Kalkulačka oddlužení 2022 – výpočet srážek a nezabavitelné částky při insolvenci

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane, pokud budete v insolvenci. Od 1.1.2022 a následně i od 1. 4. 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci. Podíváme se i na to, jaké jsou podmínky pro oddlužení (osobní bankrot) v roce 2022.

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane, pokud budete v insolvenci. V roce 2022 se mění zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Podíváme se i na to, jaké jsou obecné podmínky pro oddlužení (osobní bankrot) v roce 2022.

Třetí zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci – od 1. 7. 2022

V roce 2022, dochází již ke třetí změně, ke třetímu zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Od začátku července 2022, se nezabavitelné minimum opět zvyšuje, díky zvýšení životního a existenčního minima (zvyšuje se o 8,8% od 1. 7. 2022).

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci v roce 2022:

 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 = 8 846,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 = 9 138,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 = 9 416,25 Kč

Pokud má dlužník manželku, manžela, či nějaké dítě, připočítává se k této základní nezabavitelné částce, ještě jedna třetina (za každou osobu).

Nové kalkulačky pro výpočet exekuce a insolvence od července 2022:

Na začátku června (8. 6. 2022), také Nejvyšší soud rozhodl, že lidé s exekucí nebo insolvencí, mají v roce 2022, nárok na vyšší nezabavitelnou částku. A to již od začátku roku 2022.

Výpočet srážek a nezabavitelné částky při insolvenci od 1. 4. 2022

V roce 2022, došlo k mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení (změna zákona na konci ledna 2022, platí zpětně od 1.1.2022). Ohledně této změny, nepanuje shoda – Ministerstvo spravedlnosti, vydalo doporučení, aby se životní minimum počítalo včetně tohoto mimořádného zvýšení. Některé soudy mají odlišný názor.

Výsledkem jsou dva různé způsoby výpočtu nezabavitelné částky, a tím i dva způsoby výpočtu srážek. Obecně by mělo platit doporučení MSp, rozhodující slovo ale mají soudy. Výše nezabavitelné částky a tím i výše srážek se tak v individuálních případech může lišit.

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 4. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Nezabavitelná částka při oddlužení (insolvenci) v roce od 1. 4. 2022

Pokud je prováděna insolvence (oddlužení) formou postupných splátek (formou splátkového kalendáře), pak vám po dobu insolvence strhávají určitou část mzdy. A vám pak 3 roky nebo 5 roků zůstává jen nezabavitelná částka a jedna třetina ze zbytku mzdy.

Výpočet srážek při insolvenci, je stejný, jako výpočet srážek při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Od 1.1.2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení, což má za následek automatické zvýšení nezabavitelné částky. Dále byla na konci ledna schválena i změna zákona o státní sociální podpoře, která přinesla mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (zde ale nepanuje shoda, zda se má nebo nemá použít pro výpočet nezabavitelné částky. Nakonec se ještě od 1. 4. 2022 zvyšuje životní a existenční minimum.

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 4. 2022 (podle Ministerstva spravedlnosti):

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 4. 2022 zvýší na 9138,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 4. 2022 zvýší na 3046,25 Kč

Podle některých soudů, se má ale nezabavitelné minimum zvyšovat méně:

 • Základní nezabavitelná částka (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 8 298,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 2 766,25 Kč

Pokud by měl člověk v insolvenci manželku a dvě děti, tak se mu započítá celkové nezabavitelné minimum 18 278 Kč nebo případně jen 16 598 Kč (podle rozhodnutí soudu).

Jaké jsou podmínky pro oddlužení u soudu (insolvenci) v roce 2022

Soudní oddlužení (nebo také insolvence či osobní bankrot) je možnost, jak mohou dlužníci, kteří nezvládají splácet, vyřešit své dluhy a exekuce.

V roce 2019 došlo k poměrně zásadní změně, která umožnila, aby na osobní bankrot (oddlužení u soudu) dosáhlo více lidí.

Zrušila se totiž podmínka, že musíte za 5 roků zaplatit minimálně 30% dluhů. Do roku 2019 to bylo totiž tak, že pokud jste nemohli doložit dostatečně vysoký příjem, aby byla záruka, že zaplatíte minimálně 30% dluhů, pak vám soud oddlužení nedovolil. Nově soud oddlužení dovolí.

Současně je ale požadováno, abyste při oddlužení prodali v dražbě veškerý zpeněžitelný majetek (kromě obvyklého vybavení domácnosti). Musíte tedy prodat vše, co je cenné a současně splácet podle svých možností (srážky ze mzdy).

V roce 2021, byla předložena novela zákona, která navrhovala zkrácení doby insolvence (oddlužení), jen na 3 roky. Tento návrh, ale nakonec nebyl projednán a schválen. Je ale možné, že tato změna bude prosazena v následujících letech.

Nové podmínky pro oddlužení u soudu (osobní bankrot)

V zásadě jsou dvě možnosti, jak vyřešit oddlužení:

 • Zpeněžení majetku = tedy zabavení veškerého majetku dlužníka a jeho prodej v dražbě (to se týká spíše jen těch, kdo mají nějaký hodnotnější majetek, aby se z něj daly zaplatit dluhy a exekuce)
 • Zpeněžení majetku a současně splátkový kalendář = to se týká případů, kdy lidé nemají žádný (nebo jen minimální) majetek, ze kterého by se dali splatit dluhy. Pak musí po nějakou dobu splácet i srážkami z platu

Kdy končí oddlužení podle nových podmínek?

Dříve platila striktní podmínka, že oddlužení končí buď za 5 roků, nebo ve chvíli, kdy zaplatíte 100% dluhů. Nové podmínky, které platí od roku 2019, umožňují více možností. Podle nových podmínek končí insolvence:

 • Pokud dlužník uhradí 100% svých dluhů
 • Pokud za 3 roky zaplatí minimálně 60% svých dluhů
 • Za 5 roků, pokud během této doby dlužník vyvine maximální úsilí pro splácení svých dluhů
 • Za 3 roky, pokud se jedná o důchodce, nebo o někoho, komu vznikla většina dluhů před 18 rokem života (speciální typ oddlužení)

Při maximální délce oddlužení (5 roků), už ale není podmínka, že dlužník musí zaplatit 30% dluhů.

Oddlužení může skončit, i když zaplatí méně. Pokud dlužník v insolvenci po 5 letech doloží, že splácel „co mohl“, pak soud rozhodne o ukončení insolvence, i když bude splaceno méně než 30% dluhů.

Kolik stojí oddlužení (insolvence) v roce 2022?

Pokud se rozhodnete pro oddlužení (insolvenci), budete si muset nechat připravit návrh na oddlužení pro soud. Návrh na oddlužení vám může připravit jen některá oprávněná osoba:

 • Advokát
 • Notář
 • Soudní exekutor
 • Insolvenční správce
 • Jiné akreditované osoby (různé dluhové poradny nebo společnosti zabývající se dluhy)

Za vypracování návrhu na oddlužení zaplatíte:

 • Oddlužení jednotlivce = 4 840 Kč (4000 Kč bez DPH)
 • Oddlužení manželů = 7 260 Kč (6000 Kč bez DPH)

To ale není jediná částka, kterou za oddlužení zaplatíte. Pokud soud vaše oddlužení schválí, tak vám přidělí insolvenčního správce, který bude na oddlužení dohlížet. A ten si pak z toho, co se vám strhne ze mzdy (platu), bere svoji odměnu:

Oddlužení (insolvence) pro jednotlivce:

 • 750 Kč + DPH na odměnu
 • 150 Kč + DPH na náhradu hotových výdajů insolvenčního správce
 • Celkem maximálně 1 089 Kč s DPH

Společné oddlužení manželů:

 • 1125 Kč + DPH na odměnu
 • 225 Kč + DPH na náhradu hotových výdajů insolvenčního správce
 • Celkem maximálně 1 633,50 Kč s DPH

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *