Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti (kalkulačka a podmínky)

Výše podpory se počítá z průměrné čisté mzdy. První dva měsíce je to 65%. Maximální podpora v nezaměstnanosti je v roce 2021 stanovena na 20 075 Kč.

Na té stránce najdete kalkulačku, pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2021. Můžete si spočítat, kolik dostanete na Úřadu práce, při ukončení zaměstnání. Vzhledem k zaměření webu, se podíváme i na to, jak je to s možností exekuce na podporu v nezaměstnanosti, a kolik by vám mělo zůstat.

V roce 2021 se podmínky pro výpočet podpory v nezaměstnanosti nijak zvláště nezměnily. Jediné co se změnilo, je výše maximální podpory v nezaměstnanosti. Ta je v roce 2021 stanovena na 20 075 Kč. To je maximum, kolik můžete dostat, jako nezaměstnaní na Úřadu práce (resp. je zde i podpora při rekvalifikaci a ta je v roce 2021 maximálně 22 4968 Kč).

Zvýšení Podpory v nezaměstnanosti v roce 2022

Od začátku roku 2022, se zvyšuje maximální možná podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Nová maximální podpora pro nezaměstnané je od 1. 1. 2022 ve výši 21 488 Kč. Při rekvalifikaci to může být až 24 081 Kč.

Viz: Kalkulačka: Podpora v nezaměstnanosti 2022.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2021

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti zadejte svoji průměrnou čistou mzdu v posledním zaměstnání. Zpravidla se jedná o průměr za poslední 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí). Pro výpočet podpory je rozhodující váš věk, to zda jste dostali dostupné a také to, jaký byl důvod pro ukončení zaměstnání.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2021
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2021?

Základní podmínkou, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je splnění minimální doby účasti na důchodovém pojištění. Podmínka je 12 měsíců za poslední dva roky. Podmínku tedy splňuje ten, kdo:

 • V posledních dvou letech pracoval alespoň 12 měsíců v zaměstnání
 • V posledních dvou letech alespoň 12 měsíců podnikal a platil si sociální pojištění jako OSVČ (živnostník)
 • Může se jednat o kombinaci zaměstnání a podnikání, tak aby celkový součet byl dvanáct měsíců (pokud se překrývá podnikání a zaměstnání, tak se daný měsíc započítá jen jednou)
 • Nárok mají třeba i ženy po rodičovské nebo mateřské. Jim se započítá doba péče o dítě do 4 roků jako náhradní doba

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu není třeba v případě, že je pracovní poměr ukončen z důvodu hrubého porušení pracovní kázně. Pokud dostanete okamžitou výpověď z tohoto důvodu, pak nemáte nárok na podporu pro nezaměstnané.

Nárok na podporu nemají studenti. Doba studia se nezapočítává jako „odpracovaná“ doba.

Nárok na podporu nezaměstnanosti nemá ani důchodce.

Nárok na podporu také nebude mít ten, kdo byl nedávno nezaměstnaný a vyčerpal si celou dobu podpory v nezaměstnanosti, na kterou má podle svého věku nárok. Aby měl nárok na další podporu, je nutné nejprve nějakou dobu pracovat.

Nárok na podporu nemusí vzniknout, pokud pracujete na DPP (dohoda o provedení práce), nebo na DPČ (dohoda o pracovní činnosti). Při práci na dohodu záleží i na výši příjmu, zda se vám takto odpracovaná doba započítá do oněch požadovaných 12 měsíců.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2021?

To, kolik je podpora v nezaměstnanosti se odvíjí od toho, jak dlouho ji dostáváte. Také záleží na důvodu pro ukončení zaměstnání. Pokud je ukončeno zaměstnání ze strany zaměstnance bez vážného důvodu (viz níže), pak je nižší podpora.

Výše podpory pro nezaměstnané:

 • První dva měsíce = 65%
 • Druhé dva měsíce = 50%
 • Zbytek doby (1 až 7 měsíců) = 45%
 • Po celou dobu jen 45% = při ukončení zaměstnání bez vážného důvodu

Jak dlouho je nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Délka podpory se liší podle věku:

 • 5 měsíců do 50 roků
 • 8 měsíců od 50 do 55 roků
 • 11 měsíců nad 55 roků

Co jsou vážné důvody pro ukončení zaměstnání?

Pokud je zaměstnání ukončeno ze strany zaměstnance bez udání vážného důvodu, pak je podpora po celou dobu jen 45%. Vážné důvody pro ukončení zaměstnání (dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance) spočívají třeba v nutnosti pečovat o dítě nebo zdravotní důvody. Vážné důvody specifikuje Zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.), § 5 c:

zákon číslo 435/2004 Sb.,§ 5 c
c) vážnými důvody důvody spočívající v
nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let,
3. nezbytné osobní péči o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
4. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
5. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, které uchazeč o zaměstnání doloží a prokáže,

Exekuce na podporu v nezaměstnanosti v roce 2021

Podpora v nezaměstnanosti je z pohledu exekuce běžný příjem. Podobně jako výplata, i podpora v nezaměstnanosti může být částečně zabavena na úhradu exekuce. Postup provádění exekučních srážek je u podpory v nezaměstnanosti stejný, jako u exekuce na mzdu.

I v případě, že by se prováděla exekuce na podporu, musí nezaměstnanému dlužníkovi zůstat nezabavitelná částka. Ta se od 1.1.2021zvyšuje.

Příklad výpočtu exekuce na podporu v nezaměstnanosti v roce 2021

Pokud byste měli maximální podporu v nezaměstnanosti (20 075 Kč), a exekuce by byla prováděna po 1. 1. 2021, pak by výpočet exekuce vypadal takto:

Samotný dlužník (bez dětí a bez manželky) při nepřednostní exekuci a podpoře 20 075 Kč:

 • Srážka na exekuci = 4 067 Kč
 • Zbytek podpory po exekuci = 16 008 Kč

Dlužník, který má dvě děti a manželku při nepřednostní exekuci a podpoře 20 075 Kč:

 • Srážka na exekuci = 1 443 Kč
 • Zbytek podpory po exekuci = 18 632 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *