Kalkulačka: Výpočet exekuce ze mzdy 2024 (srážky, nezabavitelná částka)

Od začátku roku 2024, se snižuje nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Od 1. 1. 2024 je základní nezabavitelná částka ve výši 12 705 Kč. Exekuční srážky, se mohou vztahovat nejenom na mzdu (plat), ale i na důchod, podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, mateřskou, rodičovskou, příjem z DPP nebo DPČ, nebo i jiné příjmy.

V roce 2024, může při exekuci na mzdu zůstávat peněz (při exekuci na plat/mzdu, nebo při srážkách z dalších příjmů). Oproti předchozím rokům, se od ledna 2024 snižuje nezabavitelné minimum. Srážky z platu tak mohou být i o 500 – 1000 Kč vyšší (při vyšší výplatě, to může být i více). Pro lidi s exekucí na plat, tedy začátek nového roku, nemá příliš dobré zprávy.

Od začátku roku se snižuje nezabavitelné minimum (pro exekuci i insolvenci). Základní nezabavitelná částka bude o 933 Kč nižší (pro dlužníka, která má manželku a dvě děti, to bude dokonce o 1633 Kč méně).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz by vám mělo zůstat při exekuci na mzdu v roce 2024. Podíváme si na aktuální podmínky pro výpočet nezabavitelné částky, a na další užitečné informace z oblasti exekucí v roce 2024.

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek ze mzdy (z platu a z dalších příjmů) v roce 2024

V této kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik je nezabavitelná částka, a kolik peněz vám zůstane při srážkách ze mzdy (z platu, apod.) v roce 2024.

Pro výpočet srážek a nezabavitelné částky, zadávejte svoji čistou mzdu nebo jiný příjem – exekuční srážky mohou probíhat i z platu, z odměny za práci na DPP nebo DPČ, z mateřské, z rodičovské, z nemocenských dávek, z podpory v nezaměstnanosti, z důchodu, apod.

Pro výpočet nezabavitelné částky, hraje roli počet osob vyživovaných dlužníkem (manžel, manželka, děti, ke kterým trvá vyživovací povinnost).

Výše srážek, se odvíjí od typu pohledávky. U přednostních pohledávek se sráží dvě třetiny (zůstává méně peněz), u nepřednostních pohledávek „jenom“ jedna třetina (zůstává více peněz).

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Snížení nezabavitelné částky v roce 2024

Životní minimum se na začátku roku 2024 zatím nemění, a je stejné jako v předchozím roce (životní minimum jednotlivce je 4860 Kč).

Od ledna 2024, ale dochází i ke snížení normativních nákladů na bydlení (pro výpočet nezabavitelné částky, se v roce 2024, použijí normativní náklady na bydlení ve výši 14 197 Kč, tedy o 1400 Kč méně, než v předchozím roce.).

Základní vzorce pro výpočet nezabavitelné částky se nemění – nezabavitelné minimum jsou 2/3 z částky 19 057 Kč (14197 Kč + 4860 Kč).

Za další vyživované osoby (manžel, manželka, dítě) se základní částka zvýší o 1/4.

Nezabavitelné minimum pro výpočet exekuce v roce 2024

Základní nezabavitelná částka (pro výpočet srážek při exekuci nebo insolvenci) se od 1. 1. 2024, snižuje o cca 933 Kč:

 • Základní nezabavitelné minimum na konci roku 2023 = 13 638 Kč
 • Základní nezabavitelné minimum od 1. 1. 2024 = 12 704,67 Kč

Mění se i nezabavitelná částka za manželku, manžela, nebo vyživované dítě. I zde dochází ke snížení:

 • Nezabavitelná částka za manžela, manželku či dítě na konci roku 2023 = 3 409,50 Kč
 • Nezabavitelná částka za manžela, manželku či dítě od 1. 1. 2024 = 3 176,17 Kč

Z jakých příjmů je možné provádět exekuční srážky?

Exekuce (exekuční srážky) se nevztahuje jenom na výplatu (na plat/na mzdu). Srážky je možné nařídit i u dalších příjmů.

Exekuce se vztahuje například i na důchod. A to jak starobní penze, tak třeba i invalidní důchod. Srážky pak provádí přímo ČSSZ, a důchodce dostává stejnou nezabavitelnou částku, jako zaměstnanci.

Srážky se mohou vztahovat i na příjmy z nějaké brigády (práce na dohodu DPP nebo DPČ). Pravidla pro výpočet srážek jsou stejná.

Pokud by měl někdo více smluv (DPP, DPČ), pak se mohou srážky provádět u všech zaměstnavatelů (nezabavitelná částka se uplatní jen jednou, nebo se rozdělí mezi více zaměstnavatelů).

To samé platí, i když se jedná o kombinace různých příjmů (například důchod + příjem z nějaké brigády, příjem z více zaměstnání, apod.).

Srážky mohou být prováděny i z dalších příjmů. Exekučně postižitelná, je i podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.

Srážky je možné provádět i z nemocenské (nemocenské dávky od ČSSZ), z mateřské (peněžitá pomoc v mateřství od ČSSZ) nebo i z rodičovské (rodičovský příspěvek od Úřadu práce). Nebo například i z odměny pěstouna, či z dalších příjmů.

Výpočet exekuce – kolik peněz zůstává při exekuci na mzdu?

Výpočet exekuce na mzdu (na plat), není ve výsledku nijak složitý. Výpočet se provádí z čisté mzdy.

Do čisté mzdy, se nezahrnují některé složky platu (jako je například stravné/diety při služební/pracovní cestě).

Od celkové čisté mzdy, se odečítá nezabavitelná částka (buď 12 705 Kč u jednotlivce, nebo více, pokud jsou nějaké další vyživované osoby).

Zbytek se pak rozděluje na třetiny:

 • U přednostní exekuce (při přednostní pohledávce) dostává exekutor 2/3 a zaměstnanec dostává 1/3
 • U nepřednostní exekuce (u nepřednostních pohledávek) dostává exekutor 1/3 a zaměstnanec dostává 2/3
 • Případný zbytek po zaokrouhlení při dělení na třetiny (1 nebo 2 Kč) dostává zaměstnanec

Pouze pokud by byl zbytek čisté mzdy (zbytek po odečtení základní nezabavitelní částky), vyšší než 28 586 Kč (hranice plně zabavitelné částky v roce 2024), pak vše nad tuto částku dostává exekutor.

Výpočet exekuce – souběh více exekucí (více pohledávek)

Není velikou výjimkou, že jeden zaměstnanec má i několik různých exekucí. V takovém případě může být výpočet exekuce trochu složitější.

Pokud má zaměstnanec více exekucí, pak záleží na tom, zda se jedná o různé druhy pohledávek (přednostní x nepřednostní). A také je důležité, kdy byly doručeny prvnímu zaměstnavateli.

Při souběhu více nepřednostních pohledávek, se úhrada provádí podle data doručení. Exekuce (pohledávka), která byla doručena jako první, se platí jako první, ostatní pohledávky čekají v pořadí.

Pokud má více pohledávek stejné datum doručení, pak se sražená částka poměrově rozděluje (poměr se odvíjí, od poměru dlužných částek).

Souběh přednostní a nepřednostní exekuce u jednoho zaměstnance

Pokud má někdo kombinaci přednostní a nepřednostní pohledávky, tak je to celé trochu jinak.

Přednostní pohledávky mají „přednost“ a je pro ně určena druhá třetina zbylé části mzdy (kterou jinak u nepřednostní pohledávky dostává zaměstnanec).

Pokud k úhradě přednostní pohledávky nestačí tato druhá třetina, pak se k úhradě používá i první třetina.

U první třetiny, už ale nemají předností pohledávky přednost, a záleží na datu doručení i ostatních nepřednostních pohledávek. První třetina je určena pro všechny pohledávky (přednostní i nepřednostní) a záleží jen na jejich pořadí.

Co jsou přednostní a co nepřednostní pohledávky?

Přednostní pohledávky – na jejich úhradu je možné strhnou více peněz (2/3 ze zbylé části mzdy). Mezi přednostní pohledávky patří výživné (alimenty), některé dluhy vůči státu, náhrada škody způsobená trestným činem, apod. Výpočet exekuce pro přednostní pohledávku, je stejný jako výpočet srážek při insolvenci.

Nepřednostní pohledávky – na jejich úhradu je možné strhnout menší část výplaty (pouze 1/3 zbylé části mzdy). Mezi nepřednostní pohledávky, patří většina dluhů – různé nezaplacen účty za plyn, nájem, elektřinu, vodu, telefon. Nezaplacené splátky půjčky, hypotéky. Různé pokuty (MHD, parkování,..). Nebo obecně všechny dluhy, u  kterých zákon přímo neříká, že by měly patřit mezi přednostní.

Exekuční srážky se vztahují i na odstupné

Exekuční srážky, se netýkají jenom samotné mzdy, ale mohou se vztahovat i na různé odměny/provize/bonusy, nebo třeba i na odstupné, které dostává zaměstnanec při výpovědi ze zaměstnání.

Pravidla pro výpočet exekuce z odstupného jsou stejná, jako pravidla pro výpočet srážek z měsíční výplaty (exekutor nemůže zabavit celé odstupné, většina by měla zůstat zaměstnanci).

I když je odstupné obvykle vypláceno jako jedna částka, jedná se o několika násobek průměrného výdělku (obvykle trojnásobek, může být i méně-násobek či více-násobek).

Exekuční srážky z odstupného se vypočítají tak, že se nezabavitelná částka započítá několikrát. Pokud je odstupné trojnásobek průměrného výdělku, pak se i nezabavitelná částka započítá 3x.

 1. Dobrý den. Jsem v invalidním důchodu 3.stupně. Jsem zdravotně postižená a pobírám příspěvek na péči 12800,-Kč a příspěvek na pohonné hmoty 900,-Kč. Může mi exekutor tyto sociální dávky sebrat? Děkuji za informaci.

  1. Na příspěvek na péči nebo na příspěvek na dopravu se nevztahuje exekuce – nejsou možné srážky. Exekutor vám může nařídit exekuci na účet (tam se to ale dá řešit s pomocí chráněného účtu).

 2. Prosím mám dotaz dostal jsem invalidní důchod 3 teď mi měli poslat doplatek za půl roku ,ale jelikož jsem dlužil na sociálním tak mi to strhli celé ,nemám nárok aspoň na životní minimum?

 3. Dobrý den, mám exekuci na plat a zároveň blokovány účet. Odblokují mi účet? Nebo jak to bude probíhat? Že mzdy mi srážky odešly, ale na účet se nedostanu. Jak postupovat? Děkuji

  1. Exekuce na plat a exekuce na účet v bance, může probíhat souběžně.

   V bance si můžete požádat o jednorázový výběr nezabavitelné částky = máte nárok na 14 580 Kč.

   Současně můžete v bance požádat o chráněný účet, po jeho založení a vyřízení všeho okolo, vám tam banka bude převádět nezabavitelnou část mzdy, nebo další příjmy, které by neměly podléhat exekuci. Běžný účet, může zůstat zablokovaný 6 měsíců nebo i déle.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *