Kalkulačka: Výpočet insolvence (oddlužení) od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 se mění výpočet srážek při insolvenci (oddlužení). Dojde mírnému zvýšení nezabavitelné částky. Díky tomu některým lidem v insolvenci, zůstane o něco málo více peněz. Hlavní změna v roce 2021, začne platit až od poloviny roku (od 1. 7. 2021). To se zkrátí insolvence jen na 3 roky (namísto současných 5 roků).

Od 1. 1. 2021 se lehce změní podmínky, pro výpočet srážek při insolvenci (oddlužení). Od začátku roku 2021 se zvyšují normativní náklady na bydlení, ze kterých se provádí výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci.

Výpočet insolvence v roce 2024 (od 1. 1. 2024)

Od 1. ledna 2024, se snižuje nezabavitelná částka pro výpočet insolvenčních srážek z výplaty (z důchodu nebo i z jiných příjmů).

Nezabavitelné minimum 2024:

 • Základní nezabavitelné minimum = 12 705 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176 Kč

Lidem v insolvenci, bude v roce 2024, zůstávat o něco méně peněz. Rozdíl může být i několik stokorun, oproti předchozímu roku.

Aktuální kalkulačka – výpočet insolvence v roce 2024

Při insolvenci v roce 2021 vám zůstane „trochu“ více peněz

Základní nezabavitelná částka při insolvenci (oddlužení), se od začátku roku 2021 zvýší o cca 100 Kč. Pokud má člověk v insolvenci i manželku (manžela) nebo nějaké děti, pak se nezabavitelná částka zvýší o dalších cca 33 Kč za každého z nich.

Není to tedy žádná velká změna. Při nízké čisté mzdě, to skoro ani nepoznáte. Ti kdo mají průměrnou výplatu (cca 35 000 Kč), budou mít od 1. 1. 2021 o 134 Kč více (viz příklad výpočtu níže).

Zásadní změny v oblasti insolvence (oddlužení) se plánují až od poloviny roku 2021 (od 1. 7. 2021), kdy by se měla insolvence zkrátit jen na 3 roky. Proběhnou i další změny.

Insolvenční kalkulačka 2021: Výpočet srážek ze mzdy při oddlužení

Pro výpočet insolvenčních srážek při oddlužení, je rozhodující vaše čistá mzda, a to zda máte manželku (nebo manžela) a nějaké děti (vůči kterým máte ještě vyživovací povinnost).

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2021
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Zvýšení nezabavitelného minima při insolvenci od 1. 1. 2021

Od začátku roku 2021, se mírně zvýší nezabavitelné minimum. To je stejné, jak při výpočtu insolvence, tak i při výpočtu exekuce.

Ke zvýšení dochází díky tomu, že se od 1. 1. 2021 zvyšují normativní náklady na bydlení. Bude to ale jen malé zvýšení, které se ve výpočtu srážek příliš neprojeví.

Základní nezabavitelné minimum při insolvenci (oddlužení) v roce 2021:

 • Pro dlužníka je nezabavitelná částka od 1. 1. 2021 = 7872,80 Kč
 • Za manželku, manžela nebo dítě je nezabavitelná částka od 1. 1. 2021 = 2624,30 Kč

Základní nezabavitelné minimum vychází z toho, kolik je životní minimum jednotlivce (3860 Kč od 1. 4. 2020) a jaké jsou normativní náklady na bydlení (6637 Kč od 1. 1. 2021).

Dlužník v insolvenci nebo exekuci, má nárok na3/4 ze součtu těchto dvou částek. Za manžela, manželku či dítě se započítá 1/3 nezabavitelné částky dlužníka.

Výpočet insolvence od začátku roku 2021

Pro výpočet insolvenčních srážek ze mzdy, je rozhodující vaše čistá výplata a počet osob v rodině (manžel, manželka, děti).

Při výpočtu insolvence se nejprve určí nezabavitelné minimum. Pokud bychom měli osobu v insolvenci, která má manželku a dvě děti, pak je celkové nezabavitelné minimum od 1. 1. 2021:

 • Nezabavitelné minimum pro zaměstnance s manželkou a dvěma dětmi = 15 745,50 Kč
 • Jedná se o součet 7872,80 Kč + 3x 2624,30 Kč
 • V roce 2020 to bylo „jenom“ 15 543 Kč, tj. zvýší se o 203 Kč

Toto nezabavitelné minimum, se při výpočtu insolvence odečte z čisté mzdy. Zbytek se rozdělí na třetiny. Dlužník dostává jednu třetinou (stejně jako u přednostní exekuce) a dvě třetiny dostane insolvenční správce.

Příklad výpočtu – srovnání insolvence v roce 2020 a 2021

V následující tabulce je vidět, že u zaměstnance se dvěma dětmi a manželkou, který má čistou výplatu na úrovni průměrné mzdy, se zvýšení nezabavitelné částky od 1. 1. 2021 příliš neprojeví.

Po srážkách na insolvenci, by mu zůstalo o 134 Kč více, než v roce 2020. A to není příliš velká změna.

Od 1. 7. 2020 Od 1. 1. 2021 Změna
Čistá mzda 35 000 Kč 35 000 Kč
Základní nezabavitelná částka 7 771,5 Kč 7 872,8 Kč 101,3 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 2 590,5 Kč 2 624,3 Kč 33,8 Kč
Nezabavitelná částka 1 dítě 2 590,5 Kč 2 624,3 Kč 33,8 Kč
Nezabavitelná částka 2 dítě 2 590,5 Kč 2 624,3 Kč 33,8 Kč
Nezabavitelné minimum celkem 15 543 Kč 15 746 Kč 203 Kč
Insolvence (oddlužení) Od 1. 7. 2020 Od 1. 1. 2021 Změna
Srážka na insolvenci 12 910 Kč 12 836 Kč -74 Kč
Zbytek výplaty po insolvenci 22 030 Kč 22 164 Kč 134 Kč

Zkrácení insolvence na 3 roky v roce 2021

V parlamentu je nyní připravena ke schválení novela insolvenčního zákona, která by měla začít platit od poloviny roku 2021. Pravděpodobně od 1. 7. 2021. Ta by měla přinést jednu významnou změnu v oblasti insolvence (oddlužení).

Délka insolvence (doba oddlužení splátkovým kalendářním), by se měla zkrátit jen na 3 roky. Nyní má většina lidí v insolvenci, povinnost splácet srážkami ze mzdy, po dobu 5 roků.

Jsou sice výjimky – například starobní nebo invalidní důchodci, mohou mít už nyní insolvenci jen na 3 roky. Většina dlužníků v insolvenci, ale musí v současnosti splácet 5 roků.

Novela zákona, která by měla začít platit od 1. 7. 2021, by měla přinést zkrácení doby v insolvenci všem. Nové insolvence, tak už budou soudy schvalovat jen na dobu 3 roky.

Vzhledem k tomu, že lidem v insolvenci zůstává jen poměrně málo peněz, je to určitě pozitivní zpráva. Zkrácení insolvence o 2 roky, jim značně usnadní život. Pro věřitele to ovšem už tak pozitivní zpráva být nemusí.

Důvodem pro zkrácení insolvence, je sjednocení českého zákona s tím, co platí v ostatních zemích v EU. Tam je obvyklá doba oddlužení, právě jen 3 roky.

Jaké další změny začnou platit v roce 2021?

Aktuálně se diskutuje o dalších změnách v oblasti exekuce a insolvence. Především z důvodu zmírnění negativních dopadů epidemie koronaviru COVID. Vzhledem k tomu, že i v roce 2021 se dá očekávat (minimálně v první polovině roku), pokračování epidemie, budou se na začátku roku schvalovat další změny. Jejich podoba ale není zatím jistá.

Další pozitivní změnou pro lidi v insolvenci, by mohlo být zvýšení čisté mzdy v roce 2021. To se ostatně bude týkat snad všech zaměstnanců. V parlamentu vylo schváleno zrušení superhrubé mzdy a zvýšení základní daňové slevy.

Což by mělo znamenat zvýšení čisté výplaty, až o několik tisíc korun. To se dotkne i lidí v insolvenci. Minimálně část z tohoto zvýšení výplaty, by měla zůstat i po srážkách na insolvenci.

 1. Dobrý den,
  chtěl jsem se prosím zeptat na výpočet srážky ze mzdy při insolvenci v roce 2021.
  Ptám se, protože v roce 2020 mi bylo měsíčně sraženo okolo 5300 Kč, čímž jsem se pohyboval okolo 30% uspokojení všech věřitelů a paní insolvenční správkyně mi sdělila, že v případě, že se má měsíční srážka nezvýší tak navrhne soudu zrušení oddlužení. Bude tedy, prosím, má srážka v roce 2021 vyšší nebo se zvýšila i nezabavitelná částka a srážka zůstane stejná nebo se sníží ? A také prosím o informaci, v případě, že by insolvenční správkyně navrhla soudu zrušení oddlužení – jak to probíhá ? Je oddlužení zrušeno automaticky nebo soud přezkoumává zda se dlužník snažil plnit uspokojení věřitelů v co největší míře, apod. ? Já se totiž velice snažím a nechci přijít o možnost dokončit oddlužení.

  1. Zvýšení nezabavitelné částky od 1.1.2021 se vám projeví až u výplaty, kterou dostanete v únoru. V lednu je ještě vyplácena výplata za prosinec, pro kterou platí stejné podmínky, jako v roce 2020. Zvýšení nezabavitelné částky od ledna 2021 je poměrně malé, rozdíl bude jen pár desítek korun (záleží na tom, zda máte děti nebo manželku), o které se sníží srážka na insolvenci, a které vám navíc zůstanou společně s čistou mzdou.

   O případném zrušení insolvence může rozhodnout pouze soud, do té doby, než rozhodne se pro vás nic nemění

   1. Děkuji za rychlou odpověď, ale spíš mě zajímá, jestli se zvýší celková měsíční srážka s ohledem na zrušení superhrubé mzdy ? Rozumím tomu, že až v únoru – za výplatu leden/2021. Nejde mi o zvýšení mzdy, ale pouze o přilepšení pro všechny věřitele v rámci insolvenčního řízení, tím, že by se zvýšila měsíční srážka s ohledem na zrušení superhrubé mzdy.
    Předem děkuji za upřesnění.

    1. Pokud se vám zvýší čistá mzda (po zrušení superhrubé mzdy), tak se adekvátně zvýší i srážka na insolvenci. Pro orientační výpočet, kolik bude čistá mzda od února 2021 (výplata za leden) můžete použít tuto kalkulačku. A výslednou novou čistou mzdu si zadejte do kalkulačky pro výpočet insolvence.

     Velmi zjednodušeně se dá říci, že pokud se vám čistá mzda zvýší o 1000 Kč, tak cca 666 Kč půjde na insolvenci (zvýšení splátky) a 333 Kč vám zůstane

 2. Já to přeji všem ,co se snaží oddlužit. Jak na tom budu já když už splácím skoro 4 roky ,na mě se novela nevztahuje ?

  1. Připravovaná novela zákona, by se vztahovala na nové případy oddlužení, zahájení od 1.7.2021. Pro vás by i nadále platily podmínky, platné v době schválení vašeho oddlužení.

 3. Dobrý den chtěl jsem se zeptat pokud by šla manželka do insolvence počítá se do toho i plat manžela anebo se to týká jenom platu manželky.

  1. Pokud jde do insolvence manželka, pak se to týká jenom jí. Srážky se počítají pouze z jejího platu. Kromě toho je ale i společné oddlužení manželů (pokud jsou dluhy společné ap.), pak se srážky počítají z platu každého z manželů samostatně.

 4. Dobrý den chtěla jsem se vás zeptat jsem v insolvenčním řízení po dobu 5let dva roky sem platila 4600kc měsíčně i s alimenty mi dceři 1500kc a to poctivě . Momentálně jsem se dostala do hodně špatný situace a když mohu platím insol správci aspon tu odměnu . Mi dceři jsem už dlužná v únoru 9000kc a to ani nevím kolik jsem dlužná insol správci snažím se co můžu ale v týhle dobe není nic stabilního . Mohu se zeptat jak probíháji noveli jak můžu požádat o snížení jsem na ÚP děkuji vám předem

 5. Dobry den mám dotaz ohledně insolvence bylo mi schváleno ale nechápu mám tam že srazkovou zalohu 12000(jako každý měsíc) a kdyz si to odečtu z čistě mzdy mě zbyde 8000 a to nemám ani na nájem. Ale na oddlužení kalkulačce mám že mi zbyde víc. Děkuji za odpoved

 6. Dobrý den chtěl bych se zeptat když požádám o insolvenci nepřijdu o můj dům, mněl jsem návrh abych prodal dům a stoho zaplatit dluhy a platit 20000 nájem a za tři roky ho koupit splátky můj příjem je 30000 a manželka má 17000, tak kolik bych platil když bych mněl insolvenci.

 7. Dobrý den ještě mám dotaz co je lepší zpětný leasing na nemovitost nebo insolvence můžete mi prosím poradit děkuji spěchá

 8. Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli manžel se mnou musí jít do insolvence? Já o ní teprve chci zažádat,manžel je momentálně na úřadu práce.
  Děkuji za odpověď

 9. Dobrý den, v listopadu jsem v insolvenci třetí rok. Jsem v invalidním důchodu II.stupně. Dělám co se dá, ale nyní se toho moc nedá. Mám nárok na zkrácení na tři roky z důvodu invalidity a je na to nějaká žádost?
  Dluhy jsem získala po rozvodu s manželem a já platím, kdežto on nemusí.
  Za své chování byl odsouzen, ale nijak se to neprojevilo na mých povinnostech. Nehledě na to, že podobným způsobem ublížil i dětem.

 10. Dobrý den, exekutor se chystá sebrat mi křeslo, stolek a komodu kde mám oblečení. bydlím v garsonce 23m2 a kromě válendy na které spím jiný nábytek nemám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *