Milostivé léto 2024 – dluhy na zdravotním pojištění (OBZP, OSVČ)

V roce 2024, by mohlo proběhnout další Milostivé léto IV. – tentokrát by se vztahovalo na dluhy na zdravotním pojištění. Odpuštění dluhů (penále, úroky a další náklady exekuce), by mohli žádat OSVČ a OBZP s dluhy u zdravotní pojišťovny. Akce by probíhala do 30. listopadu 2024.

Na konci prosince 2023, předložila skupina poslanců návrh zákona, který by znamenal další Milostivé léto i v roce 2024. Jednalo by se už v pořadí už o 4 podobnou akci.

Pokud by byl návrh schválen, pak by v roce 2024, bylo možné požádat o odpuštění úroků, penále a exekučních nákladů u dluhů na zdravotním pojištění. Opět by tedy stačilo zaplatit jenom původní dluh (nezaplacení pojištění) a tím by se ukončila exekuce.

Milostivé léto v roce 2024, by se týkalo především OSVČ nebo OBZP (není určeno pro firmy), a dluhů na zdravotním pojištění, které jsou vymáhány v exekuci podle daňového řádu.

Zatím se ale jedná pouze o návrh zákona, kterým se bude vláda zabývat na začátku roku 2024. Pokud bude návrh schválen, pak by milostivé léto mohlo začít od 1. července 2024 (do konce listopadu 2024).

Milostivé léto v roce 2024 na dluhy na zdravotním pojištění

Návrh zákona předpokládá, že by se v roce 2024, daly vyřešit dluhy (a exekuce), za nezaplacené zdravotní pojištění.

Milotové léto 2024 by bylo určeno pro:

 • Podnikatele (OSVČ, živnostníky), kteří mají dluhy na zdravotním pojištění
 • Pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů), které mají dluh na zdravotním pojištění

Podobně, jako i v předchozích případech mi zde by platilo časové omezení:

 • Milostivé léto IV. by platilo jenom pro dluhy vzniklé do 31. 12. 2023

Milostivé léto (pokud bude schváleno), by probíhalo ve druhé polovině roku 2024:

 • Milostivé léto IV. by začalo od 1. července 2024
 • Žádost o odpuštění části dluhu by bylo možné podat nejpozději do 30. listopadu 2024
 • Do 30. listopadu 2024 by bylo možné u vyšších dluhů žádat i o splátkový kalendář

Dluhy na zdravotním pojištění – nad 5 tisíc i splátkový kalendář

Podobně, jako tomu bylo u sociálního pojištění, i u zdravotního přepokládá návrh zákona možnost rozložení úhrady dluhu do splátkového kalendáře:

 • Dluh do 5 000 Kč = základní dluh musí být zaplacen celý a bude možné požádat odpuštění penále a dalších nákladů exekuce
 • Dluh nad 5 000 Kč = možnost splátkového kalendáře na 12 měsíců (žádost o splátkový kalendář by bylo nutné podat do 30. 11. 2024)
 • Dluh nad 50 000 Kč = možnost splátkového kalendáře na 36 měsíců (žádost o splátkový kalendář by bylo nutné podat do 30. 11. 2024)
 • Při splátkovém kalendáři by první splátka musela být uhrazena do 31. 12. 2024

Milostivé léto 2024 – pouze pro fyzické osoby (OSVČ a OBZP)

Milostivé léto IV. na zdravotní pojištění, by se v roce 2024 mohlo vztahovat jenom na fyzické osoby (nevztahovalo by se na dluhy na zdravotním pojištění, které mají právnické osoby (firmy, apod.)).

V roce 2024, by tedy bylo možné vyřešit:

 • Dluhy na zdravotním pojištění vzniklé během podnikání OSVČ
 • Dluhy na zdravotním pojištění u OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů)

OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů), jsou „obyčejní“ lidé, kteří například pracují na dohodu DPP a mají příjem do 10 000 Kč. Pak za ně zdravotní pojištění neplatí zaměstnavatel, a musí si to řešit sami.

Dluh na zdravotním pojištění může vzniknout také například v případě, kdy po skončení zaměstnání nejste evidovaní na úřadu práce (za nezaměstnané na ÚP platí zdravotní stát), a neplatíte si zdravotní sami.

Obecně platí, že je povinné platit si sám zdravotní pojištění, pokud celý kalendářní měsíc, nezaplatí pojištění zaměstnavatel nebo stát (nebo není povinnost platit ZP jako OSVČ).

Dluhy na zdravotním pojištění u běžných lidí, často vznikají z neznalosti (to, že je povinné placení zdravotního pojištění s mnoho lidí neuvědomuje, nebo to neřeší).

Kolik je minimální zdravotní pojištění v roce 2024

Minimální zdravotní pojištění, které se musí platit každý měsíc, není zrovna malá částka. V roce 2024, se minimální zdravotní pojištění zvýšilo na 2552 Kč měsíčně – platí pro OBZP.

Pro podnikatele je minimální zdravotní pojištění ještě vyšší. Od ledna 2024 se minimální zdravotní pojištění zvýšilo na 2 968 Kč.

Co je to milostivé léto a jak to fungovalo v předchozích případech

Pokud bude schválen návrh zákona, pak by se jednalo v pořadí už o 4 milostivé léto.

Milostivé léto I. a Milostivé léto II. se vztahovalo na exekuce pro dluhy vůči státu (připojila se ale i řada soukromých firem).

Milostivé léto III. se vztahovalo na dluhy na sociálním pojištění a na daních (obecně na různé pohledávky vůči FÚ nebo Celní správě). Opět se připojily i některá města nebo obce (a odpouštěly například dluhy za různé poplatky).

Při milostivém létu to funguje tak, že je nutné zaplatit původní dluh (někdy je ale i možnost splátkového kalendáře).

A následně je možné požádat o odpuštění úroků, penále a dalších nákladů spojených s vymáháním dluhu nebo s exekucí.

Penále a další náklady exekuce, tvoří často velmi podstatnou část výsledného dluhu. Existovaly i případy exekucí, kde byl původní dluh jenom 10 tisíc korun, ale výsledná částka vymáhaná v exekuci byla i 100 tisíc nebo více.

Milostivé léto, nabízí možnost, jak se dostat s dluhové exekuční pasti. Je ale nutné zaplatit alespoň původní dluh. Odpouští se jenom úroky, penále a další poplatky. Rozhodně to není o tom, že by se promíjel celý dluh.

 1. Je nefér, nespravedlivé, pokud dlužník má dluh na zdrav. pojištění, ale má splátkový kalendář, který dodržuje a platí, tudíž nemá daňovou exekuci, jen platební výměr, pravidelně dluh splácí, odpuštění penále – milostivé léto 2024 se na něho nebude vztahovat. Ano, může si požádat o odpuštění tvrdosti, ale to jen po několik dnů, kdy mu příjde výkaz, ten chodí nepravidelně a stejně mu penále většinou neodpustí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *