Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek ze mzdy

Od začátku roku 2021 se zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu. Nezabavitelné minimum dlužníka se zvyšuje o 102 Kč. Od 1. 1. 2021 je to 7872,75 Kč. Díky tomu se o něco málo zvýší zbytek čisté mzdy po exekuci.

Od začátku roku 2021 se zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu. Nezabavitelné minimum dlužníka se zvyšuje o 102 Kč. Od 1. 1. 2021 je to 7872,75 Kč. Zvýšení nezabavitelné částky za dítě nebo za manželku, vzroste o 33,75 Kč. Od 1. 1. 2021 je to 2624,25 Kč, za každé dítě nebo i za manželku.

Výpočet exekuce v roce 2024 (od 1. 1. 2024)

Od 1. ledna 2024, se snižuje nezabavitelná částka pro výpočet exekuce na plat (srážek ze mzdy, z důchodu, nebo i z dalších příjmů).

Nezabavitelné minimum 2024:

  • Základní nezabavitelné minimum = 12 705 Kč
  • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176 Kč

Lidem s exekucí na mzdu, bude v roce 2024, zůstávat o něco méně peněz. Zbytek čisté mzdy po srážkách na exekuci, může být i o několik stokorun nižší, než v předchozím roce.

Aktuální kalkulačka – výpočet exekuce v roce 2024

Výpočet exekuce na plat od dubna 2021

Pro výpočet exekučních srážek ze mzdy, je rozhodující čistá mzda. Ta by se měla v roce 2021 poměrně výrazně zvýšit, díky zrušení superhurbé mzdy – viz kalkulačka pro výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2021.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2021
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Jak se mění exekuce na plat od ledna 2021

Od začátku roku se zvyšují normativní náklady na bydlení (ty se téměř pravidelně zvyšují od začátku roku – zohledňuje se inflace a další vlivy).

Díky tomu se mění i nezabavitelné minimum. Jsou to ¾ ze součtu životního minima (v roce 2021 je to 3860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (v roce 2021 je to 6637 Kč).

Tato změna proběhne automaticky. Dlužník nemusí o nic žádat. Ani exekutora ani zaměstnavatele. Ti by měli automaticky přizpůsobit výpočet exekučních srážek novým parametrům.

Nezabavitelné minimum od ledna 2021

Základní nezabavitelné minimum dlužníka se od 1. 1. 20210 zvýšilo o 101,25 Kč. Za manželku a dítě se nezabavitelná částka zvýšila o 33,75 Kč:

  • Nezabavitelné minimum dlužníka v roce 2021 = 7 872,75 Kč (do 31. 12. 2020 to bylo 7771,50 Kč)
  • Nezabavitelná částka za dítě/manželku v roce 2021 = 2 624,25 Kč (do 31. 12. 2020 to bylo 2590,50 Kč)

Jak se provádí výpočet exekuce?

Pro výpočet exekuce je rozhodující čistá mzda. Při výpočtu se tedy nejprve určí čistá mzda (strhnou se zákonné srážky, jako sociální a zdravotní pojištění a daně).

Dále je při výpočtu exekučních srážek ze mzdy nutné stanovit nezabavitelnou částku dlužníka. Základní částka je 7 872,75 Kč. Pokud má dlužník dítě (ke kterému má vyživovací povinnost) nebo manželku/manžela, tak se k základní částce připočítá 2 624,25 Kč.

Pokud by se jednalo o dlužníka se dvěma dětmi a manželkou, pak je od 1. 1. 2021 nezabavitelná částka rovna 15 746 Kč.

Postup provádění exekučních srážek

Dalším krokem při výpočtu srážek je posouzení toho, kolik zůstalo ze mzdy. Pokud je zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky vyšší než 20 994 Kč, pak vše nad tuto hranici je možné strhnout na exekuci. Částka 20 994 je hranice plně zabavitelné částky.

Zbytek mzdy, nebo právě 20 994 Kč se rozdělí na třetiny. Jedna třetina je určena na úhradu přednostní exekuce. Pokud dlužník nemá přednostní pohledávky, pak je mu tato třetina ponechána. Další třetina je určena na nepřednostní exekuce. Pokud má dlužník více exekucí, pak se uspokojují v pořadí, v jakém byly doručeny prvnímu zaměstnavateli. Poslední třetina zůstane dlužníkovi.

Při rozdělování na třetiny je nutné zbytek mzdy rozdělit na celé číslo. Pokud je zbytek nedělitelný třemi, tak se odečte jedna nebo dvě koruny, tak aby šlo dělit třemi. Tato 1 nebo 2 koruny patří dlužníkovi.

Exekuce na různé druhy příjmu

Uvedený postup výpočtu exekuce na plat je možné aplikovat i na jiné formy příjmu. Identicky by se vypočítala i exekuce na důchod nebo třeba na podporu v nezaměstnanosti. Nebo třeba na nemocenské dávky, peněžitou pomoc v mateřství a některé jiné druhy příjmu.

Podobným způsobem by se počítala exekuce i v případě práce na dohodu (DPP – dohoda o provedení práce, nebo DPČ – dohoda o pracovní činnosti).

Výpočet exekuce na jiné druhy příjmu se v ničem neliší od toho, jak se vypočítá exekuce na mzdu. Dlužníkovi musí vždy zůstat nezabavitelná částka.

Pokud má dlužník více různých příjmů (pokud má třeba víc zaměstnavatelů), pak se nezabavitelná částka zohlední pouze jednou (resp. případně se rozdělí mezi jednotlivé zaměstnavatele).

Exekuce na plat i účet současně

Složitá situace pro dlužníka nastává, pokud je prováděna současně exekuce na plat i na účet. Z platu se mu vypočítá a strhne exekuce a na účet mu pošlou nezabavitelnou částku. Pokud mu ale exekutor zablokuje účet v bance, pak si může vybrat pouze jednou dvojnásobek životního minima. To je 7720 Kč.

Dočasně, během epidemie by mělo být možné vybrat dvojnásobek. Tedy 15 440 Kč. To ale také neřeší problém se souběhem exekuce na plat a účet. Částku je možné vybrat pouze jednou. Změna platí do 28. 2.2021.

Dlužník se musí jedině obrátit na exekutora a požadovat odblokování účtu, s tím, že mu na účet chodí jen příjem, který by již neměl podléhat další exekuci. Nebo se může pokusit domluvit se zaměstnavatelem na výplatě v hotovosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *