Milostivé léto se vztahuje i na další dluhy – připojily se i banky a další

Milostivé léto (odpuštění dluhů, ukončení exekuce), se vztahuje především na dluhy vůči státu, nebo na dluhy vůči státem vlastněným společnostem (jako je např. ČEZ). K milostivému létu se ale dobrovolně připojily i některé banky (Komerční banka, Česká spořitelna, Moneta, Air Bank, …) nebo i Česká kancelář pojistitelů (ČKP).

Milostivé léto, tedy možnost pro lidi v exekuci, jak se „snadno“ zbavit dluhů, probíhá od 28. října 2021 až do 28. ledna 2022. Během této doby, stačí zaplatit původní dluh (jistinu) a poplatek za ukončení exekuce (908 Kč) a exekuce bude ukončena.

Podle příslušného zákona, se milostivé léto vztahuje jen na dluhy (exekuce) u státních institucí nebo u společností, kde má stát většinový podíl (například ČEZ či dopravní podniky).

K milostivému létu, se ale postupně dobrovolně připojují i další společnosti. Nějakou formu milostivého léta, nabízí některé banky. Nebo například i ČKP (Česká kancelář pojistitelů), kde je možné ukončit exekuce, za nezaplacené povinné ručení.

Milostivé léto 2024 – dluhy na zdravotním pojištění

V roce 2024, by mohlo být další milostivé léto (v posledních letech už bylo Milostivé léto I., Milostivé léto II. a Milostivé léto III.).

Tentokrát by se daly vyřešit dluhy na zdravotním pojištění.

Milostivé léto IV. by se týkalo živnostníků (OSVČ) a dalších lidí, kteří si musí platit zdravotní pojištění sami (OBZP).

Milostivé léto IV. by mohlo začít od 1. července 2024, a končit 30. listopadu 2024.

U dluhů nad 5000 Kč, by měl být možný i splátkový kalendář na 12 nebo 36 měsíců.

Více informací zde: Milostivé léto 2024 – dluhy na zdravotním pojištění

Milostivé léto a banky

I když se podle zákona, milostivé léto vztahuje jen na dluhy vůči „státu“ – tj. dluhy vůči státním institucím nebo společnostem, kde má stát většinový podíl (jako je například ČEZ), některé společnosti se k milostivému létu rozhodly připojit dobrovolně.

Patří sem některé banky, jako je například Česká spořitelna, Komerční banka, Air Bank, Moneta či Home Credit.

Milostivé léto, ale není pro banky stanoveno zákonem, takže se podmínky odpuštění dluhů (exekucí), mohou lišit od toho, co určuje zákon.

U Komerční banky a České spořitelny, stačí zaplatit původní dluh (jistinu) a zbytek dluhů (úroky a další náklady exekuce), by měly být odpuštěny. U České spořitelny nebo i u Stavební spořitelny České spořitelny, je takto možné ukončit i dluhy, které zatím nejsou v exekuci.

Moneta Bank zase nabízí milostivé léto, pro všechny dluhy, které jsou více než 90 dní po splatnosti. I u Monety, se tedy nemusí jednat jenom o exekuce. Moneta odpustí sankční poplatky a penalizace, za předpokladu že původní jistina (a běžný úrok), bude splacena do 7 roků. O prominutí, je ale také nutné požádat, do konce ledna 2022.

Home Credit nastavil podmínky pro odpuštění dluhů podobně, jako je to staveno v zákoně. I u Home Credit je nutné zaplatit celou původní jistinu (během 3 měsíců) a dále i poplatek 908 Kč, za ukončení exekuce. Podobné podmínky pro milostivé léto, nabízí i Air Bank.

Milostivé léto a Česká kancelář pojistitelů (ČKP)

Na začátku prosince 2021, se k milostivému létu rozhodla připojit i Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Ta nabízí odpuštění dluhů lidem, kteří jsou v exekuci již 4 a více roků. Pokud bude uhrazen původní dluh (jistina) a poplatek 900 Kč, tak bude exekuce ukončena.

ČKP vymáhá především dluhy za nezaplacené povinné ručení. Aktuálně je evidováno cca 18 tisíc dlužníků a celková výše dluhu je cca 190 miliónů korun.

Podmínky pro odpuštění dluhů, jsou zde nastaveny podobně, jak je to i v zákoně. Rozdíl je v tom, že se odpuštění dluhů vztahuje jen na exekuce, které probíhají 4 roky a více. Milostivé léto u ČKP se nevztahuje na lidi v insolvenci.

Milostivé léto a dluhy na zdravotním pojištění

Milostivé léto, se vztahuje i na dluhy u zdravotních pojišťoven. Dluh na zdravotním pojištění může vzniknout jak podnikatelům (OSVČ), tak i „běžným“ lidem, pokud si neplatili správně zdravotní pojištění v době, kdy ho za ně neplatil zaměstnavatel nebo stát.

Například u VZP probíhá milostivé léto v souladu s příslušným zákonem. Je potřeba zaplatit původní jistinu (původní dlužné zdravotní pojištění) a poplatek za ukončení exekuce (908 Kč).

Postup ukončení exekuce během milostivého léta u VZP, je stejný jako ukončování dalších exekucí během milostivého léta. Je nutné se obracet přímo na exekutora, který dluh vymáhá. Ten by vám měl vyčíslit původní dluh (jistinu).

Tento dluh musí být zaplacen nejpozději do 28. 1. 2022. Současně je nutné zaplatit i poplatek 908 Kč a písemně informovat exekutora. Exekuce by pak měla být během pár týdnů ukončena.

Milostivé léto, se ale netýká dluhů na zdravotním pojištění, které mají firmy (právnické osoby), nebo ani dluhů, které jsou vymáhány jinak než formou exekuce.

Milostivé léto a ČSSZ nebo Finanční úřad

Milostivé léto, se ale bohužel nevztahuje na všechny dluhy. Týká se jen exekucí, které jsou vymáhány exekutory, nebo dluhů, kde se některé společnosti rozhodly připojit dobrovolně (jako některé banky, viz výše).

Dluhy, které si některé státní úřady vymáhají samy (bez účasti exekutora) se během milostivého léta nedají ukončit. Týká se to například dluhů za nezaplacené sociální pojištění vůči ČSSZ. Nebo to mohou být dluhy za nezaplacené daně či cla vůči Finančnímu úřadu nebo Celní správě.

Nemusí to ale platit automaticky. Například ČSSZ, si sice většinu dluhů vymáhá sama. V některých případech, ale jednotlivé OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení), předávají dluhy k vymáhání exekutorům.

Pokud máte dluh na sociálním pojištění, pak je určitě dobré se informovat u příslušné OSSZ, jak je to ve vašem případě.

Milostivé léto a Člověk v tísni

Pomoc s řešením dluhů a s ukončením exekuce během milostivého léta, nabízí nevládní nezisková organizace Člověk v tísni.

Tato organizace nabízí pomoc prostřednictvím webu jakprezitdluhy.cz. Můžete volat i na speciální linku 770 600 800 nebo psát na email jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz. Zde vám jsou schopni poradit a pomoc s řešením dluhů a exekucí, nejenom během milostivého léta. Pomoc je nabízena zdarma, takže se zde nemusíte bát nějakých podvodů, jako u některých jiných nabídek na pomoc s řešením dluhů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *