Milostivé léto – řešení pro dluhy za daně a sociální pojištění

Pro rok 2023, je připraveno další milostivé léto. Tentokrát se týká pouze dluhů na daních (dluhy vůči Finančnímu úřadu) a dluhů na sociálním pojištění (dluhy vůči ČSSZ). Odpuštění dluhů bude probíhat 1. července 2023 do 30. listopadu 2023. Má se jednat o poslední možnost, jak vyřešit dluhy.

V uplynulých dvou letech, nabídl stát již dvakrát možnost alespoň částečného odpuštění dluhů a zastavení exekuce. Jednalo se o Milostivé léto I. a Milostivé léto II.

Druhé milostivé léto, skončilo na podzim v roce 2022, podle dostupných informací, se podobná akce, ve srovnatelném rozsahu, nebude opakovat (určitě ne v dohledné budoucnosti).

Milostivé léto 2024 – dluhy na zdravotním pojištění

V roce 2024, by mohlo být další milostivé léto (v posledních letech už bylo Milostivé léto I., Milostivé léto II. a Milostivé léto III.).

Tentokrát by se daly vyřešit dluhy na zdravotním pojištění.

Milostivé léto IV. by se týkalo živnostníků (OSVČ) a dalších lidí, kteří si musí platit zdravotní pojištění sami (OBZP).

Milostivé léto IV. by mohlo začít od 1. července 2024, a končit 30. listopadu 2024.

U dluhů nad 5000 Kč, by měl být možný i splátkový kalendář na 12 nebo 36 měsíců.

Více informací zde: Milostivé léto 2024 – dluhy na zdravotním pojištění

I v roce 2023, je připravena možnost, jak se zbavit alespoň některých dluhů, pro některé dlužníky.

Pro rok 2023, je připraveno speciální „Daňové milostivé léto“ a „Milostivé léto na dluhy na sociálním pojištění“ z dílny ČSSZ.

Tyto dvě akce, by se měly vztahovat právě na dluhy, které nespadaly do předchozích dvou akcí. V roce 2023, bude odpuštění dluhů probíhat od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023

Co je to milostivé léto a jak to funguje (fungovalo)?

Mimo jiné i v souvislosti s nedávnou epidemií COVID, nabídl stát dvě akce (dva termíny), během kterých bylo možné alespoň částečně vyřešit některé dluhy.

Během Milostivého léta I. a Milostivého léta II., nabídl stát lidem s exekucí, že jim stačí zaplatit původní dluh (jistinu) a menší poplatek, a dojde k ukončení exekuce.

Díky tomu, bylo možné se zbavit velké části dluhu. Někdy bylo takto odpuštěno i více než 90% dlužné částky vymáhané exekutorem (hlavně v minulosti se často stávalo, že z malého dluhu „pár“ tisíc korun, se časem stala exekuce klidně i na 100 tisíc korun – většina z toho byly úroky a různé poplatky (příslušenství dluhu/exekuce).

Při milostivém létu, se odpouštěly úroky, poplatky z prodlení a náklady předchozího vymáhání dluhu a exekuce (s výjimkou menšího poplatku za ukončení exekuce).

Původní dvě akce, se vztahovaly především na dluhy vůči státu (vůči státem vlastněným společnostem a organizacím).

Bylo se takto možné zbavit například dluhů na nájemném v obecních bytech, dluhů za různé pokuty. Spadaly sem i dluhy za elektřinu a plyn (především vůči ČEZ, ale i některým jiným společnostem). A i mnoho dalších dluhů.

Milostivé léto podpořily i některé banky a další firmy

K Milostivému létu I. a Milostivému létu II. se připojila i řada společností ze soukromého sektoru, které nabízely podobné nebo mírně odlišné podmínky.

Možnost poměrně jednoduchého „oddlužení“ nabídly i některé banky, nebo jiné finanční společnosti. A i řada dalších firem (splátkové společnosti, mobilní operátoři, dodavatelé energií, …).

Milostivé léto se ale nevztahovalo na všechny dluhy

Na některé dluhy, se ale předchozí milostivá léta nevztahovala. Týkalo se to především těch dluhů, které nebyly vymáhány v exekuci (prostřednictvím exekutora).

Tedy například daňové dluhy (Finanční úřad si dluhy zpravidla vymáhá sám). Nebo dluhy na sociálním pojištění (ČSSZ si také obvykle řeší vymáhání dluhů sama).

Nyní by tuto situaci měly napravit dvě nová separátní „milostivá léta“ v roce 2023.

Daňové milostivé léto 2023

Ministerstvo financí, připravilo pro rok 2023, svoje vlastní „daňové milostivé léto“. To by se mělo vztahovat na dluhy, které řeší Finanční úřady a orgány Celní správy.

Daňové milostivé léto, by mělo probíhat v období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023

Daňové milostivé léto by se mělo vztahovat:

  • Na malé dluhy do 200 Kč, které vznikly do 30. září 2022 – zde bude stačit požádat o zrušení dluhu
  • Dluhy vzniklé do 30. září 2022 – bude stačit uhradit původní dluh (jistinu) a požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (tedy všech penále, pokut, úroků nebo nákladů na vymáhání či exekuční řízení)
  • Dluhy nad 5 000 Kč bude možné splácet až ve 4 splátkách (během následujících 17 měsíců od 1. 7. 2023)
  • Na dluhy vzniklé po 30. 9. 2022, se možnost odpuštění nevztahuje

Podle odhadů ministerstva financí, by se „Daňové milostivé léto 2023“, mohlo týkat několika desítek tisíc lidí.

Zbavit se dluhů vůči finančnímu úřadu, může být velkou úlevou, protože většina těchto dluhů, spadá mezi přednostní exekuce, u kterých si může exekutor brát podstatně více peněz (na přednostní pohledávky se sráží 2/3 ze zbylé části mzdy (z toho co zbude po odečtení nezabavitelné částky)

Milostivé léto na sociální pojištění 2023

Obdobnou akci, připravilo pro rok 2023, i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ani dluhy na sociálním pojištění, totiž nespadly do pohledávek, které bylo možné jednoduše vyřešit během předchozích dvou akcí (Milostivé léto I. a Milostivé léto II.).

I pro dluhy na sociálním pojištění bude platit, že je nutné zaplatit celý původní dluh (jistinu). Příslušenství dluhu (úroky, poplatky, náklady na vymáhání, atd.), poté budou odpuštěny.

Milostivé léto pro dluhy na sociálním pojištění, by mělo probíhat v období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023

Odpuštění dluhů na sociálním pojištění:

  • Bude se vztahovat na dluhy, které ČSSZ evidovala nejpozději k 30. září 2022
  • Původní dlužnou částku bude nutné uhradit nejpozději do 30. listopadu 2023
  • U dluhů bude možné domluvit i splátkový režim
  • Na dluhy vzniklé po 30. 9. 2022, se možnost odpuštění nevztahuje

Podle odhadů ČSSZ, by si během tohoto „Sociálního milostivého léta 2023“, mohlo požádat o odpuštění dluhu až 715 tisíc fyzických osob (především OSVČ) a dalších 262 tisíc právnických osob (firmy, zaměstnavatelé).

I dluhy na sociálním pojištění, obvykle patří mezi přednostní pohledávky (podobně jako dluhy vůči Finančním úřadům). Zbavit se takového dluhu, tedy může být pro dlužníka „dvojnásobná“ úleva.

Poznámka: Předchozí milostivá léta (I. a II.) se vztahovala i na zdravotní pojištění. Sociální pojištění, které platí za své zaměstnance zaměstnavatel, nebo které si musí platit podnikatelé (OSVČ) sami, ale v předchozích dvou akcích zahrnuto nebylo.

Poslední milostivé léto skoční na konci listopadu 2023

Podle dostupných informací, by aktuální „Daňové milostivé léto 2023“ a „Milostivé léto pro sociální pojištění 2023“, mělo být na dlouhou dobu, poslední podobnou akcí.

O tom, že by se dluhy odpouštěly v podobném rozsahu i někdy v budoucnu, se nyní vůbec neuvažuje.

Už z principu toho, jak Milostivé léto funguje, se nedá očekávat, že by stát (nebo další subjekty), někdy v dohledné době přistoupili k podobně široce pojaté amnestii na dluhy. Ten kdo nevyužije poslední možnost „oddlužení“ v roce 2023, bude mít na dlouhou dobu „smůlu“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *