Kalkulačka: Výpočet exekuce na plat od dubna 2020

Nezabavitelné minimum dlužníka se zvyšuje o 300 Kč. Od 1. 4. 2020 je to 6908 Kč. Zvýšení nezabavitelné částky za dítě nebo za manželku, vzroste o 75 Kč. Od 1. 4. 2020 je to 1727 Kč.

Od začátku dubna 2020 se mění životní minimum. Díky tomu se automaticky zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu. Nezabavitelné minimum dlužníka se zvyšuje o 300 Kč. Od 1. 4. 2020 je to 6908 Kč. Zvýšení nezabavitelné částky za dítě nebo za manželku, vzroste o 75 Kč. Od 1. 4. 2020 je to 1727 Kč, za každé dítě nebo i za manželku.

Další změna v oblasti výpočtu exekuce na plat pak bude od července 2020. Od 1. 7. 2020 se znovu změní nezabavitelné minimum dlužníka a zvýšení nezabavitelné částky za manželku a dítě.

Výpočet exekuce na plat od dubna 2020

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2020
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Pokud vás zajímá, jak bude vypadat exekuce na plat od 1. 7. 2020, tak použijte tuto novou kalkulačku. Od 1. 7. 2020 se zvyšuje nezabavitelné minimum a výpočet exekuce bude vypadat jinak. Pro výpočet exekuce od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 použijte tuto exekuční kalkulačku.

Jak se mění exekuce na plat od dubna 2020

Pokud pomineme změny, které vyplývají ze situace ohledně epidemie koronaviru (viz přehled změn během epidemie, které se týkají exekuce a insolvence), tak se od 1. 4. 2020 zvyšuje životní minimum.

Výše životního minima ovlivňuje nárok na různé sociální dávky. Má ale také vliv na to, jaké je nezabavitelné minimum dlužníka při exekuci. Díky zvýšení životního minima se zvyšuje i nezabavitelné minimum.

Tato změna proběhne automaticky. Dlužník nemusí o nic žádat. Ani exekutora ani zaměstnavatele. Ti by měli automaticky přizpůsobit výpočet exekučních srážek novým parametrům.

Nezabavitelné minimum od dubna 2020

Základní nezabavitelné minimum dlužníka se od 1. 4. 2020 zvýšilo o 300 Kč. Za manželku a dítě se nezabavitelná částka zvýšila o 75 Kč:

  • Nezabavitelné minimum dlužníka = 6908 Kč (do 31. 3. 2020 to bylo 6608 Kč)
  • Nezabavitelná částka za dítě/manželku = 1727 Kč (do 31. 3. 2020 to bylo 1652 Kč)

Jak se provádí výpočet exekuce?

Pro výpočet exekuce je rozhodující čistá mzda. Při výpočtu se tedy nejprve určí čistá mzda (strhnou se zákonné srážky, jako sociální a zdravotní pojištění a daně).

Dále je při výpočtu exekučních srážek ze mzdy nutné stanovit nezabavitelnou částku dlužníka. Základní částka je 6908 Kč. Pokud má dlužník dítě (ke kterému má vyživovací povinnost) nebo manželku/manžela, tak se k základní částce připočítá 1727 Kč.

Pokud by se jednalo o dlužníka se dvěma dětmi a manželkou, pak je od 1. 4. 2020 nezabavitelná částka rovna 12 089 Kč.

Postup provádění exekučních srážek

Dalším krokem při výpočtu srážek je posouzení toho, kolik zůstalo ze mzdy. Pokud je zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky vyšší než 20 724 Kč, pak vše nad tuto hranici je možné strhnout na exekuci. Částka 20 724 je hranice plně zabavitelné částky.

Zbytek mzdy, nebo právě 20 724 Kč se rozdělí na třetiny. Jedna třetina je určena na úhradu přednostní exekuce. Pokud dlužník nemá přednostní pohledávky, pak je mu tato třetina ponechána. Další třetina je určena na nepřednostní exekuce. Pokud má dlužník více exekucí, pak se uspokojují v pořadí, v jakém byly doručeny prvnímu zaměstnavateli. Poslední třetina zůstane dlužníkovi.

Při rozdělování na třetiny je nutné zbytek mzdy rozdělit na celé číslo. Pokud je zbytek nedělitelný třemi, tak se odečte jedna nebo dvě koruny, tak aby šlo dělit třemi. Tato 1 nebo 2 koruny patří dlužníkovi.

Exekuce na různé druhy příjmu

Uvedený postup výpočtu exekuce na plat je možné aplikovat i na jiné formy příjmu. Identicky by se vypočítala i exekuce na důchod nebo třeba na podporu v nezaměstnanosti. Nebo třeba na nemocenské dávky, peněžitou pomoc v mateřství a některé jiné druhy příjmu.

Podobným způsobem by se počítala exekuce i v případě práce na dohodu (DPP – dohoda o provedení práce, nebo DPČ – dohoda o pracovní činnosti).

Výpočet exekuce na jiné druhy příjmu se v ničem neliší od toho, jak se vypočítá exekuce na mzdu. Dlužníkovi musí vždy zůstat nezabavitelná částka.

Pokud má dlužník více různých příjmů (pokud má třeba víc zaměstnavatelů), pak se nezabavitelná částka zohlední pouze jednou (resp. případně se rozdělí mezi jednotlivé zaměstnavatele).

Exekuce na plat i účet současně

Složitá situace pro dlužníka nastává, pokud je prováděna současně exekuce na plat i na účet. Z platu se mu vypočítá a strhne exekuce a na účet mu pošlou nezabavitelnou částku. Pokud mu ale exekutor zablokuje účet v bance, pak si může vybrat pouze jednou dvojnásobek životního minima. To je 7720 Kč.

Dočasně, během epidemie by mělo být možné vybrat dvojnásobek. Tedy 15 440 Kč. To ale také neřeší problém se souběhem exekuce na plat a účet. Částku je možné vybrat pouze jednou. Změna platí do 31.12.2020.

Dlužník se musí jedině obrátit na exekutora a požadovat odblokování účtu, s tím, že mu na účet chodí jen příjem, který by již neměl podléhat další exekuci. Nebo se může pokusit domluvit se zaměstnavatelem na výplatě v hotovosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *