Kalkulačka: Výpočet exekuce ze mzdy 2023 (srážky, nezabavitelná částka)

Od začátku roku 2023, se zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Od 1. 1. 2023 je základní nezabavitelná částka ve výši 13 638 Kč. Exekuční srážky, se mohou vztahovat nejenom na mzdu (plat), ale i na důchod, podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, mateřskou, rodičovskou, příjem z DPP nebo DPČ, nebo i jiné příjmy.

V roce 2023, by mělo lidem s exekucí na mzdu, zůstávat více peněz (při exekuci na plat/mzdu, nebo při srážkách z dalších příjmů).

Od začátku roku se zvyšuje nezabavitelné minimum (pro exekuci i insolvenci). Zvýšení ale nakonec není tak velké, jak mohlo být. Došlo ke změně podmínek, pro výpočet nezabavitelné částky (snížení na 2/3 a 1/4, namísto původních 3/4 a 1/3).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz by vám mělo zůstat při exekuci na mzdu v roce 2023. Podíváme si na aktuální podmínky pro výpočet nezabavitelné částky, a na další užitečné informace z oblasti exekucí v roce 2023.

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek ze mzdy (z platu a z dalších příjmů) v roce 2023

V této kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik je nezabavitelná částka, a kolik peněz vám zůstane při srážkách ze mzdy (z platu, apod.) v roce 2023.

Pro výpočet srážek a nezabavitelné částky, zadávejte svoji čistou mzdu nebo jiný příjem – exekuční srážky mohou probíhat i z platu, z odměny za práci na DPP nebo DPČ, z mateřské, z rodičovské, z nemocenských dávek, z podpory v nezaměstnanosti, z důchodu, apod.

Pro výpočet nezabavitelné částky, hraje roli počet osob vyživovaných dlužníkem (manžel, manželka, děti, ke kterým trvá vyživovací povinnost).

Výše srážek, se odvíjí od typu pohledávky. U přednostních pohledávek se sráží dvě třetiny (zůstává méně peněz), u nepřednostních pohledávek „jenom“ jedna třetina (zůstává více peněz).

Kalkulačka exekuce na mzdu 2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky v roce 2023

Od 1. 1. 2023, se zvyšuje životní minimum (životní minimum jednotlivce je nově 4860 Kč). Od ledna 2023, dochází i ke změně u normativních nákladů na bydlení (pro výpočet nezabavitelné částky, se v roce 2023, použijí normativní náklady na bydlení ve výši 15 597 Kč).

Současně se ale od 1. 1. 2023, mění i vzorec pro výpočet nezabavitelné částky. Namísto dosavadních 3/4 ze součtu životního minima a normativu na bydlení, je nově nezabavitelná částka, pouze 2/3.

Obdobně se mění i vzorec pro výpočet nezabavitelné částky, za další vyživované osoby. V minulém roce se započítala 1/3 z nezabavitelné částky dlužníka. V roce 2023, to bude už jen 1/4.

Nezabavitelné minimum pro výpočet exekuce v roce 2023

Základní nezabavitelná částka (pro výpočet srážek při exekuci nebo insolvenci) se od 1. 1. 2023, zvyšuje o cca 2534 Kč:

  • Základní nezabavitelné minimum na konci roku 2022 = 11 103,75 Kč
  • Základní nezabavitelné minimum od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč

Mění se i nezabavitelná částka za manželku, manžela, nebo vyživované dítě. Zde dochází k mírnému snížení:

  • Nezabavitelná částka za manžela, manželku či dítě na konci roku 2022 = 3 701,25 Kč
  • Nezabavitelná částka za manžela, manželku či dítě od 1. 1. 2023 = 3 409,50 Kč

Z jakých příjmů je možné provádět exekuční srážky?

Exekuce (exekuční srážky) se nevztahuje jenom na výplatu (na plat/na mzdu). Srážky je možné nařídit i u dalších příjmů.

Exekuce se vztahuje například i na důchod. A to jak starobní penze, tak třeba i invalidní důchod. Srážky pak provádí přímo ČSSZ, a důchodce dostává stejnou nezabavitelnou částku, jako zaměstnanci.

Srážky se mohou vztahovat i na příjmy z nějaké brigády (práce na dohodu DPP nebo DPČ). Pravidla pro výpočet srážek jsou stejná.

Pokud by měl někdo více smluv (DPP, DPČ), pak se mohou srážky provádět u všech zaměstnavatelů (nezabavitelná částka se uplatní jen jednou, nebo se rozdělí mezi více zaměstnavatelů).

To samé platí, i když se jedná o kombinace různých příjmů (například důchod + příjem z nějaké brigády, příjem z více zaměstnání, apod.).

Srážky mohou být prováděny i z dalších příjmů. Exekučně postižitelná, je i podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.

Srážky je možné provádět i z nemocenské (nemocenské dávky od ČSSZ), z mateřské (peněžitá pomoc v mateřství od ČSSZ) nebo i z rodičovské (rodičovský příspěvek od Úřadu práce). Nebo například i z odměny pěstouna, či z dalších příjmů.

Výpočet exekuce – kolik peněz zůstává při exekuci na mzdu?

Výpočet exekuce na mzdu (na plat), není ve výsledku nijak složitý. Výpočet se provádí z čisté mzdy.

Do čisté mzdy, se nezahrnují některé složky platu (jako je například stravné/diety při služební/pracovní cestě).

Od celkové čisté mzdy, se odečítá nezabavitelná částka (buď 13 638 Kč u jednotlivce, nebo více, pokud jsou nějaké další vyživované osoby).

Zbytek se pak rozděluje na třetiny:

  • U přednostní exekuce (při přednostní pohledávce) dostává exekutor 2/3 a zaměstnanec dostává 1/3
  • U nepřednostní exekuce (u nepřednostních pohledávek) dostává exekutor 1/3 a zaměstnanec dostává 2/3
  • Případný zbytek po zaokrouhlení při dělení na třetiny (1 nebo 2 Kč) dostává zaměstnanec

Pouze pokud by byl zbytek čisté mzdy (zbytek po odečtení základní nezabavitelní částky), vyšší než 30 686 Kč (hranice plně zabavitelné částky v roce 2023), pak vše nad tuto částku dostává exekutor.

Výpočet exekuce – souběh více exekucí (více pohledávek)

Není velikou výjimkou, že jeden zaměstnanec má i několik různých exekucí. V takovém případě může být výpočet exekuce trochu složitější.

Pokud má zaměstnanec více exekucí, pak záleží na tom, zda se jedná o různé druhy pohledávek (přednostní x nepřednostní). A také je důležité, kdy byly doručeny prvnímu zaměstnavateli.

Při souběhu více nepřednostních pohledávek, se úhrada provádí podle data doručení. Exekuce (pohledávka), která byla doručena jako první, se platí jako první, ostatní pohledávky čekají v pořadí.

Pokud má více pohledávek stejné datum doručení, pak se sražená částka poměrově rozděluje (poměr se odvíjí, od poměru dlužných částek).

Souběh přednostní a nepřednostní exekuce u jednoho zaměstnance

Pokud má někdo kombinaci přednostní a nepřednostní pohledávky, tak je to celé trochu jinak.

Přednostní pohledávky mají „přednost“ a je pro ně určena druhá třetina zbylé části mzdy (kterou jinak u nepřednostní pohledávky dostává zaměstnanec).

Pokud k úhradě přednostní pohledávky nestačí tato druhá třetina, pak se k úhradě používá i první třetina.

U první třetiny, už ale nemají předností pohledávky přednost, a záleží na datu doručení i ostatních nepřednostních pohledávek. První třetina je určena pro všechny pohledávky (přednostní i nepřednostní) a záleží jen na jejich pořadí.

Co jsou přednostní a co nepřednostní pohledávky?

Přednostní pohledávky – na jejich úhradu je možné strhnou více peněz (2/3 ze zbylé části mzdy). Mezi přednostní pohledávky patří výživné (alimenty), některé dluhy vůči státu, náhrada škody způsobená trestným činem, apod. Výpočet exekuce pro přednostní pohledávku, je stejný jako výpočet srážek při insolvenci.

Nepřednostní pohledávky – na jejich úhradu je možné strhnout menší část výplaty (pouze 1/3 zbylé části mzdy). Mezi nepřednostní pohledávky, patří většina dluhů – různé nezaplacen účty za plyn, nájem, elektřinu, vodu, telefon. Nezaplacené splátky půjčky, hypotéky. Různé pokuty (MHD, parkování,..). Nebo obecně všechny dluhy, u  kterých zákon přímo neříká, že by měly patřit mezi přednostní.

Exekuční srážky se vztahují i na odstupné

Exekuční srážky, se netýkají jenom samotné mzdy, ale mohou se vztahovat i na různé odměny/provize/bonusy, nebo třeba i na odstupné, které dostává zaměstnanec při výpovědi ze zaměstnání.

Pravidla pro výpočet exekuce z odstupného jsou stejná, jako pravidla pro výpočet srážek z měsíční výplaty (exekutor nemůže zabavit celé odstupné, většina by měla zůstat zaměstnanci).

I když je odstupné obvykle vypláceno jako jedna částka, jedná se o několika násobek průměrného výdělku (obvykle trojnásobek, může být i méně-násobek či více-násobek).

Exekuční srážky z odstupného se vypočítají tak, že se nezabavitelná částka započítá několikrát. Pokud je odstupné trojnásobek průměrného výdělku, pak se i nezabavitelná částka započítá 3x.

  1. Dobrý den. Jsem v invalidním důchodu 3.stupně. Jsem zdravotně postižená a pobírám příspěvek na péči 12800,-Kč a příspěvek na pohonné hmoty 900,-Kč. Může mi exekutor tyto sociální dávky sebrat? Děkuji za informaci.

    1. Na příspěvek na péči nebo na příspěvek na dopravu se nevztahuje exekuce – nejsou možné srážky. Exekutor vám může nařídit exekuci na účet (tam se to ale dá řešit s pomocí chráněného účtu).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *