Exekuce na odstupné v roce 2024 – může ho exekutor zabavit?

V praxi to pak funguje tak, že pokud je vyplaceno odstupné za 3 měsíce, tak je při výpočtu exekučních srážek uplatněna nezabavitelná částka 3x. Exekutor vám tedy rozhodně nezabaví odstupné celé.

Pokud v zaměstnání dostanete výpověď a máte exekuci na mzdu, pak by vás mohlo zajímat, jak to bude s odstupným. Může exekutor zabavit odstupné? A kolik peněz by vám mělo zůstat? V tomto článku se podíváme na to, jak funguje exekuce na odstupné.

Kdo má nárok na odstupné

V případě, že dostanete výpověď od zaměstnavatele, pak máte v určitých případech nárok na odstupné – to je dáno přímo zákonem. Konkrétně se jedná o paragraf 67, zákon číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce:

§ 67

(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,

b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

To, jak vysoké budete mít odstupné, tedy záleží na tom, jak dlouho jste v zaměstnání pracovali.

Kromě odstupného při výpovědi od zaměstnavatele, může být odstupné vyplaceno i při ukončení pracovního poměru dohodou. Zde už ale není zákonná povinnost, aby vám zaměstnavatel dával odstupné. Vzhledem k tomu, že se uzavírá dohoda mezi vámi a zaměstnavatelem, je to jen na vás, co přesně si dohodnete.

Odstupné a podpora v nezaměstnanosti

V případě, že máte při ukončení zaměstnání nárok na odstupné, tak to má vliv na vaši podporu v nezaměstnanosti. Odstupné bývá zpravidla vyplaceno jednorázově společně s poslední výplatou.

U podpory v nezaměstnanosti je to ale tak, že do konce roku 2023, nebyl nárok na podporu v nezaměstnanosti za dobu, za kterou byl nárok na odstupné (1 až 3 měsíce).

To ale neznamenalo, že byste tím o podporu přišli. Je to tak, že třeba první 3 měsíce nebudete od Úřadu práce dostávat „ani 1 Kč“. Od 4 měsíce už ale podpora začala být vyplácena.

Od začátku roku 2024 se podmínky pro nárok na podporu mění. Nově se bude podpora vyplácet hned od začátku evidence na Úřadu práce, a odstupné už nebude mít žádný vliv (výplata podpory se už kvůli odstupnému nebude odkládat).

Exekuce na odstupné

Jak již bylo zmíněno výše, odstupné se zpravidla vyplácí jednorázově, společně s poslední výplatou. Takže pak dostanete naráz výplatu za 4 měsíce. Jak to ale je v případě, že máte exekuci na mzdu?

Pokud by vám exekutor mohl zabavit celé odstupné a ponechat vám jen základní nezabavitelnou částkou (tak jako v předchozích měsících při exekuci na mzdu), reálně by to pro vás znamenalo, že následující 3 měsíce budete zcela bez jakéhokoliv příjmu.

Přesně takto to ještě před několika roky fungovalo. Od roku 2016 ale došlo ke změně. Tehdy nejvyšší soud rozhodl, že zabavení celého odstupného exekutorem je protiprávní. Odstupné by pak postrádalo svůj smysl. Od roku 2020, je toto i explicitně uvedeno v zákonu.

Viz. paragraf 299, Občanský soudní řád (Zákon číslo 99/1963 Sb.):

(4) Z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Nastoupí-li povinný do práce nebo vznikne-li povinnému právo na některý z příjmů uvedených v odstavcích 1 až 3 v době, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy (dále jen „doba poskytování odstupného“), považují se jednotlivé násobky průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny po dobu poskytování odstupného za měsíční příjem, na který se vztahují ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.

Nově tedy, pokud má zaměstnanec exekuci na mzdu, a je mu vyplaceno odstupné, tak mu sice exekutor může zabavit část odstupného ale určitě ne celé.

V praxi to pak funguje tak, že pokud je vyplaceno odstupné za 3 měsíce, tak je při výpočtu exekučních srážek uplatněna nezabavitelná částka 3x.

Tedy za každý měsíc, za který náleží odstupné. Takže by vám z odstupného měla za každý měsíc zůstat nejméně ona nezabavitelná částka. Takže vám exekutor sice sebere část odstupného, ale nestane se vám, že byste byli třeba 3 měsíce úplně bez příjmu.

Exekuce na podporu v nezaměstnanosti

Pokud je ukončen pracovní poměr u zaměstnance s exekucí na mzdu, tak to určitě neznamená, že by měl po dobu, kdy bude nezaměstnaný, pokoj od exekutora. Exekuce je totiž možná i na podporu v nezaměstnanosti.

Takže pokud má někdo vyšší podporu v nezaměstnanosti (v roce 2024 je maximální podpora v nezaměstnanosti ve výši 24 608 Kč), tak může exekutor zabavit i část podpory. V takovém případě pošle exekutor na Úřad práce příkaz k provádění exekučních srážek. A z podpory vám bude zůstávat zhruba stejná částka, jako vám zůstávala v zaměstnání z výplaty.

Výpočet výše exekučních srážek z podpory v nezaměstnanosti, se pak řídí stejnými pravidly, jako samotná exekuce na mzdu. Pokud byste si chtěli spočítat, kolik peněz vám zůstane z podpory při exekuci – můžete použít naši kalkulačku pro výpočet exekuce na plat. Do ní pak jen místo čisté mzdy zadáte vaši podporu v nezaměstnanosti. Viz Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek ze mzdy v roce 2024.

  1. Dobrý den, potřebovala bych poradit. Zaměstnavatel sem nou, ukončil pracovní poměr k datumu, 31.10. 2020. Z důvodů nadbytečný. Byla jsem zaměstnaná víc než 2 roky. Mám nárok na 3x měsíční odstupný, plus výplatu za říjen. Mám exekuci, ale nemůžiu mi strhnout vše, musí mi nechat nezabavitelnou částku z každého toho měsíce. Mám dvě nezletilé děti. zaměstnavatel mi dával výplatní pásku kde činilo 23 000 Kč. Za odstpný plus říjnová výplata. Já s tím nesouhlasila.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *