Kalkulačka oddlužení 2023 – výpočet srážek a nezabavitelné částky při insolvenci

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane, pokud budete v insolvenci. Od 1.1.2023 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci. Podíváme se i na to, jaké jsou podmínky pro oddlužení (osobní bankrot) v roce 2023.

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane, pokud budete v insolvenci. V roce 2023 se mění zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Podíváme se i na to, jaké jsou obecné podmínky pro oddlužení (osobní bankrot) v roce 2023.

Výpočet insolvence v roce 2024 (od 1. 1. 2024)

Od 1. ledna 2024, se snižuje nezabavitelná částka pro výpočet insolvenčních srážek z výplaty (z důchodu nebo i z jiných příjmů).

Nezabavitelné minimum 2024:

 • Základní nezabavitelné minimum = 12 705 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176 Kč

Lidem v insolvenci, bude v roce 2024, zůstávat o něco méně peněz. Rozdíl může být i několik stokorun, oproti předchozímu roku.

Aktuální kalkulačka – výpočet insolvence v roce 2024

Výpočet srážek a nezabavitelné částky při insolvenci od 1. 1. 2023

V roce 2023, došlo k mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení, zvýšilo se životní a existenční minimum a také se měnil vzorec pro výpočet nezabavitelné částky (v roce 2023 jsou to 2/3, dříve to byly 3/4). Základní nezabavitelná částka se zvyšuje o cca 2534 Kč.

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2023
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Nezabavitelná částka při oddlužení (insolvenci) v roce od 1. 1. 2023

Od začátku roku 2023, platí změna vzorce, pro výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum se vypočítá ze součtu aktuálních normativních nákladů na bydlení a ze životního minima jednotlivce. V minulém roce to byly tři čtvrtiny. V roce  2023 to už jsou „jenom“ dvě třetiny.

Nezabavitelná částka při insolvenci 2023:

 • do konce roku 2022 to byly 3/4 z 14 805 Kč = 11 103,75 Kč
 • od 1. 1. 2023 to jsou 2/3 z 20 457 Kč = 13 638 Kč
 • zvýšení o 2534 Kč

Obdobně se mění i výpočet zvýšení nezabavitelné částky za manžela, manželku nebo vyživované dítě. Do konce minulého roku, to byla jedna třetina z nezabavitelné částky dlužníka. V roce 2023 je to už „jenom“ jedna čtvrtina.

Zvýšení nezabavitelné částky za vyživované osoby 2023:

 • do konce roku 2022 to byla 1/3 z 11 103,75 Kč = 3 701,25 Kč
 • od 1. 1. 2023 to je 1/4 z 13 638 Kč = 3 409,50 Kč
 • snížení o 292 Kč

Jaké jsou podmínky pro oddlužení u soudu (insolvenci) v roce 2023

Soudní oddlužení (nebo také insolvence či osobní bankrot) je možnost, jak mohou dlužníci, kteří nezvládají splácet, vyřešit své dluhy a exekuce.

V roce 2019 došlo k poměrně zásadní změně, která umožnila, aby na osobní bankrot (oddlužení u soudu) dosáhlo více lidí.

Zrušila se totiž podmínka, že musíte za 5 roků zaplatit minimálně 30% dluhů. Do roku 2019 to bylo totiž tak, že pokud jste nemohli doložit dostatečně vysoký příjem, aby byla záruka, že zaplatíte minimálně 30% dluhů, pak vám soud oddlužení nedovolil. Nově soud oddlužení dovolí.

Současně je ale požadováno, abyste při oddlužení prodali v dražbě veškerý zpeněžitelný majetek (kromě obvyklého vybavení domácnosti). Musíte tedy prodat vše, co je cenné a současně splácet podle svých možností (srážky ze mzdy).

V roce 2021, byla předložena novela zákona, která navrhovala zkrácení doby insolvence (oddlužení), jen na 3 roky. Tento návrh, ale nakonec nebyl projednán a schválen.

Během roku 2023, by se měla projednávat novela Insolvenčního zákona. Ministerstvo spravedlnosti, připravilo na konci minulého roku návrh, o kterém se nyní vede odborná i politická diskuze.

Následně by měla změnu zákona řešit i vláda a Parlament. Jednou z navrhovaných změn, je i zkrácení oddlužení jen na 3 roky, pro všechny dlužníky (nyní mají insolvenci na 3 roky jen vybrané skupiny dlužníků).

Nové podmínky pro oddlužení u soudu (osobní bankrot)

V zásadě jsou dvě možnosti, jak vyřešit oddlužení:

 • Zpeněžení majetku = tedy zabavení veškerého majetku dlužníka a jeho prodej v dražbě (to se týká spíše jen těch, kdo mají nějaký hodnotnější majetek, aby se z něj daly zaplatit dluhy a exekuce)
 • Zpeněžení majetku a současně splátkový kalendář = to se týká případů, kdy lidé nemají žádný (nebo jen minimální) majetek, ze kterého by se dali splatit dluhy. Pak musí po nějakou dobu splácet i srážkami z platu

Kdy končí oddlužení podle nových podmínek?

Dříve platila striktní podmínka, že oddlužení končí buď za 5 roků, nebo ve chvíli, kdy zaplatíte 100% dluhů. Nové podmínky, které platí od roku 2019, umožňují více možností. Podle nových podmínek končí insolvence:

 • Pokud dlužník uhradí 100% svých dluhů
 • Pokud za 3 roky zaplatí minimálně 60% svých dluhů
 • Za 5 roků, pokud během této doby dlužník zaplatí 30% dluhů nebo alespoň vyvine maximální úsilí pro splácení svých dluhů
 • Za 3 roky, pokud se jedná o důchodce, nebo o někoho, komu vznikla většina dluhů před 18 rokem života (speciální typ oddlužení)

Při maximální délce oddlužení (5 roků), už ale není podmínka, že dlužník musí zaplatit 30% dluhů.

Oddlužení může skončit, i když zaplatí méně. Pokud dlužník v insolvenci po 5 letech doloží, že splácel „co mohl“, pak soud rozhodne o ukončení insolvence, i když bude splaceno méně než 30% dluhů.

Kolik stojí oddlužení (insolvence) v roce 2023?

Pokud se rozhodnete pro oddlužení (insolvenci), budete si muset nechat připravit návrh na oddlužení pro soud. Návrh na oddlužení vám může připravit jen některá oprávněná osoba:

 • Advokát
 • Notář
 • Soudní exekutor
 • Insolvenční správce
 • Jiné akreditované osoby (různé dluhové poradny nebo společnosti zabývající se dluhy)

Za vypracování návrhu na oddlužení zaplatíte:

 • Oddlužení jednotlivce = 4 840 Kč (4000 Kč bez DPH)
 • Oddlužení manželů = 7 260 Kč (6000 Kč bez DPH)

To ale není jediná částka, kterou za oddlužení zaplatíte. Pokud soud vaše oddlužení schválí, tak vám přidělí insolvenčního správce, který bude na oddlužení dohlížet. A ten si pak z toho, co se vám strhne ze mzdy (platu), bere svoji odměnu:

Oddlužení (insolvence) pro jednotlivce:

 • 750 Kč + DPH na odměnu
 • 150 Kč + DPH na náhradu hotových výdajů insolvenčního správce
 • Celkem maximálně 1 089 Kč s DPH

Společné oddlužení manželů:

 • 1125 Kč + DPH na odměnu
 • 225 Kč + DPH na náhradu hotových výdajů insolvenčního správce
 • Celkem maximálně 1 633,50 Kč s DPH

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *