Exekuce na odstupné nad rámec zákonných měsíců

Při exekuci na odstupné, by se celkové odstupné mělo rozdělit podle počtu násobků (měsíců), za které je vyplaceno. A na každou z těchto částí, se aplikují běžné postupy, pro exekuční srážky. V případě odstupného za 3 měsíce, se tak nezabavitelná částka aplikuje 3x.

Dobrý den, mám na mzdě exekuci na nepřednostní pohledávku. Zaměstnavatel nyní ruší část firmy, a budeme dostávat výpověď pro nadbytečnost.

Při výpovědi, od zaměstnavatele dostanu zákonné odstupné podle počtu odpracovaných let, což jsou 3 měsíční platy. K tomu ale ještě dostanu jako bonus, další odstupné 4 měsíční platy.

Četla jsem, že minimální odstupné, mi exekutor nemůže zabavit. Zajímalo by mě, jak to ale bude s vyplacením těch 4 měsíců odstupného?

Kolik dostanu tedy celkem vyplaceno při exekuci?

Děkuji za odpověď, Jana J.

Exekuce na odstupné – kolik zůstane z odstupného

Poměrně dlouhou dobu, docházelo k situacím, kdy vám zaměstnavatel společně s poslední výplatou, vyplatil i odstupné, a většina z toho, byla stržena na exekuci. I když tuto praxi několikrát odmítly soudy, přesto k tomu docházelo.

Teprve v roce 2021, byla schválena příslušná novela zákona, která postup exekučních srážek z odstupného, zavedla jasně do zákona.

Viz aktuální znění zákona číslo 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, kde je v paragrafu 299, odstavec 4, explicitně uvedeno, jak se má postupovat v případě exekučních srážek na odstupné:

(4) Z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Nastoupí-li povinný do práce nebo vznikne-li povinnému právo na některý z příjmů uvedených v odstavcích 1 až 3 v době, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy (dále jen „doba poskytování odstupného“), považují se jednotlivé násobky průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny po dobu poskytování odstupného za měsíční příjem, na který se vztahují ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.

Určitě ale neplatí to, co píšete ve svém dotazu, že minimální zákonné odstupné, vám exekutor nesmí vůbec zabavit.

Nesmí vám ho zabavit celé, ale jinak se i na toto minimální zákonné odstupné, vztahují běžné exekuční srážky, tak jako na jakýkoliv jiný příjem.

Výpočet exekuce z odstupného

Pokud vám při ukončení zaměstnání vyplatí zaměstnavatel odstupné, pak by se celková částka měla rozdělit, na jednotlivé násobky průměrného měsíčního výdělku.

Řekněme, že budete mít průměrný výdělek 30 000 Kč (odstupné je vypláceno v násobcích průměrného hrubého měsíčního výdělku).

Budete mít nárok na odstupné ve výši 3 násobků průměrného výdělku, a dostanete tedy navíc 90 000 Kč, k vaší běžné výplatě.

V takovém případě, by se mělo vyplacené odstupné (90 000 Kč) rozdělit na jednotlivé násobky průměrného výdělku, a z každé této částky se vypočítá exekuce samostatně. Nezabavitelná částka, se uplatní tolikrát, o kolik násobků průměrného výdělku se jedná

Exekuce na odstupné nad rámec zákona

Pokud vám zaměstnavatel vyplatí při ukončení zaměstnání, navíc i nějaký bonus (odstupné nad rámec minimálního odstupného, určeného zákonem), pak by měl být postup identický.

Pokud máte například v kolektivní smlouvě dojednáno vyšší odstupné, než to které je stanoveno zákoníkem práce, pak by se i na toto odstupné měl aplikovat výšeuvedený postup.

Tj. pokud dostanete odstupné, odpovídající 7 násobkům průměrného měsíčního výdělku, pak by se měla výsledná částka rozdělit na 7 částí, a na každou z nich by se pak aplikoval běžný výpočet exekuce, včetně započítání nezabavitelné částky.

Odstupné – sociální, zdravotní a daně

Konkrétní výpočet exekuce na odstupné, pak ale bude trochu komplikovanější. Odstupné, je vypláceno v násobcích průměrného hrubého měsíčního výdělku. Exekuční srážky, se ale provádí až z čistého příjmu. Z odstupného se neplatí sociální a zdravotní pojištění, platí se pouze daň 15%  (případně to může být 23%).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *