Kolik mi zůstane peněz – odstupné při exekuci a insolvenci

Pokud vám při výpovědi vznikne nárok na odstupné, a jste v exekuci nebo insolvenci, pak vám odstupné nemůže exekutor (nebo insolvenční správce) zabavit celé. Výpočet srážek z odstupného by se provedl stejně jako výpočet srážek při exekuci nebo insolvenci. Příslušný zákon se změnil v roce 2020.

Při exekuci nebo insolvenci jsou velmi často prováděny srážky ze mzdy (exekuce na plat, nebo oddlužení splátkovým kalendářem). V případě srážek ze mzdy má dlužník v exekuci nebo insolvenci nárok na nezabavitelné minimum a určitou část ze zbytku mzdy.

Jak je to ale s nárokem na odstupné, pokud při exekuci nebo insolvenci dostanete výpověď ze zaměstnání a vznikne vám nárok na odstupné? Může exekutor nebo insolvenční správce zabavit celé dostupné? Kolik vám musí zůstat z odstupného?

Vztahuje se exekuce nebo insolvence i na dostupné?

Srážky z platu se při exekuci i insolvenci vypočítávají stejným způsobem. Při insolvenci jsou srážky z platu stejné, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Exekuce i insolvence se ale nevztahují jen na samotnou výplatu ze zaměstnání. Srážky postihují i jiné druhy příjmu (například i nemocenské dávky, důchod, podporu v nezaměstnanosti, sociální dávky, mateřskou, rodičovskou a jiné příjmy).

Jedním z příjmů, na které se vztahují srážky, je i odstupné. Pokud vám při výpovědi ze zaměstnání vznikne nárok na odstupné, tak ho při exekuci (insolvenci) nedostanete celé, ale jenom určitou část.

Exekuce na odstupné – změna zákona v roce 2020

V roce 2020 došlo ke změně zákona, podle které se řídí výpočet srážek při exekuci nebo insolvenci. Do paragrafu 299, Občanského soudního řádu (zákon číslo 99/1963 Sb.), byl doplněn odstavec, který upravuje výpočet odstupného:

§ 299 Srážky z jiných příjmů

(4) Z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy106). Nastoupí-li povinný do práce nebo vznikne-li povinnému právo na některý z příjmů uvedených v odstavcích 1 až 3 v době, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy (dále jen „doba poskytování odstupného“), považují se jednotlivé násobky průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny po dobu poskytování odstupného za měsíční příjem, na který se vztahují ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.

Do té doby pro výpočet exekuce z odstupného, neplatily přesné podmínky. Docházelo tak k situacím, kdy exekutor zabavil skoro celé odstupné.

A to byl problém. I v souvislosti s tím, že při nároku na odstupné, nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti (pokud máte nárok na odstupné, tak podporu na Úřadu práce začnete dostávat až po skončení doby, za kterou bylo odstupné vyplaceno, tj., třeba až za 3 měsíce). Lidé s exekucí, tak po skončení zaměstnání, mohli zůstat úplně bez příjmu.

Existovaly sice rozhodnutí soudů, které podobný výklad zákona nepřipouštěli, exekutoři ale využívali nejasnosti v zákonu. Od dubna 2020, je již ale výpočet exekuce z odstupného jasně popsán v zákonu, a dlužníci mají jistotu, že jim z dostupného zůstane alespoň nějaká rozumná částka.

Výpočet exekuce nebo insolvence z odstupného

Na odstupné máte nárok při ukončení zaměstnání. Jeho výše závisí na tom, jak dlouho jste v zaměstnání pracovali:

  • Měně než 1 rok – dostáváte odstupné za 1 měsíc
  • Měně než 2 roky – dostáváte odstupné za 2 měsíce
  • 2 a více roků – dostáváte odstupné za 3 měsíce
  • Ve zvláštních případech je nárok na odstupné za 12 měsíců

Dříve fungoval výpočet exekuce z odstupného tak, že se z celkové částky (součet za všechny měsíce), odečetlo nezabavitelné minimum pouze jednou. Ve výsledku tak exekutor (nebo insolvenční správce), dostal skoro celé odstupné. A vám zbylo jen pár tisíc korun.

Nově se musí výpočet srážek z odstupného provádět jinak. Odstupné se musí rozdělit na částky, připadající na jednotlivé měsíce. Tj. pokud dostanete odstupné za 3 měsíce ve výši 60 000 Kč, pak se před výpočtem odstupné rozdělí na 3 x 20 000 Kč.

A pro každý měsíc, za který máte nárok na odstupné, se srážky vypočítají samostatně. Tj., pokaždé se uplatní nezabavitelné minimum. A z odstupného se strhne podobná částka, jako se vám běžně strhává ze mzdy.

Takže vám i nadále část odstupného zabaví exekutor, ale bude to podstatně nižší částka.

Kolik peněz mi zůstane z odstupného při exekuci

Velmi názorně si to můžeme ukázat na konkrétním příkladu:

Pan Novák dostal výpověď ze zaměstnání. Jeho čistá mzda v zaměstnání je 25 000 Kč. Při ukončení zaměstnání mu vznikne nárok na odstupné za 3 měsíce. Pan Novák má manželku a jedni dítě. Kolik peněz mu zůstane z odstupného?

  • Novák dostane poslední čistou výplatu = 25 000 Kč
  • Současně mu bude vyplaceno odstupné = 83 156 Kč
  • Celkem tedy 108 156 Kč

Pozn.: odstupné se počítá z hrubé mzdy, čistá mzda 25 000 Kč odpovídá hrubé mzdě 31 500 Kč (je zahrnuta daňová sleva na zaměstnance a jedno dítě). Hrubé odstupné by bylo 97 830 Kč (počítá se z průměrného výdělku což je něco trochu jiného než průměrná mzda).

  • Výpočet srážek by se prováděl 4x a pokaždé se uplatní nezabavitelné minimum 12 583 Kč (tj. za p. Nováka + manželku + dítě)
  • První výpočet by se týkal výplaty 25 000 Kč
  • Další tři výpočty by se týkaly vždy jedné třetiny z odstupného = 27 718 Kč

V tabulce můžete vidět, že z poslední výplaty (která je před exekucí 108 156 Kč) by p. Novákovi zůstalo 89 376 Kč. A exekutor by dostal 18 778 Kč.

Příjem Nezabavitelné minimum Srážka na exekuci Vyplacený zbytek
Poslední výplata (25 000 Kč) 12 953 Kč 20 985 Kč 4 015 Kč
Odstupné za 1 měsíc (27 718 Kč) 12 953 Kč 22 797 Kč 4 921 Kč
Odstupné za 2 měsíc (27 718 Kč) 12 953 Kč 22 797 Kč 4 921 Kč
Odstupné za 3 měsíc (27 718 Kč) 12 953 Kč 22 797 Kč 4 921 Kč
Celkem 89 376 Kč 18 778 Kč

Výpočet předpokládá, že se jedná o nepřednostní pohledávku. Pokud by se jednalo o přednostní pohledávku, pak by výpočet vypadal stejně, jako u následující tabulky pro výpočet insolvence.

Kolik peněz mi zůstane z odstupného při insolvenci

Obdobným způsobem by se dalo vypočítat i to, kolik vám zůstane z odstupného při insolvenci.

Modelový příklad použijeme stejný jako při výpočtu exekuce. Tj. opět zaměstnanec s čistou mzdou 25 000 Kč, který dostane dostupné 83 156 Kč (celkem tedy 108 156 Kč).

V tabulce můžete vidět, že z dostupného vám při insolvenci zůstane o něco méně. A to o cca 20 tisíc korun, než při exekuci.

To je dáno tím, že při insolvenčních srážkách (nebo při exekuci z důvodu přednostní pohledávky) zůstává jen nezabavitelné minimum a jedna třetina ze mzdy.

Příjem Nezabavitelné minimum Srážka na exekuci Vyplacený zbytek
Poslední výplata (25 000 Kč) 12 953 Kč 16 970 Kč 8 030 Kč
Odstupné za 1 měsíc (27 718 Kč) 12 953 Kč 17 876 Kč 9 842 Kč
Odstupné za 2 měsíc (27 718 Kč) 12 953 Kč 17 876 Kč 9 842 Kč
Odstupné za 3 měsíc (27 718 Kč) 12 953 Kč 17 876 Kč 9 842 Kč
Celkem 70 598 Kč 37 556 Kč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *