Změny insolvence – zkrácení oddlužení na 3 roky pro zaměstnance i OSVČ?

Vláda schválila nový zákon, který by měl v roce 2021, zkrátit dobu insolvence (oddlužení) jen na 3 roky pro všechny dlužníky. Aktuálně mohou mít kratší insolvenci jen starobní nebo invalidní důchodci, nebo mladí lidé. Všichni ostatní mají insolvenci na 5 roků. Změna by mohla začít platit od 1. 7. 2021.

Vláda v listopadu 2020 schválila novelu zákona o insolvenci (oddlužení). Pokud bude příslušný zákon schválen i v parlamentu (a senátu), pak by se v roce 2021 (pravděpodobně od 1. 7. 2021), mohla zkrátit insolvence (oddlužení), jen na 3 roky pro všechny (zaměstnance i OSVČ).

Novela insolvenčního zákona 2024 – zkrácení oddlužení na 3 roky

V roce 2024, by se měla dále projednávat novela Insolvenčního zákona. Změna zákona, by měla mimo jiné, přinést i zkrácení doby oddlužení (insolvence), jen na 3 roky pro všechny dlužníky.

V roce 2023, už tuto změnu schválila vláda, a začal se jí zabývat i Parlament (proběhlo už první čtení, legislativní proces bude pokračovat dále během roku 2024).

Na začátku roku 2024, zatím platí stále stejné podmínky – zkrácená doba oddlužení (3 roky) jen pro vybrané skupiny dlužníků (starobní a invalidní důchodci; lidé s dluhy, které vznikly z velké části před 18 rokem, atd.).

Aktuální informace 2024:

Jak dlouho trvá insolvence (oddlužení)

Podle aktuálně platných zákonů, je maximální délka insolvence (oddlužení), 5 roků. Po tu dobu, byste měli splácet svoje dluhy (podle svých možností – určitě nejméně minimální splátku, ideálně alespoň 30% dluhů).

V některých případech ale může být insolvence i kratší, a trvat jen 3 roky. Netýká se to rozhodně všech dlužníků. Ale jenom některých.

Kdo má nárok na oddlužení na 3 roky:

 • Insolvence na 3 roky, je v případě, že za tu dobu zaplatíte alespoň 60% dluhů
 • Na oddlužení na 3 roky, mají nárok starobní nebo invalidní důchodci (ale jen jednou za celý život)
 • Na oddlužení na 3 roky, mají nárok ti, jejichž dluhy (většina z nich) vznikly před 18 rokem

Novela zákona by ale zkrátila dobu insolvence na 3 roky všem.

Zkrácení insolvence (oddlužení) v roce 2021

Pokud bude schválen nový zákon, pak by se od 1. 7. 2021 zkrátila insolvence všem, kdo si u soudu požádají o oddlužení.

Nově by tak insolvence u všech dlužníků, byla jen na 3 roky. Tedy nejenom u menší skupiny dlužníků (starobní či  invalidní důchodci, nebo mladí lidé).

Oddlužení formou insolvenčních srážek z platu (mzdy) je poměrně „náročné“. Při insolvenci lidem zůstává zpravidla méně peněz, než při běžné exekuci (u insolvence, se stejně jako u přednostní exekuce strhnou dvě třetiny z částky nad nezabavitelné minimum, u běžné nepřednostní exekuce je to jen jedna třetina).

V insolvenci tak lidem zůstane jen poměrně málo peněz. Zkrácení z 5 roků na 3 roky, tak může mnoha dlužníkům usnadnit rozhodování, zda jít do oddlužení nebo ne.

Základní podmínky pro insolvenci, se ale novým zákonem zřejmě nezmění. I nadále by platilo, že byste po dobu splácení, během insolvence, měli vyvinout „maximální snahu“ o úhradu svých dluhů (tj. snažit se zaplatit alespoň 30% dluhů).

Proč se zkrátí délka insolvence (oddlužení) na 3 roky?

Hlavním důvodem pro tuto změnu (zkrácení doby insolvence) je to, že to po nás chce Evropská unie. Podobně, jako i v jiných oblastech, i u oddlužení by se ČR měla řídit některými zákony, které platí pro celou EU.

Jeden z nich se týká i insolvence. EU požaduje, aby při insolvenci, byla maximální doba 3 roky (týká se to hlavně podnikatelů – OSVČ, ale navrhovaná změna zákona, toto zkrácení aplikuje na všechny dlužníky).

Oddlužení by současně nemělo být podmíněno zaplacením nějaké minimální částky (jako je nyní 30% dluhů).

Zkrácení insolvence (oddlužení) se bude týkat i OSVČ

Zkrácení doby insolvence, se bude týkat všech dlužníků, kteří budou u soudu nově požadovat oddlužení (osobní bankrot). Tedy jak zaměstnanců, tak i podnikatelů (OSVČ).

U OSVČ, by se měly změnit i podmínky, pro stanovení měsíční splátky během oddlužení (insolvence). Nově bude mít insolvenční správce více možností, jak u OSVČ určit měsíční splátku.

U zaměstnanců je to jasně dáno. Tam jsou splátky insolvence stejné, jako při exekuci na plat z důvodu přednostní pohledávky. OSVČ ale nedostává mzdu (plat) a jeho příjmy nemusí být v pravidelné výši. Takže se stanovením splátky na insolvenci, je to složitější.

Insolvenční správce, bude moci v roce 2021 vycházet, buď z doloženého zisku OSVČ, nebo po dohodě s dlužníkem, i z očekávaných budoucích měsíčních příjmů a výdajů.

Jak funguje insolvence (oddlužení) v zahraničí (v EU)?

Je pravda, že Česká republika, má aktuálně jedny z nejpřísnějších podmínek pro oddlužení.

V okolních zemích EU, není například nikde nastavena podmínka nějaké minimální zaplacené částky během insolvence (u nás je to aktuálně minimálně 30% dluhů).

Výjimkou je Maďarsko a některé země na Balkáně, kde nemají žádný zákon o oddlužení. Ve všech zemích, kde je insolvence řešena zákonem, ale platí mírnější podmínky než v ČR.

Změna podmínek u insolvence oddlužení – další „změkčení“ podmínek

Je pravda, že k podstatnému „změkčení“ podmínek u insolvence, došlo už v roce 2019. Další změny (větší zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci) pak byly v roce 2020. Pořád je ale prostor, aby podmínky pro oddlužení, byly pro dlužníky snesitelnější.

Mnoho lidí v ČR, aktuálně díky dluhům žije „mimo systém“. Na oddlužení nedosáhnou, mají i desítky exekucí, a to je nutí k práci na černo, nebo brát jen sociální dávky.

Tím, že neodvádí například sociální pojištění, nebude jim v budoucnu vznikat nárok na důchod nebo jinou sociální podporu. A celý problém se kumuluje.

I když z pohledu věřitele, je každé „změkčení“ v oblasti insolvence nebo exekuce, spíše „k vzteku“, z pohledu celkových sociálních dopadů na celou společnost a stát, to dává určitý smysl.

Od kdy začne platit zkrácená insolvence?

Zkrácení insolvence aktuálně (listopad 2020) schválila vláda. Zákon musí ještě projednat parlament a senát.

Navrhovaným termín, od kdy by změny u insolvence měly začít platit, je 1. červenec 2021. Ke zkrácení oddlužení na 3 roky, by tak mohlo dojít až v polovině roku 2021 (pokud bude vše včas schváleno).

Podle všeho se ale bude zkrácení vztahovat, jen na oddlužení, které bude zahájeno až po nabytí účinnosti novely zákona. Tedy jen na nové insolvence (oddlužení).

 1. dobrý den byla jsem prekvapena ze z jara byl vyplacen kompenzacni bonus pro osvč i kdyz je clovek v insolvenci nyni na podzim narok na bonus zamitnut kvuli insolvenci prijde mi to nepochopitelne

  1. Během jara, byly podmínky pro kompenzační bonus jiné než podzim. Jak pro jarní, tak i pro podzimní kompenzační bonus byl schvalován speciální zákon. Pro ten podzimní je to zákon číslo 461/2020 (viz „Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2“).

   v tomto zákonu je přímo uvedeno:
   (2) Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být osoba, která v bonusovém období
   a) byla v úpadku nebo

   Obecně se dá říci, že podmínky pro kompenzační bonus během jara, byly mnohem mírnější. Na jaře dostal kompenzační bonus „skoro každý“, během podzimu je ale okruh příjemců značně omezen.

 2. Děkuji za odpověd ale myslim že pokud je člověk v takovéto situaci ne jeho vinou nemá přijem a insolvenci platit musi je to nespravedlivé ,takhle se dostavaji lidé do dalších dluhových pasti a malé podnikatele nepodpoří je mi to moc líto .

 3. Dobrý den chci se zeptat. Bude se ten zákon stahovat i pro ty lidi co už jsou insolventní?a platej, ale maj to na 5 let???

  1. Návrh zákona, zatím nebyl finálně schválen v Parlamentu. Pokud bude schválen, tak by měl začít platit od 1.7.2021. V návrhu zákona je přechodné ustanovení:

   1. Není-li dále stanoveno jinak, v insolvenčních řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 182/2006 Sb.,ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona

   Což by znamenalo, že zkrácená doba oddlužení (insolvence), by se vztahovala jen na nově zahájení případy.
   Návrh zákona, ale může být před definitivním chválením, ještě změněn pozměňovacími návrhy v Parlamentu nebo Senátu

   1. To je dobrý dvojí metr. Proč to neudělají i těm co už platí??? Nějak mi to hlava nebere.

 4. Chtěla jsem se jen zeptat netýká se to přímo mě. Já už mám díky bohu insolvenci zdárně za sebou 31.12.20 mi skončila. Ale zajímá mě že se na internetu píše že je možné insolvenci udělat jednou za život a já mám kamarádku která má insolvenci schválenou po druhé. První insolvenci jí soud zrušil po 4,5 roku pro neplacení a hned na to v září 2019 si jí udělala znova. Děkuji za odpověď Novotná

  1. Oddlužení je možné absolvovat několikrát. Zjednodušeně se dá říci, že je možné opakovat po 10 letech.
   V případě že soud oddlužení zrušil, tak je opakování možné už po 5 letech

   viz např. § 395, zákon 182/2006 Sb.:

   (3) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také tehdy, jestliže v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny.

   (4) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také tehdy, jestliže v posledních 5 letech před podáním insolvenčního návrhu byl návrh dlužníka na povolení oddlužení pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu nebylo oddlužení schváleno nebo bylo schválené oddlužení zrušeno.

   (5) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také tehdy, jestliže v posledních 3 měsících před podáním insolvenčního návrhu vzal dlužník svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět.

   (6) Postup podle odstavců 3 až 6 se nepoužije, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, zejména zavázal-li se dlužník z ospravedlnitelného důvodu nebo existuje-li výrazný nepoměr mezi výší dluhu a poskytnutého plnění.

   1. Nějak mi to nejde na rozum. Kamarádka měla insolvenci schválenou na dobu 5 let,ale pro neplacení jí byla soudně zrušená v roce 2019 v červenci a hned na to za 2 měsíce v září si podala novou žádost na insolvenci tudíž tam nebylo rozmezí 5 let ani 10let. To si pak můžu dělat insolvenci do nekonečna. Soud mi jí schválí já jí nebudu platit tak si pak udělám novou po zrušení a tak to můžu dělat pořád do kola jak jsem to pochopila a tý kamarádce to zatím prochází. Na všechny by měl být stejný metr. Neplatíš zrušíme a už si neškrtneš. Insolvence by měla být jen 1x za život víckrát ani ťuk. Spozdravem Novotná

    1. Takovou kamaradku jako jste Vy bych urcite chtela.Kamaradka by mela byt prejici a ne neprejici.Smutne,ze tady o sve kamaradce tady takhle pisete.

     1. Píšu jak to je. Nejde o to,že je to moje kamarádka jde o princip. Měla jsem taky insolvenci a řádně jsem jí splatila a ukončila. Celých 5let jsem trpěla nic jsem si nemohla dovolit koupit a tak proč by jiný měli mít nějaké výjimky. Když musí jeden dodržovat insolvenční podmínky tak by měli všichni kdo vyhlásí insolvenci a když jí neplatí tak po zrušení soudem by jí znova mít neměl. Ano je smutné, že se na každého přihlíží jinak. Na všechny by měl být stejný metr!

     2. Chápu Vás,ale jednoduše tu pani nenazývam kamaradkou nebo nazyvam a promluvim si s ni a nepisu tady o ni verejne.

 5. Dobrý den, jak dlouho trvá podání žádosti o oddlužení k soudu a následné rozhodnutí?
  Od května přítelkyně řeší svoje 3 exekuce, sama je na rodičovské dovolené..insolvenční správce prý čekal spousta měsíců na potvrzení o novém rodičovském příspěvku na druhé dítě, které se narodilo až v říjnu. To je nějaké divné, nemyslíte?
  Je leden. Děkuji.

  1. Jakmile je podána žádost o oddlužení k soudu, tak se exekuce zastaví. Minimálně na dobu, než soud o žádosti rozhodne. Od podání žádosti o oddlužení, do chvíle než soud o žádosti rozhodne, může uplynout několik měsíců – nejsou nějaké přesné lhůty. Je to jako u jakéhokoliv jiného soudu. Záleží na vytíženosti soudu/soudce.

   Pokud trvalo několik měsíců, než byla žádost vůbec podána, tak netuším, proč to tak bylo. Jedním z možných důvodů mohlo být to, že vaše přítelkyně měla tak nízký příjem, že by soud oddlužení vůbec nepovolil, a proto se čekalo, až se jí příjem zvýší – ale to jen spekuluji. Zeptejte se přímo toho, kdo žádost podával …

 6. Dobrý den jsem 5let ve starobním důchodu a od roku 2018 jsem v insolvenci. Ve vašem článku jsem se dočetl že je možné od roku 2019 zkrácení insolvence z 5let na 3roky. Chtěl bych se zeptat jak mám o zkrácení zažádat, mám to řešit přes insolvenčního správce? Moje očekávaná míra uspokojení věřitelů za 5let činí 66,77% měsíční splátka je 3724kč.Z toho jde odměna správci 1089kč.Mám vůbec možnost na zkrácení dosáhnout

  1. Bohužel, ale zkrácená insolvence na 3 roky, se týká insolvenčních řízení zahájených po 31.5.2019, u těch zahájených dříve se postupuje podle předchozího znění zákona

 7. Mám insolvenci od února 2018 a mám zaplaceno 62%. Bude se zkrácení týkat mé osoby na 3 roky a zrušení?

   1. To podle mě není úplně v pořádku. Na všechny stejným metrem. Buď všichni 5let a nebo 3roky. To by bylo fér (když už nic jiného v tomto státě)

   2. chci se zeptat mame insolvenci na 5 let.platime ji 2 roky a mame splaceno pres 60 procent scelkoveho dluhu zacali jsme platit 12 mesic 2019 ptam se zda je moznost oddluzeni vtomto pripade skratit nebo pozadat o odpusteni dluhu diky za odpoved

    1. Od 1.6.2019 platí novela insolvenčního zákona (zákon číslo 31/2019 Sb.), který přinesla možnost, aby soud prohlásil oddlužení za splněné, pokud bylo během 3 roků, zaplaceno alespoň 60% dluhů. Tj. vaše insolvence může skončit nejdříve po 3 letech pokud je zaplaceno 60%, nebo ve chvíli kdy bude zaplaceno 100%, podle toho, co nastane dříve …

     To, že máte po 2 letech zaplaceno 60%, vám bohužel v ničem nepomůže …

     Pozor také jen na to, že není podstatné, kdy jste začal platit, ale kdy bylo zahájeno insolvenční řízení. Pokud by to náhodou bylo před 1.6.2019, pak by neplatilo ani to zkrácení na 3 roky ..

     1. dobry den diky za vasi odpoved.no v jedne casti pisete ,ze pokud do 3 let zaplatim alespon tech 60 procent ,ze by odluzeni melo trvat jen 3 roky a ne 5 let.insolvencni rizeni bylo zhajeno 16.10. 2019,to ,ze mam ve2 letech s celkove castky uhrazeno pres60 procent je diky prodeji nemovitosti. pokud se dostau na ty 3 roky ,tak nam to urcite moc pomuze. jen bych rad vedel jestli se na ty 3 roky muzeme dostat a koho oto pozadat datum insolvencniho rizeni je dobry,tak nevim.diky za odpoved

     2. Viz zákon 182/2006 Sb:
      § 412a
      Splnění oddlužení
      (1) Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže
      b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,

      O splnění podmínek oddlužení, rozhoduje soud, na základě zprávy, kterou mu předloží insolvenční správce.

 8. Dobrý den, mám již téměř deset let spoustu dluhů a exekucí způsobených nebankovní hypotékou s tak špatnými podmínkami že jí nebylo možné později splácet, před několika lety jsem žádal o insolvenci, avšak z důvodu nedostatečného výdělku mi byla poté zamítnuta. Chci využít opět možnost oddlužení a požádat po schválení této novely, bude zrušena spodní hranice splacení 30% závazků? Mám stálou práci, nadstandardně ohodnocenou. A druhý dotaz ohledně exekuce, dluhu u věřitele který již neexistuje, který byl v konkurzu a ten byl už následně ukončen, jak je možné že exekutor vymáhá tuto pohledávku dále. Děkuji

  1. Při insolvenci (oddlužení) není nastavena striktní hranice splacení 30% dluhů. To bývalo dříve. Nyní byste měl být schopen v průběhu insolvence splácet alespoň minimální splátku (aktuálně je to minimálně 2 178 Kč).

   A současně pak soud (po uplynutí příslušné doby), bude hodnotit, zda jste „vynaložil maximální úsilí pro splacení svých dluhů“, přičemž splacení alespoň 30% dluhů se považuje za splnění této podmínky. Není to ale striktní podmínka.

   Co se týká exekuce na dluh vůči zaniklému věřiteli, to neposoudím. Je možné, že danou pohledávku koupil někdo jiný (s pohledávkami se běžně obchoduje), nebo jsou možné i jiné možnosti.

   1. To je právě to co mě děsí, být na milost soudnímu úředníkovi a doufat že se dobře vyspal a vyhodnotí to, že i vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu mám měsíčně opracovávané hodiny navíc a že i když jsem nesplatil celých 30% tak usoudí že to byla dostatečná snaha. Ale mě šlo spíše o novelu která má platit až od letošního léta, jestli v ní už náhodou ona 30% hranice není zrušena, vždyť zkrácením z 5 na 3 roky se ještě výsledná částka splacených dluhů sníží… děkuji.

    1. Těch 30% novela nijak nemění, v návrhu je přímo uvedeno:
     § 412a
     V oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno jsou splněny předpoklady pro osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, jestliže
     a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,nebo
     b) po dobu 3 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

     1. Takže když to shrnu, zkrácení doby na 3 roky je jen pro lidi, kteří mají těch pohledávek málo, a kteří místo třeba 80 % dluhů za pět let splatí jenom 30% ta tři roky. Z čehož mi vyplývá že to bude ještě horší než to je teď, protože pokud mám pohledávek hodně, a za pět let bych z nich splatil těch 30% tak po novele toho už schopen nebudu díky zkrácené době splácení. Diky moc za odpovědi. R.B.

     2. Muzou zabavit rodini barak v exekuci pokud bidli tam rodina z detmi gde sou opcanskr prava

 9. Dobrý den. Nedočetl sem se jestli by se doba zkrátila i těm, kterým už insolvence běží na 5 let.. např. Od roku 2020. Děkuji za odpověď.

  1. V článku (na konci) je přímo uvedeno:

   Podle všeho se ale bude zkrácení vztahovat, jen na oddlužení, které bude zahájeno až po nabytí účinnosti novely zákona. Tedy jen na nové insolvence (oddlužení).

   Pokud bude novela schválena v navrhované podobě, tak se bude vztahovat jen na případy oddlužení, zahájené od nabytí účinnosti (tj. zřejmě od 1.7.2021)

 10. Dobrý den.
  To opravdu myslíte že by to vyřešili tak že ti s třeba 2 roky starou insolvencí nebo třeba z první poloviny roku 2021 platili 5 let a ti co začali splácet o pár měsíců déle už by platili jen 3 roky? To mi přijde až neuvěřitelné…. je dobře samozřejmě že se snaží stát lidem pomoct .. ale v jiných zemích sou 3 roky standard..5 let je opravdu dlouhá doba. Jen tím chci říct že mi to přijde jako dvojí metr.. mělo by se pomoct všem stejně. Co si o tom myslíte? Děkuji Kraus.

  1. Přesně, když změna pravidel tak bez vyjímek,jak už jsem psal v samostatném komentáři je to defakto demotivace mít dál unznán celý příjem a po těch letech bídy koukat jak je někdo v naprosto stejné věci zvýhodněn jen proto že do ní vstoupí až teď…

 11. Dobrý den, jak je možné požádat o vyjímku zkrácení na 3 roky při splacení 60% dluhů? Insolvence je z léta 2018. Nebo se to mělo udělat tehdy při žádosti? Viz v článku:
  Kdo má nárok na oddlužení na 3 roky: Insolvence na 3 roky, je v případě, že za tu dobu zaplatíte alespoň 60% dluhů, Na oddlužení na 3 roky, mají nárok starobní nebo invalidní důchodci (ale jen jednou za celý život), Na oddlužení na 3 roky, mají nárok ti, jejichž dluhy (většina z nich) vznikly před 18 rokem

  1. Novela insolvenčního zákona, která zavedla zkrácené oddlužení na 3 roky, při splacení 60% (paragraf 412a, odstavec 1, písmeno b), platí od roku 2019. Pokud vaše insolvence byla zahájena ve 2018, tak se to na vás nevztahuje – pro vás platí znění zákona v době zahájení insolvence, kde tato možnost ještě nebyla

 12. Dobrý den,
  zkrátí se i doba, po kterou bude viditelný záznam v insolvenčním rejstříku ?

 13. Dobrý den,chtěl bych se zeptat,zda můžu v průběhu plnění insolvence požádat o zkrácení doby na tři roky.Mám za sebou téměř tři roky,plnění 58%,ale z důvodu srdečního selhání jsem musel změnit zaměstnání a byl mi přiznán invalidní důchod.Při nástupu do nového zaměstnání mi poklesl příjem o více,než třetinu a navíc přibyly i nezanedbatelné výdaje na léky a celkovou změnu životního stylu.Bez toho bych byl doma min.6-8měsíců a to jen s nemocenskou.Děkuji za odpověď.

 14. Dobrý den,připadá mi,že tento dvojí metr je dost nespravedlivý.Když se změní ze zákona délka trestu za nějaký trestný čin (např. z 5let na 3roky) vztahuje se toto zkrácení i na ty kteří už sedí třeba dva roky ,takže si odsedí už jen 1 rok!?!?!? To je opravdu spravedlnost!!!!

 15. Dobrý den,
  mohla bych Vás poprosit o plné znění tohoto vládního návrhu? Nemůžu ho nikde najít.
  Děkuji.

 16. Dobrý den, když se teď insolvence zkrátí na 3 roky, jde tedy zaplatit i u 3 let třeba 60% za rok a půl a insolvence skončí? Nebo proste 3 roky a nic míň?
  Dekuji za odpověď

 17. Dobrý den, jsem důchodce tudíž mám vypočítanou splátku insolvence na tři roky. Tady jsem se dočetla,že musím po dobu tří let splatit minimálně 60 %. Já mám splátky vypočítané na celý dluh ,takže musím chodit dál do práce abych to splatila.Múžete mi poradit jestli je to tak správné ? Zdravotně na tom nejsem nejlíp a každý měsíc v práci navíc je znát.Děkuji za odpověď

  1. Podle aktuálních podmínek, končí insolvence:
   a, po zaplacení 100%
   b, po 3 letech, pokud bylo zaplaceno alespoň 60%
   c, po 5 letech, pokud bylo zaplaceno alespoň 30% (resp. dlužník vyvinul maximální snahu splácet)

   Invalidní/starobní důchodce je specifický případ (paragraf 412a, odstavec 4), pak oddlužení končí po 3 letech, bez ohledu na to kolik bylo splaceno (není podmínka 60%).

   Výše splátky je stanovena podle vašich příjmů. Během oddlužení musíte být schopna hradit alespoň minimální splátku.

 18. Dobrý den.

  Mám dotaz když můj dluh nyní v insolvenci je 230000,- splátku mám danou na 6600,- je v té srážce i odměna správci? A kolik tedy musím umořit s dluhu 100 procent?

  Předem děkuji za odpověd.

 19. Dobrý den. Insolvenci mám od listopadu 2018.jsem starobní důchodce.mohu požádat o zkrácení doby na 3 roky,děkuji.

 20. Tak jsem četl dotazy a odpovědi ke zmenam v insolvenčním řízení které mají nabýt platnosti 1.7.2021 a opravdu je to nespravedlivý že to zkrácení se bude týkat jen insolvenci zahájené po 1.7.2021.TO JE NEFER VUCI NAM CO UZ INSOLVENCI MAME!!!!!Já mám insolvenci od února 2018 a má mi skončit 31.1.2023 a pořád doufám že mi ji zkrátí i když jsem naivní.POCTIVE SPLACIM UVEDENOU CASTKU PRAVIDELNE,JSEM VE SPOJENI SE SPRAVCEM,VUBEC ZADNE PROBLEMY SE MNOU NEJSOU….atd.atd,NAVIC NEMAM INSOLVENCI MOJI VINOU ZE JSEM SI PUJCOVAL ABYCH SI UZIVAL,TO VUBEC NE!!!!!MEL JSEM SMULU VE VSEM….Proste je to nefér no.TAK PORAD DOUFAM ZE….

 21. Dobrý den co je to za blbost Buď budou min incolovencni všichni na tři roky nebo nikdo Jak si to můžou dovolit někdo na tři roky a někdo na pet let

 22. Dobry den. Jsem duchodce ,je mi 71 let a v insolvencies jsem uz 3 roky.Mam urcite zaplaceno vice nez 30% .Mam moznost pozadat o ukonceni insolvency?

 23. Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a splácím měsíčně 2200 Kč . Jsem opět těhotná a nastupují na mateřskou dovolenou. Je nově schváleno že se přebytečnebpenize z rodicaku vrací . Mě tam zbyde něco okolo 40 tisíc . Bude mi to správce vše brát nebo mi to ponechají když je to na dítě. Děkuji za odpověď

 24. Proč se nepomyslelo na již běžící insolvence a zvýhodní se tak znatelně ty od 2021.Buď tedy bude všem měřeno stejně nebo dostanou výhodu všichni.. Takhle to je demotivace s legální prácí seknout a jít makat tkz. na černo kde se dá přiznat jen povinné minimum pro insolvenci.

 25. Dobrý den

  Mám na toto zkrácení nárok, když usnesení mám z 27.6.2019? 60% splaceno bych splňoval.

  Děkuji

 26. Dobrý den,
  jsem důchodce na kterého se vztahují poslední úpravy dle zákona o insolvenci 31/2019 Sb. Mám snad odsouhlasenou insolvenci. Ještě neproběhlo soudní řízení. IS mi spočítal měsíční splátky předběžně na výši 7500 Kč. A na dobu 2 roky. Lze zažádat u soudu o prodloužení splácení a tím o změnšení měsíčních
  splátek. Mám určité zdravotní problémy které mne měsíčně stojí zhruba okolo 3 – 4 tisíc za měsí( léky, zdravotní pomůcky). Mám sice vyšší důchod ale jsem sama. Můžete mi prosím poradit zda lze zažádat o prodloužení splácení a nižší částky v návaznosti na tyto mé problémy? Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *