuce pak o 178 Kč více – viz následující tabulka.

Výpočet nezabavitelné částky a exekuce na mzdu od 1. 1. 2022

V následující tabulce, se můžete podívat na výpočet nezabavitelné částky od 1. 1. 2022. A také na dva příklady výpočtu exekuce na plat.

Příklad je vypočítán pro čistou mzdu 30 000 Kč a zaměstnance, který má manželku a dvě děti. V jednom případě počítáme s nepřednostní exekucí (zůstávají 2/3 zbylé části mzdy). Ve druhém příkladu počítáme s přednostní exekucí (zůstává 1/3 zbylé části mzdy).

Nezabavitelné minimum při exekuci od 1.1.2021 od 1.1.2022 Změna
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 3 860 Kč 0 Kč
Náklady na bydlení 6 637 Kč 6 815 Kč +178 Kč
Součet 10 497 Kč 10 675 Kč +178 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka 7 872,75 Kč 8 006,25 Kč +134 Kč
Nezabavitelná částka za dítě 2 624,25 Kč 2 668,75 Kč +45 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 2 624,25 Kč 2 668,75 Kč +45 Kč
Rodina dva dospělí + dvě děti 15 746 Kč 16 013 Kč +267 Kč
Hranice plně zabavitelné částky 20 994 Kč 21 350 Kč +356 Kč
Exekuce na mzdu 30 000 Kč od 1.1.2021 od 1.1.2022 Změna
Zbytek mzdy u nepřednostní pohledávky 25 249 Kč 25 338 Kč +89 Kč
Srážky na exekuci 4 751 Kč 4 662 Kč -89 Kč
Exekuce na mzdu 30 000 Kč od 1.1.2021 od 1.1.2022 Změna
Zbytek mzdy u přednostní pohledávky 20 498 Kč 20 676 Kč +178 Kč
Srážky na exekuci 9 502 Kč 9 324 Kč -178 Kč

Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu od 1. 1. 2022

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik vám zůstane ze mzdy (platu či jiného příjmu) při exekučních srážkách v roce 2022. Pro výpočet je nutné zadat čistou mzdu, a také zda máte manželku, manžela či nějaké děti. Zvolte i typ exekuce – zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Další zvýšení nezabavitelné částky v roce 2022?

To, kolik je nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci, se odvíjí to výše normativních nákladů na bydlení (zvyšují se od 1. 1. 2022) a od životního minima jednotlivce.

Zatímco normativní náklady na bydlení, se zvyšují pravidelně každý rok (obvykle vždy od začátku ledna), životní minimum se zvyšuje nepravidelně. K poslednímu zvýšení došlo v dubnu 2020.

Během roku 2021, se objevily návrhy na zvýšení životního a existenčního minima o cca 1000 – 1500 Kč. Důvodem, pro takto vysoké zvýšení, jsou především negativní dopady epidemie COVID-19. Dochází k prudkému zdražování (vysoká inflace), skokově zdražily energie (elektřina či plyn), apod.

Navrhované zvýšení životního a existenčního minima, ale nebylo v roce 2021 schváleno. Vzhledem k tomu, že k poslednímu zvýšení životního minima, došlo ještě před začátkem epidemie COVID, tak se nedá vyloučit, že se vláda ke zvýšení vrátí v roce 2022.

Pokud by se v roce 2022 zvyšovalo životní minimum, tak zřejmě nejdříve od začátku dubna 2022 (zatím to ale není jisté. Zvýšení životního minima o 1000 Kč, by znamenalo zvýšení nezabavitelné částky o 750 Kč (nezabavitelné minimum za manželku, manžela či dítě, by se zvýšilo o 250 Kč).

 1. Dobrý den,

  prosím o informaci:
  u insolvence zaměstnance,
  – je rozvedený a má soudem stanovenou
  měsíční výši příspěvku – alimentů na nezletilou dceru, která je v péči matky, má sjednanou dobu pravidelného styku s dcerou,
  -má povinný z hlediska insolvence vyživovací povinnost a nárok na nezabavitelnou částku na dceru? Děkuji za odověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *